joi, iunie 13
Shadow

2017

Anul 2017

Procese Verbale de publicare on-line

 1. Hotarare nr. 1 la proiectul de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului a sectiunii de dezvoltare pe anul 2016
 2. Hotarare nr. 2 privind modificarea HCL nr. 1 din 09.01.2017 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului a sectiunii de dezvoltare pe anul 2016
 3. Hotarare nr. 3 privind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru locuintele proprietatea municipiului Radauti, persoanelor cu handicap grav si familiilor acestora si persoanelor cu handicap accentuat care sunt chiriase a unor astfel de locuinte
 4. Hotarare nr. 4 privind aprobarea pentru anul 2017 a Planului de actiuni sau lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care presteaza actiuni ori lucrari de interes local
 5. Hotarare nr. 5 privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava a obiectivelor de investitii derulate prin Programul “Utilitati si mediu la standard europene” respectiv Reabilitarea si modernizarea punctelor termice si a retelelor de transport si distributie a energiei termice
 6. Hotarare nr. 13 privind atestarea apartenentei unui bun la domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava
 7. Hotarare nr. 15 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, jud. Suceava a imobilului si teren aferent identificat cadastral cu nr. topo 47/2 din CF nr. 49018 a mun. Radauti (CF vechi 16913)
 8. Hotarare nr. 16 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a sase terenuri
 9. Hotarare nr. 17 privind atribuirea denumirilor unitatilor de invatamant din municipiul Radauti
 10. Hotarare nr. 20 privind aprobarea modificarii inventarului Primariei Municipiului Radauti, Sector Parc Zoo responsabil Olenici Ana -Angelica
 11. Hotarare nr. 21 privind aprobarea scoaterii din inventarul Primariei Municipiului Radauti, al doua mijloace fixe cu numarul de inventar 1104957, 11050435 din genstiunea responsabilului Olenici Ana-Angelica (sector Parc Zoo)
 12. Hotarare nr. 22 privind aprobarea modificarii inventarului Primariei Municipiului Radauti, Sector Zoo responsabil Olenici Ana-Angelica
 13. Hotarare nr. 23 privind modificarea si completarea HCL nr. 227/05.12.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, precum si cofinantarea de la bugetul local pentru obiectivul de investitii << Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal nr. 6 Radauti >>
 14. Hotarare nr. 24 privind modificarea si completarea HCL nr. 228/05.12.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii << Extindere si modernizare Gradinita cu program NORMAL “Sfanta Treime” Radauti, judetul Suceava >>, precum si aprobarea cofinantarii acestuia de la bugetul local
 15. Hotarare nr. 25 privind aprobarea utilizarii in cursul anului 2017 a excedentului bugetului activitatii autofinantate “Piata-Obor”, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2016 in suma de 113.951,58 lei
 16. Hotarare nr. 26 privind aprobarea utilizarii in cursul anului 2017 a excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2016 in suma de 7.568.510,55 lei
 17. Hotarare nr. 27 privind modificarea H.C.L. nr. 20/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare cu dale prefabricate din beton, grosime 6 cm, trotuar str. Petru Rares-partea stanga de la int. Bogdan Voda pana la int. cu aleea Petru Rares, mun. Radauti, jud Suceava, H.C.L. nr. 22/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiii “Sistematizare pe verticala parcare pe o suprafata de 1.160 mp pentru bloc ANL – medici rezodenti, str. Calea Bucovinei, nr. 34A, municipiul Radauti, prin creare locuri de parcare alei prin pavare cu dale prefabricate din beton, grosime 8 cm, inclusiv construire imprejmuire noua (lungime 160 ml) pentru delimitare
 18. Hotarare nr. 30 privind cumpararea instalatiilor destinate exclusiv iluminatului public din Municipiul Radauti de la Delgaz Grid S.A.
