1. Dispozitie nr. 438 privind interzicerea comercializarii si consumului de bauturi alchoolice in localul sectiilor de votare si pe o raza de 500 m in jurul si in data de 5 iunie 2016 intre orele 7:00 – 21:00
 2. Dispozitie nr. 439 privind constituirea comisiei de receptie calitativa si cantitativa pentru lucrarile de ” Reparatii cu pavaje”, executate la fantanile arteziene din zona Stadionului, Hurmuzachi si Calarasi, municipiul Radauti, de catre S.C. SYMMETRICA S.R.L. Veresti.
 3. Dispozitie nr. 440 privind constituirea comisiei de receptie calitativa si cantitativa pentru lucrarile de „Extindere retea de iluminat public, municipiul Radauti” executate de catre S.C. SERVICII COMUNALE S.A RADAUTI conform contractului de lucrari nr. 6616 din data de 16.05.2016
 4. Dispozitie nr. 441 privind constituirea comisiei de receptie calitativa si cantitativa pentru lucrari de „Montare borduri tip cocoasa municipiul Radauti”, executate de catre S.C. SERVICII COMUNALE S.A RADAUTI conform situatiilor de lucrari
 5. Dispozitie nr. 442 privind constituirea comisiei de receptie calitativa si cantitativa pentru lucrarile de ” Plombari cu BA16, in graosime de 4 cm”, executate de catre S.C. SERVICII COMUNALE S.A. RADAUTI conform contractului de lucrari nr. 5309 din data de 14.04.2016
 6. Dispozitie nr. 443 privind constituirea comisiei de receptie calitativa si cantitativa pentru lucrari de „Plombari cu BA16, in grosime de 4 cm”, executate de catre S.C. SERVICII COMUNALE S.A RADAUTI conform contractului de lucrari nr. 5309 din data de 14.04.2016
 7. Dispozitie nr. 445 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de „Amenajare parcari, alei si statii de transport in Municipiul Radauti, judetul Suceava” executate de catre S.C. SUCT S.A in baza contractului nr. 4975/08.04.2016
 8. Dispozitie nr. 446 privind virari de credite in cadrul aceluiasi capitol si modificare a trimestrialitatii la bugetul primariei Municipiului Radauti pe anul 2016
 9. Dispozitie nr. 452 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de „Construire bazine de inot (3 bucati) Parc Zoo, municipiul Radauti” executate de catre S.C. BADER S.R.L in baza contractului nr. 6771/18.05.2016
 10. Dispozitie nr. 453 privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de sef birou (responsabil muzeu), in cadrul Muzeului Etnografic Samuil si Eugenia Ionet al UAT-Municipiul Radauti
 11. Dispozitie nr. 460 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia de lucrari publice de investitii: „Sistematizare verticala, alee intrare, racord gaze naturale la caminul pentru persoane varstnice din municipiul Radauti”, prin metoda achizitie directa/procedura interna
 12. Dispozitie nr. 461 privind constituirea comisiei de evaluare si receptia documentului „Profilul socio-economic si demografic al municipiului Radauti”, reprezentand prima parte din documentatia Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala a Municipiului Radauti, cu orizontul de timp 2014-2020, servicii prestate in baza contractului de servicii nr. 3362/09.03.2015
 13. Dispozitie nr. 462 privind constituirea comisiei de concurs, la concursul organizat pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitate ATI din cadrul Spitalului Municipal „Sf. dr. Cosma si Damian” Radauti
 14. Dispozitie nr. 484 privind modificarea art.1 Dispozitiei nr. 181/02.03.2016 privind constituirea grupului de lucru pentru receptia, distribuirea si evidenta ajutoarelor elimentare din cadrul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) la nivelul Municipiului Radauti
 15. Dispozitie nr. 495 privind constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor pentru achizitia directa a furajelor (fan, grau, porumb, sfecla furajera), ce vor fi achizitionate de la producatorii agricoli necesare furajarii animalelor de la Parcul Zoologic Radauti
