203. Hotarare privind aprobarea ocuparii temporare a domeniului public, in vederea desfasurarii evenimentelor specifice Sarbatorilor de Iarna

202. Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de colaborare intre UAT Municipiul Radauti si Institutul National <<Bucovina>> al Academiei Romane cu sediul in Radauti, jud. Suceava

201. Hotarare privind acordarea unei recompense financiare domnului Cretu Tudor Costel pentru rezultate exceptionale obtinute la olimpiadele internationale din anul 2014

200. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar din UAT Municipiul Radauti, care au obtinut premii si mentiuni la Olimpiade Internationale, Olimpiade Nationale, Olimpiada Nationala a Sportului Scolar si Campionate Nationale Scolare Sportive, precum si a profesorilor care i-au pregatit pentru obtinerea acestor performante

199. Hotarare privind acordarea titlului de ”Cetatean de onoare” al municipiului Radauti- domnului Ciubotaru Luca-Marius

198. Hotarare privind aprobarea colaborarii cu Asociatia BAFI in vederea amplasarii unui tirg handmade , in parcul central, in perioada 20- 22 decembrie 2014

197. Hotarare privind decontarea navetei pentru personalul din unitatile de invatamant din municipiul Radauti

196. Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri pentru anul 2014 al Spitalului Municipal Sfintii Doctori Cosma si Damian

195. Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim.IV/2014 si majorarea listei de investitii (Anexa nr.1)

194. Hotarare de modificare a HCL nr. 122/21.10.2014 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

193. Hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 5 / 30.01.2014 privind incadrarea terenurilor pe zone in intravilanul Municipiului Radauti

192. Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Radauti care sa faca parte din Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) al ACET SA Suceava

191. Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a suprafetei de 320 mp.teren situat in intravilanul municipiului Radauti str. Nicolae Balcescu fn, jud. Suceava

190. Hotarare privind modificarea HLC nr. 118/29.07.2013 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Radauti in Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) la SC Servicii Comunale SA Radauti

189. Hotarare privind compensarea chiriei cu prestarea de activitati de interes local, de catre chiriasii in imobilele proprietate de stat, la solicitarea acestora

188. Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul Municipal ”Sf. Dr. Cosma si Damian” Radauti

187. Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economica a Municipiului Radauti 2014-2020

186. Hotarare privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate in vederea asigurarii energiei termice la blocurile de locuinte sociale din str. 1 Mai 103 prin schimbarea solutiei din centrale termice pe gaz metan in centrala termica pe biomasa.

185.Hotarare privind aprobarea incheierii contractelor de inchiriere pentru terenurile situate sub garajele construite si amplasate pe proprietatea privata a mun. Radauti si proprietatea statului

184. Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana varstnica si a contributiei lunare de intretinere datorate de persoanele varstnice asistate in Caminul pentru Persoane Varstnice Radauti , pentru anul 2015

183. Hotarare privind plata facturilor la utilitati: apa-canal, gunoi menajer, pentru familiile care locuiesc in Radauti in imobilele din str. Stefan cel Mare nr.53, str.1 Mai nr.103, str.Salcamilor nr.3 prin Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local Radauti

182. Hotarare privind aprobarea atribuirii denumirii de ”str. Manastirii” arterei de circulatie in lungime de 700 metri si latime de 5 metri situata la intrarea in Municipiul Radauti de pe DN2H dinspre Mun. Suceava, delimitata la nord de Asezamantul de copii ”Sf. Ierarh Leontie”

181. Hotarare privind modificarea HCL nr. 179/14.11.2012 de constituire a comisiei de analiza, selectie a solicitarilor si de repartizare a locuintelor sociale sau de necesitate apartinand administratiei publice locale; stabilirea criteriilor de acces la locuintele sociale sau de necesitate(criterii-cadru); criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj.

