joi, mai 28
Shadow

Hotârâri adoptate de Consiliul Local


 Anul 2012 / Anul 2013 / Anul 2014 / Anul 2015  Anul 2016 /
Anul 2017/ Anul 2018 / Anul 2019
       Procese-Verbale de publicare HCL online 2020

Registrul proiectelor de hotărâri de Consiliu Local

Registrul pentru evidența hotărârilor de Consiliu Local

Hotărâri adoptate în anul 2020

 1. Hotarare nr. 1 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal „SF. Dr. COSMA si DAMIAN” Rădăuţi
 2. Hotarare nr. 2 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal „SF. Dr. COSMA si DAMIAN” Rădăuţi
 3. Hotarare nr. 3 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local, pentru anul 2020
 4. Hotarare nr. 4 privind aprobarea preţului pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor în municipiul Rădăuţi
 5. Hotarare nr. 5 privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi ai Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acţiuni ori lucrări de interes local
 6. Hotarare nr. 6 privind realizarea parteneriatului între UAT Rădăuţi şi Asociaţia „Călător prin România ”
 7. Hotarare nr. 7 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 5/30.01.2014 privind încadrarea terenurilor pe zone în intravilanul Municipiului Rădăuţi
 8. Hotarare nr. 8 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 273/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 9. Hotarare nr. 10 privind aprobarea organizării Târgului “Mărţişor 2020”
 10. Hotarare nr. 11 Privind actualizarea Amenajamentului pastoral aprobat prin HCL nr. 55 din 31.03.2016
 11. Hotarare nr. 18 privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziţie publică şi aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii “Continuare de lucrări de realizare şi dotare începute în baza autorizaţiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Sala de sport situată în Municipiul Rădăuţi, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava ”
 12. Hotarare nr. 19 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi în Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava”
 13. Hotarare nr. 20 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuţi, în vederea transformării unei funcţii publice de execuţie ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcţionar public din cadrul Serviciului de impozite şi taxe
 14. Hotarare nr. 22 privind aprobarea contului de execuție la 31.12.2019
 15. Hotarare nr. 23 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare clădire în cadrul proiectului «VENUS împreună pentru o viaţă în siguranţă», situată în municipiul Rădăuţi, str. Volovăţului, nr. 51»
 16. Hotarare nr. 24 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Schimbare destinaţie, reamenajare şi extindere construcţie nefinalizată în vederea realizării unui sediu pentru direcţiile Primăriei Municipiului Rădăuţi (S.P.C.L.E.P., D.A.S., Poliţia Locală), arhiva şi centrala termică, racord utilităţi, lucrări sistematizare pe verticală, situată în municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava»
 17. Hotarare nr. 25 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Daciei, partea dreaptă (int. Str. M. Kogălniceanu – int. Str. Gh. Lazăr), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 18. Hotarare nr. 26 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Daciei, partea stângă (int. Str. M. Kogălniceanu – int. Str. Gh. Lazăr), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 19. Hotarare nr. 27 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Dragoș Vodă, partea dreaptă (int. str. 22 Decembrie – int. str. Grănicerului), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 20. Hotarare nr. 28 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Dragoș Vodă, partea stângă (int. Str. 22 Decembrie – int. Str. Grănicerului), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 21. Hotarare nr. 29 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Calea Cernăuţi partea stângă (int. str. Sfântul Dumitru – int. str. C.D. Gherea), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 22. Hotarare nr. 30 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Mihai Viteazul partea dreaptă (bloc 22 – magazin ABC), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 23. Hotarare nr. 31 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Bogdan Vodă partea stângă (int. Str. Mihai Viteazul – loc de joacă bloc 89), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 24. Hotarare nr. 32 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Iacob Zadik partea dreaptă (int. Olint – int. cale ferată Calea Cernăuţi), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 25. Hotarare nr. 33 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare termică la Grădinița cu program prelungit ,,Micul Prinț“ Rădăuți » municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 26. Hotarare nr. 34 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții “Reabilitare termică la Grădinița cu Program Prelungit Micul Prinț Rădăuți”
