joi, iunie 13
Shadow

Hotărâri adoptate în anul 2020

 1. Hotarare nr. 1 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal „SF. Dr. COSMA si DAMIAN” Rădăuţi
 2. Hotarare nr. 2 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal „SF. Dr. COSMA si DAMIAN” Rădăuţi
 3. Hotarare nr. 3 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local, pentru anul 2020
 4. Hotarare nr. 4 privind aprobarea preţului pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor în municipiul Rădăuţi
 5. Hotarare nr. 5 privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi ai Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acţiuni ori lucrări de interes local
 6. Hotarare nr. 6 privind realizarea parteneriatului între UAT Rădăuţi şi Asociaţia „Călător prin România ”
 7. Hotarare nr. 7 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 5/30.01.2014 privind încadrarea terenurilor pe zone în intravilanul Municipiului Rădăuţi
 8. Hotarare nr. 8 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 273/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 9. Hotarare nr. 10 privind aprobarea organizării Târgului “Mărţişor 2020”
 10. Hotarare nr. 11 Privind actualizarea Amenajamentului pastoral aprobat prin HCL nr. 55 din 31.03.2016
 11. Hotarare nr. 18 privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziţie publică şi aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii “Continuare de lucrări de realizare şi dotare începute în baza autorizaţiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Sala de sport situată în Municipiul Rădăuţi, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava ”
 12. Hotarare nr. 19 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi în Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava”
 13. Hotarare nr. 20 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuţi, în vederea transformării unei funcţii publice de execuţie ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcţionar public din cadrul Serviciului de impozite şi taxe
 14. Hotarare nr. 22 privind aprobarea contului de execuție la 31.12.2019
 15. Hotarare nr. 23 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare clădire în cadrul proiectului «VENUS împreună pentru o viaţă în siguranţă», situată în municipiul Rădăuţi, str. Volovăţului, nr. 51»
 16. Hotarare nr. 24 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Schimbare destinaţie, reamenajare şi extindere construcţie nefinalizată în vederea realizării unui sediu pentru direcţiile Primăriei Municipiului Rădăuţi (S.P.C.L.E.P., D.A.S., Poliţia Locală), arhiva şi centrala termică, racord utilităţi, lucrări sistematizare pe verticală, situată în municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava»
 17. Hotarare nr. 25 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Daciei, partea dreaptă (int. Str. M. Kogălniceanu – int. Str. Gh. Lazăr), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 18. Hotarare nr. 26 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Daciei, partea stângă (int. Str. M. Kogălniceanu – int. Str. Gh. Lazăr), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 19. Hotarare nr. 27 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Dragoș Vodă, partea dreaptă (int. str. 22 Decembrie – int. str. Grănicerului), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 20. Hotarare nr. 28 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Dragoș Vodă, partea stângă (int. Str. 22 Decembrie – int. Str. Grănicerului), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 21. Hotarare nr. 29 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Calea Cernăuţi partea stângă (int. str. Sfântul Dumitru – int. str. C.D. Gherea), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 22. Hotarare nr. 30 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Mihai Viteazul partea dreaptă (bloc 22 – magazin ABC), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 23. Hotarare nr. 31 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Bogdan Vodă partea stângă (int. Str. Mihai Viteazul – loc de joacă bloc 89), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 24. Hotarare nr. 32 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Iacob Zadik partea dreaptă (int. Olint – int. cale ferată Calea Cernăuţi), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 25. Hotarare nr. 33 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare termică la Grădinița cu program prelungit ,,Micul Prinț“ Rădăuți » municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 26. Hotarare nr. 34 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții “Reabilitare termică la Grădinița cu Program Prelungit Micul Prinț Rădăuți”
 27. Hotarare nr. 35 privind aprobarea documentației tenico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, extindere gard, Școala Gimnazială nr. 1 Gheorghe Popadiuc”, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 28. Hotarare nr. 36 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,,Reabilitare, extindere gard, Școala Gimnazială nr. 1 Gheorghe Popadiuc”, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 29. Hotarare nr. 37 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea alimentare cu apă – strada Tolocii (buclă)» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 30. Hotarare nr. 38 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea alimentare cu apă – strada Fundătura Cuza Vodă» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 31. Hotarare nr. 39 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea canalizare – strada Fundătura Cuza Vodă» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 32. Hotarare nr. 40 privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Rădăuți și al unităților subordonate Consiliului Local al municipiului Rădăuți pentru anul 2020
