duminică, aprilie 11
Shadow

Hotârâri adoptate de Consiliul Local


 Anul 2012 / Anul 2013 / Anul 2014 / Anul 2015  Anul 2016 /
Anul 2017/ Anul 2018 / Anul 2019 / Anul 2020

Hotărâri adoptate în anul 2021

 1. Hotarare nr. 1 privind prelungirea valabilității termenului documentației de urbanism ,, Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Rădăuți și Regulamentul Local de Urbanism de aplicare a acestuia” până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism tip P.U.G., dar nu mai mult de 10 ani
 2. Hotarare nr. 2 privind aprobarea proiectului ,,Înființare centru rezidențial multifuncțional de zi pentru copii, adolescenți și tineri cu dizabilități CES LAURA. CASA SPERANȚEI RĂDĂUȚI”, proiect derulat în cadrul Programul ,,Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Apelul deschis de propuneri de proiecte nr. 1 ,,Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”
 3. Hotarare nr. 3 privind aprobarea parteneriatului între UAT – Municipiul Rădăuți și Asociația Schitul Laura-Lavrenție în vederea implementării proiectului ,,Înființare centru rezidențial multifuncțional de zi pentru copii, adolescenți și tineri cu dizabilități CES LAURA. CASA SPERANȚEI RĂDĂUȚI”, proiect derulat în cadrul Programul ,,Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Apelul deschis de propuneri de proiecte nr. 1 ,,Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”
 4. Hotarare nr. 4 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 264/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
 5. Hotarare  nr. 5 modificarea și completarea Anexei nr. 1 – Procedura de acordare a facilităților fiscale pentru persoanele fizice și juridice care înregistrează obligații de plată către bugetul local al Municipiului Rădăuți, la H.C.L. nr. 93/27.05.2020 privind acordarea unor facilități fiscale
 6. Hotarare nr. 6 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal ,,Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți pentru anul 2021
 7. Hotarare nr. 7 privind menținerea rețelei școlare a unităților preuniversitar de stat și particular din municipiul Rădăuți, pentru anul școlar 2021-2022
 8. Hotarare nr. 8 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Muzeului Etnografic ,,Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți, județul Suceava
 9. Hotarare nr. 9 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Municipale ,,Tudor Flondor” Rădăuți, județul Suceava
 10. Hotarare nr. 10 privind aprobarea transferului activității sectorului Piața-Obor din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe bugetul local
 11. Hotarare nr. 11 privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind minim garantat și ai Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acțiuni ori lucrări de interes local
 12. Hotarare nr. 12 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2021
 13. Hotarare nr. 13 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Rădăuți în vederea transformării unor funcții publice de execuție ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad profesional de către 2 funcționari publici
 14. Hotarare nr. 14 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuți, în vederea transformării unei funcții publice de execuție ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcționar public din cadrul Direcției Poliției Locale
 15. Hotarare nr. 15 privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din municipiul Rădăuți
 16. Hotarare nr. 17 pentru aprobarea realizării unui audit extern la S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți
 17. Hotarare nr. 23 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice, prestate de către S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți, începând cu 01.01.2021
 18. Hotarare nr. 25 privind modificarea si completarea HCL nr. 207/24.11.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare strazi balastate in mun. Radauti”
 19. Hotarare nr. 27 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între UAT Municipiul Rădăuţi şi Asociaţia ̎ ALI pentru animale ̎
 20. Hotarare nr. 28 privind aprobarea Regulamentului de evaluare anuală a activităţii managerului Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi
 21. Hotarare nr. 29 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi
 22. Hotarare nr. 30 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 3 parcele de teren înscrise în cărţile funciare nr-le 51818, 51816 şi 51812 şi acordul în vederea construirii unui Centru Social Regional de Dezvoltare Comunitară pentru Familiile Defavorizate din zona municipiului Rădăuţi
 23. Hotarare nr. 31 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a terenului păşune in suprafaţa de 17500mp, situat in extravilanul municipiului Radauti, tarla T7 A 76
 24. Hotarare nr. 37 privind aprobarea pentru anul 2019, a cotei corespuzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul UAT Municipiul Rădăuţi, judeţul SuceavaBilantul apei ACET Suceava 06.10.2020 cu semnaturi

Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support