joi, iunie 13
Shadow

Hotărâri adoptate în anul 2019

 Procese-Verbale de publicare on-line în anul 2019
Anul 2019
 1. Hotarare nr. 4 privind aprobarea Devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Extindere și modernizare Grădinița cu program normal ”Sfânta Treime” Rădăuți”
 2. Hotarare nr. 5 privind aprobarea Devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr. 6 Rădăuți”
 3. Hotarare nr. 6 privind aprobarea Devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Extindere Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Rădăuți cu un corp de clădire nou (P+2E)”
 4. Hotarare nr. 7 privind aprobarea Devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Termoizolare față de pentru Grădinița cu program prelungit ”Prichindelul” Rădăuți”
 5. Hotarare nr. 8 privind aprobarea pentru anul 2019 a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, care prestează acţiuni ori lucrări de interes local
 6. Hotarare nr. 9 privind exprimarea acceptului de înfiinţare a ,,Consorţiului Şcolar Rădăuţi”
 7. Hotarare nr. 11 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Comuna Frătăuţii Vechi, sat Măneuţi, judeţul Suceava, identic cu imobilul cu nr. cadastral:30782
 8. Hotarare nr. 12 privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 35,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situate în Municipiul Rădăuţi, str. Mihai Viteazu f. nr., în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 9. Hotarare nr. 13 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu o suprafaţă de 300 mp teren curţi –construcţii situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Tolocii nr. 97
 10. Hotarare nr. 14 privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de vânzare prin licitaţie publică a imobilelor aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi şi aprobarea modelului cadru al Caietului de sarcini pentru procedura vânzării prin licitaţie publică
 11. Hotarare nr. 15 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a două imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. ing. Andronic Motrescu f.nr. respectiv, str. Jalcău f.nr.
 12. Hotarare nr. 16 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a cinci imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Tolocii f.n, str. Gheorghe Tofan f.n, str. Mihail Kogalniceanu nr. 19 şi str. Sfantul Dumitru f.n
 13. Hotarare nr. 25 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 18,20 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situate în Municipiul Rădăuţi, str. Mihai Viteazu, nr. 3D, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 14. Hotarare nr. 26 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, sectoarelor subordonate și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Rădăuți
 15. Hotarare nr. 27 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți, prin transformarea unor posturi și suplimentarea cu un post de îngrijitoare în CPU
 16. Hotarare nr. 31 privind aprobarea organizării Târgului ,,Mărţişor 2019”
 17. Hotarare nr. 32 privind aprobarea modificării statului de funcţii, ca urmare a promovării în grad professional imediat superior, a auditorului public intern din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului Municipiului Rădăuţi
 18. Hotarare nr. 33 privind aprobarea unor acte de autoritate pentru apărarea împotriva incendiilor
 19. Hotarare nr. 34 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea/autorizarea administratorilor de condominii
 20. Hotarare nr. 35 pentru aprobarea ,,Regulamentului compartimentului specializat din cadrul Primăriei Municipiului Rădăuţi, privind sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţilor de proprietari” din Municipiul Rădăuţi
 21. Hotarare nr. 36 privind aprobarea contului de execuţie la 31.12.2018
 22. Hotarare nr. 37 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Bogdan Vodă (din faţa imobilului nr. 36 până la intersecţie str. Mihai Viteazu – partea dreaptă), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 23. Hotarare nr. 38 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada str. Simion Bărnuțiu (intersecție str. Tudor Vladimirescu cu str. Gheorghe Lazăr- partea dreaptă), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 24. Hotarare nr. 39 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Aron Pumnul (intersecție str. Simion Bărnuțiu – intersecție str. Oborului – partea dreaptă și partea stângă), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 25. Hotarare nr. 40 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Volovăţului, partea dreaptă ( intersecţie Baia Comunală – Alee Bloc RCS&RDS Volovăţului şi alee acces spaţiu verde din faţa parcării din str. Călăraşi), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 26. Hotarare nr. 41 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reparaţii acoperiș (şarpantă şi învelitoare) la clădirea din str. Piaţa Unirii, nr. 67 (latura sud)» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 27. Hotarare nr. 42 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivele de investiții «Modernizări cu asfalt» str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. Mică, str. C. Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C.Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 28. Hotarare nr. 43 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare pistă de atletism, stadion municipal Rădăuţi» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 29. Hotarare nr. 44 privind stabilirea componenţei echipe mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul municipiului Rădăuţi
 30. Hotarare nr. 45 privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a două parcele de teren
 31. Hotarare nr. 46 privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a două parcele de teren
 32. Hotarare nr. 47 privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, al unui nr. de 22 parcele de teren
 33. Hotarare nr. 48 privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava a suprafeţei de 428,25 mp reprezentând cotă indiviză de ¾ din terenul identificat cadastral sub nr. 34307, înscris în C.F. 34307, situat în str. Volovăţului nr. 39, municipiul Rădăuţi
 34. Hotarare nr. 49 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 5,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situat în str. Gen. Iacob Zadik nr. 18, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 35. Hotarare nr. 50 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi
 36. Hotarare nr. 51 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren în suprafaţă de 14 mp aflat în domeniul public al Municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii f. nr
 37. Hotarare nr. 52 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren în suprafaţă de 4 mp aflat în domeniul public al Municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii f. nr.