 33. Hotarare nr. 41 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuți, în vederea transformării unei funcții publice de execuție ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcționar public din cadrul Compartimentului Autoritate locală de transport și autorizare comercială
 34. Hotarare nr. 42 privind aprobarea modului de completare al Registrului agricol pentru perioada 2020-2024
 35. Hotarare nr. 45 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Creșterea eficienței energetice a clădirii C1 Spital Vechi din cadrul Spitalului Municipal ,,Sf Doctori Cosma și Damian “» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 36. Hotarare nr. 46 privind modificarea si completarea HCL nr. 126/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 37. Hotarare nr. 47 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții << Trotuar Mihai Viteazu, partea stângă bloc 15), municipiul Rădăuți, județul Suceava >>
 38. Hotarare nr. 48 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “ Modernizare cu asfalt strada 9 mai, strada Tineretului, strada Plugarilor, strada Pepenăriei, strada Papetăriei, strada Mănăstirii, strada C.D. Gherea, strada Merilor, strada berăriei, strada Colibaba, strada Recoltei, strada Sitarilor, strada Parcului, strada Fagilor, în municipiul Rădăuți, județul Suceava“
 39. Hotarare nr. 49 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 40. Hotarare nr. 50 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Rădăuţi
 41. Hotarare nr. 51 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, pe raza administrativ teritorială a Municipiului Rădăuţi
 42. Hotarare nr. 52 pentru modificarea art. 6 din HCL nr. 13/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi în municipiul Rădăuţi
 43. Hotarare nr. 53 privind aprobarea ”Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe teritoriul administrativ al municipiului Rădăuți in anul 2020
 44. Hotarare nr. 54 privind exploatarea cantităţii de 83.993 mc volum brut masă lemnoasă, în regie proprie
 45. Hotarare nr. 55 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 36 parcele de teren
 46. Hotarare nr. 56 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 22 parcele de teren
 47. Hotarare nr. 57 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Comandor Dan Ghica Cucerca f.n identic cu imobilul cu nr-le. cadastrale: 44145; 44128; 44126; 44163; 44157
 48. Hotarare nr. 58 pentru modificarea si completarea HCL nr. 273/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 49. Hotarare nr. 59 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 50. Hotarare nr. 60 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (Corp 1 și Corp 2), situat pe str. Tolocii, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 51. Hotarare nr. 61 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 1 ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3), situat pe str. George Grigorovici f.n., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 52. Hotarare nr. 62 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54319 (Corp 4 și Corp 5), situat pe str. Recoltei, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 53. Hotarare nr. 63 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire Centru Comunitar de Resurse, situat pe str. Ștefan cel Mare f.n, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 54. Hotarare nr. 64 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
 55. Hotarare nr. 65 privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor construite prin ANL
 56. Hotarare nr. 66 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,, Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.) în vederea extinderii construcției autorizate prin autorizația de construire nr. 167/25.04.2019, cu păstrarea destinației”, din strada Ștefan cel Mare nr. 110, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 57. Hotarare nr. 67 de modificare și completarea HCL nr. 6/25.01.2018 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă
 58. Hotarare nr. 82 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Demolare construcții existente C1, C2 (Pavilion administrativ C1, Gheretă santinelă C5) și Construire Grădiniță cu program normal, branșare la utilități, situată pe str. 1 Mai, nr. 103, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 59. Hotarare nr. 83 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Demolare construcție existentă C1 (Depozit C3) și Amplasare loc de joacă pentru copii, situat pe str. 1 Mai , nr. 103, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 60. Hotarare nr. 84 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte cu toalete, dușuri și mașini de spălat în puncte termice 3, 4, 7 și 8, situate în strada Grănicerului nr. 6, str. Mihai Viteazu nr. 10, str. General Iacob Zadik nr. 25 și str. Stadionului nr. 4»
 61. Hotarare nr. 85 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare, situată în strada Salcîmilor nr. 3»
 62. Hotarare nr. 86 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă de tip 2 din municipiul Rădăuți, str. Ștefan cel Mare, judeţul Suceava” in cadrul subprogramului ”Complexuri sportive”
 63. Hotarare nr. 87 privind aprobarea Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal in cadrul UAT Radauti
 64. Hotarare nr. 88 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020
 65. Hotarare nr. 89 privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti, prin transformarea unor posturi si suplimentarea cu un post
 66. Hotarare nr. 90 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) sI Regulamentul Local de Urbanism pentru “Construire locuinte colective cu regim de inaltime P+3E-16 corpuri pe strada Valea Seaca f.nr., in municipiul Radauti, judetul Suceava””
 67. Hotarare nr. 91 pentru aprobarea dezmembrari terenului situat in municipiul Radauti, str. Podurilor f.n., identic cu imobilul cu nr. cadastral:54598
