luni, martie 4
Shadow

Hotârâri adoptate de Consiliul Local


 Anul 2012 / Anul 2013 / Anul 2014 / Anul 2015  Anul 2016 /
Anul 2017/ Anul 2018 / Anul 2019 / Anul 2020 / Anul 2021  /   
Anul 2022 / Anul 2023 / Anul 2024

Hotărâri adoptate în anul 2024

 

 1. Hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din mun.Rădăuți, pentru anul școlar 2024-2025
 2. Hotărâre privind includerea în domeniul public al mun.Rădăuți a bunurilor rezultate din derularea unor obiective de investiții și declararea lor ca bunuri de uz și interes public local
 3. Hotărâre de modificare a HCL nr.123 din 27 aprilie 2023,privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, sectoarelor subordonate și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Rădăuți
 4. Hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în mun.Rădăuți, jud.Suceava,identic cu imobilul cu nr.cadastral:56590 înscris în CF 56590 Rădăuți
 5. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <<Reparații învelitoare la corp B – Liceul Eudoxiu Hurmuzachi din strada Calea Bucovinei nr.9 mun.Rădăuți,jud.Suceava>>
 6. Hotărâre privind stabilirea duratei contractului de dare în administrare a serviciului de transport,distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr.17021/22.11.2018,înregistrat la SC Servicii Comunale SA cu nr.3081/28.11.2018
 7. Hotărâre privind modificarea statutului de funcții al Spitalului Municipal Sf.Dr.Cosma și Damian Rădăuți
 8. Hotărârea pentru acordarea de facilități fiscale pentru contribuabilii persoane fizice și juridice
 9. Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări-servicii între Municipiul Rădăuți și o persoană juridică în vederea asigurării serviciilor medical veterinare necesare pentru funcționarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Mun.Rădăuți
 10. Hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Contractului de închiriere, încheiat în data de 26.07.2017,pentru suprafața de 4,37 ha pășune aflată în domeniul privat al mun.Rădăuți
 11. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafață de teren din domeniul public al mun.Rădăuți,jud.Suceava, către SC Delgaz Grid SA, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului P+3E+M situat în str.Putnei nr.57,mun.Rădăuți,jud.Suceava, proprietatea SC LEVIS HAUS CONSTRUCT SRL
 12. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafață de teren din domeniul public al mun.Rădăuți,jud.Suceava, către SC Delgaz Grid SA,în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului-spațiu comercial situat în str.Piața Unirii nr.47,mun.Rădăuți, jud.Sv, proprietatea ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ÎNVĂȚĂMÂNT FĂLTICENI

  13. Hotărâre privind schimbarea de destinație a imobilului cadastral cu nr. 58474-C1 din CF 58474 Rădăuţi din clădire ̎ Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 ̎ în clădire ̎ Sediu Administrativ.

  14. Hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Rădăuţi la Asociaţia ̎ Organizaţia de Management al Destinaţiei Bucovina.

  15. Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic de Execuţie nr. 151/2023 pentru obiectivul de investiţii:̎ Reabilitare cu asfalt străzi în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava.

  16. Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic nr. 20H/2023 pentru obiectivul de investiţii:̎ Amenajarea Zonei Centrale a municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava.

  17. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt strada Luncii din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava».

  18. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii faţadă imobil- patrulater est din strada Piaţa Unirii, nr. 67 din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava».

  19. Hotărâre privind aprobarea Graficului de eşalonare financiară, pe perioada 2024-2025, aferent obiectivelor de investiţii multianuale pentru care s-au aprobat credite de angajament.

  20. Hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Rădăuţi a bunurilor rezultate din derularea obiectivului de investiţii ̎ Demolare construcţie existentă C1 (depozit C3) şi amplasare loc de joacă pentru copii municipiu Rădăuţi strada 1 Mai nr. 103 judeţul Suceava ̎ şi declararea acestora ca bunuri de uz şi interes public local.

  21. Hotărâre privind aprobarea Bugetului propriu al Municipiului Rădăuţi şi al unităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, pentru anul 2024.

  22. Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 281/14.11.2023 privind depunerea si implementarea proiectului ”DEZVOLTAREA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII AUTOCONSUMULUI ÎN RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA”.

  23. Hotărâre privind privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2024 și modificarea și completarea listei de investiții.

  24. Hotărâre privind aprobarea organizării Târgului ,,Mărțișor 2024”.

  25. Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Compartimentului Activitate Medical Şcolară din cadrul Serviciului de Administraţie Publică Locală al Primăriei Municipiului Rădăuţi şi preluarea personalului medico-sanitar din cadrul Şcolii Gimnaziale Speciale ̎ Sf. Stelian ̎ Rădăuţi, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rădăuţi, conform Ordinului Ministrului Educației nr. 3040/2024.

Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support