 38. Hotarare nr. 53 pentru modificarea H.C.L. nr. 16/23.01.2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a cinci imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Tolocii f.n, str. Gheorghe Tofan f.n, str. Mihail Kogalniceanu nr. 19 şi str. Sfântul Dumitru f.n.
 39. Hotarare nr. 54 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Plugarilor f.n
 40. Hotarare nr. 55 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Mihai Bodnar nr. 43
 41. Hotarare nr. 56 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Jalcău f.n
 42. Hotarare nr. 57 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. ing. Andronic Motrescu f.n
 43. Hotarare nr. 58 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Jalcău f.n
 44. Hotarare nr. 59 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a două imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Jalcău nr. 28
 45. Hotarare nr. 60 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a două imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Jalcău nr. 26
 46. Hotarare nr. 61 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Rozelor f.n
 47. Hotarare nr. 75 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul ,,Sf. Dr. Coşma şi Damian”Rădăuţi
 48. Hotarare nr. 76 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unor posturi
 49. Hotarare nr. 77 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Rădăuţi
 50. Hotarare nr. 78 cuprinzând norme stabilite de consiliul local Rădăuţi pentru instituţiile publice, agenţii economici, persoanele juridice şi cetăţeni (persoane fizice) cu privire la: gospodărirea, asigurarea igienei publice, salubrizării, întreţinerea spaţiilor verzi, protecţia mediului înconjurător, întreţinerea şi folosirea construcţiilor şi utilizarea drumurilor publice, buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, utilizarea domeniului public şi privat şi afişarea materialelor publicitare
 51. Hotarare nr. 79 privind aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 2 ani, a contractului privind activitatea de iluminat public în Municipiul Rădăuţi nr. 3575/13.04.2007 încheiat între Municipiul Rădăuţi şi S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuţi
 52. Hotarare nr. 80 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Rădăuţi pentru perioada 2019-2029
 53. Hotarare nr. 81 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2019
 54. Hotarare nr. 82 privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărarea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare
 55. Hotarare nr. 83 privind aprobarea radierii dreptului de prorietate, înscris pentru municipiul Rădăuţi – domeniul public, în baza H.C.L. nr. 126/23.07.2009 din C.F. nr. 30668 Frătăuţii Noi, pentru imobilul cu nr. cadastral 30668 Frătăuţii Noi, în suprafaţă de 90.463 mp şi aprobarea rectificării C.F. în sensul radierii dreptului de proprietate înscris pentru municipiul Rădăuţi – domeniul public, în baza Actului notarial. nr. 29/07.02.2019 din C.F. 35152 Frătăuţii Vechi pentru imobilul cu nr. cadastral 35152, în suprafaţă de 4.324 mp şi C.F. 35153 Frătăuţii Vechi, pentru imobilul cu nr. cadastral 35153, în suprafaţă de 137.600 mp, provenite din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 30782
 56. Hotarare nr. 84 privind includerea unui bun imobil în domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 57. Hotarare nr. 85 privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a trei parcele de teren
 58. Hotarare nr. 86 privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a patru parcele de teren
 59. Hotarare nr. 87 privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a terenului curţi – construcţii în suprafaţă de 14.199 mp, situat în intravilanul municipiului Rădăuţi
 60. Hotarare nr. 88 privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a terenului arabil în suprafaţă de 200 mp situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Vladimir Trebici f.n
