1. Hotarare nr.1  privind stabilirea destinatiei de zona pietonala a unui tronson din str. Piata Unirii, Mun. Radauti
 2. Hotarare nr.2  privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015 in suma de 542.226,05 lei.
 3. Hotarare nr.3 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire Cladire Tip P+1E, locuinta la etaj si salon de infrumusetare la parter cu depasirea Procentului de Ocupare a terenului(P.O.T) actual aprobat
 4. Hotarare nr.6 privind aprobarea Planului de actiuni de interes local, pentru repartizarea orelor de munca pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care presteaza actiuni ori lucrari de interes local
 5. Hotarare nr. 8 de modificare si completare a HCL nr. 111/26.11.2015, privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2016 la Unitatea Administrativ Teritoriala-Municipiul Radauti
 6. Hotarare nr. 15 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 115/30.09.2014 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a terenului din domeniul privat in suprafata de 112 mp, situat in Municipiul Radauti, str. Calea Cernauti f.nr.
 7. Hotarare nr. 16 privind atribuirea denumirilor unitatilor de invatamant din municipiul Radauti
 8. Hotarare nr. 19 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Amenajare parcare cartier Hipodrom, zona – La Buturuga – covor asfaltic, Municipiul Radauti, Judetul Suceava”
 9. Hotarare nr. 20 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare cu dale prefabricate din beton, grosime 6 cm, trotuar str. Petru Rares – partea stanga de la int. str. Bogdan Voda pana la int. cu aleea Petru Rares, Mun. Radauti”
 10. Hotarare nr. 21 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Amenajare parcare curte Judecatorie, cu dale prefabricate din beton, grosime 8 cm, mun. Radauti, jud. Suceava”
 11. Hotarare nr. 22 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici eferenti obiectivului de investitii “Sistematizare pe verticala parcare pe o suprafata de 1.160 mp pentru bloc ANL – medici rezidenti, str. Calea Bucovinei, nr. 34 A, municipiul Radauti, jud. Suceava, prin creare locuri parcare alei prin pavare cu dale prefabricate din beton, grosime 8 cm, inclusiv construire imprejmuire noua (lungime=160 ml) pentru delimitare”
 12. Hotarare nr. 23 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici eferenti obiectivului de investitii “Modernizare prin pavare cu dale prefabricate din beton, grosime 8 cm, curte interioara Casa Municipala de Cultura, mun. Radauti, jud. Suceava”
 13. Hotarare nr. 24 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Amenajare statii (refugii) transport public calatori, municipiul Radauti, judetul Suceava”
 14. Hotarare nr. 25 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Proiectare si executie – Reparatii partiale acoperis (sarpanta si invelitoare), cladire fost Hotel, str. Piata Unirii, nr.67, municipiul Radauti, jud. Suceava”
 15. Hotarare nr. 26 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Proiectare si executie – pavilion sanitar cu grupuri sanitare si birou incasator cu betonare pe suprafata adiacenta de 650 mp, sector Piata-Obor, str. 1 Mai, municipiul Radauti, jud. Suceava”
 16. Hotarare nr. 27 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Proiectare si Executie – Reabilitare ansamblu statuar ecvestru Bogdan Voda si Aleea voievozilor (in fata cladirii BCR)”
 17. Hotarare nr. 28 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Amenajare zona promenade – latura nord si vest a Parcului Central nr. 2 ( de la Forumul German la Catedrala)”
 18. Hotarare nr. 29 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Proiectare si executie – Reamenajare esplanada, trepte si spatiu verde srt. Piata Unirii (zona cuprinsa intre srt. Putnei si parcarea central)”
 19. Hotarare nr. 30 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Proiectare si executie – Copertina acces Casa Casatoriilor”
 20. Hotarare nr. 31 privind aprobarea utilizarii in cursul anului 2016 a excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2015 in suma de 9.229.415, 81 lei
 21. Hotarare nr. 32 privind aprobarea utilizarii in cursul anului 2016 a excedentului bugetului activitatii autofinantate “Piata – Obor”, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2015, in suma de 490.393,55 lei
 22.  Hotarare nr. 33 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Proiectare si executie -Alee din beton asfaltic(punctul termic nr. 4) intersectia str. Granicerului cu str. Mihai Viteazu, mun. Radauti, jud. Suceava”
 23. Hotarare nr. 34 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Proiectare si Executie – tablou furnizare energie electrica, trifazata, 35 kW, langa PTCZ nr.28, mun. Radauti, jud. Suceava”
