183.Hotarare privind avizarea propunerilor in vederea desemnarii reprezentantilor actionarului unic, Municipiul Radauti, in Consiliul de Administratie la SC Servicii Comunale SA Radauti
182.Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Servicii Comunale SA Radauti
181.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Radauti pe anul 2012
180.Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de administratie ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2012-2013
179.Hotarare privind 1.constituirea comisiei de analiza,selectie a solicitarilor si de repartizare a locuintelor sociale sau de necesitate apartinand administratiei publice locale; 2.stabilirea criteriilor de acces la locuintele sociale sau de necesitate(criterii-cadru); 3.criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj
178.Hotarare privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local
177.Hotarare privind desemnarea unui numar de 2(doi) consilieri care sa faca parte din Grupul de Initiativa si Grupul de Lucru Local in vederea desfasurarii activitatilor in folosul comunitatii romilor din municipiul Radauti
176.Hotarare cu norme stabilite de Consiliul Local Radauti pentru Institutiile Publice,Agentii Economici, Persoanele Juridice si Cetateni (Persoane Fizice) cu privire la: -Gospodarirea,Asigurarea Igienei,Salubrizarii,intretinerea spatiilor verzi,protectia mediului,intretinerea constructiilor si utilizarea drumurilor publice; -Buna convietuire,ordinea si linistea publica,utilizarea domeniului public si privat si afisarea materialelor publicitare
175.Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate in vederea externalizarii serviciilor de paza si protectie la Spitalul Municipal Sf.Dr.COSMA si DAMIAN Radauti
174.Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Radauti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara de gestionare a deseurilor in Judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru alegerea presedintelui si a Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara de gestionare a deseurilor in judetul Suceava,precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a statului Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara de gestionare a deseurilor in judetul Suceava
173.Hotarare privind nominalizarea cumparatorilor terenurilor de sub garajele construite cu autorizatie de construire,terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Radauti
172.Hotarare pentru modificarea HCL nr.160/27.10.2011 privind vanzarea fara licitatie publica a terenurilor aferente locuintelor construite prin Asociatia Habitat pentru Umanitate
171.Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a camerei nr.24, in suprafata de 28,15mp,din imobilul situat in Municipiul Radauti,str.Piata Unirii nr.67, catre Casa Judeteana de Pensii Suceava, pe termen de un an
170.Hotarare privind actualizarea tarifelor pentru serviciile prestate la activitatea – cimitir din cadrul Serviciului de amenajarea teritoriului,urbanism,cadastru,mediu,administrarea cimitirelor
169.Hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie aflate in proprietatea Municipiului Radauti
168.Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Radauti, a suprafetei de 256 mp din parcela inscrisa in C.F. nr.37110 Mun.Radauti, cu nr.top.1520
167.Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
166.Hotarare privind aprobarea reorganizarii sectiei de pneumologie a Spitalului Municipal Sf.Dr.COSMA si DAMIAN
165.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Radauti pe anul 2012
164.Hotarare privind executia bugetului local de venituri si cheltuieli la 30.09.2012, pe cele doua sectiuni -de functionare si de dezvoltare- si executia bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.09.2012, pe cele doua sectiuni – de functionare si de dezvoltare –
163.Hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Radauti si Asociatia Clubul Sportiv Bucovina Radauti in vederea sustinerii activitatii echipei de fotbal Asociatia Clubul Sportiv Bucovina Radauti
162.Hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui Galan Constantin,inscris pe listele USL la alegerile din 10.06.2012 pentru Consiliul Local al municipiului Radauti si declararea ca vacant a locului de consilier local detinut de acesta
161.Hotarare de modificare a HCL nr.131/23.08.2012 privind aprobarea cumpararii unui teren de 1-1,5ha de catre SC Servicii Comunale SA Radauti pentru amenajarea unui depozit temporar de stocare a deseurilor menajere
160.Hotarare privind desemnarea reprezentantilor actionarului unic, municipiul Radauti, in Consiliul de Administratie la SC Servicii Comunale SA Radauti
159.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012
158.Hotarare privind numirea in functia de director al Casei de Cultura Radauti a domnului Foca Costel Ovidiu
157.Hotarare privind desemnarea reprezentantilor municipiului Radauti in Adunarea Generala a actionarilor la SC Servicii Comunale SA Radauti
156.Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat
155.Hotarare privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti, avand destinatia de curti-constructii si gradini in extinderea locuintelor proprietate privata