 16. Dispozitie nr. 496 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de „Amenajare platforma betonata din piata Obor, construire WC public” executate de catre S.C. Constrimpex S.R.L. in baza contractului nr. 6397/11.05.2016
 17. Dispozitie nr. 497 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul „Proiectare si executie parcare bloc medici rezidenti din curtea Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti, executate de catre S.C. Symmetrica S.R.L.. – Veresti in baza contractului nr. 3903/17.03.2016
 18. Dispozitie nr. 498 privind modificarea repartizarii pe trimestre a cheltuielilor materiale in cadrul aceluiasi capitol bugetar local pentru INVATAMANT
 19. Dispozitie nr. 499 privind delegarea unor atributii ale Primarului municipiului Radauti, catre domnul Viceprimar Loghin Bogdan-Andrei
 20. Dispozitie nr. 500 privind constituirea unei comisii de verificare a activitatii organizatorice si functionale a Spitalului Municipal Sf. Doctori Cosma si Damian Radauti

Mai 2016

 1. Dispozitie nr. 366 privind constituirea comisiei de concurs, la concursul organizat pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitatea boli infectioase din cadrul Spitalului Municipal „Sf. dr. Cosma si Damian” Radauti
 2. Dispozitie nr. 368 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica prin Cerere de oferte – << Reabilitare strazi in municipiul Radauti, judetul Suceava prin modernizarea cu asfalt pe urmatoarele strazi: str. Calea Bucovinei, str. Eudoxiu Hurmuzachi, str. Gen. Iacob Zadik, str. Piata Unirii (tronson I, II, III), str. Stefan cel Mare, str. Putnei, str. 1 Mai >>
 3. Dispozitie nr. 370 privind organizarea licitatiei cu strigare in vederea valorificarii unor bunuri mobile, mijloace fixe si obiecte de inventar aflate la Sectorul Mecanizare, Parc Zoologic si Directia de Asistenta Sociala scoase din functiune prin HCL nr. 84/31.03.2016
 4. Dispozitie nr. 371 privind constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la examenul de promovare organizat in data de 20 si 23 mai 2016, pentru personalul contractual din cadrul Aparatului de lucru al Consiliului Local Radauti
 5. Dispozitie nr. 373 privind constituirea comisiei de negociere in vederea achizitionarii unui teren in suprafata de 2.200 mp, situat in intravilanul mun. Radauti, zona „Lunca”, identificat cu numar cadastral 49560 inscris in CF 49560 a Municipiului Radauti, pentru extindere cimitir
 6. Dispozitie nr. 374 privind constituirea unei comisii de receptie a lucrarilor „Reparatii interioare in 2 birouri situate in corpul B a Primariei Radauti”
 7. Dispozitie nr. 375 privind constituirea si componenta comisiei de concurs si cea de contestatii, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv, in cadrul Directiei Politiei Locale UAT-Municipiul Radauti
 8. Dispozitie nr. 378 privind reorganizarea comisiei pentru analiza notificarilor privind aplicarea prevederilor Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 9. Dispozitie nr. 379 privind revocarea prevederilor Dispozitiei nr. 198/2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru conditii vatamatoare pentru salariatii din cadrul UAT – Municipiul Radauti, pentru anul 2016 si de modificare a Dispozitiei nr. 199/2016, privind acordarea sporurilor pentru conditii vatamatoare pentru salariatii din cadrul UAT – Municipiul Radauti, pentru anul 2016
 10. Dispozitie nr. 380 privind virari de credite in cadrul aceluiasi capitol si modificare a trimestrialitatii la bugetul primariei Municipiului Radauti pe anul 2016
 11. Dispozitie nr. 381 privind constituirea grupului de lucru in vederea realizarii Regulamentului local de publicitate pentru Municipiul Radauti
 12. Dispozitie nr. 391 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