 24. Hotarare nr. 35 privind prelungirea contractului de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie aflate in proprietatea Municipiului Radauti, inregostrat cu nr. 15197/03.10.2013
 25. Hotarare nr. 36 privind modificarea H.C.L. nr. 55/21.04.2011 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 36900 mp teren din domeniul privat al Municipiului Radauti
 26. Hotarare nr. 37 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Radauti si al unitatilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Radauti, pentru anul 2016
 27. Hotarare nr. 38 privind aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondul bugetului local al Municipiului Radauti
 28. Hotarare nr. 39 pentru modificarea H.C.L. nr. 41/26.02.2015 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al mun. Radauti
 29. Hotarare nr. 40 privind aprobarea organizarii Targului “Martisor 2016”
 30. Hotarare nr. 41 privind completarea locurilor de parcare apartinand domeniului public al municipiului Radauti destinate inchirierii in parcarile de resedinta
 31. Hotarare nr. 42 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale Radauti
 32. Hotarare nr. 44 privind stabilirea consumului lunar de combustibili pentru autoturismele din parcul auto al Primariei Mun. Radauti si a Directiei de Asistenta Sociala, Mun. Radauti, Jud. Suceava
 33. Hotarare nr. 45 privind aprobarea scoaterii din inventarul Primariei Municipiului Radauti, a doua mijloace fixe cu numarul de inventar 1002 respectiv 1004
 34. Hotarare nr. 48 privind aprobarea Programului privind acordarea de finantari nerambursabilein anul 2016 din buget propriu al municipiului Radauti, pentru activitati nonprofit de interes local
 35. Hotarare nr. 50 privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate la nivelul U.A.T. Radauti
 36. Hotarare nr. 52 privind aprobarea contului de executie la 31.12.2015
 37. Hotarare nr. 53 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
 38. Hotarare nr. 54 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul << Extindere prin mansardare corp D+E Spital Municipiul Radauti pentru amenajare sectie pediatrie si cabinete consultatii >>
 39. Hotarare nr. 55 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente proprietatea privata a Mun. Radauti
 40. Hotarare nr. 56 privind aprobarea inchirierii pasunilor aflate in proprietatea privată a Municipiului Radauti
 41. Hotarare nr. 57 privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporara a domeniului public al Mun. Radauti in vederea amplasarii de terase sezoniere
 42. Hotarare nr. 58 privind aprobarea modificarii gradului progesional, ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad professional, pentru asistentii medicali din sectiile chirurgie(sala de operatii), pediatrie, obstetrica – ginecologie, neurologie, neonatologie, ATI, diabet din cadrul Spitalului Municipal Sf. Doctori Cosma si Damian Radauti
 43. Hotarare nr. 59 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D) – amenajare autogara persoane din platforma pavata, montare birou si sala de asteptare din module prefabricate
 44. Hotarare nr. 68 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta de pe teritoriul administrative al Mun. Radauti
 45. Hotarare nr. 69 privind desemnarea a 2 (doi) consilieri care sa faca parte ca si observatori la sedintele comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari si membrii in comisiile de licitatii de vanzari/concesionari/inchirieri
 46. Hotarare nr. 70 privind transparenta contractelor de achizitie publica la nivel de administratie publica a Primariei Mun. Radauti
 47. Hotarare nr. 71 privind desemnarea a 2 (doi) consilieri locali care sa faca parte din Comisia de analiza, selectie a dosarelor de repartizare a locuintelor construite prin ANL
 48. Hotarare nr. 72 privind reorganizarea sectiei de pneumologie , din cadrul Spitalului Municipal Sf. Doctori Cosma si Damian Radauti
 49. Hotarare nr. 76 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
 50. Hotarare nr. 77 de modificare si completare a HCL nr. 8/28.01.2016 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 la Unitatea Administrativ Teritoriala
 51. Hotarare nr. 78 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a 292 mc volum brut masa lemnoasa pe picior
 52. Hotarare nr. 79 privind atestarea apartenentei unui bun la domeniul public al mun. Radauti, jud. Suceava
 53. Hotarare nr. 80 privind aprobarea finantarii multianuale a obiectivului de investitii ”Reabilitare strazi in mun. Radauti” in vederea modernizarii cu asfalt pe strazile Calea Bucovinei, Eudoxiu Hurmuzachi, Gen. Iacob Zadik, Piata Unirii (tronson I, II, III), Stefan cel Mare, Putnei, 1 Mai