180. Hotarare privind constituirea Comisiei de analiza , selectie a solicitarilor de repartizare a locuintelor pentru medici rezidenti si verificare a indeplinirii criteriilor , destinate inchirierii in blocul din str. Calea Bucovinei nr.34 A

179. Hotarare privind numirea a 2 reprezentanti ai Consiliului Local Radauti in Consiliul de Administratie al Spitalului “Sf. Doctor Cosma si Damian” Radauti din care unul cu studii economice

178. Hotarare privind aprobarea Regulamentului compartimentului asociatiilor de proprietari din cadrul Primariei Municipiului Radauti privind indrumarea si coordonarea asociatiilor de proprietari si desfasurarea controlului financiar-contabil la asociatiilor de proprietari din municipiul Radauti

177. Hotarare privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali din cadrul Consiliului local al municipiului Radauti

176. Hotarare privind aprobarea uni Plan Urbanistic Zonal, “Construire depozite de cenusa doua celule pe doua parcele diferite” de catre SC Holzindustrie Schweighofer SRL Radauti

175. Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 la capitolul Invatamant si la capitolul Asistenta Sociala

174.Hotarare privind aprobarea interzicerii circulatiei rutiere si folosirea parcarii centrale din mun.Radauti in vederea desfasurarii evenimentelor prilejuite de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei-pentru data de 1 Decembrie 2014,intre orele 10:30-22:00

173.Hotarare privind aprobarea accesului auto pentru aprovizionare si salubrizare in zona Piata Unirii-pietonal

172.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 al Spitalului Municipal “Sf.Doctori Cosma si Damian”

171.Hotarare privind trecerea din domeniul public,in domeniul privat,a mijloacelor fixe apartinand domeniului public al Municipiului Radauti in vederea scoaterii din functiune,casarii si valorificarii

170.Hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune/casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar,la unitatile scolare din Municipiul Radauti

169.Hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune (casarii)mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, la Spitalul Municipal Sf.Dr.Cosma si Damian Radauti

168.Hotarare privind aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate pentru construirea de rigole betonate si podete pe 10 strazi nemodernizate din mun.Radauti,judetul Suceava-conform anexei

167.Hotarare privind acordarea titlului de “Cetatean de onoare”al municipiului Radauti-domnului profesor Bejenariu Petru

166.Hotarare privind abrogarea HCL nr.150/26.09.2012 cu privire la modificarea si completarea HCL nr.163/30.09.2010 de aprobare a regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare in muncipiul Radauti

165.Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.144/2011 privind incheierea unei conventii de parteneriat intre Muncipiul Radauti si Fundatia “Sfintii Ierarhi Leontie si Teodosie”Radauti

164.Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate privind lucrarea “Inlocuire invelitoare existenta din tabla zincata cu invelitoare din tabla model tigla metalica,construire poarta acces automatizata si montaj paratrasnet” la Scoala gimnaziala “Regina Elisabeta”Radauti

163.Hotarare privind aprobarea demolarii toaletei din curtea interioara a Colegiului National “Eudoxiu Hurmuzachi” Radauti

162.Hotarare privind aprobarea instituirii a doua sensuri unice pe aleea Calea Cernauti (dupa calea ferata-tronson intersectie cu str.Ochiurilor si str.Calea Bucovinei)

161.Hotarare privind acordarea normei de hrana pentru politistii locali din cadrul Politiei Locale Radauti

160.Hotarare privind imputernicirea primarului Municipiului Radauti,in vederea intreprinderii demersurilornecesare la institutiile abilitate,Institutia Prefectului Judetului Suceava si Consiliul Judetean SUceava, in vederea preluarii de catre Guvern a ratei si dobanzii aferente creditului contractat pentru finantareaproiectului “Utilitati si mediu la standarde europene”

159.Hotarare privind modificarea si completarea HCL 40/30.01.2014 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru terenurile agricole proprietate privata a municipiului Radauti

158.Hotarare privind modificarea si completarea HCL 135/21.10.2014 cu nominalizarea cumparatorilorparcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti avand destinatia de curti constructii si gradini in extinderea constructiilor proprietate privata