 61. Hotarare nr. 89 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Dimitrie Onciul nr. 35 A
 62. Hotarare nr. 90 privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 64,00 mp teren, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Grănicerului f.nr., în vederea construirii unui spaţiu comercial pentru produse alimentare şi industriale
 63. Hotarare nr. 91 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii << Mordenizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Şerpuită, str. Uzinei, str. Cărămidăriei şi str. Tirului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 64. Hotarare nr. 92 privind alegerea președintilor de ședință a Consiliului Local al municipiului Rădăuți pentru perioada aprilie 2019 – iunie 2020
 65. Hotarare nr. 93 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 35,00 mp, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Mihai Viteazu f. Nr., şi concesionarea acestuia către Firma Davalmar Com S.R.L. fără licitaţie publică, în vederea extinderii construcţiei
 66. Hotarare nr. 97 privind aprobarea Devizului general reactualizat în baza OUG nr. 114/2018 şi aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ..Termoizolare faţade pentru Grădiniţa cu program prelungit ,, Prichindelul” Rădăuţi”
 67. Hotarare nr. 98 privind aprobarea Proiectului ,,VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă”, şi a contribuţiei proprii în proiect, a Municipiului Rădăuţi, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2017-2020
 68. Hotarare nr. 99 privind aprobarea implementării de către Municipiul Rădăuţi a acţiunii/proiectului << WiFi4U Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale>> conform Acordului de Grant încheiat prin Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/009493 – 012519 şi stabilirea locaţiilor de amplasare a punctelor de acces a reţelei Wi-Fi
 69. Hotarare nr. 100 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Parcului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 70. Hotarare nr. 101 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Parcare şi trotuar dreapta ( int. Calea Bucovinei cu Piaţa Mică – Bogdan Vodă) str. Grănicerului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, modernizare cu asfalt »
 71. Hotarare nr. 102 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Fagilor, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 72. Hotarare nr. 103 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice sau de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice asistate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Rădăuţi
 73. Hotarare nr. 104 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Proiectare şi execuţie lucrări – Modernizare cu asfalt str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. Mică, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. Constantin Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor în Municipiul Rădăuţi – diriginţie şantier, comisioane ISC”
 74. Hotarare nr. 105 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Rădăuţi şi al unităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, pentru anul 2019
 75. Hotarare nr. 106 privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de dare în administrare al serviciului de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Rădăuţi nr. 17021/22.11.2018, înregistrat la S.C. Servicii Comunale S.A. cu nr. 3081/28.11.2018
 76. Hotarare nr. 107 privind aprobarea modificării statului de funcţii, pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, Aparatul de specialitate al primarului şi Aparatul de lucru al Consiliului Local, care a susţinut examenul de promovare în grad profesional
 77. Hotarare nr. 108 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru o funcţie publică vacantă din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi – Direcţia Poliţiei Locale
 78. Hotarare nr. 109 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 75/16.04.2009, H.C.L. nr. 189/18.12.2014 şi H.C.L. nr. 8/23.01.2019