 54. Hotarare nr. 81 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 5/30.01.2014 privind incadrarea terenurilor pe zone in intravilanul mun. Radauti
 55. Hotarare nr. 82 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al Municipiului Radauti, jud. Suceava
 56. Hotarare nr. 83 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere eferent panourilor publicitare din Mun. Radauti
 57. Hotarare nr. 84 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor bunuri mobile, mijloace fixe si obiecte de inventar aflate la Sectorul mecanizare, Parc Zoologic si Directia de Asistenta Sociala in vederea casarii si valorificarii
 58. Hotarare nr. 85 privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporara a domeniului public al Municipiului Radauti in vederea amplasarii de aparate de vinzare automata a bauturilor calde sau reci
 59. Hotarare nr. 86 privind aprobarea raportului de evaluare si achizitionarea terenului in suprafata de 2.200 mp pentru extinderea cimitirului Municipal
 60. Hotarare nr. 87 privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare pentru : Caminul pentru persoane varstnice, Cantina de ajutor social, Adapostul de noapte si Compartimentul Servicii comunitare din cadrul Directiei de Asitenta Sociala Radauti
 61. Hotarare nr. 89 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
 62. Hotarare nr. 90 privind infiintarea unui numar de doua linii de garda la domiciliu in cadrul Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti
 63. Hotarare nr. 91 privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sf. Dr. COSMA si DAMIAN Radauti prin transformarea unor posturi de asistenti medicali grad principal in grad debutant
 64. Hotarare nr. 92 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul Municipal ” Sf. Dr. COSMA si DAMIAN” Radauti
 65. Hotarare nr. 93 privind aprobarea amplasarii unor standuri specializate si aprobarea Regulamentului local pentru utilizarea acestora in vederea comercializarii florilor in Municipiul Radauti
 66. Hotarare nr. 99 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Proiectare si Executie modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton str. Mihai Viteazu, nr. 5A, partea dreapta intersectie str. Bogdan Voda pana la intrare blocuri Mihai Viteazu nr. 5C – 5D – Municipiul Radauti”
 67. Hotarare nr. 100 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
 68. Hotarare nr. 101 privind aprobarea modificarii organigramei si statelor de functii pentru Aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti, sectoarelor din subordinea Primariei, Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local, Institutiilor si Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Radauti
 69. Hotarare nr. 102 privind respingerea contului de executie la 31.12.2013 si 31.12.2014
 70. Hotarare nr. 104 privind atribuirea, in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, a unei suprafete de teren de 500 mp, apartinand domeniului public al municipiului Radauti, identificata cadastral sub nr. 37678, inscrisa in CF 37678 a municipiului Radauti, situata in str. Francei, f.n., catre Directia de Asitenta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Radauti, in vederea edificarii unui sediu propriu
 71. Hotarare nr. 105 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D) – construire imobil P+3E+M, locuinte colective si spatii comerciale la parter
 72. Hotarare nr. 106 privind aprobarea contului de executie la 31.03.2016
 73. Hotarare nr. 107 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
 74. Hotarare nr. 108 privind conditiile si criteriile de ierarhizare in baza carora se vor repartiza locuintele sociale din fondul de locuinte al munnicipiului Radauti in anul 2016
 75. Hotarare nr. 109 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Proiectare si executie – continuare platforma pe suprafata de 700 mp, sector Piata-Obor, str. 1 Mai, municipiul Radauti, jud. Suceava”
 76. Hotarare nr. 113 privind aprobarea modificarii organigramei si statelor de functii pentru Aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti, sectoarelor din subordinea Primariei, Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local, Institutiilor si Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Radauti
 77. Hotarare nr. 114 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
 78. Hotarare nr. 116 privind aprobarea solicitarii trecerii terenului identificat cu nr. topo 62/2 din CF 32213 Radauti, din domeniul public al statului roman si in folosinta Ministerului Justitiei in domeniul public al Municipiului Radauti