 13. Dispozitie nr. 421 privind constituirea comisiei de receptie calitativa si cantitativa pentru lucrarile de ” Intretinere si reparatii strazi din municipiul Radauti (etapa I) pentru strazile mentionate in anexele 1 si 2, lucrari executate de catre S.C. Cosadel S.R.L
 14. Dispozitie nr. 422 privind virari de credite in cadrul aceluiasi capitol si modificare a trimestrialitatii la bugetul primariei Municipiului Radauti pe anul 2016
 15. Dispozitie nr. 427 de revocare a dispozitiei primarului nr. 313/15.04.2016 privind constituirea comisiei de control intern privind stabilirea cauzelor de actionare sau neactionare in instanta
 16. Dispozitie nr 428 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
 17. Dispozitie nr. 429 privind constituirea comisiei de receptie calitativa si cantitativa pentru lucrarile „Reparatii fantana arteziana din zona Eudoxiu Hurmuzachi-Stadionului”, mun. Radauti executate de catre S.C. Bader SRL Radauti, in baza notei de comanda nr . 476 din 17.05.2016
 18. Dispozitie nr. 430 de modificare si completare a dispozitiei nr. 375/10.05.2016, privind constituirea si componenta comisiei de concurs si cea de contestatii, la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv, in cadrul Directiei Politiei Locale al UAT-Municipiul Radauti

Aprilie 2016

 1. Dispozitie nr. 292 privind modificarea si completarea Dispozitiei nr. 208/14.03.2016 privind desemnarea unei comisii de evaluare si selectionare a solicitarilor de finantare nerambursabila din bugetul propriu al Mun. Radauti
 2. Dispozitie nr. 296 privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiilor contractuale de inspector de specialitate, gradul IA si gradul I, in cadrul Serviciului contabilitate, buget-finante al UAT-Municipiul Radauti
 3. Dispozitie nr. 297 privind constituirea unei comisii de inventariere a terenurilor din municipiul Radauti disponibile a fi inchiriate in conditiile prevazute de legislatia in viguare
 4. Dispozitie nr. 298 privind numirea unei comisii de analiza, selectie si de repartizare a locuintelor sociale
 5. Dispozitie nr. 302 privind desemnarea unei comisii de receptie pentru montajul stalpilor, semnelor de circulatie, a bancilor si a cosurilor de gunoi metalice, achizitionate de catre Municipiul Radauti
 6. Dispozitie nr. 303 privind desemnarea domnului Ing. Gabriel D. Flutur, sef serviciu urbanism si a.t ca reprezentant al UAT Radauti in comisiile de receptie la terminarea lucrarilor pentru construtiile si instalatiile aferente acestora, edificate in baza autorizatiilor de contruire ce au fost eliberate de catre UAT Radauti- serviciul urbanism si a.t
 7. Dispozitie nr. 304 privind numirea unei comisii de analiza, selectie a solicitarilor de repartizare a locuintelor pentru medicii rezidenti a locuintelor ANL din strada Calea Bucovinei nr. 34A
 8. Dispozitie nr. 305 privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de referent, gradul profesional IA, in cadrul SPCLEP al UAT-Municipiul Radauti
 9. Dispozitie nr. 307 privind reorganizarea comisiei pentru analiza notificarilor privind aplicarea prevederilor Legii 10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 10. Dispozitie nr. 308 privind constituirea si componenta comisiei de concurs/examen si de solutionare a contestatiilor, pentru promovarea in gradul profesional imediat superior a functionarilor publici de executie, din cadrul aparatului de specialitate al primarului si servicii subordonate, la concursul/examenul organizat la data de 04-06 mai 2016
 11. Dispozitie nr. 312 privind numirea unei comisii de organizare a evenimentelor anuale desfasurate in Municipiul Radauti
 12. Dispozitie nr. 313 privind constituirea comisiei de control intern privind stabilirea cauzelor de actionare sau neactionare in instanta