 79. Hotarare nr. 110 privind includerea în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a şase parcele de teren
 80. Hotarare nr. 111 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Unirea Principatelor f.n.
 81. Hotarare nr. 112 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Porumbelului nr. 1
 82. Hotarare nr. 113 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Jalcău nr. 42
 83. Hotarare nr. 114 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Putnei f.n.
 84. Hotarare nr. 116 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei
 85. Hotarare nr. 117 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea domeniului public/privat al municipiului Rădăuţi, în vederea desfăşurării de activităţi sezoniere şi ocazionale
 86. Hotarare nr. 118 pentru modificarea H.C.L. nr. 108/29.05.2018 privind însuşirea unor bunuri ca aparţinând domeniului privat al Municipiului Rădăuţi, prelungirea termenului contractului de concesiune f. nr. Din 08.06.1993 şi schimbarea titularului contractului de concesiune nr. 16/7747 din 19.11.2002
 87. Hotarare nr. 119 cuprinzând norme stabilite de consiliul local Rădăuţi pentru instituţiile publice, agenţii economici, persoanele juridice şi cetăţeni (persoane fizice) cu privire la: gospodărirea, asigurarea igienei publice, salubrizării, întreţinerea spaţiilor verzi, protecţia mediului înconjurător, întreţinerea şi folosirea construcţiilor şi utilizarea drumurilor publice, buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, utilizarea domeniului public şi privat şi afişarea materialelor publicitare
 88. Hotarare nr. 120 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren şi/sau a dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru anumite suprafaţe de teren de până la 20 ml pe durata existenţei acestor racorduri/branşamente/capacităţi energetice din domeniul public sau privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava către operatorii de utilităţi pentru apă şi canalizare, gaze naturale şi energie electrică
 89. Hotarare nr. 121 privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2019 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor construite prin ANL
 90. Hotarare nr. 122 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Rădăuţi
 91. Hotarare nr. 123 privind aprobarea ”Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al municipiului Rădăuţi pentru anul 2018”
 92. Hotarare nr. 128 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a două imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Volovăţului f.n
 93. Hotarare nr. 130 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Spitalului (int. Cale ferată – int. Str. Volovăţului), str. Volovăţului (int. Str. Spitalului – int. Str. Tudor Vladimirescu), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 94. Hotarare nr. 131 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivele de investiții «Reabilitare străzi, municipiul Rădăuţi, jud. Suceava» str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Spitalului, str. Teiului, str. Ieraclie Porumbescu, str. Volovăţului, str. Ion Nistor, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Dimitre Dan, str. Şcolii Noi, str. Piaţa Unirii, str. Mărţişor, str. Măcelarilor, str. Topliţei, str. Horia, str. Grănicerului, str. Sf. Dumitru, str. Pictor Grigorescu, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 95. Hotarare nr. 132 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
 96. Hotarare nr. 133 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Rădăuţi nr. 104/17.04.2019 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Proiectare şi execuţie lucrări – Modernizare cu asfalt str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. Mică, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. Constantin Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor în Municipiul Rădăuţi – diriginţie şantier, comisioane ISC”
 97. Hotarare nr. 134 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuţi, pentru anul 2019
 98. Hotarare nr. 135 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru o funcţie contractuală vacantă din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi, Direcţia Tehnică
 99. Hotarare nr. 136 de modificare şi completare a HCL nr. 108/29.04.2019 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru o funcţie publică vacantă din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi – Direcţia Poliţiei Locale
 100. Hotarare nr. 137 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie ca urmare a susţinerii examenului de promovare în grad profesional de către un funcţionar public în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 101. Hotarare nr. 138 privind includerea în domeniului privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a terenului curţi — construcţii în suprafaţă de 750 mp situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Gării şi aprobarea dezmembrării acestuia în două imobile identificate cadastral cu nr. 54463, în suprafaţă de 285 mp, respectiv nr. cadastral 54464, în suprafaţă de 465 mp
 102. Hotarare nr. 139 privind includerea în domeniului privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 234,77 mp situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Ion Nistor nr. 22, identificat cadastral cu nr. 771/2 înscris în C.F. nr. 54549 Rădăuţi
 103. Hotarare nr. 140 privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a trei parcele de teren
 104. Hotarare nr. 141 privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a patru parcele de teren
 105. Hotarare nr. 142 privind includerea în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi cu terenul în suprafaţă de 32 mp situat în Municipiul Rădăuţi, str. Putnei, bloc nr. 11, în vederea concesionării
 106. Hotarare nr. 143 privind aprobarea înscrierii în C.F. a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 39,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Calea Bucovinei nr. 3C, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 107. Hotarare nr. 144 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. ing. Andronic Motrescu nr. 2H
