miercuri, iunie 29
Shadow

Dispoziții anul 2015

Dispozitii Decembrie 2015

 1. Dispozitie nr. 682 privind consituirea unei comisii de control privind incasarile la Sectorul Piata-Obor
 2. Dispozitia nr. 700 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
 3. Dispozitie nr. 701 de modificare si completare a dispozitiei nr.578/2015, privind constituirea si componenta comisiei de concurs/examen si de solutionare a contestatiilor, pentru promovarea in gradul profesional imediat superior a functionarilor publici de executie, din cadrul aparatului de specialitate al primarului si servicii subordonate, la concursul/examenul organizat la data de 08-10 decembrie 2015
 4. Dispozitie nr. 702 de modificare si completare a dispozitiei nr. 609/2015, privind constituirea si componenta comisiei de examen si de solutionare a contestatiilor, pentru promovarea in clasa a functionarilor publici de executie, din cadrul Directiei Politiei Locale, la examenul organizat la data de 08-10 decembrie 2015
 5. Dispozitie nr. 704 privind desemnarea unei comisii de receptie a lucrarii de bransament cu apa si canalizare pentru locuintele sociale str. 1 Mai din mun. Radauti, executate de catre SC. Servicii Comunale SA, conform contractelor de lucrari nr. 13381/19.10.2015
 6. Dispozitie nr. 720 privind desemnarea unei comisii de receptie a lucrarilor de curatire albie parau Toplita, imprejmuire obiecte de joaca din str. Spitalului bloc ANL, montarea de borduri tip cocoasa din municipiul Radauti, montarea si ridicarea capace pentru camine de vizitare canalizare si gratare pentru scurgeri ape fluviale
 7. Dispozitie nr.727 privind functionarii publici din cadrul Directiei Politiei Locale Radauti imputerniciti pentru a constata contraventii si aplica sanctiuni si masuri politienesti specifice in domeniul ordinii si linistii publice si circulatiei pe drumurile publice
 8. Dispozitie nr. 734 privind desemnarea unei comisii de receptie a lucrarilor de executie fantana apa potabila in cimitirul Municipiului Radauti
 9. Dispozitie nr. 735 privind convocarea Cosiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta de indata
 10. Dispozitie nr. 736 privind desemnarea unei comisii de receptie a lucrarilor de reparatii si intretinere strazi nemodernizate din Municipiul Radauti, executate de catre S.C Loredana S.R.L -Radauti, conform contractului de lucrari nr. 15992/09.12.2015 si a Anexei nr. 1 la prezentul contract.
 11. Dispozitie nr. 738 privind desemnarea unui numar de trei reprezentanti ai Primariei Municipiului Radauti pentru receptia lucrarii de “inlocuire a blaturilor, picioarelor, placilor fata a bancilor scolare” a Scoloo Gimnaziale nr. 2 Radauti
 12. Dispozitie nr. 739 privind desemnarea unui numar de trei reprezentanti ai Primariei Municipiului Radauti pentru receptia lucrarii de “inlocuire invelitoare, reparatii sarpanta- etapa II la Colegiul National “Eudoxiu Hurmuzachi” Radauti
 13. Dispozitie nr. 742 privind convocarea Cosiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta de indata
 14. Dispozitie nr. 750 privind constituirea comisiei pentru stabilirea incadrarii terenurilor pe zone, in intravilanul Municipiului Radauti
 15. Dispozitie nr. 751 privind virarea de credite bugetare din cadrul aceluiasi capitol bugetar
 16. Dispozitie nr. 758 privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor privind realizare documentatie tehnica (studiu de fezabilitate, studiu geo si topo), pentru proiectul “Reabilitare strazi in Municipiul Radauti, judetul Suceava”
 17. Dispozitie nr. 777 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea evidentei, circuitului documentelor si folosirea sigiliilor si stampilelor la nivelul Primariei Municipiului Radauti