154. Hotarare de modificare si completare a HCL nr.158/27.10.2011 privind aprobarea pretului de vanzare a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Radauti,avand destinatia de curti constructii si gradini in extinderea locuintelor proprietate privata
153.Hotarare privind atribuirea de terenuri in folosinta gratuita ,pe durata existentei locuintei proprietate personala, conform Legii 15/2003
152..Hotarare privind achizitionarea unui teren de pe piata libera din municipiul Radauti  in vederea extinderii cimitirului municipal
151.Hotarare pentru aprobarea modificarii si completarii HCLnr.172/30.09.2010 privind stabilirea cuantumului chiriei aferente locuintelor ANL din str. Garii nr.4 cu 36 UL, in conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr. 152/1998 actualizata si HG nr.165/2008 privind modificarea si completarea Normelor  metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998
150.Hotarare de modificare si completare a HCL nr. 163/14.09.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare prestat de SC Servicii Comunale SA Radauti
149.Hotarare privind inregistrarea Municipiului Radauti in Sistemul National Electronic de plata online a taxelor si impozitelor locale utilizand cardul bancar  (SNEP)
148.Hotarare privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta Unitatea Administrativ Teritoriala Radauti la toate organele abilitate in litigiul cu SC Servicii Comunale SA Radauti si SC Tinmar Ind SA  Bucuresti
147.Hotarare privind desemnarea  reprezentantului Consiliului local al municipiului Radauti in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru apa si Canalizare Suceava, si imputernicirea acestuia sa voteze pentru alegerea presedintelui si a Consiliului Director al AJAC Suceava, precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a statului AJAC Suceava
146.Hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.133/12.08.2010 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare
145.Hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Radauti – domeniul privat si Smid Cazimir si Mosniagu Cristina-Eugenia
144.Hotarare privind aprobarea predarii pe baza de Protocol catre Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava a terenului in suprafata de 1500mp, apartinand domeniului privat al municipiului Radauti,situat pe str.Tineretului f.n. si aprobarea cheltuielilor ce revin in sarcina UAT Radauti
143.Hotarare  privind aprobarii prelungirii duratei de inchiriere, a unor suprafete de teren din domeniul public, situate in Municipiul  Radauti str.Piata Unirii f.n.,pentru activitati de desfacere  cu amanuntul a ziarelor ,a articolelor de papetarie si de artizanat
142.Hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica a unor spatii aflate in domeniul public al Municipiului Radauti pentru amplasarea de automate de cafea
141.Hotarare privind aprobarea amplasarii unei copertine pe terenul apartinand ce apartine Statului Roman, situat in str. Stefan cel Mare nr.129 primit in folosinta fara plata si fara termen in baza Deciziei nr.643 din 1977 de catre SC 22 Decembrie Radauti
140.Hotarare privind schimbarea destinatiei terenului in suprafata de 800 mp situat in Piata Unirii din parcarea centrala in Patinoar artificial pentru perioada 01.12.2012- 15.01.2013  si asigurarea functionalitatii patinoarului
139.Hotarare privind aprobarea proiectului “Centrul National de Informare si Promovare Turistica in Municipiul Radauti” si a cheltuielilor legate de proiect
138.Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul ” Centrul national de informare si promovare turistica” in Municipiul Radauti, judetul Suceava
137.Hotarare privind stingerea obligatiilor  de plata accesorii  reciproce in suma de 630.711,46 lei, intre Municipul Radauti si S.C. Servicii Comunale SA
136.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul 3 anul 2012 , sectiunea de functionare la unitatile  de invatamant din municipiul Radauti
135.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012  al Spitalului Municipal”Sfintii Doctori Cosma si Damian”Radauti
134.Hotarare privind aprobarea rectificarii  bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul 3 anul 2012, sectiunea de functionare si dezvoltare, virari de credite bugetare intre capitole si listei de investitii pentru anul 2012 – buget local
133.Hotarare privind reconstituirea  excedentului bugetar pentru anul 2011 privind incasarea sumelor din cererea finala de rambursare nr.5 privind Programul Operational Regional 2007-2013 – Reabilitare Ambulatoriu Spital Municipal Radauti in suma de 930.010,33 lei si utilizarea sumei pentru cheltuieli de investitii in anul 2012
132.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Radauti,pentru trimestrul III anul 2012
131.Hotarare privind aprobarea cumpararii unui teren de 1-1,5ha de catre  SC Servicii Comunale SA Radauti pentru amenajarea unui depozit temporar de stocare a deseurilor menajere
130.Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.193 din 13.12.2011 ,inchirierea fara licitatie publica pe o perioada de 5 ani, a unei suprafete  de 100mp teren situat  in intravilanul municipiului Radauti str. Garii fn in vederea construirii unui spatiu comercial
