miercuri, iunie 29
Shadow

Dispoziții anul 2013

Dispozitii decembrie 2013

Dispozitia 1060 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar aferente trim.IV 2013 la bugetul local al UAT Radauti si la ordonatorii tertiari de credite precum si la bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al DAS si Invatamant
Dispozitia 1061 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 1062 privind avansarea in gradatia 1,a d-lui Anichitei Alexandru-Andrei,muncitor necalificat,gradatia baza, clasa 5,la sectorul adminitrativ
Dispozitia 1063 de modificare si de completare a dispozitiei primarului nr.799/02.10.2013 privind inventarierea activelor fixe corporale in curs de executie-cont nr.231 si includerea acestora in patrimoniul mun.Radauti
Dispozitia 1064 privind stabilirea serviciului comunitar-gazduire la Adapostul de noapte pentru Popa Vasile Petru din mun. Radauti,jud.Suceava
Dispozitia 1065 privind constituirea comisiei centrale si a comisiilor/subcomisiilor de inventariere a patrimoniului UAT-Municipiul Radauti
Dispozitia 1066 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul:”Amenajare locuri de parcare de resedinta in municipiul Radauti”
Dispozitia 1067 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale,conform O.U.G.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece,modificata si completata de OG Nr.27/2013,pentru perioada sezonului rece:1 noiembrie 2013-31 martie 2014
Dispozitia 1068 privind modificarea si completarea comisiei de aprobare a unor criterii suplimentare pentru stabilirea ordinii de prioritate in vederea atribuirii de terenuri tinerilor conform Legii 15/2003
Dispozitia 1069 privind desemnarea unui reprezentant din partea Primariei mun.Radauti care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor efectuate la Scoala Gimnaziala M.Eminescu Radauti
Dispozitia 1070 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul:”Amenajare trotuar str.STEFAN CEL MARE,Tronson str.Salcamilor- Agromec in municipiul Radauti”
Dispozitia 1071 privind delegarea temporara a atributiilor de sef serviciu contabilitate,buget finante din cadrul Primariei Municipiului Radauti doamnei Romencu Camelia
Dispozitia 1072 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numitul Trufin Radu din Radauti,str.Fundatura Caramidariei nr.4,judetul Suceava
Dispozitia 1073 privind avansarea in gradatia 4,a d-nei Hij Narcisa-Mihaela,consilier,gradul profesional superior,gradatia 3,clasa 51,in cadrul serviciului impozite si taxe- compartiment impunere si control
Dispozitia 1074 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale,d-lui SLUSAREC PETRU din Radauti,str.1 Mai nr.41,judetul Suceava
Dispozitia 1075 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale,d-nei SBIERA CARMEN GABRIELA din Radauti,str.Piata Unirii nr.20,bl.4,sc.C,ap.11,judetul Suceava
Dispozitia 1076 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,d-lui BRASOVEANU DANTES,din Radauti,str.VANATORILOR nr.20,judetul Suceava
Dispozitia 1077 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale,acordat necuvenit
Dispozitia 1078 privind modificarea Art.1 din Dispozitia Primarului nr.923/6.11.2013,privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 1079 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru MATIOPA VASILE din mun.Radauti,str.Stefan cel Mare Nr.38(Adapostul de Noapte Radauti)jud.Suceava
Dispozitia 1080 privind constituirea comisiei de casare pentru obiectele de inventar si mijloace fixe din gestiunile primariei
Dispozitia 1081 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,conform O.U.G 70/2011 privind masurirle de protectie sociala in perioada sezonului rece,modificata si completata de OG nr.27/2013,pentru perioada sezonului rece: 1 noiembrie 2013-31 martie 2014
Dispozitia 1082 privind desemnarea domnului NITU VICTOR – ing.Directia Tehnica in calitate de reprezentant din partea Primariei mun.Radauti care sa faca parte din comisia de receptie finala a lucrarilor executate la obiectivul “Lucrari de reabilitare la instalatiile de apa rece si canal din subsolul GPP Prichindelul”
Dispozitia 1083 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 1084 privind numirea unei comisii pentru evaluarea puilor de tigru de la Parcul Zoologic Radauti,ca urmare a ofertei facuta de d-l.Soimanu Dorin administrator la “Coltul zoologic”Ilisesti
Dispozitia 1085 privind delegarea domnului NASTASE GHEORGHE-angajat al Primariei mun.Radauti,pentru o perioada de 60 de zile la Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului
Dispozitia 1086 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor executate de SC Bader SRL,pentru investitia “Construire Camin pentru persoane varstnice”,situat in str.Francei f.n.
Dispozitia 1087 privind aprobarea platii indemnizatiei de detasare,pentru dl.Scheul Gheorghe-Adrian,secretar al municipiului Radauti
Dispozitia 1088 privind infiintarea popririi pe salariul d-lui Brasoveanu Dantes,referent la sectorul administratie
Dispozitia 1089 privind acordarea ajutorului social pentru UNGUREANU VERA-MARILENA din municipiul RADAUTI,str.Piata Unirii nr.58,Jud.Suceava
Dispozitia 1090 privind numirea unei comisii de receptie finala a lucrarilor executate de SC Symmetrica SRL Veresti, pentru investitia “Amenajare trotuar str.Stefan cel Mare,tronson str.Salcamilor spre Agromec mun.Radauti”
Dispozitia 1091 privind promovarea temporara a domnului Morariu Mihai,in functia publica de director in cadrul Directiei Politiei Locale din cadrul Primariei Municipilui Radauti,pentru o perioada de 2 luni de zile pana la ocuparea prin concurs a postului
Dispozitia 1092 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar la bugetul local si la bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii aferente trim.IV 2013
Dispozitia 1093 privind numirea unei comisii de receptie finala a lucrarilor executate de SC Green Peisage SRL Radauti,pentru investitia “Reabilitare parc de agrement in municipiul Radauti,jud.Suceava”
Dispozitia 1094 privind stabilirea unor masuri pentru implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul aparatului de specialitate al Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 1095 privind modalitatea de recuperare a zilelor de 27,31 decembrie 2013 si de 3 ianuarie 2014 pentru salariatii Primariei Mun.Radauti,institutiilor si sectoarelor subordonate
Dispozitia 1096 privind numirea directorului medical si a comitetului director din cadrul Spitalului municipal “Sf.Doctori Cosma si Damian”Radauti
Dispozitia 1097 privind desemnarea reprezentantilor din partea Primariei mun.Radauti care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor de reamenajare spatii interioare executate la Colegiul Tehnic Radauti
Dispozitia 1098 privind desemnarea reprezentantilor din partea Primariei mun.Radauti care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor de “Reabilitare hol parter corp A” Scoala Gimnaziala “Regina Elisabeta”Radauti
Dispozitia 1099 privind numirea in functia de Agent Inundatii,seful SVSU al municipiului Radauti domnul Babalean Ilie
Dispozitia 1100 privind mentinerea in plata a beneficiarilor de ajutor social care au depus la trei luni declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia
Dispozitia 1101 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-nei COTOS MIHAELA ANGELICA din Radauti,str.MIHAI VITEAZU Fn,Bl.6,Sc.B,Ap.28,judetul Suceava
Dispozitia 1102 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui LAURIC VASILE din Radauti,str.MIHAI VITEAZU Fn,Bl.3,Sc.A,Ap.4,judetul Suceava
Dispozitia 1103 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-nei ZENOVEIOV VASA din Radauti,str.Oborului nr.14,bl.14,sc.C,ap.31,judetul Suceava
Dispozitia 1104 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui UNGUREAN DANIEL HORST din Radauti,str.MIHAI VITEAZU fn,bl.3,sc.A,ap.12,judetul Suceava
Dispozitia 1105 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui CUCERCA GHEORGHE din Radauti,str.OBORULUI nr.16,bl.13,sc.A,ap.5,judetul Suceava
Dispozitia 1106 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui GHERASIM VASILE din Radauti,str.MIHAI VITEAZU fn,bl.15,sc.A,ap.13,judetul Suceava
Dispozitia 1107 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui SIMOTA REMUS ADRIAN din Radauti,str.MIHAI VITEAZU fn,bl.19,sc.A,ap.14,judetul Suceava
Dispozitia 1108 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui MURARIU DOREL din Radauti,str.OBORULUI nr.4,bl.10,sc.A,ap.7,judetul Suceava
Dispozitia 1109 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-nei HALUS ELENA din Radauti,str.MIHAI VITEAZU fn,bl.2,sc.B,ap.27,judetul Suceava
Dispozitia 1110 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui COROAMA SILVESTRU din Radauti,str.VOLOVATULUi nr.69,bl.2,sc.D,ap.39,judetul Suceava
Dispozitia 1111 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-nei HARITON CARINA ELENA din Radauti,str.MIHAI VITEAZU fn,sc.C,ap.32,judetul Suceava