 108. Hotarare nr. 145 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Horea 61A.
 109. Hotarare nr. 146 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Calea Cernăuţi nr. 81.
 110. Hotarare nr. 147 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Horodnicului f.n.
 111. Hotarare nr. 148 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Vasile Bumbac f.nr.
 112. Hotarare nr. 149 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Dorobanţului nr. 9
 113. Hotarare nr. 157 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unor posturi în nivele superioare
 114. Hotarare nr. 158 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul ,,Sf. Dr. Cosma şi Damian” Rădăuţi
 115. Hotarare nr. 159 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare lunare acordate medicilor din Spitalul Municipal ,,Sf. Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi
 116. Hotarare nr. 160 privind aprobarea contractării unui credit în valoare de 285.000 euro (fătă TVA) pe o perioadă de maxim 5 ani, de către S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuţi, în vederea achiziţionării unei staţii de preparat mixturi asfaltice, tip SMAV 50
 117. Hotarare nr. 161 privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărarea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare
 118. Hotarare nr. 162 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, înscris în Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare
 119. Hotarare nr. 163 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 27,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situate în Municipiul Rădăuţi, str. Mihai Viteazu nr. 3D, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 120. Hotarare nr. 164 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Horodnicului nr. 32, identic cu nr. Cadastral :52746
 121. Hotarare nr. 165 privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. ing. Andronic Motrescu f.nr
 122. Hotarare nr. 166 privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Tineretului
 123. Hotarare nr. 167 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Mihai Pitei f.nr.
 124. Hotarare nr. 168 privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Mihai Pitei nr. 70
 125. Hotarare nr. 177 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru o funcţie publică vacantă din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi – Direcţia Poliţiei Locale
 126. Hotarare nr. 178 privind acordarea ,,Diplomei de Aur“ şi a unui premiu, cuplurilor din municipiul Rădăuţi care au împlinit/împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2019
 127. Hotarare nr. 179 privind aprobarea contului de execuţie la 31.03.2019
 128. Hotarare nr. 180 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu 01.07.2019, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi
 129. Hotarare nr. 181 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Şerpuită, str. Uzinei, str. Caramidăriei şi str.Tirului, municipiul Rădăuți, județul Suceava»
 130. Hotarare nr. 182 privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor unităţi individuale din imobilul construcţiei situat în strada Ştefan cel Mare nr. 25, a cotelor părţi comune din imobilul şi a cotelor din terenul aferent, aflate în proprietatea privată a municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 131. Hotarare nr. 183 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 124 mp identificat cadastral sub nr. 52698 înscris în C.F. nr. 52698 a municipiului Rădăuţi
 132. Hotarare nr. 190 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
 133. Hotarare nr. 191 privind aprobarea preţului pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor în municipiul Rădăuţi
 134. Hotarare nr. 192 privind amplasarea bustului căpitanului aviator Vasile Niculescu în municipiul Rădăuți- parcul situat pe strada Calea Bucovinei – spațiul verde zona Stadionului
 135. Hotarare nr. 193 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
 136. Hotarare nr. 194 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
 137. Hotarare nr. 195 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Întocmit registru spaţii verzi în Municipiul Rădăuţi “şi “Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism“
 138. Hotarare nr. 197 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale consiliului local şi ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi
 139. Hotarare nr. 198 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare parcare partea stângă str. Grănicerului şi reparaţii reţea electrică de iluminat public pe partea stângă str. Grănicerului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 140. Hotarare nr. 199 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare trotuare partea dreaptă str. Grănicerului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 141. Hotarare nr. 200 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajări parcări şi alee str. Stadionului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 142. Hotarare nr. 201 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajări parcări şi alee str. Mihai Viteazul (lângă loc joacă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 143. Hotarare nr. 202 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare grupuri sanitare corp B, strada Calea Bucovinei, nr. 9 (Corp C1) din cadrul Colegiului Naţional ,,Eudoxiu Hurmuzachi“ Rădăuţi, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare de la DSP Suceava»
 144. Hotarare nr. 203 privind aprobarea Devizului general actualizat în baza OUG nr. 114/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare pistă de atletism, stadion municipiul Rădăuți”
 145. Hotarare nr. 204 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 1,20 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. 22 Decembrie nr. 17, sc. A, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 146. Hotarare nr. 211 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Împrejmuire şi drum acces Piaţa Obor» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 147. Hotarare nr. 212 privind modificarea H.C.L. nr. 191/24.07.2019 privind aprobarea preţului pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor în municipiul Rădăuţi.