 27. Hotarare nr. 35 privind aprobarea documentației tenico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, extindere gard, Școala Gimnazială nr. 1 Gheorghe Popadiuc”, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 28. Hotarare nr. 36 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,,Reabilitare, extindere gard, Școala Gimnazială nr. 1 Gheorghe Popadiuc”, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 29. Hotarare nr. 37 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea alimentare cu apă – strada Tolocii (buclă)» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 30. Hotarare nr. 38 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea alimentare cu apă – strada Fundătura Cuza Vodă» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 31. Hotarare nr. 39 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea canalizare – strada Fundătura Cuza Vodă» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 32. Hotarare nr. 40 privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Rădăuți și al unităților subordonate Consiliului Local al municipiului Rădăuți pentru anul 2020
 33. Hotarare nr. 41 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuți, în vederea transformării unei funcții publice de execuție ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcționar public din cadrul Compartimentului Autoritate locală de transport și autorizare comercială
 34. Hotarare nr. 42 privind aprobarea modului de completare al Registrului agricol pentru perioada 2020-2024
 35. Hotarare nr. 45 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Creșterea eficienței energetice a clădirii C1 Spital Vechi din cadrul Spitalului Municipal ,,Sf Doctori Cosma și Damian “» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 36. Hotarare nr. 46 privind modificarea si completarea HCL nr. 126/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 37. Hotarare nr. 47 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții << Trotuar Mihai Viteazu, partea stângă bloc 15), municipiul Rădăuți, județul Suceava >>
 38. Hotarare nr. 48 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “ Modernizare cu asfalt strada 9 mai, strada Tineretului, strada Plugarilor, strada Pepenăriei, strada Papetăriei, strada Mănăstirii, strada C.D. Gherea, strada Merilor, strada berăriei, strada Colibaba, strada Recoltei, strada Sitarilor, strada Parcului, strada Fagilor, în municipiul Rădăuți, județul Suceava“
 39. Hotarare nr. 49 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 40. Hotarare nr. 50 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Rădăuţi
 41. Hotarare nr. 51 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, pe raza administrativ teritorială a Municipiului Rădăuţi
 42. Hotarare nr. 52 pentru modificarea art. 6 din HCL nr. 13/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi în municipiul Rădăuţi
 43. Hotarare nr. 53 privind aprobarea ”Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe teritoriul administrativ al municipiului Rădăuți in anul 2020
 44. Hotarare nr. 54 privind exploatarea cantităţii de 83.993 mc volum brut masă lemnoasă, în regie proprie
 45. Hotarare nr. 55 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 36 parcele de teren
 46. Hotarare nr. 56 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 22 parcele de teren
 47. Hotarare nr. 57 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Comandor Dan Ghica Cucerca f.n identic cu imobilul cu nr-le. cadastrale: 44145; 44128; 44126; 44163; 44157
 48. Hotarare nr. 58 pentru modificarea si completarea HCL nr. 273/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 49. Hotarare nr. 59 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 50. Hotarare nr. 60 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (Corp 1 și Corp 2), situat pe str. Tolocii, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 51. Hotarare nr. 61 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 1 ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3), situat pe str. George Grigorovici f.n., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 52. Hotarare nr. 62 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54319 (Corp 4 și Corp 5), situat pe str. Recoltei, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 53. Hotarare nr. 63 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire Centru Comunitar de Resurse, situat pe str. Ștefan cel Mare f.n, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 54. Hotarare nr. 64 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
 55. Hotarare nr. 65 privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor construite prin ANL
 56. Hotarare nr. 66 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,, Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.) în vederea extinderii construcției autorizate prin autorizația de construire nr. 167/25.04.2019, cu păstrarea destinației”, din strada Ștefan cel Mare nr. 110, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 57. Hotarare nr. 67 de modificare și completarea HCL nr. 6/25.01.2018 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă
Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support