marți, iunie 18
Shadow

2013

166.Hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune (casarii)mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar,la Spitalul Municipal Sf.Dr.COSMA si DAMIAN Radauti

165.Hotarare privind concesionarea catre SC “Top Drum”SRL ,fara licitatie publica, a unei suprafete de 4 mp teren,situata in municipiul Radauti,pe str.General Iacob Zadik nr.31 bl,28,sc.B.parter in vederea realizarii unor trepte de acces pentru apartamentul nr.1

164.Hotarare privind aprobarea executarii “Lucrari reamenajare spatii interioare” la Colegiul Tehnic Radauti.judetul Suceava

163.Hotarare privind avizarea favorabila a contractelor de inchiriere si stabilirea cotei de 50% din veniturile obtinute din chirie ca venituri proprii ale Scolii Gimnaziale nr.3“Mihai Eminescu”Radauti

162.Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a camerei nr.24,in suprafata de 28,15mp,din imobilul situat in Municipiul Radauti,str.Piata Unirii nr.67,catre Casa Judeteana de Pensii Suceava,pe termen de un an

161.Hotarare privind angajarea unei avocat pentru a reprezenta unitatea administrativ teritoriala Radauti la toate organele abilitate in litigiul cu Camera de Conturi Suceavaprecum si cu persoanele juridice sau fizice implicate

160.Hotarare privind aprobarea lucrarilor pe domeniul public de extindere retea alimentare cu apa pentru familiile Apetrei Marcel,Apetrei Ionut,Haas Albert,Ionesi Gheorghe,Luchen Mihai,Repciuc Mihai,Dumenchi Florin,Rautu Romeo,cazacu Ruben,Craciun Adrian,Vlonga Valentin,Plamada vasile,Onofriciuc Nicolae,pe str.Jalcau f.nr.Radauti

159.Hotarare privind aprobarea lucrarilor pe domeniul public a investitiei “Racordarea Obiectivului fabrica de Mobila SC Mobila Radauti SA”pe o lungime de 250m intre Modulul de conexiune 20KV – E.ON Moldova Distributie SA (identificat cadastral cu nr.37619 inscris in CF nr.37619 a municipiului Radauti)si Postul de Transformare PT65

158.Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii statului de functii,al Spitalului Municipal Sf.Dr.COSMA si DAMIAN Radauti

157.Hotarare privind decontarea navetei pentru personalul din unitatile de invatamant din municipiul Radauti

156.Hotarare privind rectificarea bugetului local si a bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la activitatea Invatamant pe anul 2013

155.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al UAT-Municipiul Radauti si modificarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2013

154.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 la capitolul INVATAMANT-titlul cheltuieli de personal prin redistribuire intre unitati

153.Hotarare privind amplasare bariera pe cale de acces de la intrarea in curtea interioara a Scolii Gimnaziale Regina Elisabeta Radauti si montarea unui numar de 13 bucati stalpisori de avertizare rutiera pentru delimitare acces pietonal

152.Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de inchiriere,a unor suprafete de teren din domeniul public,situate in Municipiul Radauti,str.Piata Unirii f.nr.,pentru activitati de desfacere cu amanuntul a ziarelor,a articolelor de papetarie si de artizanat

151.Hotarare privind aprobarea lucrarilor pe domeniul public de deviere cabluri de energie electrica, in vederea construirii statiei de distributie carburanti pe str.Calea Bucovinei f.nr.,Radauti

150.Hotarare privind aprobarea lucrarilor pe domeniul public de extindere conducta de apa prin Tcaciuc Alexandru mandatar pentru familiile Parascan Iulia Andreea(fosta Mutu),Rotari Doina,Boiciuc Ana Andreea prin mandatar Boiciuc Liviu pe str.Mihai Pitei (prelungire)f.nr.,Radauti

149.Hotarare privind aprobarea lucrarilor pe domeniul public de extindere conducta de apa pentru familiile Pinzariu Florin Romeo,Pocora Alexandru,Ciobanu Mihai Liviu si Cotos Marius Sebastian,pe str.Pozenului f.nr.,Radauti