 68. Hotarare nr. 92 privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in municipiul Radauti, str. Calarasi f.n. identic cu imobilul cu nr. cadastral:51750, inscris in Cartea Funciara nr. 51750 Radauti
 69. Hotarare nr. 93 privind acordarea unor facilitati fiscale
 70. Hotarare nr. 94 privind alegerea presedintilor de sedinta a Consiliului Local al municipiului Radauti pentru perioada iunie-octombrie 2020
 71. Hotarare nr. 95 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020
 72. Hotarare nr. 96 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plata prestate de catre Spitalul Municipal “Sf. Dr. Cosma si Damian” Radauti
 73. Hotarare nr. 97 privind aprobarea contului de execuţie la 31.03.2020
 74. Hotarare nr. 98 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amplasare tribună la terenul de sport al Colegiului Tehnic Rădăuţi», municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 75. Hotarare nr. 99 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare acoperiş clădire liceu Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuţi»
 76. Hotarare nr. 100 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare curte interioară cu pavaj Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuţi»»
 77. Hotarare nr. 101 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii şi reabilitare în vederea obţinerii autorizaţiei ISU la Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu»,municipiul Rădăuţi»
 78. Hotarare nr. 102 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ̎ Reabilitare acoperiş clădire liceu Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuţi ̎
 79. Hotarare nr. 103 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ̎ Pavare curte interioară Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuţi ̎
 80. Hotarare nr. 104 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Şcoli al României şi a contractelor /acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Rădăuţi
 81. Hotarare nr. 105 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ̎ Intocmit registru spaţii verzi în Municipul Rădăuţi ̎ şi ̎ Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism ̎
 82. Hotarare nr. 106 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,, Schimbare destinaţie din locuinţă unifamilială P+1E+M în locuinţe colective P+1E+M şi apartamentare, din strada Putnei nr. 129, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 83. Hotarare nr. 107 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,, Construire ansamblu de locuinţe colective – 4 blocuri cu regim de înălţime D+P+4E – cu spaţii comerciale la parter, pe str. Calea Bucovinei, f.n. în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 84. Hotarare nr. 108 privind modificarea şi completarea HCL nr. 243/31.10.2019privind închirierea prin licitaţie publică, a unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situate în Municipiului Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare nr. 25, spaţii aflate în domeniul privat al municipiului
 85. Hotarare nr. 109 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 20,00 mp aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Mihai Viteazu nr. 1B, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 86. Hotarare nr. 110 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a imobilului cu nr. cadastral:55214
 87. Hotarare nr. 111 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 3 parcele de teren
 88. Hotarare nr. 112 privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de vânzare prin licitaţie publică a imobilelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Rădăuţi şi aprobarea modelului cadru a Caietului de sarcini pentru procedura vânzării prin licitaţie publică
 89. Hotarare nr. 113 privind aprobarea vânzarii prin licitaţie publică a unui număr de 51 imobile, terenuri, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi partea 1-apartea 2-a partea 3-apartea 4-apartea 5-apartea 6-apartea 7-apartea 8-apartea 9-apartea 10-a
 90. Hotarare nr. 114 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, a unui teren în suprafaţă de 276mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. Calea Bucovinei, f.n., identificat cadastral cu nr. 54430 şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestuia
 91. Hotarare nr. 115 privind aprobarea vânzării în rate, prin licitaţie publică, a imobilelor aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Mihai Pitei f.n., identificate cadastral cu nr. 54852, respectiv 54853
 92. Hotarare nr. 136 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unor posturi și suplimentarea cu două posturi
 93. Hotarare nr. 137 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 94. Hotarare nr. 138 privind acordarea ,,Diplomei de Aur” și a unui premiu, cuplurilor din municipiul Rădăuți care au împlinit/împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2020
 95. Hotarare nr. 139 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcării publice, închisă cu bariere, din municipiul Rădăuți
 96. Hotarare nr. 140 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu 01.07.2020, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi
 97. Hotarare nr. 141 privind schimbarea destinației construcției situată în strada Ștefan cel Mare nr/ 53, municipiul Rădăuți, din clădire TBC în clădire de locuințe sociale
 98. Hotarare nr. 142 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Înlocuire șarpantă și învelitoare corp clădire Atelier (proiect + execuție) de la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din municipiul Rădăuți