129.Hotarare cu norme stabilite de Consiliul Local Radauti pentru Institutii Publice, Agenti Economici, Persoane Juridice si cetateni (persoane fizice) cu privire la gospodarirea,asigurarea igienei publice,salubrizarii,intretinerea spatiilor verzi,protectia mediului inconjurator,intretinerea si folosirea constructiilor si utilizarea drumurilor publice , la buna convietuire ,ordinea si linistea publica,utilizarea domeniului public si privat si afisarea materialelor publicitare
128.Hotarare de modificare si completare a HCL nr.82/05.07.2012 privind desemnarea reprezentantilor  Consiliului local in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Servicii Comunale SA Radauti
127.Hotarare privind  desemnarea unui numar de cate 3(trei) consilieri in comisia de analiza si verificare a activitatii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din municipiul Radauti
126.Hotarare privind desemnarea unui numar de cate 2(doi) consilieri in comisia de analiza si verificare a activitatii Clubului Municipal Radauti
125.Hotarare privind desemnarea unui numar de cate 2(doi) consilieri in comisia de verificare si inventariere a instalatiilor de iluminat public din municipiul Radauti aflate in gestiunea E.ON Moldova Distributie SA
124.Hotarare la proiectul de hotarare privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti, avand destinatia de curti-constructii si gradini in extinderea locuintelor proprietate privata
123.Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 52/26.04.2012 privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti, avand destinatia de curti-constructii si gradini in extinderea locuintelor proprietate privata
122.Hotarare la proiectul pentru abrogarea anexei 3 aprobata prin art. 2 din HCL nr.150/20.08.2009 privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti, avand destinatia de curti constructii si gradini in extinderea locuintelor proprietate privata
121.Hotarare privind abrogarea unor articole din hotarari de consiliu local pentru atribuirea unor terenuri  in conditiile legii nr. 15/2003 si atribuiea unor parcele de teren tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003
120.Hotarare privind aprobarea unor criterii suplimentare pentru stabilirea ordinii de prioritate in vederea atribuirii de terenuri tinerilor conform Legii nr.15/2003
119.Hotarare privind modificarea modului de calcul a redeventei datorata de SC Servicii Comunale SA pentru concesionarea si folosirea bunurilor, instalatiilor si echipamentelor aferente serviciului public de termoficare
118.Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 200.000 lei in vederea executarii lucrarilor de amenajare a parcarilor de cartier
117.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul 3/2012, sectiunea de functionare si dezvoltare ,virari de credite bugetare si a listei de investitii pentru anul 2012 – buget local
116.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 la bugetul local si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii precum si modificarea listei de investitii pentru activitatea invatamant
115.Hotarare privind aprobarea includerii in prevederile bugetare ale anului 2012 si a cheltuielilor cu consumul de gaz, incepand cu 01.01.2012 conform Conventiei de parteneriat incheiata intre municipiul Radauti si Fundatia Sf. Ierarhi Leontie si Teodosie din Radauti
114.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul lll anul 2012 -sectiunea dezvoltare, a listei de investitii pentru anul 2012 – pentru obiectivul de investitii-locuinte sociale cu 20 apartamente tronson conform contract 14253/01.10.2010-str. 1 Mai nr.103 constructor SC Victor Construct SRL Botosani
113.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul 3 anul 2012 sectiunea dezvoltare ,virari de credite bugetare intre obiective de investitii si a listei de investitii pentru anul 2012 -pozitia 2/1 +461.385 Lei
112.Hotarare pentru aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe cele doua sectiuni-functionare si dezvoltare pentru bugetul local si pentru bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.06.2012
111.Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.166/2010, de aprobare a cofinantarii multianuale dinbugetul local a doua obiective de investitii din Municipiul Radauti
110.Hotarare privind schimbarea destinatiei terenului si aprobarea organizarii Targului olarilor si mesterilor populari “Ochiul de Paun” editia a XXX-a 2012
109.Hotarare privind aprobarea organigramei si statutului de functii pentru Aparatul propriu de specialitate al primarului,sectoarelor din subordinea primariei, Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local,Institutiilor si Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Radauti
108.Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Radauti
107.Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind cresterea animalelor domestice si a pasarilor de curte in municipiul Radauti
106.Hotarare privind desemnarea unui nr.de 2 reprezentanti ai Consiliului Local ,din care unul sa aiba studii economice pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Spitalului Municipiului “Sf.Doctori Cosma si Damian “Radauti
105.Hotarare privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta unitatea administrativ teritoriala Radauti la toate organele abilitate in litigiul cu Camera de Conturi Suceava