148.Hotarare privind abrogarea unor articole din hotarari de consiliul local pentru atribuirea unor terenuri in conditiile Legii 15/2003 si atribuirea unei parcele de teren tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii 15/2003

147.Hotarare privind constituirea Comisiei de analiza,selectie a solicitarilor de repartizare a locuintelor construite prin ANL,pentru tineri destinate inchirierii din str,C.Bucovinei nr.34 A cu 24 ul

146.Hotarare privind inchirierea camerei nr.32 din imobilul situat in Mun.Radauti str.Piata Unirii nr.67-etaj,catre Partidul “Totul pentru Tara”

145.Hotarare privind concesionarea catre numitii Cojocar Vasile Codrutu si Cojocar Anca Loredana,fara licitatie publica,a unei suprafete de 10,00 mp teren,situat in intravilanul Municipiului Radauti,str.Putnei f.nr.,in vederea extinderii constructiei existente

144.Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

143.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al UAT-Municipiul Radauti si modificarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2013

142.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Amenajare parcari de cartier, zona ANL Hipodrom cu date prefabricate din beton,municipiul Radauti,jud.Suceava”

141.Hotarare privind inchiderea temporara a traficului auto pe str.Piata Unirii (tronson Stefan cel Mare -colt cladire patrulater nr.67) in vederea executarii lucrarilor de “Amenajare zona pietonala strada Piata Unirii municipiului Radauti,judetul Suceava”

140.Hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.67/2013 privind concesionarea catre numitii Clipa Dorin si Clipa Larisa-Marinela,fara licitatie publica,a unei suprafete de 24 mp teren situata in intravilanul Municipiului Radauti,str.Petru Rares f.nr.,in vederea extinderii constructiei existente

139.Hotarare privind aprobarea inchirierii, fara licitatie publica, a camerei nr.15 din imobilul situat in Municipiul Radauti,str.Piata Unirii nr.67-etaj,catre Pintilie Catalin-Ion-luptator pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989

138.Hotarare privind infiintarea in cadrul Primariei municipiului Radauti in calitate de operator a serviciului public de salubrizare pentru mun.Radauti si preluarea acestui serviciu de la SC Servicii Comunale SA Radauti

137.Hotarare privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii pentru Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Radauti,judetul Suceava

136.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Lucrari de executie covor asfaltic pe str.Aleea Hipodrom (inclus benzi de acces la garajele existente),municipiul Radauti,jud.Suceava”

135.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Radauti pentru trimestrul al III-lea ,an 2013

134.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al UAT-Municipiului Radauti si modificarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2013

133.Hotarare privind aprobarea executiei bugetului intocmit pe cele doua sectiuni,(functionare si dezvoltare) al UAT-Municipiului Radauti la data de 30.06.2013

131.Hotarare privind constituirea si utilizarea fondului de rezerva la DAS Radauti, aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al UAT-Municipiului Radauti precum si modificarea si completarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2013

130.Hotarare privind atribuirea ,in regim de inchiriere, a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta in suprafata de 68,20 mp,situat in municipiului Radauti, strada Piata Unirii nr.55,catre Partidul National Liberal

129.Hotarare pentru atribuirea, in regim de inchiriere, a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta in suprafata de 30,47 mp situat in Municipiul Radauti, str.Piata Unirii nr.67,camera 19,catre PARTIDUL NATIONAL TARANESC CRESTIN DEMOCRAT

128.Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de administratie ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2013-2014

127.Hotarare privind abrogarea unui articol dintr-o hotarare de consiliul local pentru atribuirea unor terenuri in conditiile Legii 15/2003 si atribuirea unei parcele de teren tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii 15/2003

126.Hotarare privind schimbarea amplasamentului pentru construire unui bloc social cu 20 u.l. pe o suprafata de 1000 mp, aprobat prin HCL nr.121/2009 din str. 1 Mai nr.103 in str.Calea Bucovinei nr.23-25,zona Francei

125.Hotarare privind concesionarea catre SC Cofetaria Nordic SRL ,fara licitatiei publica, a unei suprafete de 14,00 mp teren,situat in intravilanul Municipiului Radauti,str.Piata Unirii nr.67, in vederea extinderii constructiei existente

