marți, august 11
Shadow

Hotârâri adoptate de Consiliul Local


 Anul 2012 / Anul 2013 / Anul 2014 / Anul 2015  Anul 2016 /
Anul 2017/ Anul 2018 / Anul 2019
       Procese-Verbale de publicare HCL online 2020

Registrul proiectelor de hotărâri de Consiliu Local

Registrul pentru evidența hotărârilor autoritatii deliberative

Hotărâri adoptate în anul 2020

 1. Hotarare nr. 1 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal „SF. Dr. COSMA si DAMIAN” Rădăuţi
 2. Hotarare nr. 2 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal „SF. Dr. COSMA si DAMIAN” Rădăuţi
 3. Hotarare nr. 3 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local, pentru anul 2020
 4. Hotarare nr. 4 privind aprobarea preţului pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor în municipiul Rădăuţi
 5. Hotarare nr. 5 privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi ai Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acţiuni ori lucrări de interes local
 6. Hotarare nr. 6 privind realizarea parteneriatului între UAT Rădăuţi şi Asociaţia „Călător prin România ”
 7. Hotarare nr. 7 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 5/30.01.2014 privind încadrarea terenurilor pe zone în intravilanul Municipiului Rădăuţi
 8. Hotarare nr. 8 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 273/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 9. Hotarare nr. 10 privind aprobarea organizării Târgului “Mărţişor 2020”
 10. Hotarare nr. 11 Privind actualizarea Amenajamentului pastoral aprobat prin HCL nr. 55 din 31.03.2016
 11. Hotarare nr. 18 privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziţie publică şi aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii “Continuare de lucrări de realizare şi dotare începute în baza autorizaţiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Sala de sport situată în Municipiul Rădăuţi, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava ”
 12. Hotarare nr. 19 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi în Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava”
 13. Hotarare nr. 20 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuţi, în vederea transformării unei funcţii publice de execuţie ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcţionar public din cadrul Serviciului de impozite şi taxe
 14. Hotarare nr. 22 privind aprobarea contului de execuție la 31.12.2019
 15. Hotarare nr. 23 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare clădire în cadrul proiectului «VENUS împreună pentru o viaţă în siguranţă», situată în municipiul Rădăuţi, str. Volovăţului, nr. 51»
 16. Hotarare nr. 24 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Schimbare destinaţie, reamenajare şi extindere construcţie nefinalizată în vederea realizării unui sediu pentru direcţiile Primăriei Municipiului Rădăuţi (S.P.C.L.E.P., D.A.S., Poliţia Locală), arhiva şi centrala termică, racord utilităţi, lucrări sistematizare pe verticală, situată în municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava»
 17. Hotarare nr. 25 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Daciei, partea dreaptă (int. Str. M. Kogălniceanu – int. Str. Gh. Lazăr), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 18. Hotarare nr. 26 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Daciei, partea stângă (int. Str. M. Kogălniceanu – int. Str. Gh. Lazăr), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 19. Hotarare nr. 27 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Dragoș Vodă, partea dreaptă (int. str. 22 Decembrie – int. str. Grănicerului), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 20. Hotarare nr. 28 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Dragoș Vodă, partea stângă (int. Str. 22 Decembrie – int. Str. Grănicerului), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 21. Hotarare nr. 29 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Calea Cernăuţi partea stângă (int. str. Sfântul Dumitru – int. str. C.D. Gherea), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 22. Hotarare nr. 30 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Mihai Viteazul partea dreaptă (bloc 22 – magazin ABC), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 23. Hotarare nr. 31 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Bogdan Vodă partea stângă (int. Str. Mihai Viteazul – loc de joacă bloc 89), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 24. Hotarare nr. 32 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Iacob Zadik partea dreaptă (int. Olint – int. cale ferată Calea Cernăuţi), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 25. Hotarare nr. 33 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare termică la Grădinița cu program prelungit ,,Micul Prinț“ Rădăuți » municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 26. Hotarare nr. 34 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții “Reabilitare termică la Grădinița cu Program Prelungit Micul Prinț Rădăuți”