Dispozitii Noiembrie 2015

 1. Dispozitie nr. 502 privind reorganizarea comisiei pentru analiza notificarilor privind aplicarea prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei si unele masuri adiacente privind modificarea si completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
 2. Dispozitie nr. 533 privind actualizarea Regulamentului privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si Centrului Operativ pentru situatii de urgenta al municipiului Radauti
 3. Dispozitie nr. 542 privind desemnarea unei comisii de verificarea spatiilor din cladirea fostului hotel Piata Unirii Central
 4. Dispozitie nr. 572 privind desemnarea reprezentantilor Primarului municipiului Radauti in Consiliile de Administratie ale Institutiilor de Invatamant Preuniversitar de Stat
 5. Dispozitie nr. 573 privind desemnarea comisiei cu atributii de organizare si desfasurare a activitatilor cultural educative in perioada noiembrie-decembrie 2015
 6. Dispozitie nr. 619 privind convocarea Consiliului Local al Mun. Radauti in sedinta ordinara
 7.  Dispozitie nr. 575 privind constituirea comisiei de concurs , la concursul organizat pentru ocuparea postului de medic specialist, specialist neonatologie din cadrul Spitalului Municipal “Sf. dr. Cosma si Damian” Radauti
 8. Dispozitie nr. 576 privind constituirea comisiei de concurs, la concursul organizat pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitate obstetrica ginecologie din cadrul Spitalului Municipal “Sf. dr. Cosma si Damian” Radauti
 9. Dispozitie nr. 577 privind constituirea comisiei centrale, a comisiilor/subcomisiilor de inventariere a bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Radauti
 10. Dispozitie nr. 578 privind privind constituirea si componenta comisiei de concurs/examen si de solutionare a constestatiilor , pentru promovarea in gradul profesional imediat superior a functionarilor publici de executie, din cadrul aparatului de specialitate al primarului si servicii subordonate, la concursul/examenul organizat la data de 08-10 decembrie 2015
 11. Dispozitie nr. 601 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar 74.02.05.02-Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor, de la art.55.01.42-la art.55.01.13 pentru suma de 709.000 lei
 12. Dispozitie nr. 604 privind modificarea art. 1, lit. c) din dispozitia nr. 141/19.02.2015, privind procedura de efectuare a platii transei aferente anului 2016, a sumelor datorate in temeiul titlului exacutoriu pentru premiul anual 2010
 13. Dispozitie nr. 607 privind desemnarea unei comisii de evaluare a gradului de afectare a instalatiei electrice la Biblioteca Municipala “Tudor Flondor”
 14. Dispozitie nr. 608 privind desemnarea unei comisii de receptie a lucrarilor de plombare cu asfalt BA 16 pe strazi modernizate din municipiul Radauti
 15. Dispozitie nr. 609 privind constituirea si componenta comisiei de examen si de solutionare a constestatiilor, pentru promovarea in clasa a functionarilor publici de executie, din cadrul Directiei Politiei Locale, la examenul organizat la data de 08-10 decembrie 2015
 16. Dispozitie nr. 610 privind inregistrarea si valorificarea masei lemnoase rezultata din taierea arborilor care prezentau pericol
 17. Dispozitie nr. 612 privind constituirea unei comisii de evaluare a animalelor din cadrul Parcului Zoo pentru a fi trecute de la animale tineret la animale adulte
 18. Dispozitie nr. 614 privind convocarea Consiliului Local al Muncipiului Radauti in sedinta de indata
 19. Dispozitie nr. 615 privind desemnarea unei comisii de receptie a lucrarilor de reprofilare si balastare pe strazi nemodernizate din municipiul Radauti, executate de catre S.C Loredana S.R.L – Radauti, conform contrafutlui de lucrari 13653/26.10.2015 si a situatiei de lucrari nr.14318/09.11.2015
 20. Dispozitie nr. 616 privind reorganizarea Comisiei de disciplina pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Radauti
 21. Dispozitie nr.617 privind abrogarea dispozitiei nr.256/25.03.2015 privind constituirea unei comisii pentru implementarea, monitorizarea, coordonarea, controlul si indrumarea metodologica cu privire la sistemele de control intern/managerial din cadrul Primarie municipiului Radauti si modifricarea si completarea Dispozitiei nr.1094/13.12.2013 privind stabilirea unor masuri pentru implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul aparatului de specialitate al Primariei municipiului Radauti
 22. Dispozitie nr. 619 privind convocarea Consiliului Local al Mun. Radauti in sedinta ordinara
 23. Dispozitie nr.620 privind constituirea si componenta comisiei de concurs si cea de contestatii pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul compartimentului juridic al UAT-Municipiul Radauti
 24. Dsipozitie nr. 623 privind constituirea comisiei de evaluare, in vederea valorificarii bunurilor scoase din functiune/defecte, aflate in custodia Acet SA Suceava
 25. Dispozitie nr. 625 privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor la examenul de promovare in grad profesional pentru personalul constractual din cadrul Muzeului Etnografic al Municipiului Radauti
 26. Dispozitie nr. 626 privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor la examenul de promovare in treapta profesionala/grad profesional pentru personalul contractual din cadrul cabinetelor medicale scolare din Municipiul Radauti
 27. Dispozitie nr. 627 privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor la examenul de promovare in treapta profesionala/grad profesional pentru personalul din cadrul compartimentului de turism al UAT-Municipiul Radauti
 28. Dispozitie nr. 630 privind reconstituirea comisiei de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare
 29. Dispozitie nr. 632 privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2015-2016
 30. Dispozitie nr. 669 de modificare si completare a dispozitiei nr.627/2015, privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor la examenul de promovare in treapta profesionala/grad profesional pentru personalul contractual din cadrul compartimentului de turism al UAT-Municipiul Radauti

Dispozitii Octombrie 2015

 1. Dispozitie nr. 301 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara de lucru
 2. Dispozitia 468 privind convocarea Consiliului Local Radauti in sedinta extraordinara de lucru
 3. Dispozitia 469 privind virarile de credit in cadrul aceluiasi capitol bugetar si inclusiv intre subcapitolele aceluiasi capitol bugetar la bugetul local si la bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trim,. IV 2015

Dispozitii Mai 2015

Ordinul Prefectului Nr. 190 din 29.05.2015 privind numirea prin detasare, in functia publica de conducere de secretar al mun. Radauti, jud. Suceava, a domnului Sofroni Marinica, secretarul comunei Fratautii Noi, jud. Suceava, pana la ocuparea acestei functii publice de conducere prin concurs, organizat in conditiile legii, dar nu mai mult de 6 luni