157.Hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Radauti a suprafetei de 1300 mp teren situate in intravilanul municipiului Radauti str.Piata Unirii fn identic cu imobilul cu nr.cadastral 8190,nr.carte funciara vechi 19057(nr.carte funciara nou 41400 Radauti)

155.Hotarare privind aprovarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015 al Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Radauti

154.Hotarare privind decontarea navetei pentru personalul din unitatile de invatamant din municipiul Radauti

153.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul 4/2014 si majorarea listei de investitii(anexa nr.1)

152.Hotarare privind mandatarea d-rei Campeanu Alexandra-Adriana,consilier juridic al Consiliului LocalRadauti in vederea reprezentarii Consiliului Local al municipiului Radauti in fata instantelor judecatoresti sa reprezinte,sa intocmeasca si sa depuna toate cererile,actiunile,intampinarile in toate litigiile si la toareinstantele de judecata in care consiliul local este parte,in scopul asigurarii apararii Consiliului Local Radauti

151.Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public (comuna Politica Radauti)in domeniul privat al Municipiului Radauti in vederea completarii inventarului bunurilor(terenuri)in domeniul privat

150.Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015

149.Hotarare privind aprobarea restrictionarii circulatiei si a accesului auto in Piata Unirii – in parcarea din fata Bancii Transilvania pentru desfasurarea activitatilor specifice sarbatorilor de iarna,respectiv in perioada 28 noiembrie 2014 – 11 ianuarie 2015

148.Hotararea privind aprobarea intocmirii unei documentatii de atribuire lucrari interventie (DALI)la blocul garsoniere din str.Mihai Viteazu nr.7

147.Hotarare privind aprobarea interzicerii circulatiei rutiere pe unele strazi din Municipiul Radauti in vederea desfasurarii evenimentelor prilejuite de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie 1918

146.Hotarare privind rectificarea bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 al unitatii de invatamant Colegiul National E.Hurmuzachi

145.Hotarare privind decontarea navetei pentru personalul din unitatile de invatamant din municipiul Radauti

144.Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti,sectoarelor din subordinea Primariei,aparatului permanent de lucru al Consiliului Local,institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Radauti

143.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Sfintii Doctori Cosma si Damian pe anul 2014

142.Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

141.Hotarare privind decontarea navetei pentru personalul din unitatile de invatamant din municipiul Radauti

140.Hotarare privind modificarea HCL nr.117/30.09.2014 privind delegarea unui consilier local care va indeplini temporar atributiile viceprimarului la Primaria Municipiului Radauti

139.Hotarare privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Teritoriala Radauti la toate organele abilitate,in litigiile cu persoanele juridice sau fizice implicate

138.Hotarare privind modificarea HCL nr.171 din data de 04.11.2011

137.Hotarare privind numirea ca presedinte onorific a sectiei de baschet din cadrul Clubului Sportiv Municipal Radauti a domnului Anheliuc Cristian

136.Hotarare privind infiintarea sectiei de atletism in cadrul Clubului Sportiv Municipal Radauti si numirea in calitate de presedinte onorific a sectiei a domnului profesor Radu Munteanu

135.Hotarare privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti avand destinatia de curti constructii si gradini in extinderea constructiilor proprietate privata

134.Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti,judetul Suceava

133.Hotarare privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2015 la Unitatea Administrativ Teritoriala-Municipiul Radauti

132.Hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii pentru functii publice vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti

131.Hotarare privind aprobarea casarii si demolarii magaziei din str.Horia apartinand Scolii Gimnaziale nr.2 Radauti

130.Hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Radauti a imobilului GALERII DE ARTA in suprafata de 157,14 mp

129.Hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei parcarii centrale si punerea la dispozitie cu titlu gratuit a acesteia catre SC Expozitii cu Traditii SRL Bucuresti in vederea organizarii unui festival cu ocazia evenimentului caritabil “Inger pentru inger”in perioada 20-26 octombrie 2014