Dispozitia 1112 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-nei DASCALITA LACRAMIOARA din Radauti,str.MIHAI VITEAZU fn,bl.2,sc.B,ap.25,judetul Suceava
Dispozitia 1113 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-nei TIBU ELENA din Radauti,str.OBORULUI nr.2,bl.1,sc.A,ap.2,judetul Suceava
Dispozitia 1114 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui VLADEAN DUMITRU din Radauti,str.MIHAI VITEAZU nr.22,bl.21,sc.C,ap.31,judetul Suceava
Dispozitia 1115 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui SIMOTA SORIN ADRIAN din Radauti,str.MIHAI VITEAZU fn,bl.15,sc.G,ap.76,judetul Suceava
Dispozitia 1116 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui BUZNEANU GHEORGHE IUSTIN din Radauti,str.OBORULUI nr.8,bl.15,sc.B,ap.17,judetul Suceava
Dispozitia 1117 privind rectificarea bugetului local in trim.IV 2013 la activitatea invatamant
Dispozitia 1118 privind inlocuirea domnului Foca Ovidiu,angajat al Casei de Cultura cu functia de director,cu domnul Nistor Isopescu, insp.spec,administrator Primaria Municipiului Radauti in perioada 6-31 ianuarie 2014
Dispozitia 1119 privind stabilirea locului de desfasurare a activitatii doamnei ACHITEI CRISTINA la casieria Serviciului de Impozite si Taxe
Dispozitia 1120 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Braescu Cornelia din Radauti,str.Horea nr.20,ap.1,judetul Suceava
Dispozitia 1121 privind modificarea si completarea dispozitiei nr.839/23.10.2013,de modificare a raportului de serviciu prin detasare, a functionarului public Scheul Gheorghe-Adrian,in functia publica de conducere de secretar al municipiului Radauti
Dispozitia 1122 privind acordarea ajutorului social pentru BOZU NICOLAE din municipiul RADAUTI,str.SALCIMILOR NR.3,Jud.Suceava
Dispozitia 1123 privind acordarea ajutorului social pentru MATIOPA VASILE din municipiul RADAUTI,str.STEFAN CEL MARE NR.38,Jud.Suceava
Dispozitia 1124 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 1125 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-nei TURTUREANU ILEANA din Radauti,str.CALARASi nr.3,bl.3,sc.B,ap.27,judetul Suceava
Dispozitia 1126 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-nei FADURAS AURELIA din Radauti,str.EUDOXIU HURMUZACHI nr.4,sc.A,ap.48,judetul Suceava
Dispozitia 1127 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui DUMITRESCU RADUT-MIHAI din Radauti,str.VOLOVATULUI nr.39,bl.39,sc.C,ap.4,judetul Suceava
Dispozitia 1128 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui GHERMAN VISARION din Radauti,str.STADIONULUI nr.4,bl.B1,sc.A,ap.24,judetul Suceava
Dispozitia 1129 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-nei COVASA ILEANA din Radauti,str.GENERAL IACOB ZADIK nr.27,sc.B,ap.26,judetul Suceava
Dispozitia 1130 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui SAVA GABRIEL-FLORIN din Radauti,str.TUDOR VLADIMIRESCU nr.2,sc.A,ap.9,judetul Suceava
Dispozitia 1131 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 1132 privind desemnarea domnului NITU VICTOR-ing.Directia Tehnica in calitate de reprezentant din partea Primariei mun.Radauti care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor efectuate de SC Ondograf SRL Radauti reprezentand geamuri si usi termopan pentru cladirea liceului “E.Hurmuzachi”si cladire corp B-cladire internat vechi
Dispozitia 1133 privind promovarea d-lui Halus Ioan-Marcel in functia de bibliotecar,gradul II,gradatia baza,la Biblioteca municipala Radauti
Dispozitia 1134 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui HILOTE MARIUS din Radauti,str.BOGDAN VODA nr.10,sc.A,ap.15,judetul Suceava
Dispozitia 1135 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-nei GRIGOREAN DOMNICA din Radauti,str.EUDOXIU HURMUZACHI nr.12,bl.16,sc.A,ap.6,judetul Suceava
Dispozitia 1136 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui JITARIUC TEODOR din Radauti,str.STADIONULUI nr.4,bl.80,sc.B,ap.38,judetul Suceava
Dispozitia 1137 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui Hreniuc Gheorghe din Radauti,str.Piata Unirii nr.18,sc.A,ap.8,judetul Suceava
Dispozitia 1138 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui IFTINCHI VIOREL din Radauti,str.1 MAI nr.1,bl.1,sc.A,ap.32,judetul Suceava
Dispozitia 1139 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-lui MARTINESCU GHEORGHE din Radauti,str.PIATA UNIRII Nr.17,bl.7,sc.A,ap.3,judetul Suceava
Dispozitia 1140 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-nei HAIDAU NiCOLETA IULIANA din Radauti,str.1 MAI nr.1,sc.A,ap.52,judetul Suceava
Dispozitia 1141 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,d-nei LUPASCU MIHAI din Radauti,str.PUTNEI nr.1,bl.21,sc.F,ap.48,judetul Suceava
Dispozitia 1142 privind numire curator special pentru minorul TEISANU TEODOR din Radauti,strada Cosarilor nr.1,judetul Suceava
Dispozitia 1143 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 1144 privind acordarea ajutorului social pentru TANASE PETRU-MIRCEA din municipiul RADAUTI,str.MIHAI VITEAZU nr.1A,sc.C,ap.26,judetul Suceava
Dispozitia 1163 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-nei DENES MARIA din Radauti,str.MIHAI VITEAZU NR.5C,BL.18,SC.B,AP.32,judetul Suceava
Dispozitia 1164 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-lui MARIUTEAC FLORIN CONSTANTIN din Radauti,str.CALEA BUCOVINEI NR.36,SC.C,AP.3,judetul Suceava
Dispozitia 1165 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-lui NISTOR MIHAI din Radauti,str.GRANICERULUI NR.12,BL.49,SC.C,AP.34,judetul Suceava
Dispozitia 1166 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-nei PLESCA DOMNICA din Radauti,str.MIHAI VITEAZU NR.5,SC.A,AP.5,judetul Suceava
Dispozitia 1167 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-nei CARPUS DUMITRU din Radauti,str.GRANICERULUI NR.6,BL.33,SC.C,AP.46,judetul Suceava
Dispozitia 1168 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-lui SARCINSCHI GHEORGHE din Radauti,str.MIHAI VITEAZU NR.1A,SC.D,AP.58,judetul Suceava
Dispozitia 1169 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-nei CIRMACI RODICA din Radauti,str.MIHAI VITEAZU NR.3C,SC.A,AP.2,judetul Suceava
Dispozitia 1170 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-lui COCA LUCIAN ADRIAN din Radauti,str.MIHAI VITEAZU NR.5D,SC.B,AP.30,judetul Suceava
Dispozitia 1171 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-lui BULIGA GHEORGHE din Radauti,str.MIHAI VITEAZU NR.1A,BL.9,SC.D,AP.47,judetul Suceava
Dispozitia 1172 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-nei JURAVLE ION din Radauti,str.MIHAI VITEAZU NR.5B,BL.9,SC.A,AP.8,judetul Suceava
Dispozitia 1173 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-nei ANHELIUC VASILE din Radauti,str.CALEA BUCOVINEI NR.35,SC.A,AP.11,judetul Suceava
Dispozitia 1174 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-nei PINZARU MARIANA din Radauti,str.CALEA BUCOVINEI NR.40,SC.A,AP.4,judetul Suceava
Dispozitia 1175 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-nei LAURIC IOANA TEODORA din Radauti,str.GRANICERULUI NR.4,BL.30,SC.C,AP.55,judetul Suceava
Dispozitia 1176 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-nei BODNAR ANA din Radauti,str.MIHAI VITEAZU NR.1B,BL.22,SC.B,AP.32,judetul Suceava
Dispozitia 1177 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-nei SPAC VALENTIN din Radauti,str.BOGDAN VODA NR.87,ET.I,AP.7,judetul Suceava
Dispozitia 1178 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-lui SIMOTA CORNEL STEFAN din Radauti,str.MIHAI VITEAZU NR.5C,BL.18,SC.A,AP.5,judetul Suceava
Dispozitia 1179 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-nei GAVRILOAIA ZOITA din Radauti,str.CALEA BUCOVINEI NR.32A,SC.A,AP.19,judetul Suceava
Dispozitia 1180 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat d-nei LAVRIC RODICA din Radauti,str.CALEA BUCOVINEI NR.34,SC.B,AP.32,judetul Suceava
Dispozitia 1181 privind acordarea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau combustibili petrolieri,in luna ianuarie 2014,pentru perioada sezonului rece:1 decembrie 2013-31 martie 2014,beneficiarilor Legii416/2001
Dispozitia 1182 privind stabilirea serviciului comunitar-ingrijire la Caminul pentru persoane varstnice pentru Bulgariu Ioan din mun.Radauti,jud.Suceava
Dispozitia 1183 privind stabilirea dreptului la subventia lunara pentru acoperirea diferentei dintre pretul de producere, transport si distributie a energiei termice furnizata populatiei si pretul local al energiei termice facturata populatiei, conform H.C.L. 94/06.06.2013 pentru perioada de iarna 2013-2014 incepand cu luna OCTOMBRIE 2013
Dispozitia 1184 privind modificarea si completarea Art.1 din Dispozitia Primarului nr.1160/24.12.2013 privind stabilirea dreptului la subventia lunara pentru acoperirea diferentei dintre pretul de producere,transport si distributie a energiei termice furnizata populatiei si pretul local al energiei termice facturata populatiei,conform H.C.L. 94/06.06.2013,pentru perioada de iarna 2013-2014