Dispozitii Martie 2015

 1. Dispozitie 209 privind convocarea Consiliului Local Radauti in sedinta de indata
 2. Dispozitia 210 privind incetarea dreptului pentru sustinerea familiei pentru Grosariu Ana-Maria din mun. Radauti
 3. Dispozitia 211 privind incetarea dreptului pentru sustinerea familiei pentru Bodnar Oksana din mun. Radauti
 4. Dispozitia 212 privind incetarea dreptului pentru sustinerea familiei pentru Olar Steluta din mun. Radauti
 5. Dispozitie 213 privind actiunea de acordare a unei cantitati suplimentare de ajutoare alimentare la nivelul municipiului Radauti catre categoriile de beneficiari stabilite conform Hotararii de Guvern nr.799/17.09.2014 privind implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate
 6. Dispozitie 214 de recalculare a sumei reprezentand indemnizatia de concediu de odihna pentru anul 2015 a dl-ui Moisuc Viorel-Raul, consilier juridic debutant, in cadrul compartimentului juridic
 7. Dispozitie 215 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta de indata
 8. Dispozitie 216 privind promovarea in grad profesional, a domnului Isopescu Nistor inspector de specialitate I, in functia contractuala de executie de inspector de specialitate IA, in cadrul Serviciului de administratie publica locala, al UAT-Municipiul Radauti
 9. Dispozitie 217 privind promovarea in grad profesional, a dnei Ilisoi Ana, bibliotecar grad II, in functia contractuala de executie de bibliotecar grad I, in cadrul Bibilotecii Municipale Tudor Flondor Radauti
 10. Dispozitie 218 privind promovarea in grad profesional, a dnei Olinici Ana-Angelica asistent veterinar II, in functia contractuala de executie de inspector de specialitate grad II, in cadrul sectorului Parc zoologic Radauti
 11. Dispozitia 219 privind promovarea in treapta profesionala, a domnului Brasoveanu Dantes referent II, in functia contractuala de executie de referent I, in cadrul Serviciului de administratie publica locala, al UAT – Municipiul Radauti
 12. Dispozitia 220 privind modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor in cadrul aceluiasi capitol bugetar
 13. Dispozitia 221 privind constituirea si retinerea garantiei materiale pentru d-na Olenici Ana-Angelica, responsabil activitate Parc zoologic
 14. Dispozitia 222 privind constituirea si retinerea garantiei materiale pentru dl. Frijan Dumitru-Tudoras, referent IA (casier) din cadrul compartimentului parcare
 15. Dispozitia 223 privind incetarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Sindilariu Catrina din Radauti, persoana cu deficienta functionala grava cu asistent
 16. Dispozitia 224 privind asigurarea activitatii medicale comunitare si a asistentei medicale scolare in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, din municipiul Radauti
 17. Dispozitia 225 privind prestarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanei varstnice Buznean Ileana din mun.Radauti, judetul Suceava
 18. Dispozitia 226 privind prestarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanei varstnice Serban Zinvia din mun.Radauti, judetul Suceava
 19. Dispozitia 227 privind incetarea raportului de serviciu, prin eliberare din functia publica a domnului Balint Adrian-Liviu, politist local, clasa I, grad profesional asistent, gradatia 4 in cadrul Directiei Politiei Locala al UAT-Municipiul Radauti
 20. Dispozitia 228 privind incetarea raportului de serviciu, prin destituire din functia publica, a domnului Rautu Corneliu-Mihail,politist local, clasa a-III-a, grad profesional superior, gradatia 4 in cadrul Directiei Politiei Locala al UAT-Municipiul Radauti
 21. Dispozitia 229 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, in cadrul Serviciului amenajarea teritoriului, urbanism, cadastru, mediu si administrarea cimitirelor, la concursul organizat la data de 06 aprilie 2015
 22. Dispozitia 230 privind acordarea unor ajutoare financiare din bugetul local
 23. Dispozitia 231 privind constituirea si retinerea garantiei materiale pentru dl. Stefanescu Gheorghe, inspector de specialitate IA din cadrul sectorului piata, obor
 24. Dispozitia 232 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
 25. Dispozitia 233 privind stabilirea serviciului comunitar- ingrijire la Caminul pentru persoane varstnice pentru Belei Paraschiva din mun.Radauti, jud. Suceava
 26. Dispozitia 234 privind aprobarea Codului Etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei Municipiului Radauti si serviciilor subordonate
 27. Dispozitia 235 privind prelungirea suspendarii raportului de serviciu dnei Gramada Mariana-Elisabeta, consilier asistent in cadrul serviciului impozite si taxe
 28. Dispozitia 236 privind incetarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Fador Daniella din Radauti, jud. Suceava.
 29. Dispozitia 237 privind incetarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numitul Trufin Radu din Radauti, jud. Suceava.
 30. Dispozitia 238 privind incetarea indemnizatiei pentru insotitor pentru minorul Niculescu Paul-Daniel din Radauti, jud. Suceava.
 31. Dispozitia 239 privind componenta membrilor in comisia de concurs, organizat pentru ocuparea postului de medic specialist pediatrie in cadrul Spitalului Municipal “Sf.Dr. Cosma si Damian” Radauti
 32. Dispozitia 240 privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de consilier juridic, grad profesional debutant
 33. Dsipozitia 241 privind constituirea Comisiei de receptie la lucrarilor de reparatii a sistemului de supraveghere video de la Primaria Municipiului Radauti si inlocuire 2 camere video defecte
 34. Dispozitia 242 privind constituirea Comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor, la examenul organizat pentru promovarea personalului contractual din cadrul Muzeului Etnografic “Samuil si Eugenia Ionet” Radauti
 35. Dispozitia 243 privind modificarea repartizarii creditelor bugetare, aferente anului 2015 la bugetul de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii al Casei Municipale de Cultura Radauti in cadrul aceluiasi capitol bugetar
 36. Dispozitia 244 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar la capitolul Invatamant aferente trim. I 2015 pentru bugetul local
 37. Dispozitia 245 privind aprobarea Planului de servicii privind pe pe minorii Tibu Robert Nicolae, Tibu Diana Olivia si Tibu Claudia Iuliana din Radauti, judetul Suceava
 38. Dispozitia 246 privind constituirea Comisiei pentru inchiriere prin licitatie publica a unei suprafete de 20 mp teren din domeniul public, situata in intravilanul Municipiului Radauti, Piata Unirii fn, judetul Suceava
 39. Dispozitia 247 privind constituirea Comisiei pentru inchiriere prin licitatie publica a unei suprafete de 9 mp teren din domeniul public, situata in intravilanul Municipiului Radauti, Piata Unirii fn, judetul Suceava