 148. Hotarare nr. 213 privind aprobarea cooperarii cu EGGER ROMANIA SRL în vederea amplasării de către aceasta în municipiul Rădăuți – Parcul I, a unui ecran cu led-uri care să afşseze valorile emisiilor de formaldehida înregistrate de fabrica acesteia din municipiul Rădăuţi
 149. Hotarare nr. 214 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea de iluminat public pe str. Andronic Motrescu şi str. Merilor» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 150. Hotarare nr. 215 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 273/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 151. Hotarare nr. 217 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare parcări resedintastr.Mihai Viteazu bloc nr.23, municipiul Radauti, judetul Suceava»
 152. Hotarare nr. 218 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare parcări resedinta str. Mihai Viteazu bloc 22, municipiul Radauti, judetul Suceava»
 153. Hotarare nr. 219 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere retea alimentare cu apa pe str.Grivitei, str.Vladimir Trebici, str.Plevnei, str.Pompierilor (partial) si extindere retea canalizare str.Vladimir Trebici, str.Pompierilor (partial) in municipiul Radauti, jud.Suceava»
 154. Hotarare nr. 220 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare trotuar str.Piata Unirii (int. str. Dimitrie Onciu – int. str. Ion Nistor partea dreapta), municipiul Radauti, judetul Suceava»
 155. Hotarare nr. 221 privind aprobarea amenajării şi sistematizării unui acces rutier şi pietonal din DN 2H – Calea Bucovinei, municipiul Rădăuţi, la spaţiul commercial ce se va construi pe parcela cu nr. cadastral 53582 Rădăuţi
 156. Hotarare nr. 222 pentru modificarea Hotărârii nr. 222 din 24.11.2016 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Rădăuţi şi o persoană juridică, în vederea derulării activităţii de capturare şi predare a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Rădăuţi
 157. Hotarare nr. 223 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Rădăuţi în domeniul public al municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 19 mp, situate pe strada Libertăţii nr. 49-51, identificat cadastral sub nr. 54267 înscris în C.F. nr. 54267 a municipiului Rădăuţi
 158. Hotarare nr. 229 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
 159. Hotarare nr. 230 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare loc joacă pentru copii, construire copertină şi împrejmuire“ la Grădiniţa cu Program Prelungit Pinochio Rădăuţi
 160. Hotarare nr. 231 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare spaţiu activităţi în aer liber“ la Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuţi
 161. Hotarare nr. 232 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Amenajare loc joacă pentru copii, construire copertină şi împrejmuire“ la Grădiniţa cu Program Prelungit Pinochio Rădăuţi
 162. Hotarare nr. 233 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Extindere reţea alimentară cu apă pe str. Griviţei, str. Vladimir Trebici, str. Plevnei, str. Pompierilor (parţial) şi extindere reţea canalizare str. Vladimir Trebici, str. Pompierilor (parţial) în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava“
 163. Hotarare nr. 234 pentru aprobarea Programului privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2019 din bugetul propriu al municipiului Rădăuţi, pentru activităţi nonprofit de interes local
 164. Hotarare nr. 235 privind schimbarea destinaţiei din stradă cu sens unic, în parcare, a tronsonului din strada Piaţa Unirii, Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava şi montarea a trei bariere
 165. Hotarare nr. 236 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
 166. Hotarare nr. 237 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 167. Hotarare nr. 238 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al municipiului Rădăuţi
 168. Hotarare nr. 239 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Rădăuți a imobilului cu nr. cadastral 31294 Rădăuți, nr. topo 4040/316 din strada Obor f.n Municipiul Rădăuți și radierea dreptului de folosință înscris pentru Agenția Națională pentru Locuințe, pentru imobilul cu nr. cadastral 31294 Rădăuți, nr. topo 4040/316 din str. Obor f.n Municipiul Rădăuți
 169. Hotarare nr. 240 pentru modificarea Hotărârii nr. 222 din 24.11.2016 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Rădăuţi şi o persoana juridică, în vederea derulării activităţii de capturare, transport şi predare a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Rădăuţi, cu modificările şi completările ulterioare
 170. Hotarare nr. 241 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea şi suplimentarea unor posturi
 171. Hotarare nr. 242 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Pandurilor f.nr., identic cu imobilul cu nr. cadastral:54516
 172. Hotarare nr. 243 privind închirierea prin licitaţie publică, a unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situate în Municipiului Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare nr. 25, spaţii aflate în domeniul privat al municipiului