104.Hotarare privind  nominalizarea cumparatorilor terenurilor de sub garajele construite cu autorizatie de construire,terenuri apartinand domeniului privat a municipiului Radauti
103.Hotarare privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti avand destinatia de curti constructii si gradini in extinderea locuintelor  proprietate privata
102.Hotarare privind abrogarea unor articole din hotarari de Consiliu Local pentru atribuirea unor terenuri in conditiile Legii 15/2003 si atribuirea unor parcele de teren tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
101.Hotarare privind instituirea obligatiei in sarcina operatorului de colectare,transport si depozitare a deseurilor menajere municipale SC Servicii Comunale SA de a indeplini obiectivul anual de diminuare cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile,colectate si trimise spre depozitare,conform OUG nr.196/2005,si sa suporte contravaloarea acestora in caz de nerealizare
100.Hotarare de revocare a HCL nr.167/27.10.2011 privind obligativitatea proprietarilor de apartamente debransate partial din condominii si care nu au montate repartitoare de costuri de a plati consumul de energie termica pentru intreaga suprafata locuibila,precum si pentru stabilirea cotei parti din cheltuielile cu energie termica consumata pentru spatiile comune
99.Hotarare privind aprobarea lucrarilor pe domeniul public a alimentarii cu energie electrica a imobilului apartinand Asociatiei ISEA situat pe strada Oltea Doamna nr.7
97.Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat, concesionarea fara licitatie publica si insusirea pretului de concesionare a unei suprafete de 10 mp teren, situat in intravilanul Municipiului Radauti, str. Stadionului nr,4, scB. ap, 23
96.Hotarare privind concesionarea catre SC VP Construct SRL Radauti, fara licitatie publica a unei suprafete de 16mp teren,situata in intravilanul  municipiului Radauti,str. Mihai Viteazu nr.8 in vederea amenajarii unei terase
95.Hotarare privind aprobarii incheierii unui contract de servicii privind efectuarea unui audit financiar  extern la SC Servicii Comunale SA Radauti
94.Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-econonici pentru obiectivul de investitii ” Varianta ocolitoare temporara pentru zona de Sud-Vest din municipiul Radauti judetul Suceava” -Etapa.III
93.Hotarare privind aprobarea finantarii multianuale din bugetele locale 2012-2013 ,a obiectivului de investitii-Varianta ocolitoare temporara pentru zona NE a municipiului
92.Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Radauti pe anul 2012 pe seama sponsorizarilor incasate
91.Hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Radauti -domeniul privat si SC Popas Turistic Bucovina SRL Sucevita
90.Hotarare privind majorarea contributiei UAT Radauti la cheltuielile necesare realizarii obiectivelor de investitii finantate in cadrul subprogamului “Reamenajare Parc Zoo Radauti,judetul Suceava”
89.Hotarare privind preluarea in administrare de catre Primaria mun.Radauti a activitatii serviciului public de salubrizare de la SC Servicii Comunale SA Radauti si abrogarea HCL-urilor cu privire la aceasta activitate
88.Hotarare privind preluarea in administrare de catre Primaria mun.Radauti a activitatii serviciului de iluminat public de la SC Servicii Comunale SA Radauti si abrogarea HCL-urilor cu privire la aceasta activitate
87.Hotarare privind aprobarea desfiintarii personalitatii juridice a Directiei de Asistenta Sociala Radauti si preluarea personalului in aparatul de specialitate al primarului
86.Hotarare privind schimbarea amplasamentului pentru construirea a trei blocuri sociale cu 60 u.l.pe suprafata de 3000 mp, din str.1 Mai nr.103 in str.Calea Bucovinei nr.23-25, zona Francei
85.Hotarare privind desemnarea a unui numar de cate 2(doi) consilieri in comisiile de licitatie si receptie ce se vor desfasura la Primaria Mun.Radauti in perioada 2012-2016
84.Hotarare privind desemnarea consilierilor locali in comisia de identificare a terenurilor si de analizare a cererilor de cumparare a terenurilor proprietate privata a mun.Radauti
83.Hotarare privind constituirea unui numar de 2 comisii pentru aplicarea Legii nr.15/2003
82.Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Servicii Comunale SA Radauti
81.Hotarare privind stabilirea indemnizatiei lunare de sedinta pentru consilierii locali
80.Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului pentru proiectul “Tezaure etnoistorice bucovinene”-Proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitara din mun.Radauti
79.Hotarare privind schimbarea destinatiei terenului,aprobarea programului si a bugetului aferent manifestarilor prilejuite de “Zilele Radautiului”-2012
78.Hotarare privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal in vederea construirii-hipermagazin-Kaufland
77.Hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
76.Hotarare privind alegerea viceprimarului municipiului Radauti
75.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
74.Hotarare privind constituirea Consiliului Local al municipiului Radauti
73.Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali
72. Hotarare pentru alegerea  membrilor Comisiei de validare a mandatelor de consilieri