128.Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al mun.Radauti a suprafetei de 35mp teren,in vederea executarii lucrarii “Extindere retele eletrice de distributie si iluminat public pe strada Francei”

127.Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate privind lucrarea “Extinderi retele electrice de joasatensiune de distributie publica si de iluminat pe strada Francei”din Municipiul Radauti,judetul Suceava

126.Hotarare privind aprobarea inchirierii,prin licitatie publica,a unor spatii aflate in domeniul public alMunicipiului Radauti pentru amplasarea de automate de cafea

125.Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al mun.Radauti si darea in administrare catre SC E-ON Moldova Distributie a suprafetelor de teren ocupate de instalatiile proiectate, pe durata existentei capacitatilor energetice,pe perioada executarii lucrarilor “LEA 0,4 KV aferenta PTAv 20,municipiul Radauti,judet Suceava” faza PT+CS

124.Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de administratie ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2014-2015

123.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Sfintii Doctori Cosma si Damian pe anul 2014

122.Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

121. Hotarare privind validarea unui consilier local

120.Hotarare privnd aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere,transport si distributie a energiei termice prestate

119.Hotarare privind aprobarea tarifelor activitatilor de salubrizare in municipiul Radauti,practicate de Sc SERVICII COMUNALE SA Radauti

118.Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Radauti si darea in administrare a unei suprafete de teren pe perioada executarii lucrarii de “Bransament electric cu traversare strada Piata-Unirii(catre firida de bransament 28.3.1)-intre Magazinul General si str.Piata-Unirii nr.67,municipiul Radauti,judetul Suceava pe domeniul public al mun.Radauti”

117.Hotarare privind delegarea unui consilier local care va indeplini temporar atributiile viceprimarului la Primaria Municipiului Radauti

116.Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Radu Cezar Aurelian ca urmare a demisiei si vacantarii postului acestuia

115.Hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica,a terenului din domeniul privat in suprafata de 112mp,situat in Municipiul Radauti,str.Calea Cernauti f.nr.

114.Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a camerelor nr.35-39,din imobilul situat in Municipiul Radauti,str.Piata Unirii nr.67,catre Asociatia Bafi,pe termen de un an si trei luni

113.Hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice a locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii

112.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Radauti pentru trimestrul al IV-lea,an2014

111.Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al mun.Radauti si darea in administrare a unei suprafete de teren,pe perioada executarii lucrarii de “Alimentare cu energie electrica a imobilului apartinand SC VINIRO INVEST SRL(str.Dimitrie Onciu din mun.Radauti)”

110.Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al mun.Radauti si darea in administrare catre SC E-ON MOLDOVA DISTRIBUTIE a suprafetelor de teren ocupate de instalatiile proiectate de 485,65mp situate in loc.Radauti pe durata existentei capacitatilor energetice a suprafetelor de teren ocupate de instalatiile proiectate,pe perioada executarii lucrarilor

109.Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.149/2012 privind inregistrarea Municipiului Radauti in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar(SNEP)

108.Hotarare privind preluarea contractului de concesiune nr.20912/10.09.2007 de catre Curelar Corneliu si Calinov Daniela(casatorita cu Calinov Cozma)in cote de 1/2 p.ind.

107.Hotarare privind amplasarea unui monument tip “troita” inchinat revolutiei din decembrie 1989 in Mun.Radauti

106.Hotarare privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2014 la Unitatea Administrativ Teritoriala-Municipiul Radauti

105.Hotarare privind aprobarea inchirierii,prin licitatie publica,a unor suprafete de teren din domeniul public,situate in Municipiul Radauti,str.Piata Unirii f.nr.,pentru activitati de desfacere cu amanuntul a ziarelor,a articolelor de papetarie si de artizanat

104.Hotarare privind desemnarea reprezentantilor COnsiliului Local in Consiliile de administratie ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2014-2015

103.Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al activitatilor finantateintegral sau partial din venituri proprii pentru Spitalul Municipal Sfintii Doctori COsma si Damian si Colegiul Tehnic Radauti