Dispozitii noiembrie 2013

Dispozitia 849 de modificare a dispozitiei nr.513 din 28.06.2013 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru copilul Ilisoi Florin Lucian din Radauti,str.Volovatului nr.75,bl.8,sc.B,ap.33
Dispozitia 850 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numitul Ihnatiw Nicolaus din Radauti,str.Calarasi nr.3,sc.B,ap.20,judetul Suceava
Dispozitia 851 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Lupascu Olimpia din Radauti,str.Stefan cel Mare nr.73,judetul Suceava
Dispozitia 852 privind mentinerea in plata a beneficiarilor de ajutor social care au depus la trei luni declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realiZate de membrii acesteia
Dispozitia 853 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul “Lucrari de intretinere si reparatii strazi si trotuare modernizate in municipiul Radauti”
Dispozitia 854 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar trim.IV 2013 la bugetul local la capitolele Autoritati Publice,Invatamant,Club Sportiv Municipal,Casa Municipala de Cultura,precum si la bugetul local si la bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la Directia de Asistenta Sociala
Dispozitia 855 privind reluarea platii ajutorului social pentru DAN ILIE-RADU din municipiul Radauti,MIHAI BODNAR Nr.36
Dispozitia 856 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica prin procedura concurentiala interna – Servicii de organizare de evenimente aferente proiectului “Tezaure etnoistorice bucovinene”-proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitara din Municipiul Radauti,cod SMIS 18843
Dispozitia 857 privind acordarea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau combustibili petrolieri,in luna noiembrie 2013,pentru toata perioada sezonului rece:1 noiembrie 2013-31 martie 2014,beneficarilor Legii 416/2001
Dispozitia 858 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru LUCEAC DORU din mun.Radauti,str.PIATA UNIRII NR.61
Dispozitia 859 privind reluarea platii ajutorului social pentru COMARITAN VASILE din municipiul Radauti,COSARILOR Nr.11
Dispozitia 860 privind plata sumelor reprezentand,suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare,castigate prin Sentinta civila nr.3133/16.10.2008,definitiva si irevocabila prin Decizia nr.248/12.02.2009,pentru doamna Nicolovici Mihaela
Dispozitia 861 privind plata sumelor reprezentand,suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare,castigate prin Sentinta civila nr.3133/16.10.2008,definitiva si irevocabila prin Decizia nr.248/12.02.2009,pentru doamna Dumitrescu Florentina
Dispozitia 862 privind numirea unei comisii de receptie partiala la lucrarile executate pentru obiectivul “Amenajare locuri de parcare de resedinta” din Municipiul Radauti
Dispozitia 863 privind delegarea pentru o perioada de 60 zile a domnului Morariu Mihai,consilier superior in cadrul compartimentului protectia muncii la compartimentul juridic, din cadrul UAT-Municipiul Radauti
Dispozitia 864 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru RUSU LILIANA din Radauti,str.Gradinilor nr.8
Dispozitia 865 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru MOTOC MARIA din Radauti,str.Cl.Cernauti nr.93
Dispozitia 866 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru HACMAN IOSIF din Radauti,str.C.D.Gherea nr.34
Dispozitia 867 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru GALAN VALERIA din Radauti,str.M.Viteazu nr.10, ap.9
Dispozitia 868 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru MURIN NINA-MARIA din Radauti,str.Ghe.Doja nr.10
Dispozitia 869 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru NICULESCU NICOLETA-LENUTA din Radauti,str.V.COnta nr.16
Dispozitia 870 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru CIRDEI ANGELICA din Radauti,str.Piata Unirii nr.57
Dispozitia 871 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru IASCHIU SAVETA din Radauti,str.Stufului nr.9
Dispozitia 872 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru MOROSAN MARGARETA din Radauti,str.E.Hurmuzachi nr.12,sc.A,ap.1
Dispozitia 873 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru MARCIUC LACRAMIOARA din Radauti,str.Voitinel nr.6
Dispozitia 874 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru RUSU GABRIELA din Radauti,str.A.Motrescu nr.2P
Dispozitia 875 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru BUCULEI MARGARETA din Radauti,str.Ciocirliei nr.7
Dispozitia 876 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru BANILEVICI TABITA din Radauti,str.Aviator Niculescu nr.1
Dispozitia 877 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru ILISOI DOMNICA din Radauti,str.B.Voda nr.89,sc.B,ap.30
Dispozitia 878 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru BALTEI MIHAELA din Radauti,str.M.Bodnar nr.12
Dispozitia 879 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru MANDICI MIHAELA din Radauti,str.St.cel Mare nr.66
Dispozitia 880 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru GRIGORCIUC RADU din Radauti,str.M.Viteazu nr.5A,sc.A,ap.1
Dispozitia 881 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru BUNESCU CRISTINA din Radauti,str.I.Creanga nr.1C
Dispozitia 882 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru NICHITEAN RODICA din Radauti,str.Al.Sahia nr.1
Dispozitia 883 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei PITIC VASILE-STEFAN Radauti,str.Putnei nr.209
Dispozitia 884 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei MOROSAN IOAN Radauti,str.Granicerului nr.10,sc.B,ap.85
Dispozitia 885 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei CACIUR GHEORGHINA Radauti,str.M.Viteazu nr.28
Dispozitia 886 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru VARTOLOMEI MIHAELA-GABRIELA din Radauti,str.1Mai nr.103
Dispozitia 887 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru OLENICI DORINA din Radauti,str.M.Pitei nr.16
Dispozitia 888 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru ANDRIES ILIE din Radauti,str.Spitalului nr.12 ap.2
Dispozitia 889 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru RUSU CATALINA din Radauti,str.Vasile Conta nr.10D
Dispozitia 890 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru BRASOVEANU DANTES din Radauti,str.Vanatorilor nr.20
Dispozitia 891 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru FADOR ANABELA-ANCA din Radauti,str.Tineretului nr.25
Dispozitia 892 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru TCACIU CONSTANTIN din Radauti,str.Vadul Toplitei nr.2C
Dispozitia 893 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru COROLIUC CRISTINA-STEFANIA din Radauti,str.Putnei nr.83
Dispozitia 894 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru REUT DANIELA-ELENA din Radauti,str.M.Viteazu nr.11,sc.A,ap.9
Dispozitia 895 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru NISTOR TATIANA din Radauti,str.Spitalului nr.12 ap.3
Dispozitia 896 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru COLIBABA LILIANA din Radauti,str.Ochiurilor nr.5
Dispozitia 897 privind numirea unei comisii de receptie terminarea lucrarilor executate pentru obiectivul “Covor asfaltic pe str.Aleea Hipodrom inclusiv benzi de acces la garaje existente”in Municipiul Radauti
Dispozitia 898 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,acordat necuvenit
Dispozitia 899 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,acordat necuvenit
Dispozitia 900 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,acordat necuvenit
Dispozitia 901 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,acordat necuvenit
Dispozitia 902 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,acordat necuvenit
Dispozitia 903 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,acordat necuvenit
Dispozitia 904 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,acordat necuvenit
Dispozitia 905 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,acordat necuvenit
Dispozitia 906 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 907 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 908 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 909 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 910 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 911 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 912 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 913 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 914 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 915 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 916 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 917 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 918 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 919 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 920 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 921 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 922 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 923 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 924 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 925 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 926 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 927 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 928 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 929 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 930 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 931 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru SAIN MIHAELA din mun.Radauti,str.Eudoxiu Hurmuzachi nr.4,ap.10
Dispozitia 932 privind aprobarea platii indemnizatiei de transfer,pentru dl.Morariu Mihai,consilier,gradul profesional superior, compartiment securitate si sanatate in munca
Dispozitia 933 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru FASIE LIVIU din Radauti,str.Tineretului nr.33
Dispozitie 934 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru GALAN LENUTA din Radauti,str.Ion Nistor nr.18A
Dispozitie 935 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru GHEORGHINA ELISAVETA din Radauti,str.M.Viteazu nr.5E sc.B,ap.38
Dispozitie 936 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru LUCESCU MARIA din Radauti,str.Petru Rares nr.6 sc.B,ap.25
Dispozitie 937 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru DULGHERIU-BUJANOVSCHI ADRIAN din Radauti,str.B.Voda nr.39,ap.1
Dispozitie 938 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru LAZARESCU LACRAMIOARA din Radauti,str.Pepenariei nr.51
Dispozitie 939 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 940 privind delegarea atributiilor de stare civila domnului Scheul Gheorghe-Adrian,secretar al municipiului Radauti
Dispozitie 941 privind suspendarea prin acordul partilor,a contractului individual de munca al d-lui Babalean Ilie,referent 1A,gradatia 3 la compartimentul situatii de urgenta
Dispozitia 942 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri,necuvenit
Dispozitia 943 privind recuperarea ajutorului social primit necuvenit,conform Legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.10.2012-31.08.2013
Dispozitia 944 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru copilul Niculescu Paul-Daniel din Radauti,str.Vasile Conta nr.16,judetul Suceava
Dispozitia 945 privind delegarea doamnei STAN VALERIA-angajat contractual al Primariei mun.Radauti,pentru o perioada de 4 luni, la Directia de Asistenta Sociala – administrator la Caminul pentru Persoane Varstnice Radauti
Dispozitia 946 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor executate pentru obiectivul “Amenajarea praznicarului existent in grup social pentru angajati,alcatuit din vestiar,WC,dus,chiuveta,loc de servit masa si toaleta pentru vizitatori”din Mun.Radauti
Dispozitia 947 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 948 privind constituirea Grupului de lucru in vederea aplicarii Legii nr.185/2013
Dispozitia 949 privind abrogarea dispozitiei nr.1092/15.11.2012,privind infiintarea popririi pe salariul d-nei Hrehorciuc Marioara-Mihaela,muzeograf gradul I la Muzeul “Samuil si Eugenia Ionet”Radauti
Dispozitia 950 privind infiintarea popririi pe salariul d-lui Galan Adrian-Meliton,politist local,la Directia politiei locale
Dispozitia 951 privind desemnarea reprezentantilor din partea Primariei mun.Radauti care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor de reparatii interioare executate in incinta Colegiului Andronic Motrescu Radauti
Dispozitia 952 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor executate pentru obiectivul “Reparatie invelitoare la sala de sport CSM Bucovina” Radauti
Dispozitia 953 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 954 privind numirea domnului inginer Tibeica Dorin in functia de manager interimar al Spitalului Municipal Radauti “Sf dr.Cosma si Damian”
Dispozitia 955 privind modificarea dispozitiei nr.769/23.09.2013 privind constituirea comisiei de distribuire a alimentelor conform H.G.nr.600/2009
Dispozitia 956 privind suspendarea contractului individual de munca al d-nei Dumenchi Elena,secretar-dactilograf I,gradatia 1