124.Hotarare privind avizarea favorabila a contractului de inchiriere si stabilirea cotei de 50% din veniturile obtinute din chirie ca venituri proprii ale Colegiului “Andronic Motrescu” Radauti

123.Hotarare privind avizarea favorabila a contractelor de inchiriere si stabilirea cotei de 50% din veniturile obtinute din chirii ca venituri proprii ale Casei de Cultura a Municipiului Radauti

122.Hotarare privind aprobarea reorganizarii sectiei de chirurgie, cu trei compartimente, precum si modificarea si completarea organigramei si statului de functii a Spitalului Municipal Sf.Dr.COSMA si DAMIAN

121.Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Aparatul Propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti,Sectoarelor din subordinea Primariei,Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local,Institutiilor si Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Radauti

120.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al UAT-Municipiul Radauti si modificarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2013

119.Hotarare privind concesiunea catre Sticlet Simion si Sticlet Lidia,fara licitatie publica, a unei suprafete de 18mp teren,situate in intravilanul municipiului Radauti, strada Calarasi FN,strada Calarasi FN de langa pozitia 1 in vederea amenajarii si extinderii constructiei

118.Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Servicii Comunale SA Radauti

117.Hotarare privind concesionarea catre SC APOLLO SRL,fara licitatie publica,a unei suprafete de 361 mp teren,situata in intravilanul Municipiul Radauti,str.22 Decembrie f.nr.-Parc Al.Sahia, in vederea amenajarii si extinderii constructiei

116.Hotarare privind schimbarea destinatiei si aprobarea inchirierii, fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 20,00mp situat in Mun.Radauti,str.Piata Unirii nr.67,langa Restaurant “National”

115.Hotarare privind reglementarea circulatiei in municipiul Radauti a autovehiculelor cu masa maxima autorizata de peste 3,5 tone

114.Hotarare privind reglementarea vitezei de circulatie in municipiul Radauti pe strazile nemodernizate

113.Hotarare privind rambursarea creditului extern contractat pentru sustinerea financiara a Proiectului “Utilitati si mediu la standarde europene in Judetul Suceava”de catre operatorului local al serviciului public de termoficare

112.Hotarare de modificare si completare a HCL nr.105/26.07.2012 privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta unitatea administrativ teritoriala Radauti la toate organele abilitate in litigiul cu Camera de Conturi Suceava

111.Hotarare privind nominalizarea cumparatorilor terenurilor de sub garajele construite cu autorizatie de construire,terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Radauti

110.Hotarare privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti,avand destinatia de curti-constructii si gradini in extinderea locuintelor proprietate privata

109.Hotarare privind abrogarea unui articol dintr-o hotarare de consiliul local pentru atribuirea unei parcele de teren in conditiile Legii 15/2003 si atribuirea de terenuri in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei conform Legii 15/2003

108.Hotarare privind aprobarea regulamentului de ordinei interioara pentru personalul din cadrul UAT-Municipiul Radauti

107.Hotarare privind aprobarea Statutului Municipiului Radauti

106.Hotarare privind schimbarea destinatiei terenului si aprobarea organizarii Tirgului Olarilor si mesterilor populari “Ochiul de paun” editia a XXXI-a 2013

105.Hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a subventiei lunare pentru acoperirea diferentei dintre pretul de producere,transport si distributie a energiei termice furnizata populatiei si pretul local al energiei termice facturata populatiei

104.Hotarare privind decontarea navetei pentru personalul din unitatile de invatamant din municipiul Radauti

103.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Radauti pentru trimestrul III an 2013

102.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al UAT-Municipiul Radauti si modificarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2013

101.Hotarare privind aprobarea constituirii fondului de rezerva in suma de 129.800 lei si utilizarea lui conform art.1 si art.2 din prezenta hotarare

100.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Radauti pentru trimestrul III an 2013

99.Hotarare privind inchiderea circulatiei pe str.Piata Unirii pe tronsonul intersectie Catedrala – sens giratoriu si devierea acesteia pe tronsonul Politia Mun.Radauti – Casa Germana

98.Hotarare privind stabilirea locului si aprobarea schimbarii destinatiei terenului in vederea desfasurarii manifestarilor prilejuite de “Zilele Radautiului” si a Festivalului International Arcanul-2013