102.Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2014

101. Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru capitolul invatamant

100. Hotarare privind schimbarea din functia de viceprimar a domnului consilier Ciubotariu Dumitru si alegerea noului viceprimar

99. Hotarare privind aprobarea lucrarilor pe domeniul public de extindere retea de alimentare cu apa pentru SC Rotma SRL, str. Jalcau f.n. si familiei Rotari Cristinel Dorel, str. Jalcau f.n., Marocico Stefan, str. Jalcau f.n., Jelaco Sorin, str. Jalcau nr.23, Cardei Marta Mihaela, str. Jalcau f.n., Moscaliuc Constantin, str. Jalcau nr.58

98. Hotarare privind inscrierea municipiului Radauti la concursul intre unitatile administrativ teritoriale ale jud. Suceava, privind administrarea localitatilor in anul 2014, derulat sub denumirea “Floare de Bucovina”

97. Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii publice din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti, Sectoarelor din subordinea Primariei, Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local, Institutiilor si serviciilor publice subordonate CL Radauti

96. Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al UAT Radauti pentru executarea de “Lucrari la LEA 0,4 kv aferenta PTAv 20, municipiul Radauti, judetul Suceava”, faza PT+CS

95. Hotarare privind abrogarea unui articol dintr-o hotarare de consiliu local pentru atribuireqa unor terenuri in conditiile Legii 15/2003 si atribuirea de teren in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei conform Legii 15/2003

94. Hotarare la proiectul de hotarare de dare in administrare a unor suprafete de teren si constructii aferente catre Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava – Substatia Radauti, unde acesta isi desfasoara activitatea

93. Hotarare privind schimbarea destinatiei si aprobarea inchirierii, fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 20,00 mp situat in municipiul Radauti, str. Piata-Unirii, nr.67, langa Restaurant “National”

92. Hotarare privind schimbarea destinatiei si aprobarea inchirierii, fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 15,00 mp situat in municipiul Radauti, str. Piata-Unirii, f. nr., langa Piata Agroalimentara

91. Hotarare privind modificarea si completarea HCL 40/2014 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru terenurile proprietate privata a municipiului Radauti

90. Hotarare privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului radautiavand destinatia de curti constructii si gradini in extinderea locuintelor proprietate privata

89. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea functiilor publice vacante sau temporar vacante in cadrul Politiei Locale Radauti

88. Hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr.75/2014 de modificare a Statului de functii publice vacante in cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti

87. Hotarare privind transformarea a doua functii publice ca urmare a promavarii in grad a 2 functionari publici din cadrul DAS din subordinea CL Radauti

86. Hotarare privind decontarea navetei pentru personalul din invatamant din municipiul Radauti

85. Hotarare privind aprobarea unui Plan Urbanistic zonal – construire bloc de locuinte colective, D+P+3E pe str. Marasesti, f.n. – solicitant Velniceri Radu din Marginea

84. Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municpiului Radauti pentru trim. al- III-lea anul 2014

83. Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2014

82. Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014

81. Hotarare privind aprobarea executarii “Alimentare cu energie electrica a locuintei cetateanului Avasiloaie Constantin de pe str. Bogdan Voda f.n. municipiul Radauti, jud Suceava”

80. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Lucrari de inlocuire invelitoare, reparatii sarpanta – etapa a II-a la Colegiul National Eudoxiu Hurmuzachi” din municipiul Radauti, judetul Suceava

79. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Construirea unei cladiri de tip P in vederea neutralizarii deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca din Municipiul Radauti, str. Calea Bucovinei nr.34A, jud. Suceava”

78. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Construirea unei cladiri de tip P in vederea neutralizarii deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca din Municipiul Radauti, str. Spitalului nr.9, jud. Suceava”

77. Hotarare privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal – zona habitat – str. Jalcau – Canal desecare pentru realizare 61 parcele locuinte conform L15/2003 cu infiintarea de 2 strazi noi in municipiul Radauti, judetul Suceava