 13. Dispozitie nr. 320 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
 14. Dispozitie nr. 328 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia de lucrari publice de investitii: amenajare obor (platforma betonata, alei si grup sanitar) in piata obor si construirea a trei bazine apa pentru lei, ursi, tigri la parcul zoo Radauti, prin metoda achizitie directa/procedura interna
 15. Dispozitie nr. 360 privind implementarea masurilor si recomandarilor din Raportul de Audit Public, Nr. 710/2014
 16. Dispozitie nr. 361 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in Municipiul Radauti, judetul Suceava in vederea bunei desfasurari a campaniei electorale la alegerea autoritatilor administratiei publice locale din 5 iunie 2016
 17. Dispozitie nr. 364 de modificare si completare a dispozitiei nr. 308/11.04.2016, privind constituirea si componenta comisiei de concurs/examen si de solutionare a contestatiilor, pentru promovarea in gradul profesional imediat superior a functionarilor publici de executie, din cadrul aparatului de specialitate al primarului si servicii subordonate, la concursul/examenul organizat la data de 04-06 mai 2016

Martie 2016

 1. Dispozitie nr. 180 privind numirea unei comisii in vederea verificarii cosului de fum metalic de la fosta centrala termica din str. Salcamilor nr. 3
 2. Dispozitie nr. 181 privind constituirea Grupului de lucru pentru receptia, distribuirea si evidenta ajutoarelor alimentare in cadrul Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) la nivelul Municipiului Radauti
 3. Dispozitie nr. 185 de modificare si completare a dispozitiei nr. 224/05.2015, privind asigurarea activitatii medicale comunitare si a asistentei medicale scolare in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, din municipiul Radauti
 4. Dispozitia nr. 187 privind delegarea atributiilor de serviciu ale D-nei Ciurariu Ruscior Lucia, ca urmare Dispozitiei Primarului nr. 142/19.02.2016 si preluarea acestora pe o perioada determinata de catre D-na Motriuc Rodica si D-na Achitei Cristina
 5. Dispozitia nr. 191 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de „creare locuri de parcare cu dale prefabricate din beton din Municipiul Radauti” executate de catre S.C SYMMETRICA SRL SUCEAVA in baza contractului nr. 8065/15.05.2014
 6. Dispozitie nr. 192 privind constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor de „Amenajare parcari de cartier, zona ANL Hipodrom in Municipiul Radauti cu dale prefabricate din beton” executate de catre S.C SYMMETRICA SRL SUCEAVA in baza contractului nr. 17882/19.11.2013
 7. Dispozitia nr. 193 privind constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor de „reparatii la imbracamintea trotuarelor din Municipiul Radauti „executate de catre S.C SYMMETRICA SRL SUCEAVA in baza contractului nr. 11268/16.07.2013
 8. Dispozitia nr. 194 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de „modernizare trotuare cu dale prefabricate din beton in Municipiul Radauti” executate de catre S.C SYMMETRICA SRL SUCEAVA in baza contractului nr. 8064/15.05.2014
 9. Dispozitia nr. 195 privind constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor de „Modernizare str. Stefan cel Mare(partea stanga, de la str. Salcamilor – intrare Agromec) din Municipiul Radauti cu dale prefabricate din beton „executate de catre S.C SYMMETRICA SRL SUCEAVA in baza contractului nr. 17899/19.11.2013
 10. Dispozitia nr. 196 privind virari de credite in cadrul aceluiasi capitol si de modificare a trimestrialitatii la bugetul primariei Municipiului Radauti pe anul 2016
 11. Dispozitie nr. 198 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru conditii vatamatoare, pentru salariatii din cadrul UAT-Municipiul Radauti, pentru anul 2016
 12. Dispozitia nr. 201 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta de indata