97.Hotarare de modificare si completare HCL nr.83 din 05.07.2012 privind constituirea unui numar de 2 comisii pentru aplicarea Legii 15/2003

96.Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a detaliilor de executie pentru obiectivul de investitii “Varianta ocolitoare temporara pentru zona de Nord-Est din municipiul Radauti – Etapa II”

95.Hotarare privind aprobarea unei mese zilnice pentru un numar de 16 sportivi din cadrul CSM Radauti in valoare de 12 lei cu TVA pe zi,pentru perioada 22 iunie-22 septembrie 2013,cu exceptia zilelor de sambata si duminica

94.Hotarare privind aprobarea pretului local al energiei termice furnizata in sistem centralizat populatiei din Municipiul Radauti

93.Hotarare privind aprobarea constituirii fondului de rezerva in suma de 140.000 din creditele aprobate la cheltuielile de personal aferente trimestrului al II-lea la sectorul spatii verzi si utilizarea acestuia pentru majorarea creditelor aferente subventiei energiei termice (diferenta luna martie 2013)

92.Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din fostul hotel str.Piata Unirii nr.67 pentru sediul Sindicatului Liber al Pensionarilor din mun.Radauti

91.Hotarare privind avizarea favorabila a contractelor de inchiriere si stabilirea cotei de 50% din veniturile obtinute din chirii ca venituri proprii ale Spitalului Municipal “Sf.Doctori Cosma si Damian” Radauti

90.Hotarare privind modificarea listei de investitii pozitia globala,Alte cheltuieli de investitii a Spitalului Municipal “Sf.dr.Cosma si Damian”

89.Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Extindere retea electrica si iluminat public strada Dan Ghica FN din municipiul Radauti”

88.Hotarare privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti avand destinatia de curti constructii si gradini in extinderea locuintelor proprietate privata

87.Hotarare privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei si a caietului de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de 177 mp teren situat in municipiului Radauti str.Fundatura Caramidariei fn jud.Suceava

86.Hotarare privind schimbarea destinatiei si aprobarea inchirierii,fara licitatie publica,a terenului in suprafata de 3,00mp situat in Mun.Radauti,str.Piata Unirii nr.59,in fata Cofetariei “Flora-Galan”

85.Hotarare privind concesionarea catre numitul Fanuta Gheorghe,fara licitatie publica,a unei suprafete de 41,00mp teren,situat in intravilanul Municipiului Radauti,str.Piata Unirii nr.20,bl.4,sc.C,ap.3 in vederea extinderii constructiei existente

84.Hotarare privind schimbarea destinatiei si aprobarea inchirierii,fara licitatie publica,a terenului in suprafata de 12,00 mp situat in Mun.Radauti,str.Putnei nr.1,bl.21,sc.J,linga Bar”Aby”

83.Hotarare privind schimbarea destinatiei si aprobarea inchirierii,fara licitatie publica,a terenului in suprafata de 15,00mp situat in mun.Radauti,str.Piata Unirii f.nr.,linga Piata Agroalimentara

82.Hotarare privind concesionarea catre FOMIN si Asociatii-Societate Profesionala Notariala,fara licitatie publica,a unei suprafete de 192mp,situata in intravilanul Municipiului Radauti,str.Stefan cel Mare nr.3, in vederea amenajarii si extinderii constructiei

81.Hotarare privind concesionarea catre numiti Cheiner Mihai si Cheiner Lenuta-Narcisa,fara licitatie publica,a unei suprafete de 8,28mp teren, situata in intravilanul Municipiului Radauti,str.Mihai Viteazu nr.8,in vederea realizarii unei scari de acces la spatiul existent

80.Hotarare privind concesionarea catre numita Flutur Domnica,fara licitatie publica,a unei suprafete de 11,47mp teren,situata in intravilanul Municipiului Radauti,str.Putnei nr.16,bl.11,sc.A,ap.2,in vederea realizarii unei scari de acces si rampa pentru persoane cu dizabilitati