76. Hotarare privind aprobarea restrictionarii traficului auto pe strf. Piata Unirii (tronson stefan cel Mare, colt cladire patrulater nr.67) pe durata executarii lucrarilor “Amenajare zona pietonalastr. Piata Unirii, municipiul Radauti, jud. Suceava”

75. Hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii pentru functii publice vacante din aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti

74. Hotarare privind aprobarea calitatii de membru AREE, a studiului de fezabilitate privind activitati de eficientizare a consumurilor energetice din municipiul Radauti, precum si aprobarea initierii procedurii de concesiune a acestor lucrari

73. Hotarare privind insusirea valorilor stabilite in rapoartele de evaluare pentru bunuri mobile/terenuri ce apartin domeniului public al municipiului Radautidin perimetrul statiei de epurare, rezervoarelor de apa si statiei de pompe

72. Hotarare privind aprobarea modificarii gradului profesional pentru posturi din statele de functii ale sectilor cardiologie (ambulatoriu) chirurgie (sala operatii), neurologie, psihiatrie, ATI, servicii comune, CPU, diabet si ostetrica ginecologie din cadrul Spitalului municipal Radauti

71. Hotarare privind aprobarea desfasurarii evenimentelor anuale in zona centrala a municipiului, schimbarea destinatiei terenului pe perioada de desfasurare si restrictionarea circulatiei rutiere in zona

70. Hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei necesare delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice produse in sistem centralizat in municipiul Radauti

69. Hotarare privind decontarea navetei pentru personalul din unitatile de invatamant din municipiul Radauti

68. Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si modificarea Listei de investitii

67. Hotarare privind decontarea navetei pentru personalul din unitatile de invatamant din municipiul Radauti

66. Hotarare privind aprobarea amplasamentului in vederea construirii unei statui in incinta perimetrului unitatii scolare Bogdan Voda

65. Hotarare privind modificarea si completarea HCL 76/19.05.2011 privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti, avand destinatia de curti constructii si gradini in extinderea constructiilor proprietate privata

64. Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a terenului in suprafata de 112 mp, situat in municipiul Radauti, str. Calea Cernauti, fn,in vederea concesionarii prin licitatie publica

63. Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Radauti

62. Hotarare pentru acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale pentru contribuabili, persoane fizice

61. Hotarare privind schimbarea destinatiei si aprobarea inchirierii, fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 7,29 mp situat in municipiul Radauti, str. Piata Unirii, , fn, langa magazinul General

60. Hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui teren in suprafata de 9 mpdin domeniul public al municipiului Radauti, str. Piata Unirii, fn, pentru realizarea activitatii de comert cu produse alimentare

59. Hotarare privind insusirea valorilor stabilite in raportul de evaluare pentru cladire Casa de Cultura si teren aferent, bunuri imobile ce apartin domeniului public al municipiului Radauti

58. Hotarare privind aprobarea reorganizarii sectiei de interne, din cadrul Spitalului municipal Sf Cosma si Damian Radauti

57. Hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.144/31.10.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

56. Hotarare privind aprobarea imprumutului de catre SC Servicii Comunale SA Radauti a sumei de 3.500.000 lei de la Banca Transilvania si preluarea creditului pentru investitii in suma de 1.200.000 lei contractat cu Credit Agricole (fosta Emporiki Bank) de catre Banca Transilvania si garantarea imprumutului cu bunuri apartinand SC Servicii Comunale SA Radauti

55. Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 7 ha teren pajisti proprietatea privata a municipiului Radauti

54. Hotatrare pentru acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale pentru combustibili persoane fizice

53. Hotarare privind aprobarea inchirierii a 10 Sali de clasa de catre Fundatia Centrul de Studii “Stefan cel Mare si Sfant – Bucovina” si stabilirea cotei de 50% din veniturile obtinute din chirie ca venituri proprii ale Scolii Gimnaziale “Gheorghe Popadiuc” Radauti

52. Hotarare privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Radauti si aprobarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia

51. Hotarare privind aprobarea reamenajarii rabatelor si aliniamentelor stradale prin inde4partarea arborilor existenti uscati si bolnavi si plantarea in loc butasi de trandafiri si diferite specii de arbusti ornamentali pe raza municipiului Radauti

50. Hotarare privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Teritoriala Radauti la toate instantele de judecata precum si la organele abilitate in litigiul cu SC Servicii Comunale SA Radauti, avand ca obiect pretentii suma de 6.104.276,32 lei cu titlu de debit program Utilitati si Mediu la standarde europenein cadrul jud. Suceava, precum si suma de 28.970 lei cu titlu cheltuieli de judecata

49. Hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.165/28.11.2013 privind concesionarea de catre SC Top Drum SRL, fara licitatie publica, a unei suprafete de 4,00 mpteren, situat in municipiul Radauti, str. Gen. Iacob Zadik, nr. 31, bl..28, sc. B, parter, in vederea realizarii unor trepte de acces pentru apartamentul nr.1

48. Hotarare privind avizarea favorabila a Actului aditional nr.1 la contractul de inchiriere nr.8370/25.06.2009 incheiat cu SC VP Construct SRL Radauti

47. Hotarare privind avizarea favorabila a contractelor de inchiriere si stabilirea cotei de 50% din veniturile obtinute din chirie ca venituri proprii ale Scolii Gimnaziale “Regina Elisabeta” Radauti

46. Hotarare privind avizarea favorabila a contractelor de inchiriere si stabilirea cotei de 50% din veniturile obtinute din chirie ca venituri proprii ale Scolii Gimnaziale “Bogdan Voda” Radauti

 

43.Hotarare privind reducerea cheltuielilor SC Servicii Comunale SA Radauti

42.Hotarare privind primirea de noi membrii in Asociatia de dezvoltare intercomunitara “Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava”,retragerea unor membrii din AJAC Suceava,si Imputernicirea reprezentantului Consiliului Local Radauti in Adunarea Generala a AJAC Suceava,sa voteze pentru primirea de noi membrii in AJAC Suceava, precum si pentru semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului AJAC Suceava

41.Hotarare privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane,materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2014

40.Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru terenurile agricole,proprietatea privata a municipiului Radauti si proprietate a statului

39.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Creare locuri de parcare cu dale prefabricate din beton zona str.Aleea Primaverii,str.Piata Unirii,Putnei,Volovatului,Calarasi,str.Bogdan Voda nr.85-87(zona Buturuga)din municipiul Radauti,judetul Suceava”

38.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Bransament gaze naturale,P.R.M. si instalatii interioare de utilizare la bloc de locuinte sociale,tronson A,str.1 Mai nr.103 din municipiul Radauti,judetul Suceava”

37.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Racord retea apa si canalizare la blocul de locuinte sociale, tronson A,str.1 Mai nr.103 din municipiul Radauti,judetul Suceava”

36.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Alimentare cu energie electrica bloc locuinte sociale, str.1 Mai nr.103 din municipiul Radauti,judetul Suceava”

35.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Amenajare zona pietonala str.Piata Unirii nr.2 (Parc Casa Casatoriilor – acces curte Primarie)din municipiul Radauti,judetul Suceava”

34.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Racord retea apa si canalizare – Camin pentru persoane varstnice,str.Francei,f.nr.din municipiul Radauti,judetul Suceava”

33.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton str.General Iacob Zadik(de la Colegiul Eudoxiu Hurmuzachi pana la intersectia cu str.Calea Cernauti)-partea stanga din municipiul Radauti, judetul Suceava”

32.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton str.Calea Cernauti de la intersectia cu str.C.D.Gherea pana la int.str.Papetariei-partea stanga-din municipiul Radauti,judetul Suceava”

31.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton str.Eudoxiu Hurmuzachi – stanga si dreapta – din municipiul Radauti,judetul Suceava”