 40. Dispozitia 248 privind modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor in cadrul aceluiasi capitol bugetar
 41. Dispozitia 249 privind incetarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numitul Bahmata Albu Dumitru din Radauti, persoana cu deficienta functionala grava cu asistent
 42. Dispozitia 250 pentru aprobarea Planului de servicii privind pe minorul Rusu Gabriel Alexandru din Radauti, judetul Suceava
 43. Dispozitia 251 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Simota Paraschiva din Radauti, judetul Suceava
 44. Dispozitia 252 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, numitei Spatareanu Elena, din mun. Radauti, conform O.U.G 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr. 27/2013, pentru perioada sezonului rece: 1 martie 2015- 31 martie 2015
 45. Dispozitia 253 privind modificarea compensarii procentuale pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat , conform O.U.G 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr. 27/2013, pentru perioada sezonului rece: 1 martie 2015- 31 martie 2015
 46. Dispozitie 254 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-lui Spatareanu Dumitru din Radauti, jud. Suceava
 47. Dispozitie 255 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
 48. Dispozitie 256 privind constituirea unei comisii pentru implementarea, monitorizarea, coordonarea, controlul si indrumarea metodologica cu privire la sistemele de control intern/manegerial din cadrul Primariei mun. Radauti
 49. Dispozitia 257 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Ursache Domnica din Radauti, jud. Suceava
 50. Dispozitia 258 privind incetarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Babiuc Veronia din Radauti, jud. Suceava
 51. Dispozitia 259 privind incetarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numitul Tcaciuc Vasile din Radauti, persoana cu deficienta functionala grava cu asistent 
 52. Dispozitia 260 privind modificarea raportului de serviciu prin detasare, a domnului Onciul Adrian-Valentin, sef birou juridic la Primaria comunei Marginea, in functia publica de conducere de secretar al Municipiului Radauti
 53. Dispozitia 261 privind avansarea la gradatia 3 a dnei Pomohaci Mihaela-Luminita, asistent medical principal, gradatia 2, clasa 48, in cadrul Cabinetelor medicale scolare Radauti
 54. Dispozitia 262 privind avansarea la gradatia 3 a dnei Calance Anisoara, asistent medical principal, gradatia 2, clasa 48, in cadrul Cabinetelor medicale scolare Radauti
 55. Dispozitia 263 privind acordarea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, in luna aprilie 2015, pentru perioada sezonului rece : 1 martie 2015 – 31 martie 2015, beneficiarilor Legii 416/2001(*actualizata*)
 56. Dispozitia 264 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Sencovici Alexandru din municipiul Radauti, jud. Suceava
 57. Dispozitia 265 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Tofanel Ilie din municipiul Radauti, jud. Suceava
 58. Dispozitia 266 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Mandici Mihai-Augustin din municipiul Radauti, jud. Suceava
 59. Dispozitia 267 privind acordarea ajutorului social pentru Berbenciuc Mirela-Elena din municipiul Radauti, jud. Suceava
 60. Dispozitia 268 privind acordarea ajutorului social pentru Gherasim Amfilofie din municipiul Radauti, jud. Suceava
 61. Dispozitia 269 privind acordarea ajutorului social pentru Olteanu Jenica-Veronica din municipiul Radauti, jud. Suceava
 62. Dispozitia 270 privind acordarea ajutorului social pentru Sinculet Dan-Mircea din municipiul Radauti, jud. Suceava
 63. Dispozitia 271 privind acordarea ajutorului social pentru Scripa Radu din municipiul Radauti, jud. Suceava
 64. Dispozitia 272 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Linu Rodica din Radauti, jud Suceava
 65. Dispozitia 273 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Simota Maria din Radauti, jud Suceava
 66. Dispozitia 274 privind suspendarea platii alocatia pentru sustinerea familiei pentru Cirdei Monica-Cristina din Radauti, jud Suceava
 67. Dispozitia 275 privind suspendarea platii alocatia pentru sustinerea familiei pentru Samoila Elena din Radauti, jud Suceava
 68. Dispozitia 276 privind suspendarea platii alocatia pentru sustinerea familiei pentru Cernautan Rodica-Adriana din Radauti, jud Suceava
 69. Dispozitia 277 privind suspendarea platii alocatia pentru sustinerea familiei pentru Chitriuc Veronica din Radauti, jud Suceava
 70. Dispozitia 278 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Tiganas Cerlinca Cristina-Dana din Radauti, jud. Suceava
 71. Dispozitia 279 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Ionescu Natalia-Ancuta din Radauti, jud. Suceava
 72. Dispozitia 280 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Niculescu Costel din Radauti, jud. Suceava
 73. Dispozitia 281 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Braescu Gheorghe din Radauti, jud. Suceava
 74. Dispozitia 282 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Litra Georgiana-Alina din Radauti, jud. Suceava
 75. Dispozitia 283 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Lavric Aurica din Radauti, jud. Suceava
 76. Dispozitia 284 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Nold Violeta din Radauti, jud. Suceava
 77. Dispozitia 285 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Vieru Angelica-Maria din Radauti, jud. Suceava
 78. Dispozitia 286 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Savu Geta din Radauti, jud. Suceava
 79. Dispozitia 287 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Negrea Viorica din Radauti, jud. Suceava
 80. Dispozitia 288 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Herman Anca-Loredana din Radauti, jud. Suceava
 81. Dispozitia 289 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Cristea Nicoleta din Radauti, jud. Suceava
 82. Dispozitia 290 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Belibou Paraschiva din Radauti, jud. Suceava
 83. Dispozitia 291 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bodnar Oksana din Radauti, jud. Suceava
 84. Dispozitia 292 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Gheorghita Elisabeta din Radauti, jud. Suceava
 85. Dispozitia 293 privind incetarea serviciului comunitar- ingrijire la Caminul pentru Persoane Varstnice Radauti pentru numitul Andries Ilie din mun. Radauti, jud. Suceava
 86. Dispozitia 294 privind functionarii publici din cadrul Directiei Politiei Locale Radauti imputerniciti pentru a constata contraventii si aplica sanctiuni si masuri politienesti specifice in domeniul ordinii si linistii publice si circulatiei pe drumurile publice
 87. Dispozitia 295 pentru abrobarea planului de servicii privind pe minora Roznov Federica Cristina din Radauti, jud. Suceava