Dispozitia 957 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar la capitolul Invatamant aferente trim.IV 2013 pentru bugetul local si bugetul acrivitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
Dispozitia 958 privind constituirea comisiei de disciplina din cadrul Primariei Municipiului Radauti
Dispozitia 959 privind incetarea suspendarii contractului individual de munca si reluarea activitatii d-lui Babalean Ilie,referent IA,gradatia 3, la compartimentul situatii de urgenta
Dispozitia 960 privind modificarea si completarea comisiei de identificare si inventariere a terenurilor pentru punerea in aplicarea dispozitiilor Legii 15/2003
Dispozitia 961 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,acordat necuvenit
Dispozitia 962 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,acordat necuvenit
Dispozitia 963 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 964 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 965 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 966 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 967 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 968 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 969 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 970 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 971 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 972 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 973 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale,acordat necuvenit
Dispozitia 974 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale,acordat necuvenit
Dispozitia 975 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 976 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 977 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 978 privind modificarea si completarea dispozitie nr.600/09.07.2012 de numire a unei comisii de receptie a lucrarilor pe pajisti(pasuni),proprietatea privata a municipiului Radauti
Dispozitia 979 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 980 privind stabilirea serviciului comunitar-gazduire la Adapostul de noapte pentru Lazarov Vladimir din mun.Radauti, jud.Suceava
Dispozitia 981 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 982 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru DOBOS IOAN asistat la Adapostul de Noapte Radauti, str.STEFAN CEL MARE NR.38
Dispozitia 983 privind acordarea ajutorului social pentru LINU ALEXANDRU din municipiul RADAUTI,str.1MAI NR.103
Dispozitia 984 privind avansarea in gradatia 5,a d-nei Acsantoaie Carmen-Mirela,politist local clasa III,gradul profesional superior, gradatia 4,clasa 29,in cadrul Directiei Politiei Locale a mun.Radauti-compartiment ordine,liniste publica si paza bunurilor
Dispozitia 985 privind numirea unei comisii de receptie partiala pentru obiectivul:”Bloc locuinte sociale cu 20 apartamente Radauti”
Dispozitia 986 privind desemnarea unui reprezentant din partea Primariei mun.Radauti care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor de “Reabilitare a salilor de clasa”la Scoala Gimnaziala “Gheorghe Popadiuc”
Dispozitia 987 privind desemnarea unui reprezentant din partea Primariei mun.Radauti care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor de “Reabilitare corp A”la Scoala Gimnaziala “Regina Elisabeta”Radauti
Dispozitia 988 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul:”Pavare trotuar partea dreapta pe strada Calea Bucovinei in municipiul Radauti”
Dispozitia 989 privind numirea unei comisii privind Planul operativ de interventii pe perioada de iarna 2013-2014
Dispozitia 990 privind numirea unei comisii de receptie pentru lucrarile executate de SC Construct SA la Gradinita cu program normal nr.3
Dispozitia 991 privind constituirea unei comisii de verificare
Dispozitia 992 privind numirea unei comisii privind organizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta,precum si a Centrului Operativ cu activitate temporara la nivelul mun.Radauti
Dispozitia 993 privind stabilirea serviciului comunitar-gazduire la Adapostul de noapte pentru Rotaru Mircea din mun.Radauti,jud.Suceava
Dispozitia 994 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 995 privind constituirea comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor,la examenul organizat pentru promovarea in treapta superioara a personalului contractual debutant din cadrul Bibliotecii municipale Radauti
Dispozitia 996 privind acordarea ajutorului social pentru RUSU LILIANA,str.GRADINILOR NR.8
Dispozitia 997 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor de extindere iluminat public din cartierele Hipodrom si Mihai Viteazu in municipiul Radauti
Dispozitia 998 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul:”Pavare trotuar fata Posta pana la Restaurant “Select” in municipiul Radauti”
Dispozitia 999 privind concedierea d-lui Colibaba Cristian-Alexandru,supraveghetor muzeu la Muzeul Etnografic Radauti
Dispozitia 1000 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,conform O.U.G.70/2011 privind masurile de protectia sociala in perioada sezonului rece,modificata si completata de OG nr.27/2013,pentru perioada sezonului rece: 1 noiembrie 2013-31 martie 2014
Dispozitia 1001 privind constituirea unei comisii de urmarire si verificare a lucrarilor efectuate in cadrul proiectului “Extindere si reabilitarea retelei de apa si apa uzata in aglomerarea Radauti”
Dispozitie 1002 privind constituirea unei comisii de verificare a consumului de apa in perioada iulie-septembrie 2013 din parcul Al.Sahia
Dispozitia 1003 privind mentinerea in plata a beneficiarilor de ajutor social care au depus la trei luni declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia
Dispozitia 1004 privind desemnarea unui reprezentant din partea Primariei mun.Radauti care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor efectuate la Gradinita cu Program Prelungit “Micul Print” Radauti
Dispozitia 1005 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru CIURUSNIUC FLORICA din Radauti din Radauti,str.Garii nr.4,bl.ANL,ap.32
Dispozitia 1006 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru POPESCU ECATERINA din Radauti,str.A.Motrescu nr.59
Dispozitia 1007 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru CRETU LACRAMIOARA-ELENA din Radauti,str.Porumbescu nr.1
Dispozitia 1008 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru GRIGORICIUC RADU din Radauti,str.M.Viteazu nr.5C,sc.A,ap.1
Dispozitia 1009 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru GABOR IONELA-LACRAMIOARA din Radauti,str.Granicerului nr.4,sc.B,ap.38
Dispozitia 1010 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru LEFTER FILARETA din Radauti,str.I.L.Caragiale nr.8
Dispozitia 1011 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru IASCHIU SAVETA din Radauti,str.Stufului nr.9
Dispozitia 1012 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru MURIN NINA-MARIA din Radauti,str.Gh.DOja nr.10
Dispozitia 1013 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru NEMES OANA-ANCUTA din Radauti,str.Salcamilor nr.3
Dispozitia 1014 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru BREABAN RODICA din Radauti,str.Zorilor nr.2B
Dispozitia 1015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru RUSU GABRIELA-MARIANA din Radauti,str.A.Motrescu nr.2P
Dispozitia 1016 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru NICULICA CORINA-STEFANIA din Radauti,str.C.D.Gherea nr.18
Dispozitia 1017 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru CURPAN GEORGETA-CARMEN din Radauti,str.A.Motrescu nr.2F
Dispozitia 1018 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru MOTOC MARIA din Radauti,str.Cl.Cernauti nr.93
Dispozitia 1019 privind acordarea ajutorului social pentru STAN AMALIA-MARIANA din mun.RADAUTI,str.GRADINILOR NR.8
Dispozitia 1020 privind acordarea ajutorului social pentru VIRA ALEXANDRU din mun.RADAUTI,str.TOPLITEI NR.10
Dispozitia 1021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei IONESCU NATALIA-ANCUTA Radauti,str.Garii nr.4,sc.A,ap.7
Dispozitia 1022 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei NICULESCU LACRAMIOARA-LILIANA Radauti str.Gen.I.Zadik nr.20,sc.A,ap.16
Dispozitia 1023 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei CLIPA VASILE Radauti Str.28 Noiembrie nr.8
Dispozitia 1024 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei LUPANCU MARIA Radauti Str.Vanatorilor nr.20
Dispozitia 1025 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei TOMSA VIOLETA Radauti,Str.Crisan nr.3
Dispozitia 1026 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru BALAN ANICA din Radauti,str.Frincei nr.2G
Dispozitia 1027 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru POPESCU SVETLANA din Radauti,str.Caramidariei nr.26A
Dispozitia 1028 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru ILIES IOAN-ILIE din Radauti,str.Dimitrie Dan nr.31
Dispozitia 1029 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru PASLARIU ANA din Radauti,str.Gen.I.Zadik nr.19A,ap.3
Dispozitia 1030 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru COTOS STEFAN-DANIEL din Radauti,str.St.cel Mare nr.53,ap.9
Dispozitia 1031 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru LUCESCU CONSTANTA din Radauti,str.Pompierilor nr.8
Dispozitia 1032 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru CIORAN ASPAZIA-FELICIA din Radauti,str.St.cel Mare nr.53,ap.2
Dispozitia 1033 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru HINTAR CALIN-FLORIN din Radauti,str.St.cel Mare nr.24,ap.3
Dispozitia 1034 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru ROTAR ASPAZIA din Radauti,str.M.Viteazu nr.7,ap.92
Dispozitia 1035 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru MOLOCI GEORGETA-SILVIA din Radauti,str.St.cel Mare nr.121A
Dispozitia 1036 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru DRAGAN CLAUDIA din Radauti,str.1 Mai nr.20
Dispozitia 1037 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru CUZMIN MARIA-DANIELA din Radauti,str.Cl.Cernauti nr.100
Dispozitia 1038 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru IFTIMOVICI NICOLETA din Radauti,str.Putnei nr.121
Dispozitia 1039 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru GRIJINCU DIAMANTA din Radauti,str.M.Viteazu nr.11,sc.A,ap.58
Dispozitia 1040 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru SAIN MIHAELA din Radauti,str.P.Grigorescu nr.19
Dispozitia 1041 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru LUCESCU ELENA din Radauti,str.Tamplarilor nr.2A
Dispozitia 1042 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru BEGHEAN MARIETA din Radauti,str.Tineretului nr.35
Dispozitia 1043 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru BODNAR FLORIN-IOAN din Radauti,str.1 MAI nr.33H
Dispozitia 1044 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru PROBOTEANU RODICA-MONICA din RAdauti,str.Tineretului nr.1,ap.2
Dispozitia 1045 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru EUTIFIEV SORINA din Radauti,str.Horodnicului nr.42
Dispozitia 1046 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru CERNAUTAN RODICA-ADRIANA din Radauti,str.M.Viteazu nr.FN,bl.12,ap.40
Dispozitia 1047 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei GHERASIM CRISTINA-ALINA Radauti,str.Gh.Doja nr.19A
Dispozitia 1048 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru STRIMBU EUGEN din Radauti,str.Horodnicului nr.18
Dispozitia 1049 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru LUPANCU ELENA din Radauti,str.M.Viteazu nr.1,sc.A,ap.19
Dispozitia 1050 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru IONESI LUCIA din Radauti,str.Paraielor nr.1
Dispozitia 1051 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
Dispozitia 1052 privind reluarea activitatii si reincadrarea dnei Pusac Alina-Crina,consilier asistent,in cadrul Serviciului impozite si taxe
Dispozitia 1053 privind acordarea ajutorului social pentru BOZU ADOLFINA-ASPAZIA din mun.RADAUTI,str.PUTNEI NR.1
Dispozitia 1054 privind acordarea ajutorului social pentru SPINU ARETA-LILIANA din mun.RADAUTI,str.STADIONULUI NR.4,bl.80,sc.D,ap.65
Dispozitia 1055 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica prin procedura concurentiala interna-Servicii de organizare de evenimenteaferente proiectului “Tezaure etnoistorice bucovinene”-proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitara din Municipiul Radauti,cod SMIS 18843
Dispozitia 1056 privind acordarea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni sau combustibili petrolieri,in luna octombrie 2013,pentru toata perioadasezonului rece: 1 noiembrie 2013-31 martie 2014, beneficiarilor Legii 416/2001
Dispozitia 1057 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,d-nei IONESI LUCIA din Radauti,str.PARAIELOR nr.1
Dispozitia 1058 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,d-nei BANILEVICI TABITA FLORENTINA din Radauti,str.AVIATOR NICULESCU nr.1
Dispozitia 1059 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,d-lui BRASOVEANU DANTES din Radauti,str.Vanatorilor nr.20