 13. Dispozitia nr. 202 privind desemnarea unei comisii de evaluare a ofertelor privind licitatia publica din 18.03.2016 pentru concesionarea terenului in suprafata de 112 mp situat in Calea Cernauti f.nr. pentru o perioada de 49 ani
 14. Dispozitia nr. 205 privind virari de credite in cadrul aceluiasi capitol la bugetul primariei Municipiului Radauti pe anul 2016
 15. Dispozitia nr. 206 de modificare si completare a dispozitiei nr. 224/05.2015, privind asigurarea activitatii medicale comunitare si a asistentei medicale scolare in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, din municipiul Radauti
 16. Dispozitia nr. 208 privind desemnarea unei comisii de evaluare si selectionare a solicitarilor de finantare nerambursabila din bugetul propriu al Mun. Radauti
 17. Dispozitia nr. 210 privind desemnarea persoanelor responsabile pentru inlaturarea neregulilor in activitatea financiar-contabila si/sau fiscala controlata constatate prin Decizia Camerei de Conturi Suceava nr. 26/48 din 11.08.2015
 18. Dispozitia nr. 212 privind constituirea comisiei de concurs, la concursul organizat pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitatea medicina interna din cadrul Spitalului Municipal „Sf. dr. Cosma si Damian” Radauti
 19. Dispozitie nr. 215 privind constituirea si componenta comisiei de concurs si cea de contestatii pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, in cadrul serviciului urbanism, cadastru, mediu si administrarea cimitirelor al UAT-Municipiul Radauti
 20. Dispozitie nr. 216 privind completarea competentelor functionarilor publici din cadrul Directiei Politiei Locale Radauti in materie contraventionala
 21. Dispozitie nr. 229 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
 22. Dispozitie nr. 232 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de „Amenajare zona pietonala, str. Piata Unirii, municipiul Radauti” executate de catre S.C. CONDACIA S.A. Botosani in baza contractului nr. 16439/24.10.2013
 23. Dispozitie nr. 233 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia de lucrari publice de investitii: amenajare parcari de cartier Aleea Primaverii, amenajare statii transport public calatori, str. Garii, str. Calarasi, str. Bogdan Voda, amenajare parcari de resedinta str. Mihai Viteazu nr. 85-87 si str. Mihai Viteazu (punct termic nr. 5), modernizare cu beton asfaltic aleea dintre str. Granicerului si Mihai Viteazu prin metoda achizitie directa/procedura interna
 24. Dispozitie nr. 234 privind constituirea comisiei de receptie calitativa si cantitativa pentru lucrarile de terasamente efectuate la caminul de persoane varstnice, situat in str. Francei, f.n. executate de catre S.C. COSADEL S.R.L conform contractului de lucrari nr. 3410/09.03.2016
 25. Dispozitie nr. 247 privind desemnarea unui numar de trei reprezentanti ai Primariei Municipiului Radauti pentru receptia lucrarii de investitii ” Inlocuire invelitoare tabla zincata lindab-sistem complet, construire poarta acces automatizata si instalare paratrasnet – etapa II (corp principal A)” la Scoala Gimnaziala „Regina Elisabeta” Radauti
 26. Dispozitie nr. 277 privind constituirea comisiei de receptie a furnizarii si instalarii obiectelor de joaca achizitionate prin contractul de furnizare nr.14714/16.11.2015, incheiat cu S.C. ARTDECOR S.R.L. -Sacele, jud. Brasov si instalate la locul de joaca ANL, str. Garii, Municipiul Radauti
 27. Dispozitie nr. 278 privind constituirea comisie de receptie calitativa si cantitativa pentru lucrarile de „Reparatii/renovare la Galeriile de Arta” executate de catre S.C. IOMICAR S.R.L. conform notei de comanda nr. 399/20.03.2016
 28. Dispozitie nr. 285 privind modificare a trimestrialitatii la bugetul primariei Municipiului Radauti pe anul 2016

Februarie 2016