 79. Hotarare nr. 120 privind constituirea Consiliului Local al municipiului Radauti
 80. Hotarare nr. 126 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 81. Hotarare nr. 127 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
 82. Hotarare nr. 130 de respingere a proiectului de hotarare pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 57 din 31.03.2016 privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporara a domeniului public al Municipiului Radauti in vederea amplasarii de terase sezoniere
 83. Hotarare nr. 131 de respingere a proiectului de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 55/31.03.2016 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente proprietatea privata a Municipiului Radauti
 84. Hotarare nr. 133 pentru modificarea H.C.L. nr. 116/2016 privind aprobarea solicitarii trecerii terenului identificat cu nr. topo 62/2 din CF 32213 Radauti, din domeniul public al statului roman si din administrarea Ministerului Justitiei in domeniul public al Municipiului Radauti
 85. Hotarare nr. 134 privind aprobarea proiectului de Management de trafic pentru executarea lucrarilor de reabilitare strazi prin modernizare cu asfalt pe str. Calea Bucovinei, str. Eudoxiu Hurmuzachi, str. Gen. Iacob Zadik, str. Piata Unirii (tronson I,II si III), str. Stefan cel Mare, str. Putnei, str. 1 Mai
 86. Hotarare nr. 136 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, jud. Suceava
 87. Hotarare nr. 139 privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal “Sf. Dr. COSMA SI DAMIAN” Radauti prin transformarea unui post de asistental medical cu studii superioare in asistent medical principal cu studii postliceale respectiv transformarea unui post de asistent medical generalist principal in asistent medical generalist
 88. Hotarare nr. 145 privind aprobarea modelului de act aditional la contractele de inchiriere pentru suprafetele cu destinatia de locuinta pentru tineri din blocurile ANL din Municipiul Radauti, judetul Suceava
 89. Hotarare nr. 150 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
 90. Hotarare nr. 151 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Proiectare si executie – amenajare benzi stationare si parcare pe strazile Eudoxiu Hurmuzachi, Calea Bucovinei si General Iacob Zadik, municipiul Radauti, jud. Suceava”
 91. Hotarare nr. 152 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Proiectare si executie – modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton, grosime 6 cm, str. Calea Cernauti (partea stanga) int. Str. C. D. Gherea – int. Str. Papetariei, municipiul Radauti, jud. Suceava”
 92. Hotarare nr. 153 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Proiectare si executie – modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton, grosime 6 cm, str. Mihai Viteazu (partea dreapta) int. Bogdan Voda – int. Str. Volovatului, municipiul Radauti, jud. Suceava”
 93. Hotarare nr. 154 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 106/26.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
 94. Hotarare nr. 160 privind atestarea apartenentei unui bun la domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava
 95. Hotarare nr. 161 de respingere a proiectului de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 82 din 31.03.2016, privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava
 96. Hotarare nr. 162 privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal << Sf. Dr. COSMA SI DAMIAN >> Radauti
 97. Hotararea nr. 164 privind acordul Consiliului Local al municipiului Radauti pentru bransarea comunei Horodnic de Sus, jud. Suceava la sistemul de alimentare cu apa si canalizare al municipiului Radauti
 98. Hotararea nr. 168 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana varstnica si a contributiei lunare de intretinere datorate de persoanele varstnice sau de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice asistate in Caminul pentru Persoane Varstnice Radauti, pentru anul 2016
 99. Hotararea nr. 169 pentru respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, a terenului de sport situat in incinta Scolii Gimnaziale nr. 2 Radauti
 100. Hotararea nr. 170 de respingere a proiectului de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, jud. Suceava a unui imobil situat in str. Piata Unirii, nr. 61
 101. Hotararea nr. 171 de respingere a proiectului de hotarare privind modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Radauti