 99. Hotarare nr. 143 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare corp clădire din strada Ștefan cel Mare nr. 53» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 100. Hotarare nr. 144 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public subterană, pe str. Bogdan Vodă (zona față Herghelia Rădăuți), în lungime de 265 metri liniari» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 101. Hotarare nr. 145 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public aeriană, pe str. Bogdan Vodă (zona cimitir), în lungime de 800 metri liniari» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 102. Hotarare nr. 146 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public aeriană – parțial subterană, pe str. Constantin Brâncoveanu (zona abator APOLLO – stația METEO), în lungime de 660 metri liniari» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 103. Hotarare nr. 147 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava a 2 parcele de teren
 104. Hotarare nr. 148 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava a imobilelor (anexe) C2 și C3 aferente imobilului unitate locativă, din str. Vadul Topliței nr. 11, municipiul Rădăuți
 105. Hotarare nr. 149 privind închirierea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al municipiului Rădăuți
 106. Hotarare nr. 162 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 107. Hotarare nr. 163 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare pentru serviciul social ̎ Locuinţă protejată ̎ pentru victimele violenţei domestice în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava înfiinţat în cadrul proiectului ̎ VENUS –ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAŢĂ ÎN SIGURANŢĂ
 108. Hotarare nr. 164 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire imobile P+4E cu spații comerciale la parter, birouri la etaj 1 și locuințe colective la etaj 2,3,4”, din strada Ion Nistor nr. 3, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 109. Hotarare nr. 165 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Ion Nistor f.n identic cu imobilul cu nr. cadastral:54549
 110. Hotarare nr. 166 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Jalcău f.n identic cu imobilul cu nr. cadastral:53245
 111. Hotarare nr. 167 privind atestarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 112. Hotarare nr. 175 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Sistem parcare eco – parcare centrală, parcările de la magazinul general și parcare spate CEC, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 113. Hotarare nr. 177 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,, «Reabilitare străzi, municipiul Rădăuţi, jud. Suceava» str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Spitalului, str. Teiului, str. Ieraclie Porumbescu, str. Volovăţului, str. Ion Nistor, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Dimitre Dan, str. Şcolii Noi, str. Piaţa Unirii, str. Mărţişor, str. Măcelarilor, str. Topliţei, str. Horia, str. Grănicerului, str. Sf. Dumitru, str. Pictor Grigorescu, municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 114. Hotarare nr. 180 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
 115. Hotarare nr. 181 privind rectificarea H.C.L. nr. 140/30.07.2020 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu 01.07.2020, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi
 116. Hotarare nr. 183 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți prin transformarea unui post
 117. Hotarare nr. 184 privind atestarea apartenenței unor bunuri la domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 118. Hotarare nr. 185 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava a 33 parcele de teren
 119. Hotarare nr. 186 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Întocmire PUZ pentru zona cuprinsă între str. Calea Cernăuți și str. Calea Bucovinei incluzând str. Frâncei, str. Luncii și str. Scruntari în vederea construirii de locuințe unifamiliale și funcțiuni complementare, regim înălțime P..P+2E, mun. Rădăuți, zona dintre str. Calea Cernăuți și str. Calea Bucovinei, jud. Suceava
 120. Hotarare nr. 187 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire 2 hale prestări servicii și producție, strada Calea Bucovinei, nr. 129, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 121. Hotarare nr. 188 pentru modificarea H.C.L. nr. 149/30.07.2020 privind închirierea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Rădăuți, modificată și completată prin H.C.L. nr. 168/27.08.2020
 122. Hotarare nr. 189 pentru modificarea H.C.L. nr. 113/23.06.2020 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui număr de 51 imobile terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți
 123. Hotarare nr. 190 privind închirierea prin licitație publică, organizată în condițile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Rădăuți
 124. Hotarare nr. 191 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, în suprafață de 113 mp, identificat cadastral cu nr. 55789 din CF 55789 Rădăuți, situat în str. Fierarilor nr. 3, județul Suceava
 125. Hotarare nr. 192 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 2 parcele de teren, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți
 126. Hotarare nr. 193 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 2 parcele de teren, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți
 127. Hotarare nr. 194 privind aprobarea vânzării în rate, prin licitație publică, a imobilului aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat în strada Coșarilor f.n., identificat cadastral cu nr. 55761, CF 55761 Rădăuți
 128. Hotarare nr. 223 privind aprobarea devizului general reactualizat ulterior incheierii contractelor de achizitie publica si aprobarea cofinantarii costurilor neeligibile pentru obiectivul de investitii “Extindere scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Radauti cu un corp de cladire nou (P+2E)
 129. Hotarare nr. 225 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020
 130. Hotarare nr. 227 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 131. Hotarare nr. 228 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Modernizare cu asfalt strada 9 Mai, strada Tineretului, strada Plugarilor, strada Pepenăriei, strada Papetăriei, strada Mănăstirii, strada C.D. Gherea, strada Merilor, strada Berăriei, strada Colibaba, strada Recoltei, strada Sitarilor, strada Parcului, strada Fagilor, în municipiul Rădăuți, județul Suceava`