30.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton str.Calea Bucovinei de la intersectia cu str.Eudoxiu Hurmuzachi pana la Colegiul Eudoxiu Hurmuzachi-partea stanga – din municipiul Radauti,judetul Suceava”

29.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton str.Mihai Viteazu(intersectie cu str.Bogdan Voda pana la intersectie cu str.Calea Bucovinei)-partea stanga din municipiul Radauti, judetul Suceava”

28.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton str.Volovatului(intersectie cu str.Tudor Vladimirescu pana la intersectie cu str.Mihai Viteazul)-partea stanga din municipiul Radauti, judetul Suceava”

27.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton str.Spitalului si str.Volovatului (intersectie str.Spitalului – intersectie cu str.Tudor Vladimirescu) partea stanga din municipiul Radauti,judetul Suceava”

26.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton str.Calarasi – dreapta pana intersectie str.Tudor Vladimirescu din municipiul Radauti,judetul Suceava”

25.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton str.1 Mai – partea dreapta -int.str.Scolii Noi pana la Obor,municipiul Radauti,judetul Suceava”

24.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton str.Volovatului – stanga si dreapta -intersectie str.Piata Unirrii pana la Calea Ferata din municipiul Radauti,judetul Suceava”

23.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton str.Ion Nistor – partea dreapta -intersectie str.Piata Unirii pana la intersectie str.Dimitrie Onciul din municipiul Radauti,judetul Suceava”

22.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton str.Piata Unirii de la intersectia str.Dimitrie Onciul pana la intersectie str.Ion Nistor din municipiul Radauti,judetul Suceava”

21.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton str.1 Mai – partea stanga -intersectie str.Pictor Grigorescu pana la intersectie str.Horea din municipiul Radauti,judetul Suceava”

20.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare cu asfalt str.Vasile Conta din municipiul Radauti,judetul Suceava”

19.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare cu asfalt str.Abatorului din municipiul Radauti,judetul Suceava”

18.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare cu asfalt str.Papetariei din municipiul Radauti,judetul Suceava”

17.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare cu asfalt str.Merilor din municipiul Radauti,judetul Suceava”

16.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare cu asfalt str.Mihai Pitei (tronson str.Horea-str.ing.Andronic Motrescu)din municipiul Radauti,judetul Suceava”

15.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare cu asfalt str.Francei din municipiul Radauti,judetul Suceava”

14.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare cu asfalt str.Mihai Bodnar din municipiul Radauti,judetul Suceava”

13.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare cu asfalt str.ing.Andronic Motrescu (tronson str.1 Mai – str.George Enescu)din municipiul Radauti,judetul Suceava”

12.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare cu asfalt str.George Enescu din municipiul Radauti,judetul Suceava”

11.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare cu asfalt str.Nicolae Balcescu din municipiul Radauti,judetul Suceava”

10.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare cu asfalt str.C.D.Gherea (tronson str.Dimitrie Dan-str.Mihai Bodnar)din municipiul Radauti,judetul SUceava”

9.Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local,pentru repartizarea orelor de munca pentru persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de interes local

8.Hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie aflate in proprietatea Municipiului Radauti

7.Hotarare privind stabilirea tarifelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta

6.Hotarare pentru acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale pentru contribuabili persoane fizice si juridice

5.Hotarare privind incadrarea terenurilor pe zone in intravilanul Municipiului Radauti

4.Hotarare privind avizarea favorabila a contractului de inchiriere si stabilirea cotei de 50% din veniturile obtinute din chirie ca venituri proprii ale Colegiului Tehnic Radauti

3.Hotarare privind decontarea navetei pentru personalul din unitatile de invatamant din municipiul Radauti

2.Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 3.534.865,43 lei inregistrat la 31.12.2013,din excedentul bugetului local al Municipiului Radauti

1.Hotarare privind validarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli,efectuate in baza dispozitiei primarului nr.1117/16.12.2013,la Municipiul Radauti pentru trimestrul al IV-lea 2013 la activitatea invatamant