 173. Hotarare nr. 244 privind aprobarea amenajării şi sistematizării unui acces rutier şi pietonal din DN 2H – Calea Bucovinei, municipiul Rădăuţi, la spaţiul comercial ce se va construi pe parcela cu nr. cadastral 53582 Rădăuţi
 174. Hotarare nr. 245 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de Onoare al Municipiului Rădăuţi”
 175. Hotarare nr. 246 privind acordarea unor facilităţi fiscale
 176. Hotarare nr. 254 privind asocierea Municipiului Rădăuţi cu Creţu Manole – Întreprindere Familială, în vederea amenajării unui patinoar artificial, în Parcarea centrală, perioada 18.11.2019 – 15.02.2020
 177. Hotarare nr. 257 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Hacman Mircea Cozma
 178. Hotarare nr. 258 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
 179. Hotarare nr. 259 privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în Municipiul Rădăuţi
 180. Hotarare nr. 260 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare esplanadă, trepte CEC BANK, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 181. Hotarare nr. 261 pentru modificarea H.C.L. nr. 216/26.09.2019 şi H.C.L. nr. 196/29.08.2019 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru zece medici din cadrul Spitalului Municipal Sf. Doctori Cosma şi Damian
 182. Hotarare nr. 262 privind transformarea unei funcții publice de execuție ca urmare a finalizării perioadei de stagiu de către un funcționar public cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 183. Hotarare nr. 263 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de dare în administrare a serviciului public de transport distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 17021/22.11.2018, înregistrat la S.C. Servicii Comunale cu nr. 3081/28.11.2018, până la încheierea contractului sectorial pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în Municipiul Rădăuţi
 184. Hotarare nr. 268 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii , „Construire baza sportivă TIP 1” municipiul Rădăuți, judeţul Suceava
 185. Hotarare nr. 270 privind aprobarea modificării Contractului de Delegare al Gestiunii și mandatarea AJAC Suceava să semneze Actul Adițional nr. 5 în numele și pe seama UAT municipiul Rădăuți
 186. Hotarare nr. 271 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020”
 187. Hotarare nr. 272 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT municipiul Rădăuṭi și a participării Consiliului Local al UAT municipiul Rădăuṭi la cofinanțareaProiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”;
 188. Hotarare nr. 273 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”și mandatarea reprezentantului UAT municipiul Rădăuți să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava(AJAC Suceava) aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor
 189. Hotarare nr. 274 privind punerea la dispoziția Societății ACET S.A. Suceava a terenurilor aferente investițiilor din cadrul Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020
 190. Hotarare nr. 275 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu 01.11.2019, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi
 191. Hotarare nr. 276 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
 192. Hotarare nr. 277 privind aprobarea cuantumului burselor şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Rădăuţi
 193. Hotarare nr. 278 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
 194. Hotarare nr. 279 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,,Lucrări de construire grupuri sanitare la Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta (Sala de Sport) din municipiul Rădăuţi”
 195. Hotarare nr. 280 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Lucrări de construire grupuri sanitare la Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta (Sala de Sport) din municipiul Rădăuţi”
 196. Hotarare nr. 281 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amplasare ascensor transport bolnavi pentru exterior la clădire – C1 Spital vechi» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 197. Hotarare nr. 282 privind aprobarea transformării unor posturi de natură contractuală în funcţii publice şi modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi
 198. Hotarare nr. 283 pentru modificarea şi completarea HCL 160 din 24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionarea a parcărilor de reşedinţă aflate pe raza municipiului Rădăuţi, a listei locurilor de parcare, a preţului de închiriere precum şi a modelului acordului de rezervare
 199. Hotarare nr. 284 privind menţinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Rădăuţi, pentru anul şcolar 2020-2021
 200. Hotarare nr. 285 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Mihai Pitei f.n. identic cu imobilul cu nr. cadastral:54093
 201. Hotarare nr. 287 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire locuinţă unifamilială cu regim de înălţime P+M şi împrejmuire, pe strada Frâncei f. nr., în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support