 19. Hotarare nr. 31 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiii, “CONSTRUIRE SEDIU D.A.S. TIP P+1E, IMPREJMUIRE PERIMETRALA SI GARAJ” in mun. Radauti, str. Francei f.nr., judetul Suceava, precum si aprobarea cofinantarii acestuia de la bugetul local
 20. Hotarare nr. 33 privind modificarea si completarea a HCL nr. 54/10.03.2016 de aprobare a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul << Extindere prin mansardare corp D+E Spital Municipal Radauti pentru amenajare sectie pediatrie si cabinete consultatii >>
 21. Hotarare nr. 34 privind modificarea si completarea HCL nr. 130/17.12.2015 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I” S.A., amplasamentrului (cladire si teren aferent), a Spitalului Municipal Radauti “Sf. Doctori Cosma si Damian Radauti” si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Extindere prin mansardare corp D+E a Spitalului Municipal Radauti”
 22. Hotarare nr. 36 privind aprobarea regulamentullui de organizare si functionare a serviciului de salubritate prestat de SC Servicii Comunale SA Radauti
 23. Hotatare nr. 37 privind aprobarea pretului pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor in municipiul Radauti
 24. Hotarare nr. 39 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) construire 2 blocuri de locuinte colective Tip P+3E+M
 25. Hotarare nr. 40 privind modificarea si completarea HCL nr. 207/24.11.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare strazi balastate in municipiul Radauti, judetul Suceava”
 26. Hotarare nr. 41 privind modificarea si completarea HCL nr. 208/24.11.2016 privind aprobarea cofinantarii obiectivlui de investitii “Modernizare strazi balastate in municipiul Radauti, judetul Suceava”
 27. Hotarare nr. 42 privind modificarea si completarea HCL nr. 209/24.11.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare strazi in municipiul Radauti, judetul Suceava”
 28. Hotararea nr. 43 privind modificarea si completarea HCL nr. 208/24.11.2016 privind aprobarea cofinantarii obiectivlui de investitii “Reabilitare strazi in municipiul Radauti, jud. Suceava”
 29. Hotarare nr. 44 privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiul Radauti, judetul Suceava a imobilului cladire “Sxcoala Generala cu clasele I-IV” situat in str. Oborului, nr. 14A, mun. Radauti, jud. Suceava si a terenului aferent
 30. Hotarare nr. 45 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, precum ;i cofinantarea de la bugetul local pentru obiectivul de investitii “Continuare de realizare si dotare incepute in baza Autorizatiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Scoala Generala cu clasele I-IV si Sala sport situata in mun. Radauti, str. Oborului nr. 14A, jud. Suceava”
 31. Hotarare nr. 46 privind aprobarea organizarii Targului “Martisor 2017”
 32. Hotarare nr. 47 privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea valorificarii si casarii a unui nr. de sapte mijloace fixe, situate in str. Francei f.n. mun. Radauti
 33. Hotarare nr. 48 privind revocarea H.C.L. nr. 77/19.06.2014 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal – zona Habitat – str. Jalcau – Canal desecare, pentru realizare 61 parcele locuinte conform Legii 15/2003 cu infiintarea de 2 strazi noi in muicipiul Radauti, judetul Suceava
 34. Hotarare nr. 50 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 al Directiei de Asitenta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 35. Hotarare nr. 51 privind completarea locurilor de parcare apartinand domeniului public al municipiului Radauti destinate inchirierii in parcarile de resedinta
 36. Hotarare nr. 52 privind modificarea si completarea HCL nr. 220/24.11.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul <
 37. Hotarare nr. 53 privind modificarea si completarea HCL nr. 221/24.11.2016 de predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., amplasamentului (cladire si teren aferent), a Scolii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Radauti si asigurarea conditiilor in vederea eecutarii obiectivului de investitii <>
 38. Hotarare nr. 54 privind modificarea si completarea HCL nr. 27/28.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii : “Proiectare si executie – Reabilitare ansamblu statuar ecvestru Bogdan Voda si Aleea Voievozilor ” (In fata cladirii BCR din Radauti)
 39. Hotarare nr. 55 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Radauti si al unitatilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Radauti, pentru anul 2017
 40. Hotarare nr. 56 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate a Municipiului Radauti, judetul Suceava
 41. Hotarare nr. 57 privind aprobarea constractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public
 42. Hotarare nr. 59 aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale Radauti
 43. Hotarare nr. 61 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 44. Hotarare nr. 62 privind atestarea apartenentei unui bun la domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava
 45. Hotarare nr. 65 privind aprobarea contractului cadru de inchiriere pentru locuintele sociale, de necesitate, construite din fondurile statului, locuintele pentru tineri destinate inchirierii construite prin programul ANL, precum si a modelului cadru de act aditional la contractele de inchiriere pentru suprafetele cu destinatia de locuinta
 46. Hotarare nr. 67 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Obtinere autorizatie termoipolare fatade si autorizatie de functionare I.S.U. pentru Gradinita cu program prelungit “Prichindelul” Radauti, jud. Suceava >>
 47. Hotarare nr. 70 privind aprobarea unui numar de 11 sali de clasa in vederea derularii Proiectului educational PROED la Scoala Gimnaziala “Bogdan Voda” Radauti
 48. Hotarare nr. 71 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Reabilitare strada Privighetorilor prin asternere covor asfaltic, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 49. Hotarare nr. 72 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada 1 Mai, partea stanga, intersectie strada Pictor Grogorescu cu strada Horia, Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 50. Hotarare nr. 73 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Imbracaminte bituminoasa usoara pe strada Bogdan Voda tronson (Herghelie -str. Hipodromului), municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 51. Hotarare nr. 74 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada Putnei, partea dreapta, intersectie cu strada 1 Mai (trezorerie) si strada Ion Creanga, Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 52. Hotarare nr. 75 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada Trandafirilor, partea stanga, Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 53. Hotarare nr. 76 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada Gheorghe Lazar, partea stanga, intersectie strada Simion Barnutiu cu strada Oborului, Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 54. Hotarare nr. 78 privind acordarea avizului favorabil pentru externalizarea serviciului de spalatorie la Spitalul Municipal << Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti >>
 55. Hotarare nr. 79 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 55 din 28. 03.2017, privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Radauti si unitatilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Radauti, pentru anul 2017
 56. Hotarare nr. 80 privind aprobarea Intelegerii de cooperare intre municipiul Radauti, judetul Suceava din Romania si municipiul Klodzko din Republica Polona
 57. Hotarare nr. 81 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalului Municipal << Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti >>
 58. Hotarare nr. 82 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, de categoria I, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Radauti
 59. Hotarare nr. 83 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe teritoriul administrativ al municipiului Radauti in anul 2017
 60. Hotarare nr. 84 pentru aprobarea Programului privind acordarea de finantari nerambursabile in anul 2017 din buget propriu al municipiului Radauti, pentru activitati nonprofit de interes local
 61. Hotarare nr. 85 pentru modificarea Hotararii nr. 222 din 24. 11.2016, privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Radauti si o persoana juridica, in vederea derularii activitatii de capturare, transport si predare a cainilor comunitari fara stapan in Municipiul Radauti
 62. Hotarare nr, 86 privind revizuirea proiectului de emenajament pastoral aprobat prin HCL nr. 55 din 31.03.2016
 63. Hotarare nr. 87 privind completarea domeniului privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu sase terenuri
 64. Hotarare nr. 93 privind aprobarea reactualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare cu asfalt, strada Francei, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 65. Hotarare nr. 94 privind aprobarea reactualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare cu asfalt, strada Mihai Botnar, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 66. Hotarare nr. 95 privind aprobarea reactualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare cu asfalt, strada Abatorului, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 67. Hotarare nr. 96 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Amenajari parcari si benzi stationare si parcare pe strazile Piata Unirii, 1 Mai si Stefan cel Mare in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 68. Hotarare nr,. 97 privind aprobarea reactualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare cu asfalt, strada Andronic Motrescu (partial), municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 69. Hotarare nr. 98 privind aprobarea finantarii multianuale a obiectivului de investitii “Proiectare si executie modernizare strazi cu asfalt in municipiul Radauti”, pe strazile Francei, Mihai Botnar, Abatorului, Andronic Motrescu
 70. Hotarare nr. 99 privind aprobarea contului de executie la 31.03/2017
 71. Hotarare nr. 100 privind acordarea “Diplomei de Aur” si a unui premiu, cuplurilor din municipiul Radauti care au implinit/implinesc 59 de ani de casatorie neintrerupta in perioada 01.01.2015 – 31.12.2017
