sâmbătă, mai 21
Shadow

Hotârâri adoptate de Consiliul Local


 Anul 2012 / Anul 2013 / Anul 2014 / Anul 2015  Anul 2016 /
Anul 2017/ Anul 2018 / Anul 2019 / Anul 2020 / Anul 2021

Hotărâri adoptate în anul 2022

 1. Hotarare nr. 2 de modificare a H.C.L. nr. 237/29.10.2021 privind actualizarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții «Modernizări cu asfalt» str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C. Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 2. Hotarare nr. 3 privind menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de stat și particular din municipiul Rădăuți, pentru anul școlar 2022-2023
 3. Hotarare nr. 4 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2022
 4. Hotarare nr. 5 privind aprobarea pentru anul 2022 a Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și ai Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acțiuni ori lucrări de interes local
 5. Hotarare nr. 6 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 142 din 15.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Rădăuți
 6. Hotarare nr. 7 de aprobare a propunerii privind criteriile de acces la locuință pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri respective tineri specialiști din sănătate destinate închirierii, în municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru Locuințe
 7. Hotarare nr. 8 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Montat parapet metallic în vederea asigurării traficului auto și pietonal în Municipiul Rădăuți”
 8. Hotarare nr. 9 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Montat stâlpi de iluminat public în fața Judecătoriei Rădăuți (noul sediu administrativ) în Municipiul Rădăuți”
 9. Hotarare nr. 10 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundații în municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 10. Hotarare nr. 11 privind aprobarea cererii având ca obiect trecerea din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Justiției, îndomeniul public al UAT – Municipiului Rădăuți, ai mobilului clădire și teren, situate în municipiul Rădăuți, strada PiațaUnirii nr. 64, în care și-a desfășurat activitatea Judecătoria Rădăuți
 11. Hotarare nr. 12 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 7 parcele de teren
 12. Hotarare nr. 13 privind modificarea statului de funcții al ,,Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți” prin transformarea unor posturi
 13. Hotarare nr. 14 privind aprobarea tarifelor activităților de salubrizare și dezăpezire în municipiul Rădăuți, practicate de SC Servicii Comunale SA Rădăuți
 14. Hotarare nr. 15 privind aprobarea prețului de mentenanță pentru activitatea serviciului de iluminat public în municipiul Rădăuți, practicat de SC Servicii Comunale SA Rădăuți
 15. Hotarare nr. 16 privind stabilirea duratei contractului de dare în administrare a serviciului de transport, distribuție și furnizarea energiei termice în system centralizat nr. 17021/22.11.2018, înregistrat la SC Servicii Comunale SA cu nr. 3081/28.11.2018
 16. Hotarare nr. 31 privind aprobarea documentatiei tehnico-economici si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare iluminat public prin montare stalpi iluminat treceri pietoni pe str. Calea Bucovinei din municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 17. Hotarare nr. 32 privind aprobarea documentatiei tehnico-ecomice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare si extindere retea iluminat public prin montare stalpi iluminat in zona Centrala – Piata Unirii) >>
 18. Hotarare nr. 33 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare sistem iluminat public stradal prin inlocuire corpuri de iluminat vechi cu corpuri noi cu led in muncipiul Radauti, judetul Suceava >>
 19. Hotarare nr. 34 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Proiectare si executie retea electrica de iluminat public subteran pe str. Putnei de la sensul gurotoriu (Sinagoga Mare) intersectie cu strada Pictor Grigorescu in muncipiul Radauti, judetul Suceava >>
 20. Hotarare nr. 35 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Realizare parcari c u pavaj in municipiul Radauti, din municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 21. Hotarare nr. 36 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Proiectare si executie amenajare parcari cu pavaj strada Bogdan Voda (langa loc de joaca) din municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 22. Hotarare nr. 37 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Amenajare teren in vederea infiintarii unor locuri de parcare la Targul Obor, strada 1 Mai din municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 23. Hotarare nr. 38 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Reparatii capitale camera 16 Primaria Municipiului Radauti >>
 24. Hotarare nr. 39 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Achizitii si montare toc si usa acces din lemn de stejar pentru camerele 38, 39, 41 la Primaria Radauti din Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 25. Hotarare nr. 40 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii << Reparatii pereti, fatada, cosuri de fum din str. Stefan cel Mare, nr. 111 din Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 26. Hotarare nr. 41 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici , pentru obiectivul de investitii << Proiectare si executie alimentare cu apa str. Pozenului in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 27. Hotarare nr. 42 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Proiectare si executie alimentare cu apa str. Mihai Pitei in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 28. Hotarare nr. 43 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Proiectare si executie canalizare din zona Centrala – Piata Unirii in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 29. Hotarare nr. 44 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Retehnologizarea/implementarea unei/unor capacitati de producere a energiei termice pentru Centrala de Cogenerare de inalta eficienta fr 28 MW in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 30. Hotarare nr. 45 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Proiectare si executie reabilitare cu asfalt str. Simion Barnutiu din municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 31. Hotarare nr. 46 privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale la obiective de investitii din lista obiectivelor de investitii buget local 2022
 32. Hotarare nr. 47 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Radauti si al unitatilor subordonate Consiliului Local al Muncipiului Radauti, pentru anul 2022
 33. Hotarare nr. 48 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-eoonomici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare cu asfalt str. Granelor, str. Ciocarliei, str. Campului si str. C. Brancoveanu in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 34. Hotarare nr. 49 privind aprobarea Fisei de proiect “Modernizare cu asfalt str. Granelor, str. Ciocarliei, str. Campului si str. C. Brancoveanu in municipiul Radauti, judetul Suceva” in vederea depunerii la Gal Urban Radauti, in cadrul Programului operational Regional-Dezvoltare Locala Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii
 35. Hotarare nr. 50 privind aprobarea contului de executie la 31.12.2021
 36. Hotarare nr. 51 privind aprobarea Targului “Martisor 2022”
 37. Hotarare nr. 52 privind acordarea unor facilitati fiscale
 38. Hotarare nr. 61 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Radauti pentru anul 2022
 39. Hotarare nr. 64 privind exploatarea cantitatii de 28,98 mc volum brut masa lemnoasa, in regie proprie
 40. Hotarare nr. 65 pentru modificarea si completarea HCL nr. 253/29.11.2018 privind acordarea ajutoarelor de urgenta
 41. Hotarare nr. 66 privind modificarea si completarea Anexei nr. 2a a bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Municipiului Radauti pentru anul 2022
 42. Hotarare nr. 67 de modificare a HCL nr. 76/22.04.2021 privind aprobarea proiectului “Modernizare cu asfalt str. Pepenariei, str. Parcului, str. Fagilor, str. Papetariei, str. Merilor, str. Manastirii, str. C. Dobrogeanu, str. Recoltei, str. Plugarilor, municipiul Radauti, jud. Suceava” avand codul SMIS 151368 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS-axa prioritara 9
 43. Hotarare nr. 68 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Radauti pentru anul 2022 si modificarea si completarea listelor de investitii
 44. Hotarare nr. 69 privind aprobarea schimbarii temporare a destinatiei Terenului de Sport Municipal 2 identificat cadastral cu nr. cad. 54056, inscris in CF nr. 54056 Radauti situat in str. Stefan cel Mare, Municipiul Radauti si aprobarea modelului Cadru al Acordului pentru inchirierea de bunuri mobile si furnizarea de servicii conexe
 45. Hotarare nr. 71 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal pe trecerile pietonale în Municipiul Rădăuți, județul Suceava
 46. Hotarare nr. 72 de modificare și completare a HCL nr. 48/18.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare cu asfalt str. Grânelor, str. Ciocârliei, str. Câmpului şi str. C. Brâncoveanu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 47. Hotarare nr. 73 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare cu asfalt str. Grânelor, str. Ciocârliei, str. Câmpului şi str. C. Brâncoveanu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava” având codul SMIS 155509 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 48. Hotarare nr. 74 privind modificarea statului de funcții al „Spitalului Municipal Sf. Dr. COSMA şi DAMIAN Rădăuţi”
 49. Hotarare nr. 75 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 11 parcele de teren
 50. Hotarare nr. 76 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 6 parcele de teren
 51. Hotarare nr. 77 privind aprobarea alipirii a 3 parcele de teren situate în municipiul Rădăuți, str. Habitat f.nr., identice cu imobilele cu nr. cadastrale: 51772, 51794, 51774
 52. Hotarare nr. 78 pentru revocarea H.C.L. nr. 104/23.05.2016 privind atribuirea, în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, a unei suprafețe de teren de 500 mp, aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, identificată cadastral sub nr. 37678, înscrisă în CF 37678 al municipiului Rădăuți, situată în strada Frâncei f.nr., către Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Rădăuți, în vederea edificării unui sediu propriu
 53. Hotarare nr. 85 de aprobare a propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate, în municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru Locuințe
 54. Hotarare nr. 86 de aprobare a propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru Locuințe
 55. Hotarare nr. 90 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare locuinţe sociale (C1 şi C2) din str. Ştefan cel Mare nr. 53, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 56. Hotarare nr. 91 privind aprobarea proiectului ,, Modernizare locuinţe sociale (C1 şi C2) din str. Ştefan cel Mare nr. 53, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava” având codul SMIS 155507 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 57. Hotarare nr. 92 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ̎ Achiziţionare containere de locuit pentru locuinţe sociale pe str. Ştefan cel Mare, nr. 53, mun. Rădăuţi, jud. Suceava
 58. Hotarare nr. 93 privind aprobarea proiectului ,,Achiziţionare containere de locuit pentru locuinţe sociale pe str. Ştefan cel Mare, nr. 53, mun. Rădăuţi, jud. Suceava” având codul SMIS 155508 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 59. Hotarare nr. 95 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Casei de Cultură a Municipiului Rădăuţi, Judeţul Suceava
 60. Hotarare nr. 96 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă în subordinea Spitalului Municipal Sf. Dr Cosma şi Damian Rădăuţi şi modificarea corespunzătoare a Statului de Funcţii al Spitalului Municipal
 61. Hotarare nr. 97 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielial Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții
 62. Hotarare nr. 98 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Adâncire şi modernizare fântână din Cimitirul Municipal Rădăuţi din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 63. Hotarare nr. 99 de modificare a HCL nr. 44/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții « Retehnologizarea/implementarea unei/ unor capacităţi de producere a energiei termice pentru Centrala de Cogenerare de înaltă eficienţă de 28 MW în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 64. Hotarare nr. 100 de modificare a HCL 34/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare şi execuţie reţea electrică de iluminat public subteran pe str. Putnei de la sensul giratoriu (Sinangoga Mare) intersecţie cu strada Pictor Grigorescu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 65. Hotarare nr. 101 de modificare a HCL 45/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare şi execuţie reabilitare cu asfalt str. Simion Bărnuţiu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»»
 66. Hotarare nr. 102 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reamenajare spaţiu verde din zona str. Bogdan Vodă, tronson- Casa de Cultură-intersecţie Doi Voievozi, din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 67. Hotarare nr. 103 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « Înlocuire reţea apă şi extindere reţea canalizare din Zona Centrală – Piaţa Unirii, în Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 68. Hotarare nr. 109 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Rădăuți și o persoană juridică în vederea derulării activității de capturare și asigurarea asistenței medical veterinare în timpul activității de capturare a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Rădăuți
 

Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support