Dispozitii Februarie 2015

 1. Dispozitie 104 privind constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor obiectivului ” Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Radauti”
 2. Dispozitie 105 privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiilor contractuale de medic medicina generala si medic stomatolog, pe durata nedeterminata, in cadrul cabinetelor medicale scolare din Municipiul Radauti.
 3. Dispozitie 106 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri,necuvenit.
 4. Dispozitie 107 privind stabilirea serviciului comunitar – ingrijire la Caminul pentru persoane varstnice pentru Calancea Ioana din mun. Radauti, jud. Suceava.
 5. Dispozitie 108 privind modificarea Dispozitiei nr.1068 din 03 decembrie 2013 privind modificarea si completarea Comisiei de aprobare a unor criterii suplimentare pentru stabilirea ordinii de prioritate in vederea atribuirii de terenuri tinerilor conform Legii nr.15/2003
 6. Dispozitie 109 privind suspendarea prin acordul partilor, a contractului individual de munca a dnei Flutur Mihaela, asistent medical principal, gradatia 2 la activitatea medicala scolara.
 7. Dispozitie 110 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri, necuvenit.
 8. Dispozitie 111 privind stabilirea serviciului comunitar – gazduire la Adapostul de noapte pentru Teodorovici Vasile din mun. Radauti, jud. Suceava.
 9. Dispozitie 112 privind stabilirea serviciului comunitar – gazduire la Adapostul de noapte pentru Tofanel Ilie din mun.Radauti, jud. Suceava.
 10. Dispozitie 113 privind modificarea Dispozitiei nr. 62/30.01.2015 de constituire a Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de inspector de specialitate IA, pe durata nedeterminata, in cadrul compartimentului protectie civila si situatii de urgenta din cadrul Primariei Municipiului Radauti.
 11. Dispozitie 114 pentru aprobarea Planului de Servicii privind pe minorul Popescu Andrei din Radauti, judetul Suceava.
 12. Dispozitie 115 pentru aprobarea Planului de Servicii privind pe minora Giurca Georgiana Mihaela din Radauti, judetul Suceava.
 13. Dispozitie 116 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
 14. Dispozitie 117 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara.
 15. Dispozitie 118 privind constituirea Comisiilor de receptie a bunurilor si serviciilor achizitionate de catre Primaria Municipiului Radauti si de catre Institutiile publice subordonate Consiliului local Radauti.
 16. Dispozitie 119 privind incetarea acordarii ingrijirii la domiciliu pentru Calancea Ioana din Radauti.
 17. Dispozitie 120 privind acordarea unor ajutoare financiare din bugetul local.
 18. Dispozitie 121 privind prelungirea exercitarii temporare, a functiei publice de conducere de sef serviciu contabilitate, buget-finante, de catre doamna Romencu Camelia, consilier I, grad profesional superior in cadrul Primariei Municipiului Radauti.
 19. Dispozitie 122 privind prestarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanei varstnice Caliniuc Octav din mun.Radauti, jud.Suceava.
 20. Dispozitie 123 privind prestarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanei varstnice Caliniuc Viorica din mun. Radauti, judetul Suceava.
 21. Dispozitie 124 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru conditii periculoase sau vatamatoare, pentru salariatii din cadrul Primariei Municipiului Radauti, institutiilor si serviciilor subordonate pentru anul 2015.
 22. Dispozitie 125 privind acordarea sporurilor pentru conditii periculoase sau vatamatoare, pentru salariatii din cadrul Primariei Municipiului Radauti, institutiilor si serviciilor subordonate pentru anul 2015.
 23. Dispozitie 126 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu conbustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenit, numitului Tcaciu Constantin, din Radauti.
 24. Dispozitie 127 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu conbustibili solizi sau petrolieri d-nei numitei Rusu Verginia, din Radauti, judetul Suceava.
 25. Dispozitie 128 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri d-nei numitei Cazacu Ana, din Radauti, judetul Suceava.
 26. Dispozitie 129 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenit, numitei Rusu Verginia, din Radauti.
 27. Dispozitie 130 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenit, numitei Cazacu Ana, din Radauti.
 28. Dispozitie 131 privind numirea unui curator special pentru minora Puha Clara-Ana-Maria.
 29. Dispozitie 132 privind constituirea Comisiei pentru vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de 320 mp teren din domeniul privat, situata in intravilanul Municipiului Radauti, str. N.Balcescu fn, judetul Suceava, cu nr. cadastral 36544 din CF 36544
 30. Dispozitie 133 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Repciuc Maria din Radauti, jud. Suceava
 31. Dispozitie 134 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru copilul Cirdei David Cristian din Radauti, jud. Suceava.
 32. Dispozitie 135 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Mihalcea Domnica din Radauti, jud. Suceava.
 33. Dispozitie 136 privind constituirea Comisiei de receptie pentru lucrarile la investitia “Racord termic si apa calda” la blocul ANL pentru medici rezidenti din mun. Radauti, Calea Bucovinei nr.34.
 34. Dispozitie 137 privind completarea atributiilor din fisa postului pentru dl. Cimpan Cornel Teodor, politist local, clasa I, grad profesional asistent, gradatia 5, in cadrul directiei Politiei Locale Radauti.
 35. Dispozitie 138 privind procedura de efectuare a platii transei aferente anului 2016 a sumelor datorate in temeiul titlului executoriu pentru doamna Alexinschi Viorica, asistent medical principal in activitatea medicala scolara.
 36. Dispozitie 139 privind procedura de efectuare a platii transei aferente anului 2016 a sumelor datorate in temeiul titlului executoriu pentru doamna Nicolovici Mihaela.
 37. Dispozitie 140 privind procedura de efectuare a platii transei aferente anului 2016 a sumelor datorate in temeiul titlului executoriu pentru doamna Dumitrescu Florentina.
 38. Dispozitie 141 privind procedura de efectuare a platii transei aferente anului 2016 a sumelor datorate in temeiul titlului executoriu pentru premiul anual 2010.
 39. Dispozitie 142 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara.
 40. Dispozitie 143 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Samoila Elena mun. Radauti, jud. Suceava.
 41. Dispozitie 144 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numitul Babiuc Ioan din Radauti, jud. Suceava.
 42. Dispozitie 145 privind aprobarea retinerii si virarii de catre angajator pentru d-na Babiuc Victorita, sistent medical la sectorul Activitate medicala scolara a contributiei individuale la fondul facultativ de pensii ING.
 43. Dispozitie 146 privind acordarea unor ajutoare financiare din bugetul local.
 44. Dispozitie 147 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor la investitie Bloc de locuinte sociale cu 20 ul str. 1 Mai nr.103, executate de SC.Victor Construct SRL Botosani.
 45. Dispozitie 148 privind constiruirea Comisiei de receptie pentru obiectivul de investitii “Camin persoane varsnice din Mun. Radauti, str. Francei FN”
 46. Dispozitie 149 privind delimitarea sectiilor de votare din cadrul UAT Mun. Radauti.
 47. Dispozitie 150 privind modificarea dispozitiei nr.148 din 25.02.2015 privind constituirea Comisiei de receptie pentru Obiectivul de investitii “Camin persoane varstnice din Municipiul Radauti, Str. Francei FN”