79.Hotarare privind schimbarea destinatiei imobilului din str.Pictor Grigorescu nr.20 apartinand domeniului public (cladire in suprafata de 206mp si teren in suprafata de 393mp),din imobil cu destinatia de gradinita ,in imobil cu destinatia de locuinte sociale ce apartinand domeniului public

78.Hotarare privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal-construire bloc de locuinte colective,D+P+3E+M pe str.Horea,f.nr.-solicitant SC FRATELLI MIR SRL Radauti

77.Hotarare privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal-construire locuinte colective,S+P+7E-solicitant SC PRIKY COM CONSTRUCT SRL Marginea

76.Hotarare privind avizarea favorabila a Actului aditional nr.3/30.05.2013 la contractul de concesionare nr.1601 din 27.02.2003 incheiat cu SC Servicii Comunale SA Radauti

75.Hotarare privind primirea de noi membri in Asociatia de dezvoltare intercomunitara “Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava” si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local Radauti in Adunarea Generala

74.Hotarare privind decontarea navetei pentru personalul din unitatile de invatamant din municipiului Radauti

73.Hotarare privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2013 la Unitatea Administrativ Teritoriala-Municipiul Radauti

72.Hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale Radauti

71.Hotarare privind schimbarea destinatiei si aprobarea inchirierii,fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 50 mp situat in Mun.Radauti,str.Piata Unirii nr.16,linga restaurantul “Casa Luca”

70.Hotarare privind infiintarea unei sectii de Kickboxing – Muay Thai in cadrul Clubului Sportiv Municipal Bucovina Radauti

69.Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul Municipal Sf.Dr.COSMA si DAMIAN Radauti

68.Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a suprafetei de 177 mp teren situat in intravilanul municipiului Radauti str.Fundatura Caramidariei fn, jud.Suceava

67.Hotarare privind concesionarea catre numitii Clipa Dorin si Clipa Larisa Marinela,fara licitatie publica, a unei suprafete de 24 mp teren, situata in intravilanul Municipiului Radauti,str.Petru Rares f.nr.,in vederea extinderii constructiei existente

66.Hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui teren in suprafata de 9 mp din domeniul public al Municipiului Radauti, str.Piata Unirii f.n.,pentru realizarea activitatii de comert cu produse alimentare

65.Hotarare privind concesionarea catre numitii Gramada Teodor si Paraschiva Doina, fara licitatie publica, a unei suprafete de 5,15 mp teren ,situat in intravilanul Municipiului Radauti,str.Simion Barnutiu nr.53,bl.25,ap.2, in vederea extinderii constructiei existente

64.Hotarare privind schimbarea destinatiei si aprobarea inchirierii,fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 7,29 mp situat in Mun.Radauti,str.Piata Unirii f.nr,linga Magazinul General

63.Hotarare privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Radauti si a unitatilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Radauti pe anul 2013

62.Hotarare privind trecerea din proprietatea Statului Roman in domeniul privat al Municipiului Radauti a imobilului (spatiului) in suprafata de 61,38mp si a terenului aferent, situat in intravilanul Municipiului Radauti, str.Stefan cel Mare nr.5

61.Hotarare privind revocarea HCL 51/26.03.2010 pentru alocarea suprafetei de 7ha teren din domeniul privat al municipiului Radauti in vederea implementarii proiectului “Realizarea unui sistem de transformare a energiei solare in energie electrica necesara pentru consumul propriu al municipiului Radauti”

60.Hotarare privind modificarea si completarea art.1 a HCL nr.11 din 31.01.2013 privind asigurarea spatiilor pentru functionarea birourilor parlamentare ale deputatilor si senatorilor in municipiul Radauti

59.Hotarare privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti, avand destinatia de curti-constructii si gradini in extinderea locuintelor proprietate privata

58.Hotarare pentru modificarea HCL nr.172/14.11.2012 privind vanzarea fara licitatie publica a terenurilor aferente locuintelor construite prin Asociatia Habitat pentru Umanitate

57.Hotarare de modificare si completare a HCL nr.154/26.09.2012 privind aprobarea pretului de vanzare a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Radauti, avand destinatia de curti-constructii şi gradini in extinderea locuintelor proprietate privata