Dispozitii octombrie 2013

Dispozitia 781 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Vartolomei Lorina din municipiul Radauti
Dispozitia 782 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Scripcariuc Mixandra din municipiul Radauti
Dispozitia 783 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Padovei Carmen Georgiana din municipiul Radauti
Dispozitia 784 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Mocanu Ana din municipiul Radauti
Dispozitia 785 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Guta Eleonora din municipiul Radauti
Dispozitia 786 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Constantin Mihaela din municipiul Radauti
Dispozitia 787 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ionesi Georgeta din municipiul Radauti
Dispozitia 788 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Marocico Mariana din municipiul Radauti
Dispozitia 789 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Grosaru Ana Sabina din municipiul Radauti
Dispozitia 790 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Andronic Georgeta din municipiul Radauti
Dispozitia 791 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Dudulean Daniela din municipiul Radauti
Dispozitia 792 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Drohobitchi Ancuta Talida din municipiul Radauti
Dispozitia 793 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru David Mihaela Petruta din municipiul Radauti
Dispozitia 794 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Hotopila Oltea Daniela din municipiul Radauti
Dispozitia 795 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Matei Anisoara din municipiul Radauti
Dispozitia 796 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Buznean Gheorghe din municipiul Radauti
Dispozitia 797 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Reut Daniela Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 798 privind verificarea,actualizarea si incasarea taxei pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiilor privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica in mun.Radauti
Dispozitia 799 privind inventarierea activelor fixe corporale in curs de executie -cont nr.231 si includerea acestora in patrimoniul mun.Radauti 
Dispozitia 800 privind avansarea in gradatia 3, a dlui ROATA ADIN-ADRIAN,casier,gradatia 2,clasa 18,la sectorul piata-obor
Dispozitia 801 privind suspendarea platii ajutorului social pentru NISTOR REMUS din mun.Radauti str.Stefan cel Mare nr.38
Dispozitia 802 privind suspendarea platii ajutorului social pentru LUCEAC DORU  din mun.Radauti str.Piata Unirii nr.61

Dispozitia 803 privind delegarea doamnei STAN VALERIA -angajarea contractual la Primaria mun.Radauti,pentru o perioada de 3 luni, in cadrul biroul relatii cu publicul-registratura

Dispozitia 804 privind reluarea activitatii dlui BODNARIU ADRIAN-CORNEL,politist local clasa III,gradul profesional asistent,gradatia 2,clasa 18, in cadrul Directiei Politiei Locale a mun.Radauti-compartiment ordine,liniste publica si paza bunurilor
Dispozitia 805 privind incetarea raportului de serviciu prin acordul consemnat in scris, al dlui DANILET TEODOR,politist local clasa III,gradul profesional superior,gradatia 5,in cadrul Directiei Politiei Locale a mun.Radauti,jud.Suceava-compartimentul ordine,liniste publica si paza bunurilor
Dispozitia 806 privind acordarea ajutorului social pentru PINIUC MARINELA din municipiul RADAUTI,str.MIHAI VITEAZU NR.9,SC.A,AP.97,jud.Suceava
Dispozitia 807 privind acordarea ajutorului social pentru GUTA ELEONORA str.1MAI NR.103
Dispozitia 808 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 809 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 810 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 811 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 812 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 813 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 814 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,acordat necuvenit
Dispozitia 815 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri,acordat necuvenit
Dispozitia 816 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 817 privind constituirea Comisiei de evaluare si receptie a machetei pentru filmul documentar aferent proiectului”Tezaure etnoistorice bucovinene”- Proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitara din municipiul Radauti,cod SMIS 18843
Dispozitie 818 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica prin Cerere de oferte -Executie lucrari pentru obiectivul de investitii “Amenajare zona pietonala,str.Piata Unirii din mun.Radauti”
Dispozitie 819 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitie 820 privind acordarea ajutorului social pentru POJAR CRISTINA din municipiul RADAUTI,str.Stefan cel Mare NR.53
Dispozitia 821 privind constituirea comisiei pentru verificarea tuturor operatiunilor economico-financiare privind cheltuielile de capital efectuate din bugetul local precum si pentru inregistrarea in evidenta sintetica si analitica a rezultatelor verificarilor prin inventariere cnf. Deciziei nr. 45/53 din 01.10.2013 a Camerei de Conturi Suceava
Dispozitia 822 privind constituirea comisiei centrale pentru verificarea si aducerea la indeplinire a dispozitiilor cuprinse in Decizia nr. 45/53 din 01.10.2013 a Camerei de Conturi Suceava
Dispozitia 823 privind incetarea prin demisie a raportului de serviciu a dlui Caciur Cristian, consilierjuridic, gradul profesional principal, gradatia 2 in cadrul compartimentului juridic
Dispozitia 824 privind numirea unei comisii de verificare a stadiului de aducere la starea initiala a strazilor din mun. Radauti executate de SC Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau Gmb&Co KG Germania pentru investitia “Extindere si reabilitare a retelelor de apa si apa uzata din aglomerarea Radauti”
Dispozitia 825 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 826 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 827 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numitul Baumgartner Iosef din Radauti, str. Martisor, nr.39, jud. Suceava
Dispozitia 828 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru copilul Popescu Mihai Daniel din Radauti, str. Mihai Viteazu, nr. 5, sc.B, ap. 32, jud. Suceava
Dispozitia 829 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numitul Codau Ticu-Gheorghe din Radauti, str. Mihai Viteazu, bl.16, sc. A, ap. 3, jud. Suceava
Dispozitia 830 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numitul Olinici Gheorghe din Radauti, str. Mihai Eminescu, nr.44, jud. Suceava
Dispozitia 831 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 832 privind sanctionarea dlui Foca Cezar Gheorghe, politist local clasa III, gradul profesional superior, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale a mun. Radauti – compartiment circulatia pe drumurile publice
Dispozitia 833 privind sanctionarea dlui Cazacu Gavril, politist local clasa III, gradul profesional superior, gradatia 3, in cadrul Directiei Politiei Locale a mun. Radauti – compartiment circulatia pe drumurile publice
Dispozitia 834 privind numirea unei comisii de analiza,selectie a solicitarilor si de repartizare a locuintelor prin ANL
Dispozitia 835 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Dinescu Elisaveta din Radauti,str.Volovatului nr.71,sc.C,et.III,ap.38,judetul Suceava
Dispozitia 836 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Sindilariu Catrina din Radauti, str.Piraielor nr.5,judetul Suceava
Dispozitia 837 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Prelipcean Elena din Radauti, str.Granicerului rnr.4,sc.D,et.IV,ap.74 judetul Suceava
Dispozitia 838 privind incetarea de drept a raportului de serviciu d-lui Herghiligiu Haralambie,secretar al municipiului Radauti
Dispozitia 839 privind modificarea raportului de serviciu prin detasare,a functionarului public Scheul Gheorghe-Adrian,in functia publica de conducere de secretar al municipiului Radauti
Dispozitie 840 privind sanctionarea d-lui Balint Adrian-Liviu,politist local clasa I,gradul profesional asistent,gradatia 4,in cadrul Directiei Politiei Locale a mun.Radauti-compartiment evidenta persoanelor si dispecerat
Dispozitia 841 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 842 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
Dispozitia 843  de rechemare din concediul de odihna a d-nei Romencu Camelia,consilier superior, in cadrul Serviciului Contabilitate,Buget-Finante
Dispozitia 844 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor “Racord energie electrica(definitiv)la Gradinita cu Program Prelungit Pinochio”,din municipiul Radauti
Dispozitia 845 privind desemnarea reprezentantilor din partea Primariei mun.Radauti care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor de reparatii executate la Scoala Gimnaziala “Regina Elisabeta”
Dispozitia 846 de modificare si completare a dispozitiei nr.775 din 27.09.2013 privind delegarea atributului de ordonatorprincipal de credite domnului viceprimar Ciobotariu Dumitru,inlocuitor de drept al primarului
Dispozitia 847 privind acordarea ajutorului social pentru BUCACIUC GHEORGHE-NICOLAE din municipiul RADAUTI str.MIHAI VITEAZU nr.8 SC.B ET.2 ap.32
Dispozitia 848 privind modificarea raportului de serviciu prin transferul in interesul serviciului,a functionarului public Morariu Mihai, in functia publica de executie de consilier,gradul profesional superior,gradatia 5