 72. Hotarare nr. 101 privind aprobarea scoaterii din inventarul Primariei Municipiului Radauti a unui mijloc fix cu numarul de inventar 1105066, din gestiunea responsabilului Olenici Ana-Angelica (sector Parc Zoo)
 73. Hotarare nr. 102 privind aprobarea documentatiei tehnico-economici pentru obiectivul de investitii << Lucrare amenajare drum acces si parcare bloc social – tronson A, str. 1 Mai, nr. 103 >> (proiectare si executie)
 74. Hotarare nr. 103 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a suprafetei de 4,37 ha pasune aflata in proprietatea privata a Municipiului Radauti
 75. Hotarare nr. 104 privind introducerea in domeniul public al municipiului Radauti a unei suprafete de 8051 mp teren situat in zona Lunca, identica cu imobilele cu nr. 6994, 36842 si 51235
 76. Hotarare nr, 105 privind completarea domeniului privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu opt terenuri
 77. Hotarare nr, 106 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava
 78. Hotarare nr, 107 privind aprobarea inchirierii unui numar de 4 sali de clasa in vederea derularii Proiectului educational “Scoala dupa scoala” la Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Radauti
 79. Hotarare nr. 108 privind aprobarea modificarii statului de functii pentru o functie publica vacanta din cadrul SPCLEP Radauti (compartiment stare civila) al UAT-Municipiul Radauti
 80. Hotarare nr. 109 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 71/06.06.2014 privind aprobarea organizarii evenimentelor anuale in zona centrala a municipiului, schimbarea destinatiei terenului in perioada de desfasurare si restrictionarea circulatiei rutiere in zona
 81. Hotarare nr. 114 pentru revocarea H.C.L. nr. 7/2017 privind inchirierea camerei nr. 40 din imobilul situat in Mun. Radauti str. Piata Unirii, nr. 67 -etaj, catre Inspectoratul de Stat in Constructii
 82. Hotarare nr. 115 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Radauti a unui imobil situat in str. Stefan cel Mare, identificat cadastral cu nr. topo 6566 din CF nr. 31671 a municipiului Radauti
 83. Hotarare nr. 116 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Radauti a unui imobil situat in str. Stefan cel Mare nr. 19B, identificat cadastral cu nr. topo 62/1 din CF nr. 45063 a municipiului Radauti parte din PF 62/1 din CF 45063 in suprafata de 94 mp
 84. Hotarare nr. 117 privind aprobarea contului de executie la 31.12.2016
 85. Hotarare nr. 118 privind aprobarea Planului Urbanistic de Zona (P.U.Z.) cosntruire 2 blocuri de locuinte colective tip P+3E+M
 86. Hotarare nr. 119 privind aprobarea modificarii statului de functii, pentru personalul din cadrul Bibliotecii Municipale Tudor Flondor Radauti, Muzeului Etnografic Radauti, Clubului Sportiv CSM Bucovina Radauti, ca urmare a sustinerii examanului de promovare in grad profesional imediat superior
 87. Hotarare nr. 120 privind aprobarea modificarii gradului profesional, ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad profesional, pentru un asistent medical al sectiei psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal ” Sf. Dr. Cosma si Damian ” Radauti
 88. Hotarare nr. 121 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii << Reabilitare prin asfaltare aleea Iacob Zadik (punctul termic nr. 7) municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 89. Hotarare nr. 122 privind completarea domeniului privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu sapte terenuri
 90. Hotarare nr. 123 privind trecerea, din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Radauti, a suprafetei de 60 mp teren arabil identic cu imobilul cu nr. cadastral 34154 din C.F. nr. 34154 municipiul Radauti
 91. Hotarare nr. 131 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Campania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului (cladire si teren aferent), a Spitalului Municipal Radauti “Sf. Doctori Cosma si Damian Radauti” si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Extindere prin mansardare corp D+E Spital Municipal Radauti pentru amenajare sectie pediatrie si cabinete consultatii”
 92. Hotarare nr. 132 privind modificarea si completarea a HCL nr. 54/10.03.2016 de aprobare a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul << Extindere prin mansardare corp D+E Spital Municipal Radauti pentru amenajare sectie pediatrie si cabinete consultatii >>
 93. Hotarare nr. 133 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice cui principalii indicatori tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Amenajare teren de baschet cu gazon artificial si amenajare pista de alergare cu tartan la Colegiul National “Eudoxiu Hurmuzachi” >>
 94. Hotarare nr. 134 privind dezlipirea si partajul voluntar pentru imobilul teren identificat cu nr. cadastral 51713 si inscris CF nr. 51713 a mun. Radauti, situat in str. Calea Bucovinei, nr. 34 A, mun. Radauti, judetul Suceava
 95. Hotarare nr. 137 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