56.Hotarare privind aprobarea intocmirii unui PUZ zona Habitat -str.Jalcau-canal desecare, pt.realizare 61 parcele constructii locuinte conf.Legii 15/2003 cu înfiinţare 2 strazi noi

55.Hotarare privind aprobarea continutului contractului cadru de cooperare incheiat intre UAT Radauti reprezentat de Primarul Aurel Olarean si Asociatia Menschen fur die Tierwelt People for animals World e.v.cu sediul in Germania, prin administrator Michael Staschok

54.Hotarare privind constituirea la nivelul Municipiului Radauti a Comisiei Locale de Ordine Publica

53.Hotarare pentru contractarea unei finantari rambursabile interne/externe prin credit bancar, in valoare de maxim 3.500.000 lei

52.Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul Municipal Sf.Dr.COSMA si DAMIAN Radauti

51.Hotarare privind aprobarea organigramei  si statului de functii pentru Aparatul Propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti, Sectoarelor din subordinea Primariei, Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local, Institutiilor si Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Radauti

50.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare cu covor asfaltic str.Hambarului,str.Hipodromului,Aleea Hipodrom (tronson str.Calea Bucovinei -str.Mihai Viteazu) si str.Luncii -partial,din municipiul Radauti,judetul Suceava”

49.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Utilitati bloc medici rezidenti (bransament retea termica)-curte Spital municipal din municipiul Radauti,judetul Suceava”

48.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare cu asfalt str.Ing.Andronic Motrescu (tronson 1 Mai – str.Jalcau) din municipiul Radauti,judetul Suceava”

47.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Infiintare trotuar modernizat cu asfalt strada Stefan cel Mare -(partea stanga tronson str.Salcamilor -intrare Agromec)”

46.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Utilitati bloc medici rezidenti (retea apa si canalizare)-curte Spital municipal din municipiul Radauti,judetul Suceava”

45.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei “Realizare parcari de cartier (pentru un numar de 1200 locuri cu valoarea de 600.000 lei)”

44.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Amenajarea unui grup social pentru angajatii din cadrul cimitirului municipal, alcatuit din:vestiar,WC,dus,loc de servit masa”

43.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Proiectare si executie racord definitiv cu energie electrica a GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT – PINOCHIO din strada Dimitrie Dan nr.8A, municipiul Radauti, judetul Suceava”

42.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Extindere retea distributie gaze naturale la G.P.P. Pinochio din str.Dimitrie Dan nr.8A, pentru prepararea hranei “

41.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Extindere iluminat in zona noua a cimitirului si completarea acestuia”municipiul Radauti, judetul Suceava

40.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Utilitati bloc social tronson A, de pe strada 1 Mai,nr.103 (energie electrica,retea apa si canalizare)din municipiul Radauti,judetul Suceava”

39.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Executie piste biciclisti in municipiul Radauti”

38.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Eliberare amplasament pt.largirea DN 2H, deviere retea electrica aeriana de joasa tensiune de distributie publica, de la statia Petrom pana la restaurantul Monte Carlo, de pe strada Calea Bucovinei,din municipiului Radauti,judetul Suceava”

37.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Amenajare zona pietonala str.Piata Unirii din municipiului Radauti”

36.Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Utilitati camin persoane varstnice str.Frincei,F.N.(bransament electric,racord apa si canal)”

35.Hotarare privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul Gavril Mihai pe locul devenit vacant

34.Hotarare privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul Alupoaie Vasile pe locul devenit vacant

33.Hotarare privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul Vasilescu Horia Mircea pe locul devenit vacant

32.Hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Grigoras Constantin Ionut, inscris pe listele PDL la alegerile din 10.06.2012 pentru Consiliul Local al municipiului Radauti si declararea ca vacant a locului de consilier local detinut de acesta

31.Hotarare privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul Sticlet Simion pe locul devenit vacant

30.Hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Tatar Nistor, inscris pe listele USL la alegerile din 10.06.2012 pentru Consiliul Local al municipiului Radauti si declararea ca vacant a locului de consilier local detinut de acesta