Dispozitii septembrie 2013

Dispozitia 724 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Cazac Domnica din municipiul Radauti
Dispozitia 725 privind constituirea Comisiei de evaluare si receptie a scenariului pentru filmul documentar aferent proiectului “Tezaure etnoistorice bucovinene”
Dispozitia 726 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 727 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 728 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 729 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 730 privind modificarea si completarea dispozitiei nr.187/27.02.2013, privind modificarea si completarea dispozitiei nr.146/06.02.2013 de mentinere a sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare pentru personalul din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 731 privind stabilirea serviciului comunitar – ingrijire la Caminul pentru persoane varstnice pentru Hutuleac Domnica din municipiul Radauti
Dispozitia 732 privind modificarea repartizarii sumelor defalcate din TVA din trim. al IV lea in trim. al III lea 2013
Dispozitia 733 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar aferente trim al III lea 2013 la bugetul local pentru Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu
Dispozitia 734 privind acordarea ajutorului social pentru Nold Violeta din municipiul Radauti
Dispozitia 735 privind numirea unei comisii de receptie lucrari de marcaje rutiere longitudinale pietonale
Dispozitia 736 privind delegarea d-nei Cenusa Magdalena Reveca pentru o perioada de 6 luni la serviciul IT
Dispozitia 737 privind delegarea d-nei Hrehorciuc Marioara – angajat la Muzeul Etnografic Radauti, pentru o perioada de 4 luni la biroul Registratura
Dispozitia 738 privind infiintarea popririi pe salariu d-lui Foca Cezar Gheorghe, politist local la Directia Politiei Locale
Dispozitia 739 privind incetarea ajutorului social pentru Motriuc Ilie Stefan din municipiul Radauti
Dispozitia 740 de modificare si completare a dispozitiei nr.382/20.04.2012, privind functionarii publici din cadrul Directiei Politiei Locale Radauti imputerniciti pentru a constata contraventii si aplica sanctiuni
Dispozitia 741 privind numirea inlocuitorilor d-lui secretar Haralambie Herghiligiu pentru perioada efectuarii concediului legal de odihna
Dispozitia 742 privind acordarea ajutorului social pentru Dringoi Viorel din municipiul Radauti
Dispozitia 743 privind numirea unei comisii de receptie pentru investitia montare usi noi din PVC la obiectivul Gradinita cu program prelungit “Micul Print” nr. 3 Radauti
Dispozitia 744 privind reluarea activitatii d-lui Hriscu Catalin, politist local clasa III, in cadrul Directiei Politiei Locale a mun. Radauti
Dispozitia 745 privind modificarea repartizarii trimestriale in cadrul aceluiasi capitol bugetar la Directia Asistenta Sociala Radauti
Dispozitia 746 privind desemnarea reprezentantilor din partea Primariei mun. Radauti care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor de reparatii executate la Scoala Gimnaziala “Regina Elisabeta”
Dispozitia 747 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta de indata
Dispozitia 748 privind desemnarea unei comisii de inventariere faptica a lucrarilor executate la obiectivul de investitii “Gradinita cu Program Prelungit str. Dimitrie Dan f.n. din mun. Radauti”
Dispozitia 749 privind desemnarea unei comisii de analiza si verificare a sesizarii d-lui Morosan Marius
Dispozitia 750 privind acordarea ajutorului social pentru Bozu Romana din municipiul Radauti
Dispozitia 751 privind acordarea ajutoare financiare din bugetul local
Dispozitia 752 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Iesanu Ileana din municipiul Radauti
Dispozitia 753 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica pentru obiectivele “Lucrari asfaltare str. Hambarului, str. Hipodromului, Aleea Hipodrom” si “Lucrari asfaltare str. Ing. Andronic Motrescu, tronson 1 Mai, str. Jalcau”
Dispozitia 754 privind constituirea unei comisii de inventariere a materialelor achizitionate de SC Iosimar SRL Marginea pentru izolarea teraselor /planseelor precum si a tamplariei PVC
Dispozitia 755 privind constituirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor pentru investitia “Alimentare cu energie electrica la blocul ANL pentru medicii rezidenti in nr. de 24 de apartamente situat in curtea Spitalului municipal Radauti”
Dispozitia 756 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Dan Ilie Doru din municipiul Radauti
Dispozitia 757 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Bozu Adolfina Aspazia din municipiul Radauti
Dispozitia 758 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Comaritan Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 759 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 760 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 761 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 762 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 763 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 764 privind acordarea ajutoare financiare din bugetul local
Dispozitia 765 privind rechemarea din concediul de odihna a d-lui Herghiligiu Haralambie, secretar al municipiului
Dispozitia 766 privind acordarea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, in luna octombrie 2013 pentru durata sezonului rece
Dispozitia 767 privind acordarea ajutoare financiare din bugetul local
Dispozitia 768 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
Dispozitia 769 privind constituirea comisiei de distribuire a alimentelor
Dispozitia 770 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar si bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, aferente trim al III lea 2013 la capitolele Invatamant si Serviciul Public Evidenta Persoanei
Dispozitia 771 privind numirea unei comisii de receptie partiala la lucrarile executate pentru obiectivul “Amenajare locuri de parcare de resedinta” din municipiul Radauti
Dispozitia 772 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 773 privind reluarea activitatii d-lui Danilet Teodor, politist local clasa a-III-a, in cadrul Politiei Locale a municipiului Radauti
Dispozitia 774 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar aferente trim al III lea 2013 la bugetul local la capitolul Autoritati Publice
Dispozitia 775 privind delegarea atributului de ordonator principal de credite d-lui viceprimar Ciobotariu Dumitru, inlocuitor de drept al primarului
Dispozitia 776 privind desemnarea Roman Valentin reprezentatnt al Municipiului Radauti responsabil cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie la nivelul UAT Radauti
Dispozitia 777 privind numirea unei comisii de receptie pentru investitia “Reparatii trotuare cu dale prefabricate din beton” executate de SC Symmetrica SRL
Dispozitia 778 privind acordarea ajutorului social pentru Cobzaru Ion din municipiul Radauti
Dispozitia 779 privind incetarea ajutorului social pentru Serban Vasile Marcel din municipiul Radauti
Dispozitia 780 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica prin cerere de oferte – Proiect Tehnic si executie “Modernizare str. Francei si str. Abatorului (partial)” din municipiul Radauti