 48. Dispozitie 151 privind completarea Comisiei de analiza si selectie a solicitarilor de repartizare a locuintelor destinate inchirierii in blocul situat in Mun,. Radauti, Calea Bucovinei nr. 34 A, pentru medicii rezidenti si verificarea indeplinirii criteriilor.
 49. Dispozitie 152 privind acordarea unor ajutoare financiare din bugetul local.
 50. Dispozitie 153 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Cobzaru Dumitru din municipiul Radauti, jud. Suceava
 51. Dispozitie 154 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Chitu Ancuta-Stejarica mun. Radauti, jud. Suceava.
 52. Dispozitie 155 privind numirea unui curator special pentru minora Bilibou Bianca-Georgiana
 53. Dispozitia 156 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Guta Eleonora din municipiul Radauti, jud. Suceava.
 54. Dispozitie 157 privind stabilirea serviciului comunitar-ingrijire la Caminul pentru persoane varstnice pentru numitul Andries Ilie din mun. Radauti, jud.Suceava
 55. Dispozitie 158 privind acordarea ajutorului social pentru Solovastru Rodica din mun. Radauti, jud. Suceava.
 56. Dispozitie 159 privind acordarea ajutorului social pentru Florea Gavril din mun. Radauti, jud. Suceava.
 57. Dispozitie 160 privind mentinerea in plata a beneficiarilor de ajutor social care au depus la 3 luni declaratie pe proprie raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia.
 58. Dispozitia 161 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Sandu Margareta din mun. Radauti.
 59. Dispozitia 162 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Mayerhoffer Mariana-Cornelia din mun. Radauti.
 60. Dispozitia 163 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Motriuc Florentina din mun. Radauti.
 61. Dispozitia 164 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Gabor Ionela-Lacrimioara din mun. Radauti.
 62. Dispozitia 165 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bozu Doina din mun. Radauti.
 63. Dispozitia 166 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Cristea Nicoleta din mun. Radauti.
 64. Dispozitia 167 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Vlonga Geta-Violeta din mun. Radauti
 65. Dispozitia 168 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Cuciureanu Anisoara-Florentina din mun. Radauti
 66. Dispozitia 169 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Vlaiduc Anisoara din mun. Radauti
 67. Dispozitia 170 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Rusu Reveica din mun. Radauti
 68. Dispozitia 171 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Moloceniuc Iulia din mun. Radauti
 69. Dispozitia 172 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Ionesi Cristina Ionela din mun. Radauti
 70. Dispozitia 173 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Tomsa Constantin Valentin din mun. Radauti
 71. Dispozitia 174 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Andrusca-Iftinchi Alina din mun. Radauti
 72. Dispozitia 175 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Paslariu Ana din mun. Radauti
 73. Dispozitia 176 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Botnariu Mihaela din mun. Radauti
 74. Dispozitia 177 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Robciuc Brindusa Ionela din mun. Radauti
 75. Dispozitia 178 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Miron Elena din mun. Radauti
 76. Dispozitia 179 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Ilie Iuliana Valentina din mun. Radauti
 77. Dispozitia 180 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Tatar Ana-Maria-Georgiana din mun. Radauti
 78. Dispozitia 181 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Ionesi Ancuta-Elisabeta din mun. Radauti.
 79. Dispozitia 182 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Tomsa Violeta din mun. Radauti.
 80. Dispozitia 183 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Nechita Sorin din mun. Radauti
 81. Dispozitia 184 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Pantiru Ancuta-Mihaela din mun. Radauti
 82. Dispozitia 185 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Olenici Dorina din mun. Radauti
 83. Dispozitia 186 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Fasie Liviu din mun. Radauti
 84. Dispozitia 187 privind suspendarea platii alocatia pentru sustinerea familiei pentru Anton Iuliana-Daniela din mun. Radauti
 85. Dispozitia 188 privind suspendarea platii alocatia pentru sustinerea familiei pentru Galan Doina Adriana din mun. Radauti
 86. Dispozitia 189 privind suspendarea platii alocatia pentru sustinerea familiei pentru Guta Eleonora din mun. Radauti
 87. Dispozitia 190 privind suspendarea platii alocatia pentru sustinerea familiei pentru Dulgheru Bujanovschi Adrian din mun. Radauti
 88. Dispozitie 191 privind incetarea raportului de serviciu prin acordul partilor, consemnat in scris, al dlui Moisuc Viorel-Raul, consilier juridic, gradul profesional debutant, gradatia 2, in cadrul compartimentului juridic din Primaria mun. Radauti.
 89. Dispozitie 192 privind promovarea temporara, in functia publica de conducere, de director executiv al Directiei Politiei Locale, a domnului Cimpan Cornel-Teodor, politist local, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Directiei Politiei Locale din Primaria Municipiului Radauti
 90. Dispozitie 193 privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de inspector de specialitate IA, pe durata nedeterminata, in cadrul compartimentului protectie civila si situatii de urgenta din cadrul Primariei Municipiului Radauti
 91. Dispozitie 194 privind modificarea repartizarii pe trimestre si virari de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar aferente trim. I 2015
 92. Dispozitie 195 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, numitei Moloceniuc Iulia din mun. Radauti
 93. Dispozitie 196 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, numitului Coneac Ioan din mun. Radauti
 94. Dispozitie 197 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, numitului Fasie Liviu din mun. Radauti
 95. Dispozitie 198 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, numitului Stingheru Doru din mun. Radauti
 96. Dispozitie 199 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenit, numitului Stingheru Doru din mun. Radauti
 97. Dispozitie 200 privind modificarea compensarii procentuale pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, conform OUG 70/2011, pentru sezonul rece
 98. Dispozitie 201 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, numitei Vlad Ana din mun. Radauti
 99. Dispozitie 202 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, numitei Dumitrescu Aurelia din mun. Radauti
 100. Dispozitie 203 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, numitei Rezus Maria din mun. Radauti
 101. Dispozitie 204 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, dlui Tuca Teodor Cristian din mun. Radauti
 102. Dispozitie 205 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, dlui Tudose Mihai din mun. Radauti
 103. Dispozitie 206 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, dnei Buznean Nicoleta Gabriela din mun. Radauti
 104. Dispozitie 207 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, dlui Cazan Alexandru din mun. Radauti
 105. Dispozitie 208 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit, dlui Tuca Teodor Cristian din mun. Radauti