29.Hotarare privind completarea inventarului bunurilor domeniului public ce fac obiectul contractului de concesiune nr.3573/23.11.1998 pentru serviciul public “Rampa Gunoi”cu suprafata de 4.000 mp

28.Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Radauti,judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea nr.82 din 26.02.1999, cu modificarile si completarile ulterioare

27.Hotarare privind aprobarea Planului Local de Actiune de incluziune minoritatii rrome din Municipiului Radauti pentru perioada 2013-2014

26.Hotarare privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane,materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2013

25.Hotarare pentru acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale pentru contribuabili persoane fizice

24.Hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.167/14.11.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

23.Hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Galan Constantin, inscris pe listele USL la alegerile din 10.06.2012 pentru Consiliul Local al municipiului Radauti si declararea ca vacant a locului de consilier local detinut de acesta

22.Hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al d-nei Loghin Lacramioara, inscrisa pe listele USL la alegerile din 10.06.2012 pentru Consiliul Local al municipiului Radauti si declararea ca vacant a locului de consilier local detinut de aceasta

21.Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.72/28.06.2012 pentru alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor Consiliului Local al municipiului Radauti

20.Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Aparatul Propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti, Sectoarelor din subordinea Primariei, Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local, Institutiilor si Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Radauti

19.Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 256 mp situat in Mun.Radauti, str.Piata Unirii nr.3, identificat prin p.v. nr.37313 din C.F. nr.37313,  aprobarea pretului de pornire a licitatiei si a caietului de sarcini

18.Hotarare privind avizarea schimbarii furnizorului de gaze naturale in municipiul Radauti

17.Hotarare privind nominalizarea cumparatorilor terenurilor de sub garajele construite cu autorizatie de construire, terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Radauti

16.Hotarare privind concesionarea catre SC GENERAL UZ CASNIC SRL Radauti ,fara licitatie publica, a unei suprafete de 2,10 mp teren,situata in intravilanul Municipiului Radauti,str.1 Mai nr.8, in vederea realizarii unui acces la beci si construirii unei rampe pentru persoane cu dizabilitati

15.Hotarare privind scutirea la plata impozitului pentru cladiri in cazul persoanelor fizice care reabiliteaza fatadele si improspateaza culoarea cladirilor situate pe arterele principale ale municipiului

14.Hotarare pentru acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale pentru contribuabili persoane fizice si juridice

13.Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Servicii Comunale SA Radauti

11.Hotarare privind asigurarea spatiilor pentru functionarea birourilor parlamentare ale deputatilor si senatorilor in Municipiul Radauti

10.Hotarare privind abrogarea unor articole din hotarari de consiliul local pentru atribuirea unor terenuri in conditiile Legii 15/2003 si atribuirea unor parcele de teren tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii 15/2003

9.Hotarare privind inscrierea in domeniul privat al municipiului Radauti a unei suprafete de 300 mp teren situat in intravilanul localitatii

8.Hotarare pentru modificarea si completarea HCL 124/23.08.2012 si HCL nr.40/19.03.2009 privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti avand destinatia de curti constructii si gradini in extinderea locuintelor proprietate privata

7.Hotarare privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti, avand destinatia de curti-constructii si gradini in extinderea locuintelor proprietate privata

6. Hotarare de modificare si completare a HCl nr.41 /26.04.2012 privind stabilirea locatiei pentru crearea unui Centru National de Informare si Promovare Turistica in municipiul Radauti, in vederea depunerii unui proiect cu finantare nerambursabila 

5. Hotarare pentru contractarea unei finantari rambursabile interne/externe prin credit bancar, in valoare de maxim 3.500.000 lei, cu o maturitate de 10 ani

4. Hotarare pentru constituirea unei comisii de verificare a modului de derulare a contractului numarul 2021/21.06.2005 incheiat intre Municipiul Radauti si SC Servicii Comunale SA Radauti, pe de o parte si Consiliul Judetean Suceava si SC Bucovina Ecotermgaz SA, pe de alta parte

3. Hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.167/14.11.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

2. Hotarare privind stabilirea tarifelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta

1. Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare, in suma de 1.174.867,28 lei, inregistrat la data de 31.12.2012, din excedentul bugetului local al municipiului Radauti

Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support