vineri, aprilie 3
Shadow

Hotârâri adoptate de Consiliul Local


 Anul 2012 / Anul 2013 / Anul 2014 / Anul 2015  Anul 2016 /
Anul 2017/ Anul 2018 / Anul 2019
       Procese-Verbale de publicare HCL online 2020

Registrul proiectelor de hotărâri de Consiliu Local

Registrul pentru evidența hotărârilor de Consiliu Local

Hotărâri adoptate în anul 2020

 1. Hotarare nr. 1 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal „SF. Dr. COSMA si DAMIAN” Rădăuţi
 2. Hotarare nr. 2 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal „SF. Dr. COSMA si DAMIAN” Rădăuţi
 3. Hotarare nr. 3 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local, pentru anul 2020
 4. Hotarare nr. 4 privind aprobarea preţului pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor în municipiul Rădăuţi
 5. Hotarare nr. 5 privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi ai Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acţiuni ori lucrări de interes local
 6. Hotarare nr. 6 privind realizarea parteneriatului între UAT Rădăuţi şi Asociaţia „Călător prin România ”
 7. Hotarare nr. 7 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 5/30.01.2014 privind încadrarea terenurilor pe zone în intravilanul Municipiului Rădăuţi
 8. Hotarare nr. 8 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 273/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 9. Hotarare nr. 10 privind aprobarea organizării Târgului “Mărţişor 2020”
 10. Hotarare nr. 11 Privind actualizarea Amenajamentului pastoral aprobat prin HCL nr. 55 din 31.03.2016
 11. Hotarare nr. 18 privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziţie publică şi aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii “Continuare de lucrări de realizare şi dotare începute în baza autorizaţiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Sala de sport situată în Municipiul Rădăuţi, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava ”
 12. Hotarare nr. 19 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi în Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava”
 13. Hotarare nr. 20 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuţi, în vederea transformării unei funcţii publice de execuţie ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcţionar public din cadrul Serviciului de impozite şi taxe
 14. Hotarare nr. 22 privind aprobarea contului de execuție la 31.12.2019
 15. Hotarare nr. 23 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare clădire în cadrul proiectului «VENUS împreună pentru o viaţă în siguranţă», situată în municipiul Rădăuţi, str. Volovăţului, nr. 51»
 16. Hotarare nr. 24 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Schimbare destinaţie, reamenajare şi extindere construcţie nefinalizată în vederea realizării unui sediu pentru direcţiile Primăriei Municipiului Rădăuţi (S.P.C.L.E.P., D.A.S., Poliţia Locală), arhiva şi centrala termică, racord utilităţi, lucrări sistematizare pe verticală, situată în municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava»
 17. Hotarare nr. 25 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Daciei, partea dreaptă (int. Str. M. Kogălniceanu – int. Str. Gh. Lazăr), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 18. Hotarare nr. 26 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Daciei, partea stângă (int. Str. M. Kogălniceanu – int. Str. Gh. Lazăr), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 19. Hotarare nr. 27 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Dragoș Vodă, partea dreaptă (int. str. 22 Decembrie – int. str. Grănicerului), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 20. Hotarare nr. 28 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Dragoș Vodă, partea stângă (int. Str. 22 Decembrie – int. Str. Grănicerului), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 21. Hotarare nr. 29 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Calea Cernăuţi partea stângă (int. str. Sfântul Dumitru – int. str. C.D. Gherea), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 22. Hotarare nr. 30 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Mihai Viteazul partea dreaptă (bloc 22 – magazin ABC), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 23. Hotarare nr. 31 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Bogdan Vodă partea stângă (int. Str. Mihai Viteazul – loc de joacă bloc 89), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 24. Hotarare nr. 32 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Iacob Zadik partea dreaptă (int. Olint – int. cale ferată Calea Cernăuţi), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 25. Hotarare nr. 33 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare termică la Grădinița cu program prelungit ,,Micul Prinț“ Rădăuți » municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 26. Hotarare nr. 34 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții “Reabilitare termică la Grădinița cu Program Prelungit Micul Prinț Rădăuți”
 27. Hotarare nr. 35 privind aprobarea documentației tenico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, extindere gard, Școala Gimnazială nr. 1 Gheorghe Popadiuc”, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 28. Hotarare nr. 36 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,,Reabilitare, extindere gard, Școala Gimnazială nr. 1 Gheorghe Popadiuc”, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 29. Hotarare nr. 37 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea alimentare cu apă – strada Tolocii (buclă)» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 30. Hotarare nr. 38 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea alimentare cu apă – strada Fundătura Cuza Vodă» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 31. Hotarare nr. 39 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea canalizare – strada Fundătura Cuza Vodă» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 32. Hotarare nr. 40 privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Rădăuți și al unităților subordonate Consiliului Local al municipiului Rădăuți pentru anul 2020
 33. Hotarare nr. 41 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuți, în vederea transformării unei funcții publice de execuție ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcționar public din cadrul Compartimentului Autoritate locală de transport și autorizare comercială
 34. Hotarare nr. 42 privind aprobarea modului de completare al Registrului agricol pentru perioada 2020-2024
 35. Hotarare nr. 45 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Creșterea eficienței energetice a clădirii C1 Spital Vechi din cadrul Spitalului Municipal ,,Sf Doctori Cosma și Damian “» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support