 132. Hotarare nr. 230 privind acordarea unor facilitati fiscale
 133. Hotarare nr. 232 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Rădăuţi a construcţiei existentă C9 cu destinaţia de magazie de materiale din cadrul complexului Spital Vechi situată pe str. Spitalului nr. 9 municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava şi aprobarea demolării acesteia
 134. Hotarare nr. 233 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Demolare construcţie existentă C9 cu destinaţia de magazie de materiale din cadrul complexului Spital Vechi, în vederea Construirii Unitate Spitalicească (demolare, amenajare teren, recorduri exterioare şi infrastructură), situată pe str. Spitalului nr.9 » municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 135. Hotarare nr. 234 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amplasare ascensor transport bolnavi pentru exterior la clădire – C1 Spital vechi» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 136. Hotarare nr. 235 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii capitale trotuare Calea Cernăuţi partea stângă langă de Biserica Sf. Dumitru, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 137. Hotarare nr. 236 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii capitale platformă CEC, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 138. Hotarare nr. 237 de modificare şi completare a HCL nr. 40/28.02.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Volovăţului, partea dreaptă ( intersecţie Baia Comunală – Alee Bloc RCS&RDS Volovăţului şi alee acces spaţiu verde din faţa parcării din str. Călăraşi), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 139. Hotarare nr. 238 de modificare şi completare a HCL nr. 143/30.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare corp clădire din strada Ștefan cel Mare nr. 53» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 140. Hotarare nr. 239 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal ̎ Sf. Dr. Cosma şi Damian ̎, Rădăuţi prin transformarea unor posturi
 141. Hotarare nr. 253 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice începând cu 01.11.2020, prestate de către S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți
 142. Hotarare nr. 254 privind atestarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava
 143. Hotarare nr. 255 de modificare și completare a H.C.L. nr. 47/01.04.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Mihai Viteazul partea stângă (bloc 15), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 144. Hotarare nr. 256 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Rădăuți și o persoană juridică în vederea derulării activității de capturare și asigurare a asistenței medical veterinare în timpul activității de capturare a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Rădăuți
 145. Hotarare nr. 257 de modificare şi completare a HCL nr. 201/27.09.2018 privind aprobarea proiectului ̎ ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOREDUCAŢIONALE ŞI A SPAŢIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA ̎,a documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivele proiectului, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014/2020
 146. Hotarare nr. 258 privind aprobarea proiectului „Modernizare cu asfalt străzi municipiul Rădăuți str. Hipodromului, str. Tirului, str. Cărămidăriei, str. Uzinei, str. Șerpuită, str. Valea Seacă, str. Mihai Pitei, str. Cucului tronson” avand codul SMIS 148576 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS-axa prioritară 9- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții-9.1 Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)
 147. Hotarare nr. 259 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare cu asfalt str. Pepenăriei, str. Parcului, str. Fagilor, str. Papetăriei, str. Merilor, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu, str. Recoltei, str. Plugarilor, municipiul Rădăuți, jud. Suceava” având codul SMIS 148581 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9-Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții-9.1 Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)
 148. Hotarare nr. 260 privind aprobarea proiectului ̎ Modernizare străzi Frâncei plus Tronson Frâncei – Cămin Persoane Vârstnice (Azil, Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu – Parţial) având codul SMIS 145288 în vederea depunerii pe platform electronică MySMIS – axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții-9.1 Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)
 149. Hotarare nr. 261 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 150. Hotarare nr. 262 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Sistem supraveghere video în Parcarea Centrală şi parcările de la Magazinul General (vis-a-vis de banca Alpha Bank) din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 151. Hotarare nr. 263 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ̎ Amenajare două locuri de parcare acoperite (tip şopron deschis), temporar pentru autoturismele Primăriei Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 152. Hotarare nr. 264 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
 153. Hotarare nr. 265 privind închirierea prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al municipiului Rădăuţi
 154. Hotarare nr. 266 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 3 parcele de teren
 155. Hotarare nr. 267 privind prelungirea contractelor de închiriere/folosinţă gratuită pentru spaţiile cu altă destinaţie aflate în proprietatea privată a Municipiului Rădăuţi
Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support