 96. Hotarare nr. 138 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, sectoarelor subordonate si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Radauti si indemnizatiilor consilierilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Radauti
 97. Hotarare nr. 139 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in eleborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului
 98. Hotarare nr. 140 pentru modificarea Hotararii nr. 44 din 31.01.2017, privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava a imobilului cladire “Scoala Generala cu clasele I-IV” situat in str. Oborului, nr. 14A, mun. Radauti, jud. Suceava si a terenului aferent
 99. Hotarare nr. 141 privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava a imobilului teren aferent Gradinitei cu program normal nr. 6 Radauti, jud. Suceava
 100. Hotarare nr. 142 privind recalcularea cuantumului chiriei locuintelor ANL din administrarea Primariei Municipiului Radauti in conformitate cu modificarile intervenite prin legislatia in viguare, incepind cu data de 01.08.2017
 101. Hotarare nr. 143 privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali si a modelului semnului dinstinctiv al calitatii acestora
 102. Hotarare nr. 144 privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat, aflate in administrarea UAT Radauti
 103. Hotarare nr. 145 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice prestat de catre SC. SERVICII COMUNALE S.A. Radauti incepand cu sem. II 2017
 104. Hotarare nr. 147 privind aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 100 mp situat la parterul Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti, str. Calea Bucovinei nr. 34A, in vederea deschiderii unui centru de imagistica dotat cu aparatura de rezonanta magnetica
 105. Hotarare nr. 148 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plata prestate de catre Spitalul “Sf. Dr. Cosma si Damian” Radauti in anul 2017
 106. Hotarare nr. 149 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Radauti alocate pentru activitati nonprofit de interes local
 107. Hotarare nr. 150 pentru aprobarea Programului privind acordarea de finantari nerambursabile in anul 2017 din bugetul propriu al municipiului Radauti, pentru activitati nonprofit de interes local
 108. Hotarare nr. 151 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Clubului Sportiv Municipal “Bucovina” Radauti
 109. Hotarare nr. 152 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Amenajare parcare str, Mihai Viteazul bloc 5D – 5E municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 110. Hotarare nr. 153 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Amenajare parcare str. Granicerului (punctul termic nr. 3) in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 111. Hotarare nr. 154 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiii << Amenajare parcare str. Mihai Viteazu (punctul termic nr. 5) in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 112. Hotarare nr. 155 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Lucrari construire cladire tip hala, hala mecanizare, amenajare curte interioara, bransamente gaz, apa, canal si curent electric >>
 113. Hotarare nr. 162 privind darea in folosinta gratuita catre Spitalul Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti, a echipamentelor medicale achizitionate in baza contractului de finantare nr. 728/19.05.2010, prin POR 2007-2013, Axa prioritara 3, DMI 3.1
 114. Hotarare nr. 163 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti
 115. Hotarare nr. 165 privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitare de stat si particular din municipiul Radauti, pentru anul scolar 2017-2018
 116. Hotarare nr. 167 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii << Construire bloc locuinte sociale, tronson C situat in str. 1 Mai 103 >>
 117. Hotarare nr. 168 privind aprobarea introducerii in inventarul Primariei Municipiului Radauti, a unui mijloc fix (jaguar – mascul – adult) in gestiunea responsabilului Olinici Ana-Angelica (sector Parc Zoo)
 118. Hotarare nr. 169 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare prin pavare cu dale prefabricate din beton, trotuar strada Mihai Eminescu (intersectie str. Gheroghe Lazar cu str. Mihail Kogalniceanu), Municipiul Radauti, judetul Suceava >> -partea dreapta
 119. Hotarare nr. 170 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare prin pavare cu dale prefabricate din beton, trotuar strada Volovatului – str. Spitalului de la pasajul CFR pana la casa cu nr. 58, Municipiul Radauti, judetul Suceava >> – partea dreapta
 120. Hotarare nr. 171 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investii << Modernizare prin pavare cu dale prefabricate din beton, trotuar strada Mihai Viteazu (intersectia str. Bogdan Voda cu aleea Garaje Hipodrom), Municipiul Radauti, judetul Suceava >> – partea dreapta
 121. Hotarare nr. 172 privind completarea domeniului public al municipiului Radauti, judetul Suceava cu un imobil teren situat in zona Garii CFR Radauti
