sâmbătă, februarie 29
Shadow

Hotârâri adoptate de Consiliul Local


 Anul 2012 / Anul 2013 / Anul 2014 / Anul 2015  Anul 2016 /
Anul 2017/ Anul 2018 / Anul 2019
       Procese-Verbale de publicare HCL online 2020

Registrul proiectelor de hotărâri de Consiliu Local

Registrul pentru evidența hotărârilor de Consiliu Local

Hotărâri adoptate în anul 2020

 1. Hotarare nr. 1 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal „SF. Dr. COSMA si DAMIAN” Rădăuţi
 2. Hotarare nr. 2 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal „SF. Dr. COSMA si DAMIAN” Rădăuţi
 3. Hotarare nr. 3 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local, pentru anul 2020
 4. Hotarare nr. 4 privind aprobarea preţului pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor în municipiul Rădăuţi
 5. Hotarare nr. 5 privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi ai Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acţiuni ori lucrări de interes local
 6. Hotarare nr. 6 privind realizarea parteneriatului între UAT Rădăuţi şi Asociaţia „Călător prin România ”
 7. Hotarare nr. 7 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 5/30.01.2014 privind încadrarea terenurilor pe zone în intravilanul Municipiului Rădăuţi
 8. Hotarare nr. 8 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 273/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 9. Hotarare nr. 10 privind aprobarea organizării Târgului “Mărţişor 2020”
 10. Hotarare nr. 11 Privind actualizarea Amenajamentului pastoral aprobat prin HCL nr. 55 din 31.03.2016
 11. Hotarare nr. 18 privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziţie publică şi aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii “Continuare de lucrări de realizare şi dotare începute în baza autorizaţiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Sala de sport situată în Municipiul Rădăuţi, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava ”
 12. Hotarare nr. 19 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi în Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava”
 13. Hotarare nr. 20 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuţi, în vederea transformării unei funcţii publice de execuţie ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcţionar public din cadrul Serviciului de impozite şi taxe
Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support