 102. Hotatarea nr. 172 pentru respingerea proiectului de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 85/27.04.2016 privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporara a domeniului public al Municipiului Radauti in vederea amplasarii de aparate de vanzare automata a bauturilor calde si reci
 103. Hotararea nr. 173 de respingere a proiectului de hotarare pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 din HCL nr. 93/27.04.2016 privind aprobarea amplasarii unor standuri specializate si aprobarea Regulamentului local pentru utilizarea acestora in vederea comercializarii florilor in Municipiul Radauti
 104. Hotararea nr. 174 de respingere a proiectului de hotarare privind aprobarea modelului cadru al contractului de mandat pentru reprezentantii municipiului Radauti in Adunarea Gernerala a Actionarilor (AGA) la SC Servici Comunale SA
 105. Hotararea nr. 175 de respingere a proiectului de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti a terenului in suprafata de 273 mp situat in municipiul Radauti, str. Piata Unirii, f. nr., identificat prin topo 97/1 din CF 33678 a Mun. Radauti (CF vechi 5522)
 106. Hotararea nr. 176 de respingere a proiectului de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 82 din 31.03.2016, privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava
 107. Hotararea nr. 177 proivind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
 108. Hotararea nr. 178 privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal “Sf. Dr. COSMA si DAMIAN” Radauti
 109. Hotarare nr. 182 privind exploatarea cantitatii de 292 mc volum brut masa lemnoasa, in regie proprie
 110. Hotarare nr. 183 privind modificarea si completarea H.C.L. 185/2014 privind aprobarea incheierii contractelor de inchiriere aflate sub garajele construite si amplasate pe proprietatea privata a mun. Radauti si proprietatea statului roman
 111. Hotarare nr. 184 pentru respingerea proiectului de hotarare privind atestarea apertenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, jud. Suceava
 112. Hotarare nr. 185 pentru respingerea proiectului de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 82 din 31.03.2016, privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava
 113. Hotarare nr. 186 privind aprobarea solicitarii trecerii terenului identificat cu nr. topo 51866 din CF 51866 a Municipiului Radauti, din domeniul public al statului roman in domeniul public al Municipiului Radauti
 114. Hotarare nr. 187 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a doua terenuri
 115. Hotarare nr. 188 pentru respingerea proiectului de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 64/27.03.2014 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a terenului in suprafata de 112 mp situat in Municipiul Radauti, str. Calea Cernauti, f.nr., in vederea concesionarii prin licitatie publica
 116. Hotarare nr. 189 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unui teren aflat in domeniul public al Municipiului Radauti
 117. Hotarare nr. 192 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui spatiu situat in incinta Scolii Gimnaziale nr. 2, Radauti
 118. Hotarare nr. 193 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a terenului de sport aflat in administrarea Scolii Gimnaziale nr. 2, Radauti
 119. Hotarare nr. 194 privind aprobarea modificarii statului de functii pentru functii publice vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti
 120. Hotarare nr. 201 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a UAT Radauti
 121. Hotarare nr. 202 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru institutiile din subordinea Consiliului Local pentru anul 2016
 122. Hotarare nr. 203 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, a unui teren in suprafata de 12 mp in vederea amplasarii unui chiosc pentru desfacerea produselor alimentare si a rechizitelor scolare, teren aflat in administrarea Scolii Gimnaziale “Bogdan Voda” Radauti
 123. Hotarare nr. 204 privind schimbarea destinatiei terenului in suprafata de 800 mp situat in Piata Unirii din Parcarea centrala in patinuar artificial pentru perioada 01.12.2016 – 28.02.2017 si asigurarea functionalitatii patinuarului
 124. Horarare nr. 206 pentru respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea finantarii multianuale a obiectivului de investitii “Amenajare benzi stationare si parcare pe strazile Eudoxiu Hurmuzachi, Calea Bucovinei si General Iacob Zadik” din Municipiul Radauti – proiectare si executie”