 122. Hotarare nr. 173 pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 59 din 31.03.2015 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a terenului din domeniul privat al Municipiului Radauti, str. Piata Unirii f.nr., in vederea amenajarii si edificarii unor constructii
 123. Hotarare nr. 174 pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 63 din 31.03.2015 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Radauti, in domeniul privat al acestuia
 124. Hotarare nr. 175 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Radauti, Judetul Suceava
 125. Hotarare nr. 177 privind aprobarea instituirii unor sensuri unice, amenajare de parcare oblice si infiintare instalatii de semaforizare in municipiul Radauti, jud. Suceava
 126. Hotarare nr. 182 privind completarea domeniului public al Municipiului Radauti cu terenul in suprafata de 20.00 mp, situat in intravilanul Municipiului Radauti, la calcanul imobilului situat pe str. Calea Bucovinei nr. 35A, sc. A
 127. Hotarare nr. 186 privind completarea la domeniul public al Municipiului Radauti cu imobilul teren aferent garajului, situat pe strada General Iacob Zadik, mun. Radauti, jud. Suceava
 128. Hotarare nr. 187 privind completarea domeniului public al municipiului Radauti, jud. Suceava cu imobilul aferent garajului, situat pe str. Calea Bucovinei, f.nr. (zona Hipodrom), mun. Radauti, jud Suceava, parte din PF 4029/1 din CF 32142
 129. Hotarare nr. 189 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Extindere strada Habitat, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 130. Hotarare nr. 190 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
 131. Hotarare nr, 192 pentru aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Radauti nr. 2311/362/15.02.2017
 132. Hotarare nr. 193 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al Municipiului Radauti
 133. Hotarare nr. 194 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unor terenuri aflate in domeniul privat al Municipiului Radauti
 134. Hotarare nr. 195 privind aprobarea concediunii, prin licitatie publica, a terenului din domeniul privat al municipiului, in suprafata de 273 mp, situat in intravilanul Municipiului Radauti, str. Piata Unirii f. nr., in vederea amenajarii si edificarii unor constructii
 135. Hotarare nr. 196 privind transformarea a patru functii publice de executie ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad profesional de catre 3 functionari publici si a examenului de promovare in clasa de catre un functionar public de executie din cadrul Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 136. Hotarare nr. 197 privind aprobarea pretului pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor in municipiul Radauti
 137. Hotarare nr. 205 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor bunuri mobile, mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in patrimoniul UAT Municipiul Radauti si a unitatilor subordonate
 138. Hotarare nr. 206 privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava a imobilului cladire “Camin pentru persoane varstnice” situat in str. Francei f.n. mun. Radauti
 139. Hotarare nr. 207 privind darea in administrare catre Directia de Asistenta Sociala Radauti a imobilului cladire “Camin pentru persoane varstnice” situat in str. Francei f.n. mun. Radauti si a terenului aferent
 140. Hotarare nr. 208 privind aprobarea constituirii Asociatiei GAL URBAN Radauti avand printre membrii fondatori municipiul Radauti si Directia de Asistenta Sociala Radauti
 141. Hotarare nr. 209 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii << Reparatii acoperis (sarpanta si invelitoare) la cladirea din str. Piata Unirii nr. 67 -Biblioteca – fostul hotel >>
 142. Hotarare nr. 210 privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava a imobilului cladire “Gradinita cu program normal Sfanta Treime Radauti” situat in str. Horia, nr. 44 mun. Radauti, Jud. Suceava
 143. Hotarare nr. 211 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare str. Putnei de la intersectia cu str. Pictor Grigorescu pana la intersectia cu str. Horodnicului – cu un strat de asfalt >>
 144. Hotarare nr. 212 privind aprobarea cofinantarii de catre Municipiul Radauti din bugetul local, in vederea realizarii obiectivului de investitii << Extindere Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Radauti cu un corp de cladire nou (P+2E) >>
 145. Hotarare nr. 213 privind aprobrea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, precum si aprobarea cofinantarii Municipiului Radauti din bugetul local, in vederea realizarii obiectivului de investitii << Termoizolare fatade pentru Gradinita cu program prelungit ” Prichindelul” Radauti >>
 146. Hotarare nr. 214 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare
 147. Hotarare nr. 215 privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare
 148. Hotarare nr. 216 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, precum si aprobarea cofinantarii Municipiului Radauti din bugetul local, in vederea realizarii obiectivului de investitii << Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal nr. 6 Radauti >>