 27. Hotarare nr. 35 privind aprobarea documentației tenico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, extindere gard, Școala Gimnazială nr. 1 Gheorghe Popadiuc”, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 28. Hotarare nr. 36 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,,Reabilitare, extindere gard, Școala Gimnazială nr. 1 Gheorghe Popadiuc”, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 29. Hotarare nr. 37 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea alimentare cu apă – strada Tolocii (buclă)» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 30. Hotarare nr. 38 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea alimentare cu apă – strada Fundătura Cuza Vodă» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 31. Hotarare nr. 39 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea canalizare – strada Fundătura Cuza Vodă» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 32. Hotarare nr. 40 privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Rădăuți și al unităților subordonate Consiliului Local al municipiului Rădăuți pentru anul 2020
 33. Hotarare nr. 41 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuți, în vederea transformării unei funcții publice de execuție ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcționar public din cadrul Compartimentului Autoritate locală de transport și autorizare comercială
 34. Hotarare nr. 42 privind aprobarea modului de completare al Registrului agricol pentru perioada 2020-2024
 35. Hotarare nr. 45 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Creșterea eficienței energetice a clădirii C1 Spital Vechi din cadrul Spitalului Municipal ,,Sf Doctori Cosma și Damian “» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 36. Hotarare nr. 46 privind modificarea si completarea HCL nr. 126/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 37. Hotarare nr. 47 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții << Trotuar Mihai Viteazu, partea stângă bloc 15), municipiul Rădăuți, județul Suceava >>
 38. Hotarare nr. 48 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “ Modernizare cu asfalt strada 9 mai, strada Tineretului, strada Plugarilor, strada Pepenăriei, strada Papetăriei, strada Mănăstirii, strada C.D. Gherea, strada Merilor, strada berăriei, strada Colibaba, strada Recoltei, strada Sitarilor, strada Parcului, strada Fagilor, în municipiul Rădăuți, județul Suceava“
 39. Hotarare nr. 49 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 40. Hotarare nr. 50 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Rădăuţi
 41. Hotarare nr. 51 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, pe raza administrativ teritorială a Municipiului Rădăuţi
 42. Hotarare nr. 52 pentru modificarea art. 6 din HCL nr. 13/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi în municipiul Rădăuţi
 43. Hotarare nr. 53 privind aprobarea ”Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe teritoriul administrativ al municipiului Rădăuți in anul 2020
 44. Hotarare nr. 54 privind exploatarea cantităţii de 83.993 mc volum brut masă lemnoasă, în regie proprie
 45. Hotarare nr. 55 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 36 parcele de teren
 46. Hotarare nr. 56 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 22 parcele de teren
 47. Hotarare nr. 57 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Comandor Dan Ghica Cucerca f.n identic cu imobilul cu nr-le. cadastrale: 44145; 44128; 44126; 44163; 44157
 48. Hotarare nr. 58 pentru modificarea si completarea HCL nr. 273/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 49. Hotarare nr. 59 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 50. Hotarare nr. 60 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (Corp 1 și Corp 2), situat pe str. Tolocii, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 51. Hotarare nr. 61 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 1 ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3), situat pe str. George Grigorovici f.n., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 52. Hotarare nr. 62 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54319 (Corp 4 și Corp 5), situat pe str. Recoltei, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 53. Hotarare nr. 63 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire Centru Comunitar de Resurse, situat pe str. Ștefan cel Mare f.n, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 54. Hotarare nr. 64 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
 55. Hotarare nr. 65 privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor construite prin ANL
 56. Hotarare nr. 66 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,, Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.) în vederea extinderii construcției autorizate prin autorizația de construire nr. 167/25.04.2019, cu păstrarea destinației”, din strada Ștefan cel Mare nr. 110, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 57. Hotarare nr. 67 de modificare și completarea HCL nr. 6/25.01.2018 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă
 58. Hotarare nr. 82 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Demolare construcții existente C1, C2 (Pavilion administrativ C1, Gheretă santinelă C5) și Construire Grădiniță cu program normal, branșare la utilități, situată pe str. 1 Mai, nr. 103, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 59. Hotarare nr. 83 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Demolare construcție existentă C1 (Depozit C3) și Amplasare loc de joacă pentru copii, situat pe str. 1 Mai , nr. 103, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 60. Hotarare nr. 84 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte cu toalete, dușuri și mașini de spălat în puncte termice 3, 4, 7 și 8, situate în strada Grănicerului nr. 6, str. Mihai Viteazu nr. 10, str. General Iacob Zadik nr. 25 și str. Stadionului nr. 4»
 61. Hotarare nr. 85 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare, situată în strada Salcîmilor nr. 3»