Dispozitii Ianuarie 2015

 1. Dispozitie 01 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu conbustibili solizi sau petrolieri, conform O.U.G 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr. 27/2013, pentru perioada sezonului rece: 1 decembrie – 31 martie 2015
 2. Dispozitie 02 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, numitul Coleasca Sebastian Florin din mun. Radauti, conform O.U.G 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr. 17/2013, pentru perioada sezonului rece: 1 decembrie 2014- 31 martie 2015
 3. Dispozitie 03 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, pentru numitul Tibu Dumitru din mun. Radauti conform OUG Nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr. 27/2013
 4. Dispozitie 04 privind stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, numitul Dutu Nicolae din mun. Radauti, conform O.U.G 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr. 17/2013, pentru perioada sezonului rece: 1 decembrie 2014- 31 martie 2015
 5. Dispozitie 05 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, conform O.U.G 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr. 27/2013, pentru perioada sezonului rece: 1 decembrie – 31 martie 2015
 6. Dispozitie 06 privind MODIFICAREA compensarii procentuale pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, conform O.U.G 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr. 27/2013, pentru perioada sezonului rece : 1 decembrie 2014- 31 martie 2015
 7. Dispozitie 07 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-lui Martincu Nistor din Radauti, jud Suceava
 8. Dispozitie 08 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, d-lui Radu Eugen din Radauti, jud. Suceava
 9. Dispozitie 09 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, d-nei Puha Gabriela din Radauti, jud. Suceava
 10. Dispozitie 10 privind acordarea ajutorului social pentru Rotar Aspazia din municipiul Radauti, jud. Suceava
 11. Dispozitie 11 privind acordarea ajutorului social pentru Mandici Mihai-Augustin din municipiul Radauti, jud. Suceava
 12. Dispozitie 12 privind acordarea ajutorului social pentru Cirsmaru Brindusa-Monica din municipiul Radauti, jud. Suceava
 13. Dispozitie 13 privind acordarea ajutorului social pentru Druche Ioan Radauti, jud. Suceava
 14. Dispozitie 14 privind acordarea ajutorului social pentru Costea Eleodor-Dumitru din municipiul Radauti, Jud. Suceava
 15. Dispozitie 15 privind acordarea ajutorului social pentru Rusu Maria din municipiul Radauti, jud. Suceava
 16. Dispozitie 16 privind incetarea acordarii ingrijirii la domiciliu pentru Macovchi Radu din Radauti, jud. Suceava
 17. Dispozitie 17 privind incetarea acordarii ingrijirii la domiciliu pentru Achitei Maria din Radauti, jud. Suceava
 18. Dispozitie 18 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta de indata
 19. Dispozitie 19 privind stabilirea programului de lucru cu publicul si al circuitului documentelor elaborate de angajatii din cadrul aparatului de specialitate a primarului, precum si din cadrul serviciilor subordonate
 20. Dispozitie 20 privind acordarea ajutorului social pentru Chitu Ancuta- Stejarica din municipiul Radauti, jud. Suceava
 21. Dispozitie 21 privind stabilirea reprezentantilor imputerniciti ai primarului UAT Municipiul Radauti sa efectueze verificarea cu privire la existenta suprafetelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicita eliberarea atestatului de producator
 22. Dispozitie 22 pentru aprobarea PLANULUI DE SERVICII privind pe minora Grabovinschi Carmen Elena din Radauti, jud. Suceava
 23. Dispozitie 23 privind constituirea si componenta comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant, in cadrul compartimentului relatii cu publicul, la concursul organizat la data de 04-06 februarie 2015
 24. Dispozitie 24 pentru aprobarea Planului de Servicii privind minora Lavric Ionela Maria din Radauti, jud. Suceava
 25. Dispozitie 25 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica prin Cerere de oferte -Achizitie autogreder
 26. Dispozitie 26 privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de inspector de specialitate, grad profesional IA, la sectorul piata-obor
 27. Dispozitie 27 privind incetarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numitul Tatar Ioan din Radauti, persoana cu deficienta functionala accentuata
 28. Dispozitie 28 privind incetarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numitul Lungoci Petru din Radauti, persoana cu deficienta functionala grava cu asistent
 29. Dispozitie 29 privind constituirea comisiei de receptionare a lucrarilor executate pe pajistea apartinand domeniului privat la Municipiul Radauti
 30. Dispozitie 30 privind stabilirea salariului de baza d-nei Pusac Alina-Crina, avand functia de consilier, gradul profesional asistent, gradatia 2, la serviciu impozite si taxe
 31. Dispozitie 31 privind stabilirea salariului de baza d-lui Martincu Alin-Stefan, avand functia de politist local, clasa III, gradul profesional principal, gradatia 2, la Directia Politiei Locale a mun.Radauti, jud. Suceava – compartiment ordine, liniste publica si paza bunurilor.
 32. Dispozitie 32 privind stabilirea salariului de baza d-nei Gheorghita Maria, avand functia de consilier, gradul profesional asistent, gradatia 5, la serviciu impozite si taxe
 33. Dispozitie 33 privind stabilirea salariului de baza d-nei Achitei Cristina, avand functia de consilier, gradul profesional asistent, gradatia 3, la compartimentul spatiu locativ.
 34. Dispozitie 34 privind stabilirea salariului de baza d-nei Breaban Gabriela-Aurora, avand functia de referent, gradul profesional principal, gradatia 3, la serviciul urbanism si amenajarea teritoriului
 35. Dispozitie 35 privind stabilirea salariului d-lui Bodnariu Adrian-Cornel, avand functia de politist local, clasa III, gradul profesional asistent, gradatia 3, la Directia Politiei Locale a mun. Radauti, jud. Suceava – compartiment ordine, liniste publica si paza bunurilor
 36. Dispozitie 36 privind stabilirea salariului de baza d-nei Cojocar Lacrimioara-Elena, avand functia de referent, gradul profesional principal, gradatia 5, la Serviciul public comunitar local de evidenta persoanei al mun.Radauti, jud. Suceava
 37. Dispozitie 37 privind stabilirea salariului de baza d-lui Duciag Marius-Gica, avand functia de politist local, clasa III, gradul profesional principal, gradatia 3, la Directia Politiei Locale a mun. Radauti, jud. Suceava – compartiment circulatia pe drumurile publice.
 38. Dispozitie 38 privind aprobarea Planului se servicii privind pe minorul Iordache Narcis Valentin din Radauti, jud. Suceava
 39. Dispozitie 39 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Fador Daniella din Radauti, jud. Suceava
 40. Dispozitie 40 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru copilul Maticec Cristian Andrei din Radauti, jud. Suceava
 41. Dispozitie 41 privind prelungirea desemnarii d-nei Georgescu Lucia, muzeograf II, ca responsabil al Muzeului Etnografic “Samuil si Eugenia Ionet” Radauti
 42. Dispozitie 42 privind stabilirea serviciului comunitar- gazduire la Adapostul de noapte pentru Grosariu Liviu- Stefan din mun. Radauti, jud. Suceava
 43. Dispozitie 43 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
 44. Dispozitie 44 privind constituirea Comisiei de concurs si de solutinare a contestatiilor, la examenul organizat pentru promovarea personalului contractual
 45. Dispozitie 45 privind aprobarea Planului de servicii privind pe minora Lavric Ionela Maria din Radauti, jud. Suceava
 46. Dispozitie 46 privind desemnarea domnului Sturzu Ionut Ghita, referent informare turistica in cadrul Primariei Municipiului Radauti, ca persoana responsabila cu indeplinirea procedurii de publicare pe site-ul propriu al primariei.