Dispozitii august 2013

Dispozitia 652 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 653 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 654 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 655 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 656 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 657 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 658 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 659 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 660 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 661 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 662 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 663 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 664 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 665 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 666 privind numirea unui curator special pentru minora Semeniuc Michitiuc Sabina, din municipiul Radauti
Dispozitia 667 privind suspendarea cu acordul partilor a contractului individual de munca al d-lui Colibaba Cristian Alexandru, supraveghetor muzeu
Dispozitia 668 privind constituirea comisiei de eveluare a ofertelor pentru achizitia publica prin Cerere de oferte – Proiect tehnic si executie lucrari “Modernizare str. Francei si str. Abatorului (partial) din municipiul Radauti”
Dispozitia 669 privind reluarea activitatii d-nei Achitei Cristina, consilier asistent, in cadrul serviciului urbanism- compartiment locativ
Dispozitia 670 privind infiintarea popririi pe salariul d-lui Stogrea Cristinel, muncitor la compartimentul administrarea cimitirelor
Dispozitia 671 privind numirea unui curator special pentru minorul Plamada Andrei Mark, din municipiul Radauti
Dispozitia 672 privind acordarea unor ajutoare financiare din bugetul local
Dispozitia 673 privind sanctionarea d-nei Acsantoaie Carmen Mirela, politist local in cadrul Directiei Politiei Locale Radauti – compartiment ordine, liniste publica si paza
Dispozitia 674 privind sanctionarea d-lui Cazacu Dorin, politist local in cadrul Directiei Politiei Locale Radauti – compartiment circulatia pe drumurile publice
Dispozitia 675 privind incetarea de drept a raportului de serviciu al functionarului public Balmus Emil, consilier superior, ca urmare a decesului
Dispozitia 676 privind desemnarea reprezentantilor Primarului municipiului Radauti in Consiliile de administratie ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat
Dispozitia 677 privind compensarea cu timp liber corespunzator a orelor lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care nu se lucreaza, pentru functionarii publici de executie pe luna august 2013
Dispozitia 678 privind stabilirea serviciului comunitar – ingrijire la Caminul pentru persoane varstnice pentru Brasoveanu Gheorghe din municipiul Radauti
Dispozitia 679 privind aprobarea Planului de servicii prvind pe minora Ciobanu Denisa Iuliana din municipiul Radauti
Dispozitia 680 privind acordarea unor ajutoare sociale de la bugetul local
Dispozitia 681 privind acordarea ajutorului social pentru Dobos Elemer din municipiul Radauti
Dispozitia 682 privind acordarea ajutorului social pentru Plutariu Rodica din municipiul Radauti
Dispozitia 683 privind numirea unui curator special pentru minora Samson Larisa Iulia din municipiul Radauti
Dispozitia 684 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor pentru investitia “Amenajare sala de clasa si dormitorin mansarda Gradinitei GPP Pinochio” situata in str. Dimitrie Dan nr.8A din municipiul Radauti
Dispozitia 685 de revocare a dispozitiei nr.670/07.08.2013 privind infiintarea popririi pe salariul d-lui Stogrea Cristinel, muncitor la comparimentul administrarea cimitirelor
Dispozitia 686 de rechemare din concediul de odihna a d-lui Rautu Romeo Adrian, politist local la Directia Politiei Locale Radauti
Dispozitia 687 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Golescu Mihai din municipiul Radauti
Dispozitia 688 privind mentinerea in plata a beneficiarilor de ajutorul social care au depus la 3 luni declaratia pe proprie raspunderea privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia
Dispozitia 689 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
Dispozitia 690 privind numirea unui curator special pentru minora Amarfei Alessia din municipiul Radauti
Dispozitia 691 privind acordarea unui ajutor social de la bugetul local
Dispozitia 692 privind numirea unei comisii de receptie pentru investitia “Reparatii imbracaminte trotuare municipiul Radauti” efectuate de catre SC Symmetrica SRL
Dispozitia 693 privind recuperarea zilei de 16.08.2013 de catre salariatii Primariei Municipiului Radauti
Dispozitia 694 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar aferente trim. al III –lea 2013 la bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii Club Sportiv Municipiului Radauti
Dispozitia 695 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Maicec Elena Nicoleta din municipiul Radauti
Dispozitia 696 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bodnarescu Mariana din municipiul Radauti
Dispozitia 697 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Costea Gheorghe din municipiul Radauti
Dispozitia 698 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Tamazlicariu Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 699 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Ursaciuc Ionela Mariana din municipiul Radauti
Dispozitia 700 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Iesanu Ileana din municipiul Radauti
Dispozitia 701 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Isopescul Mihaela din municipiul Radauti
Dispozitia 702 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Solovastru Diana Mariana din municipiul Radauti
Dispozitia 703 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Michitiuc Angelica din municipiul Radauti
Dispozitia 704 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Semeniuc Michitiuc Ana din municipiul Radauti
Dispozitia 705 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Marocico Acxenia din municipiul Radauti
Dispozitia 706 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Margalina Mihaela Dorina din municipiul Radauti
Dispozitia 707 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Gatej Corneliu Marius din municipiul Radauti
Dispozitia 708 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Mayerhoffer Mariana din municipiul Radauti
Dispozitia 709 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Tibu Tudor Mihai din municipiul Radauti
Dispozitia 710 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Mathian Lacramioara Lucica din municipiul Radauti
Dispozitia 711 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Negru Maria Mirela din municipiul Radauti
Dispozitia 712 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Petrescu Nadia Daniela din municipiul Radauti
Dispozitia 713 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Motriuc Ilie Stefan din municipiul Radauti
Dispozitia 714 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Micliuc Daniela din municipiul Radauti
Dispozitia 715 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Ciobotar Domnica din municipiul Radauti
Dispozitia 716 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Zaharie Paraschiva din municipiul Radauti
Dispozitia 717 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Adelita Lucia elena din municipiul Radauti
Dispozitia 718 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Cicon Florina Lacramioara din municipiul Radauti
Dispozitia 719 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Gabor Ionela Lacramioara din municipiul Radauti
Dispozitia 720 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Abalasei Cristina din municipiul Radauti
Dispozitia 721 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Ilica Aspazia Aurica din municipiul Radauti
Dispozitia 722 privind desemnarea d-lui Rautu Romeo – responsabil al Politiei Locale pana la data sustinerii examenului de ocupare a functiei vacante de director al Politiei Locale
Dispozitia 723 privind numirea unui curator special pentru minora Amarfei Alessia din municipiul Radauti