 62. Hotarare nr. 86 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă de tip 2 din municipiul Rădăuți, str. Ștefan cel Mare, judeţul Suceava” in cadrul subprogramului ”Complexuri sportive”
 63. Hotarare nr. 87 privind aprobarea Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal in cadrul UAT Radauti
 64. Hotarare nr. 88 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020
 65. Hotarare nr. 89 privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti, prin transformarea unor posturi si suplimentarea cu un post
 66. Hotarare nr. 90 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) sI Regulamentul Local de Urbanism pentru “Construire locuinte colective cu regim de inaltime P+3E-16 corpuri pe strada Valea Seaca f.nr., in municipiul Radauti, judetul Suceava””
 67. Hotarare nr. 91 pentru aprobarea dezmembrari terenului situat in municipiul Radauti, str. Podurilor f.n., identic cu imobilul cu nr. cadastral:54598
 68. Hotarare nr. 92 privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in municipiul Radauti, str. Calarasi f.n. identic cu imobilul cu nr. cadastral:51750, inscris in Cartea Funciara nr. 51750 Radauti
 69. Hotarare nr. 93 privind acordarea unor facilitati fiscale
 70. Hotarare nr. 94 privind alegerea presedintilor de sedinta a Consiliului Local al municipiului Radauti pentru perioada iunie-octombrie 2020
 71. Hotarare nr. 95 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020
 72. Hotarare nr. 96 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plata prestate de catre Spitalul Municipal “Sf. Dr. Cosma si Damian” Radauti
 73. Hotarare nr. 97 privind aprobarea contului de execuţie la 31.03.2020
 74. Hotarare nr. 98 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amplasare tribună la terenul de sport al Colegiului Tehnic Rădăuţi», municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 75. Hotarare nr. 99 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare acoperiş clădire liceu Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuţi»
 76. Hotarare nr. 100 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare curte interioară cu pavaj Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuţi»»
 77. Hotarare nr. 101 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii şi reabilitare în vederea obţinerii autorizaţiei ISU la Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu»,municipiul Rădăuţi»
 78. Hotarare nr. 102 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ̎ Reabilitare acoperiş clădire liceu Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuţi ̎
 79. Hotarare nr. 103 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ̎ Pavare curte interioară Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuţi ̎
 80. Hotarare nr. 104 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Şcoli al României şi a contractelor /acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Rădăuţi
 81. Hotarare nr. 105 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ̎ Intocmit registru spaţii verzi în Municipul Rădăuţi ̎ şi ̎ Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism ̎
 82. Hotarare nr. 106 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,, Schimbare destinaţie din locuinţă unifamilială P+1E+M în locuinţe colective P+1E+M şi apartamentare, din strada Putnei nr. 129, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 83. Hotarare nr. 107 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,, Construire ansamblu de locuinţe colective – 4 blocuri cu regim de înălţime D+P+4E – cu spaţii comerciale la parter, pe str. Calea Bucovinei, f.n. în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 84. Hotarare nr. 108 privind modificarea şi completarea HCL nr. 243/31.10.2019privind închirierea prin licitaţie publică, a unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situate în Municipiului Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare nr. 25, spaţii aflate în domeniul privat al municipiului
 85. Hotarare nr. 109 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 20,00 mp aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Mihai Viteazu nr. 1B, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 86. Hotarare nr. 110 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a imobilului cu nr. cadastral:55214
 87. Hotarare nr. 111 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 3 parcele de teren
 88. Hotarare nr. 112 privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de vânzare prin licitaţie publică a imobilelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Rădăuţi şi aprobarea modelului cadru a Caietului de sarcini pentru procedura vânzării prin licitaţie publică
 89. Hotarare nr. 113 privind aprobarea vânzarii prin licitaţie publică a unui număr de 51 imobile, terenuri, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi partea 1-apartea 2-a partea 3-apartea 4-apartea 5-apartea 6-apartea 7-apartea 8-apartea 9-apartea 10-a
 90. Hotarare nr. 114 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, a unui teren în suprafaţă de 276mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. Calea Bucovinei, f.n., identificat cadastral cu nr. 54430 şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestuia
 91. Hotarare nr. 115 privind aprobarea vânzării în rate, prin licitaţie publică, a imobilelor aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Mihai Pitei f.n., identificate cadastral cu nr. 54852, respectiv 54853
Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support