 47. Dispozitie 47 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru copilul Bodnar Alexandra din Radauti
 48. Dispozitie 48 privind incetarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numitul Grijincu Modest din Radauti, persoana cu deficienta functionala grava cu asistent
 49. Dispozitie 49 privind incetarea indemnizatiei pentru insotitor pentru minorul Dohan Ovidiu din Radauti, copil cu deficienta functionala grava cu asistent
 50. Dispozitie 50 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, conform O.U.G 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr. 27/2013, pentru perioada sezonului rece : 1 ianuarie 2015 – 31 martie 2015
 51. Dispozitie 51 privind MODIFICAREA compensarii procentuale pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, conform O.U.G 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr. 27/2013, pentru perioada sezonului rece : 1 ianuarie 2015 – 31 martie 2015
 52. Dispozitie 52 privind MODIFICAREA cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, pentru numita Sandi Floarea din mun.Radauti, conform OUG Nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr. 27/2013
 53. Dispozitie 53 privind stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru numitul Pietrariu Costel din mun.Radauti, conform OUG Nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr. 27/2013 ,pentru parioada sezonului rece : 1 ianuarie 2015 – 31 martie 2015
 54. Dispozitie 54 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau pentrolieri, numitei Prepelita Silvia din mun.Radauti, conform OUG Nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr. 27/2013 ,pentru parioada sezonului rece : 1 ianuarie 2015 – 31 martie 2015
 55. Dispozitie 55 privind MODIFICAREA cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru numita Pasa Buznean Anca din mun.Radauti, conform OUG Nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr. 27/2013
 56. Dispozitie 56 privind MODIFICAREA cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru numita Popa Elisaveta din mun.Radauti, conform OUG Nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr. 27/2013
 57. Dispozitie 57 privind MODIFICAREA cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru numitul Tcaciu Constantin din mun.Radauti, conform OUG Nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG. Nr. 27/2013
 58. Dispozitie 58 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibli solizi sau petrolieri, d-nei Hincu Liliana din Radauti, jud. Suceava
 59. Dispozitie 59 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, D-nei Kelsch Elfriede din Radauti, jud. Suceava
 60. Dispozitie 60 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-lui Rotar Marin Florin din Radauti, jud. Suceava
 61. Dispozitie 61privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-nei Cherniciuc Ana din Radauti, jud. Suceava
 62. Dispozitie 62 privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de inspector de specialitate IA, pe durata nedeterminata, in cadrul compartimentului protectie civila si situatii de urgenta din cadrul Primariei Municipiului Radauti
 63. Dispozitie 63 privind aprobarea darilor de seama a tutorilor si curatorilor pe anul 2014
 64. Dispozitie 64 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Lazarov Nastasia din Radauti, jud. Suceava
 65. Dispozitie 65 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numitul Cenusa Ion Dan din Radauti, jud. Suceava
 66. Dispozitie 66 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Babiuc Veronia din Radauti, jud. Suceava
 67. Dispozitie 67 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Bodnar Ana din Radauti, jud. Suceava
 68. Dispozitie 68 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru BOZU DOINA din mun. Radauti.
 69. Dispozitie 69 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru TINIUC FLOAREA din Radauti.
 70. Dispozitie 70 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru COSTEA GHEORGHE din Radauti.
 71. Dispozitie 71 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru TIBU TUDOR-MIHAI din Radauti.
 72. Dispozitie 72 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Popescu Svetlana din Radauti.
 73. Dispozitie 73 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bodnar Costel din Radauti.
 74. Dispozitie 74 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Gabor Ionela- Lacrimioara din Radauti.
 75. Dispozitie 75 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Tomsa Violeta din Radauti.
 76. Dispozitie 76 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Popescu Petronela din Radauti.
 77. Dispozitie 77 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Rebenciuc Elena-Catalina din Radauti.
 78. Dispozitie 78 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Tcaciu Constantin din Radauti.
 79. Dispozitie 79 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Cotos Stefan din Radauti.
 80. Dispozitie 80 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Dari Elena din Radauti.
 81. Dispozitie 81 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Coca Carmen din Radauti.
 82. Dispozitie 82 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Ferariu Anisoara-Monica din Radauti.
 83. Dispozitie 83 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bunzeac Mihaela-Ana din Radauti.
 84. Dispozitie 84 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bodale Domnica din Radauti.
 85. Dispozitie 85 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Cucerca Mariana-Liliana din Radauti.
 86. Dispozitie 86 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Urzica Mihaela-Simona din Radauti.
 87. Dispozitie 87 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei pentru Pasa-Buznean Anca-Maria din Radauti
 88. Dispozitie 88 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Cardei Angelica din Radauti.
 89. Dispozitie 89 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Pietrariu Costel din Radauti.
 90. Dispozitie 90 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Chitu Ancuta-Stejarica din Radauti.
 91. Dispozitie 91 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Calancea Mariana din Radauti.
 92. Dispozitie 92 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Vacarean Lorena-Daniela din Radauti.
 93. Dispozitie 93 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Dascalu Maria-Violeta din Radauti.
 94. Dispozitie 94 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Gavrilas Marian din Radauti.
 95. Dispozitie 95 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Costea Paulina din Radauti.
 96. Dispozitie 96 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Mathian Lacrimioara-Lucica din Radauti.
 97. Dispozitie 97 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, combustibili petrolieri, necuvenit.
 98. Dispozitie 98 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Olteanu Marcel mun. Radauti.
 99. Dispozitie 99 privind acordarea ajutorului social pentru Teodorovici Vasile din municipiul Radauti, Adapostul de Noapte Radauti, jud. Suceava.
 100. Dispozitie 100 privind acordarea ajutorului social pentru Tofanel Ilie din municipiul Radauti, Adapostul de Noapte Radauti, jud. Suceava.
 101. Dispozitie 101 privind constituirea unei comisii pentru completarea si raportarea formularului informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii.
 102. Dispozitie 102 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Florescu Lacrimioara mun. Radauti, jud. Suceava.
 103. Dispozitie 103 privind acordarea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau combustibili petrolieri, in luna februarie 2015, pentru perioada sezonului rece : 1 februarie 2015 – 31 martie 2015, beneficiarilor Legii 416/2001(*actualizata*)
Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support