 149. Hotarare nr. 217 pentru revocarea Hotararii Nr. 191/26.09.2017, privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Hotararii Nr. 214/12.10.2017, privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare
 150. Hotarare nr. 218 privind atribuirea denumirii Caminului pentru Persoane Varstnice Radauti
 151. Hotarare nr. 219 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
 152. Hotarare nr. 220 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul provat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu un numar de 8 parcele de teren arabil
 153. Hotarare nr. 221 privind aprobarea scoaterii din inventarul Primariei Municipiului Radauti, a unui mijloc (tigru-mascul) in gestiunea responsabilului Olinici Ana-Angelica (sector Parc Zoo)
 154. Hotarare nr. 223 privind asocierea Municipiului Radauti cu firma Bululus Club S.R.L. Galati, in vederea amenajarii unui patinuar artificial, in Parcarea centrala, in perioada 10.11.2017 – 28.02.2018
 155. Hotarare nr. 228 privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a municipiului Radauti, judetul Suceava
 156. Hotarare nr. 229 privind modificarea organigramei si statului de functii a “Spitalului Municipal Sf. Dr. COSMA SI DAMIAN Radauti” prin infiintarea unui Serviciu si transformarea unor posturi
 157. Hotarare nr. 234 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
 158. Hotarare nr. 235 privind aprobarea organizarii Sarbatorilor de iarna in Municipiul Radauti
 159. Hotarare nr. 236 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
 160. Hotarare nr. 237 privind aprobarea cuantumului burselor de performanta, de merit, de studiu, de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Radauti
 161. Hotarare nr. 238 privind aprobarea incheierii Actului aditional nr. 1. la Contractul de concediune nr. 10852/26.07.2010
 162. Hotarare nr. 239 privind darea in folosinta gratuita Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava, a bunului imobil – Statie de sortare, proprietate publica a Municipiului Radauti, situat in municipiul Radauti zona Scruntari cu acces din DJ 178 B (Radauti-Satu Mare) judetul Suceava
 163. Hotarare nr. 240 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la COntractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 23180 03.03.2008 si a Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Radauti
 164. Hotarare nr. 241 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Radauti, Judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare
 165. Hotarare nr. 250 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
 166. Hotarare nr. 251 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului (cladire si teren aferent), a Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii << Extindere prin mansardare corpuri A+B+C pentru amenajare sectie pediatrie si reabilitare termica, corpuri A+B+C+D+G, Spitalul Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” din Municipiul Radauti
 167. Hotarare nr. 252 privind exploatarea cantitatii de 72 mc volum brut masa lemnoasa, in regie proprie
 168. Hotarare nr, 253 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul << Extindere prin mansardare corpuri A+B+C pentru amenajare sectie pediatrie si reabilitare termica-energetica pentru corpurile A+B+C+D+G ale spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” >>
 169. Hotarare nr. 254 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, precum si aprobarea cofinantarii Municipiului Radauti din bugetul local, in vederea realizarii obiectivului de investitii << Termoizolare fatade pentru Gradinita cu program prelungit “Prichindelul” Radauti >>
 170. Hotarare nr. 255 privind aprobarea modificarii statelor de functii pentru functii publice vacante din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor al Municipiului Radauti si al Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Radauti
 171. Hotarare nr. 256 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
 172. Hotarare nr. 257 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de transport si distributie a energiei termice prestat de catre SC SERVICII COMUNALE SA Radauti incepind cu 01.01.2018
 173. Hotarare nr. 258 pentru completarea HCL nr. 119/30.09.2014 privind aprobarea tarifelor activitatilor de salubrizare in municipiul Radauti, practicate de SC SERVICII COMUNALE SA Radauti
 174. Hotarare nr. 259 privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei vacante de consilier juridic in cadrul aparatului permanent al Consiliului local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 175. Hotarare nr. 260 privind reprezentarea zonelor Radautiului de catre consilierii din cadrul Consiliului Local al Municipiului Radauti
 176. Hotarare nr. 265 privind vanzarea directa a unui imobil teren in suprafata de 300 mp, situat in str. Comandor Dan Ghica Cucerca nr. 73, judetul Suceava, catre Chihai Dumitru
 177. Hotarare nr. 269 privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sf. Dr. COSMA si DAMIAN Radauti prin transformarea unor posturi
Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support