 125. Hotarare nr. 207 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul << Modernizare strazi balastate in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 126. Hotarare nr. 208 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii << Modernizare strazi balastate in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 127. Hotarare nr. 209 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul << Reabilitare strazi in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 128. Hotarare nr. 210 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii << Reabilitare strazi in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 129. Hotarare nr. 211 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
 130. Hotarare nr. 212 privind aprobarea organizarii Sarbatorilor de iarna in Municipiul Radauti
 131. Horarare nr. 215 privind modificarea si completarea HCL nr. 151 din 01.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Proiectare si executie – amenajare benzi stationare si parcare pe strazile Eudoxiu Hurmuzachi, Calea Bucovinei si General Iacob Zadik din Municipiul Radauti, jud. Suceava”
 132. Hotarare nr. 216 privind aprobarea finantarii multianuale a obiectivului de investitii “Amenajare benzi stationare si parcare pe strazile Eudoxiu Hurmuzachi, Calea Bucovinei si General Iacob Zadik” din Municipiul Radauti – proiectare si executie
 133. Hotarare nr. 218 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
 134. Horarare nr. 220 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul << Extindere Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Radauti cu un corp cladire nou (P+2E) >>
 135. Hotarare nr. 221 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ” C.N.I.” S.A., amplasamentului (cladire si teren aferent), a Scolii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Radauti si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii << Extindere Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Radauti cu un corp cladire nou (P+2E) >>
 136. Hotarare nr. 222 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Radauti si o persoana juridica, in vederea derularii activitatii de capturare, transport si predare a cainilor comunitari fara stapan in Municipiul Radauti
 137. Hotarare nr. 223 privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sf, Dr. COSMA si DAMIAN Radauti prin transformarea unor posturi
 138. Hotarare nr. 224 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
 139. Hotarare nr. 225 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a UAT Radauti
 140. Hotarare nr. 226 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile din subordinea Consiliului Local pentru anul 2016
 141. Hotarare nr 227 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, precum si cofinantarea de la bugetul local pentru obiectivul de investitii << Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal nr. 6 Radauti >>
 142. Hotarare nr. 228 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii, Extindere si modernizare Gradinita cu program normal “Sfanta Treime” Radauti, judetul Suceava, precum si aprobarea cofinantarii acestuia de la bugetul local
 143. Hotarare nr. 229 privind aprobarea contului de executie la 30.06.2016
 144. Hotarare nr. 230 privind aprobarea contului de executie la 30.09.2016
 145. Hotarare nr. 231 privind aprobarea scoaterii din inventarul Primariei Municipiului Radauti, al trei mijloace fixe cu numarul de inventar 1105070, 5094, 5058 din gestiunea responsabilului Olinici Ana-Angelica (sector Parc Zoo)
 146. Hotarare nr. 234 privind aprobarea cuantumului burselor de performanta, de merit, de studiu, de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Radauti
 147. Hotarare nr. 235 pentru infiintarea postului de administrator public si aprobarea criteriilor, procedurilor, atributiilor specifice ocuparii functiei de administrator public al Primariei Municipiului Radauti si a modelului contractului-cadru de management
 148. Hotarare nr. 236 privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2017 la Unitatea Administrativ Teritoriala-Municipiul Radauti
 149. Hotarare nr. 237 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a doua terenuri
 150. Hotarare nr. 238 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
 151. Hotarare nr. 239 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice prestat de catre S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Radauti
 152. Hotarare nr. 241 privind modificarea si completarea HCL nr. 227/05.12.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, precum si cofinantarea de la bugetul local pentru obiectivul de investitii << Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal nr. 6 Radauti >>
 153. Hotarare nr. 243 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unui teren aflat in domeniul privat al Municipiului Radauti