Dispozitii Iulie 2013

Dispozitia 521 privind incetarea de drept a raportului de serviciu al d-luiBujdei Nicolae,director al Directiei Politiei Locale a mun. Radauti
Dispozitia 522 privind constituirea  comisiei de disciplina  din cadrul Primariei mun. Radauti
Dispozitia 523 privind convocarea Consiliului Local al mun. Radauti in sedinta de indata
Dispozitia 524 privind constituirea  comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica”Lucrari de reparatii la imbracamintea trotuarelor cu dale prefabricate din beton din mun. Radauti”
Dispozitia 525 privind devierea traficului rutier in zona centrala a mun. Radauti
Dispozitia 526 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 527 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 528 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 529 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 530 privind incetarea dreptului la alocatia pentru Giurgiu Lidia-Gabriela din Radauti, str. Mica, nr. 8
Dispozitia 531 privind incetarea dreptului la alocatia pentru Vartolomei Mihaela din Radauti, str.1 Mai, nr. 103
Dispozitia 532 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Popescu Ana-Maria din Radauti, str.Mihai Viteazu, nr. 5, sc.B, ap.32
Dispozitia 533 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Lozneanu Maria-Mihaela din Radauti, str.Pepenariei, nr. 75
Dispozitia 534 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Cernautan Rodica-Adriana din Radauti, str.Mihai Viteazu, f. nr. ,bl.12 sc.C, ap.40
Dispozitia 535 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Pislar Liliana-Lacrimioara din Radauti, str.Putnei, nr. 190
Dispozitia 536 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Lazarescu Lacrimioara din Radauti, str.Pepenariei, nr. 51
Dispozitia 537 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Sbiera Mirela-Marioara din Radauti, str.Mihai Viteazu, nr. 1E, ap.15
Dispozitia 538 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Coca Carmen, din Radauti, str. Viitorului, nr. 7
Dispozitia 539 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Covasa Elena, din Radauti, str. Dimitrie Onciul, nr. 37
Dispozitia 540 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Tofei Maria, din Radauti, str.Mihai Viteazu, nr. 11,ap. 40
Dispozitia 541 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Ciobotar Florentina, din Radauti, str.Stefan cel Mare, nr. 112
Dispozitia 542 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Anton Iuliana-Daniela, din Radauti, str. Calea Bucovinei, nr. 35, ap.7
Dispozitia 543 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Donisan Iuliana-Mihaela, din Radauti, str. Sfantul Dumitru, nr. 3
Dispozitia 544 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Dujac Marioara, din Radauti, str. Mihai Bodnar, nr. 93
Dispozitia 545 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Ureche Marian din Radauti, str.Eudoxiu Hurmuzachi, nr. 2, ap. 5
Dispozitia 546 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Tamazlicaru Elena din Radauti, str.Tirului, nr. 10
Dispozitia 547 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Ursaciuc Ionela-Mariana din Radauti, str.Mihai Viteazu,  f.nr. ,bl. 6, ap.12
Dispozitia 548 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Firici Lenuta-Adina din Radauti, str.Calea Cernauti, nr. 55
Dispozitia 549 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Popescu Ecaterina din Radauti, str.Garii, nr.4, bl. ANL, ap. 14
Dispozitia 550 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Vlonga Corneliu din Radauti, str.Oborului, nr.16,  ap. 11
Dispozitia 551 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Scripcariuc Mixandra din Radauti, str.Salcamilor, nr. 3
Dispozitia 552 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Grosu Vasile din Radauti, str. Papetariei, nr. 21A
Dispozitia 553 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Toderiuc Nadia-Maria din Radauti, str. Granicerului,  nr. 14 , ap.29
Dispozitia 554 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bozu Romana din Radauti, str. Putnei, nr.81
Dispozitia 555 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bozu Dentes-Iulian din Radauti, str. Putnei, nr.81
Dispozitia 556 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bozu Adolfina din Radauti, str. Putnei, nr.81
Dispozitia 557 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Irimescu Adriana-Ana din Radauti, str. A. Motrescu, nr.49
Dispozitia 558 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Temciuc Lacrimioara din Radauti, str. Ochiurilor, nr.11
Dispozitia 559 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Florescu Cornelia din Radauti, str. Putnei, nr.189
Dispozitia 560 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Ciucico Tiberiu din Radauti, str. Marasesti, nr.2A
Dispozitia 561 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Ionesi Elena din Radauti, str. Mihai Bodnar, nr.35
Dispozitia 562 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Burciu Istera din Radauti, str. Granicerului,  nr. 6 , ap.22
Dispozitia 563 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Rezus Mariea din Radauti, str.Mihai Viteazu,  nr. 7 , ap.78
Dispozitia 564 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Olinici Daniela- Elena din Radauti, str. Plopilor, nr.6
Dispozitia 565 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Batista Daniel din Radauti, str. 1 Mai, nr.88
Dispozitia 566 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bostiog Maria-Loredana din Radauti, str.Mihai Viteazu,  nr. 3D , ap.27
Dispozitia 567 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Romaniuc Mihaela din Radauti, str. C.D. Gherea, nr.7
Dispozitia 568 privind plata unor sume restante pentru d-l Bujdei Nicolai, director al Directiei Politiei Locale Radauti
Dispozitia 569 privind plata unor sume restante pentru d-l Bujdei Nicolai, director al Directiei Politiei Locale Radauti
Dispozitia 570 privind desfacerea la sticla sau pahar de catre societatile comerciale cu ocaziaq sarbatoririi “Zilelor municipiului Radauti”
Dispozitia 571 privind acordarea  unui ajutor  financiar din bugetul local
Dispozitia 572 privind constituirea  comisiei de receptie pentru lucrarile executate la investitia Locuinte sociale, str. 1 Mai, nr. 103, tronson A, de catre SC Victor Construct SRL, Botosani
Dispozitia 573 privind acordarea  unui ajutor  financiar din bugetul local
Dispozitia 574  privind convocarea Consiliului Local al mun. Radauti in sedinta de indata
Dispozitia 576 privind infiintarea popririi pe salariul d-lui Sofian Vasile, sector Parc Zoo
Dispozitia 577 privind acordarea ajutorului social pentru Chirilov Mihaela Brindusa din municipiul Radauti
Dispozitia 578 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica prin Cerere de oferte – Servicii de elaborare a materialelor de promovare si marketing al produselor turistice, inclusiv realizarea, construirea şi închirierea standurilor expoziţionale în cadrul târgurilor şi evenimentelor naţionale de turism, aferente proiectului  „Tezaure etnoistorice bucovinene” – proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitara din Municipiul Rădăuţi, cod SMIS 18843
Dispozitia 579 privind prelungirea desemnarii d-nei Georgescu Lucia, muzeograf II, ca responsabil al Muzeului Etnografic “Samuil si Eugenia Ionet” Radauti
Dispozitia 580 privind prelungirea pentru o perioada de 3 luni a dispozitiei primarului nr. 318/05.04.2013, privind preluarea temporara de catre d-ra Mitric Elena a functiei publice de sef  serviciu contabilitate, buget, finante din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 581 privind numirea unui curator special pentru minorul Gramada Petruneac Emanuel din municipiul Radauti
Dispozitia 582 privind numirea unei comisii de receptie pentru situatia de lucrari prezentata de d-l ing. Vataman Dorin pentru investitia “Gradinita cu program normal” situata in str. Horia din municipiul Radauti
Dispozitia 583 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
Dispozitia 584 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 585 privind desemnarea reprezentantilor Primariei municipiului Radauti pentru folosirea Registrului Electoral si tiparirea listelor electorale permanente
Dispozitia 586 privind desemnarea reprezentantului Primariei municipiului Radauti care sa colaboreze cu Ministerul Sanatatii in vederea accesarii aplicatiei informatice pentru colectarea datelor necesare elaborarii Strategiei Nationale de Sanatate Publica din Romania
Dispozitia 587 privind numirea unui curator special pentru minorul Donisan Emanuel din municipiul Radauti
Dispozitia 588 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Rusu Gheorghe din municipiul Radauti
Dispozitia 589 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Nold Violeta din municipiul Radauti
Dispozitia 590 privind acordarea ajutorului social pentru Bozu Adolfina Aspazia din municipiul Radauti
Dispozitia 591 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Rusu Adrian din municipiul Radauti
Dispozitia 592 privind numirea unei comisii de receptie partiala a lucrarilor pentru investitia “Executie lucrari – Alimentare cu energie electrica si iluminat public pe strada Comandor Dan Ghica Cucerca” executate de catre SC Energo Consult SRL
Dispozitia 593 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 594 privind acordarea unor ajutoare financiare din bugetul local
Dispozitia 595 privind numirea unei comisii de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica prin Cerere de oferte – “Amenajare locuri de parcare de resedinta in municipiul Radauti”
Dispozitia 596 privind eliberarea din functia publica a d-lui Cenusa Adrian Dorin din cadrul Directiei Politiei Locale a municipiului Radauti
Dispozitia 597 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru David Nicolai din Radauti
Dispozitia 598 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara
Dispozitia 599 privind acordarea ajutorului social pentru Marciuc Aurica din municipiul Radauti
Dispozitia 600 privind virarile de credite bugetare aferente trim. al III –lea 2013 la capitolul Invatamant si la DAS a municipiului Radauti
Dispozitia 601 privind avansarea in gradatia I a d-nei Bilan Anda Raluca, medic stomatolog la sectorul Activitatea medicala scolara
Dispozitia 602 privind avansarea in gradatia 3 a d-nei Smadici Delia, asistent medical la sectorul Activitatea medicala scolara
Dispozitia 603 privind avansarea in gradatia 3 a d-lui Duciag Marius Gicu, politist local in cadrul Directiei Politiei Locale a municipiului Radauti
Dispozitia 604 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 605 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Matiopa Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 606 privind mentinerea in plata a beneficiarilor de ajutorul social care au depus la 3 luni declaratia pe proprie raspunderea privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia
Dispozitia 607 privind numirea unei comisii care se va ocupa de organizarea Targului Olarilor “Ochiul de Paun” editia nr. XXXI din municipiul Radauti
Dispozitia 608 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Drohobitchi Ancuta Talida din municipiul Radauti
Dispozitia 609 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Rusu Liliana din municipiul Radauti
Dispozitia 610 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Motoc Maria din municipiul Radauti
Dispozitia 611 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Hacman Iosif din municipiul Radauti
Dispozitia 612 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Galan Valeria din municipiul Radauti
Dispozitia 613 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Murin Nina Maria din municipiul Radauti
Dispozitia 614 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Niculescu Nicoleta Lenuta din municipiul Radauti
Dispozitia 615 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Cirdei Angelica din municipiul Radauti
Dispozitia 616 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Dudulean Daniela din municipiul Radauti
Dispozitia 617 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Negru Maria Mirela din municipiul Radauti
Dispozitia 618 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Mandici Mihaela din municipiul Radauti
Dispozitia 619 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Iaschiu Saveta din municipiul Radauti
Dispozitia 620 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Morosan Margareta din municipiul Radauti
Dispozitia 621 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Baltei Mihaela din municipiul Radauti
Dispozitia 622 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Marciuc Lacramioara din municipiul Radauti
Dispozitia 623 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Rusu Gabriela din municipiul Radauti
Dispozitia 624 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Buculei Margareta din municipiul Radauti
Dispozitia 625 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Reut Daniela Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 626 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bulceag Dan Gabriel din municipiul Radauti
Dispozitia 627 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Nistor Tatiana din municipiul Radauti
Dispozitia 628 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Cutur Rodica din municipiul Radauti
Dispozitia 629 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Martincu Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 630 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Matis Nadia Carmen din municipiul Radauti
Dispozitia 631 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bechean Cornelia din municipiul Radauti
Dispozitia 632 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Popescu Rodica din municipiul Radauti
Dispozitia 633 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Breaban Rodica din municipiul Radauti
Dispozitia 634 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Radu Mirela din municipiul Radauti
Dispozitia 635 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Strimbu Eugen din municipiul Radauti
Dispozitia 636 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Andrei Elisaveta din municipiul Radauti
Dispozitia 637 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Dragan Claudia din municipiul Radauti
Dispozitia 638 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Martinescu Mariana Adriana din municipiul Radauti
Dispozitia 639 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Pantiru Ancuta Mihaela din municipiul Radauti
Dispozitia 640 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Cirdei Raluca Olguta din municipiul Radauti
Dispozitia 641 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Galan Doina Adriana din municipiul Radauti
Dispozitia 642 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Lupancu Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 643 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Netea Cristina din municipiul Radauti
Dispozitia 644 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Diaconescu Anda Monica din municipiul Radauti
Dispozitia 645 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Donisan Liliana Mihaela din municipiul Radauti
Dispozitia 646 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Costil Rodica Ana din municipiul Radauti
Dispozitia 647 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Tcaciuc Felicia din municipiul Radauti
Dispozitia 648 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Anton Iuliana Daniela din municipiul Radauti
Dispozitia 649 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Pietrariu Costel din municipiul Radauti
Dispozitia 650 privind numirea unei comisii de analiza si verificare a cererii d-lor Mandici Dragos si Mandici Gheorghe
Dispozitia 651 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor de reparatii imbracaminte rutiera prin plombari cu mixtura asfaltica BA8 realizate de SC Test Prima SRL Suceava

Dispozitii iunie 2013

Dispozitia 477 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara
Dispozitia 478 privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru numitul Rei Alexandru din mun. Radauti
Dispozitia 479 privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru numita Lucescu Rodica din mun. Radauti
Dispozitia 480 privind efectuarea concediului de odihna de catre d-l Bujdei Nicolai, director al Directiei Politiei Locale a mun. Radauti
Dispozitia 481 privind modificarea si completarea dispozitiei nr.1233/19.09.2011 de constituire a comisiei de analizare si punere in executare a deciziei nr.20/35 din 12.07.2011
Dispozitia 482 privind plata drepturilor salariale neacordate in anul 2010, actualizate cu rata inflatiei conform HJ definitive si irevocabile nr.2229/14.03.2013
Dispozitia 483 privind desemnarea reprezentantilor Primariei municipiului Radauti care sa faca parte din comisia de receptie finala pentru locuintele ANL de pe str. Bucovinei, nr.42
Dispozitia 484 privind suspendarea raportului de serviciu al d-nei Achitei Cristina, consilier asistent in cadrul serviciului urbanism, compartiment locativ
Dispozitia 485 de modificare si completare a dispozitiei nr.415/30.04.2013, privind plata unei despagubiri egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate pentru d-na asistent medical Alexinschi Viorica
Dispozitia 486 privind desemnarea unor politisti locali din cadrul Directiei Politiei Locale Radauti inlocuitori ai persoanelor imputernicite pentru a constata contraventii si a aplica sanctiuni
Dispozitia 487 privind revocarea dispozitiei 482 privind plata drepturilor salariale neacordate in anul 2010, actualizate cu rata inflatiei conform HJ definitive si irevocabile nr.2229/14.03.2013
Dispozitia 488 privind numirea unei comisii de identificare si inventariere a terenurilor pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr.15/2003
Dispozitia 489 privind numirea unei comisii de aprobare a unor criterii suplimentare pentru stabilirea ordinii de prioritate in vederea atribuirii de terenuri tinerilor conform Legii nr.15/2003
Dispozitia 490 privind convocarea Consiliul Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara
Dispozitia 491 privind constituirea comisiei pentru negocierea preturilor si receptia furajelor ce se vor achizitiona pentru perioada 2013-2014
Dispozitia 492 privind convocarea Consiliul Local al Municipiului Radauti in sedinta de indata
Dispozitia 493 privind mentinerea in plata a beneficiarilor de ajutor social care au depus declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia
Dispozitia 494 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Nosievici Claudia din municipiul Radauti
Dispozitia 495 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Bozu  Dentes Iulian din municipiul Radauti
Dispozitia 496 privind constituirea comisiei de verificare si constatare a starii tehnice a investitiei “Reamenajare Parc Zoologic”
Dispozitia 497 privind convocarea Consiliul Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara
Dispozitia 498 privind acordarea de ajutoare financiare din bugetul local
Dispozitia 499 privind convocarea Consiliul Local al Municipiului Radauti in sedinta de indata
Dispozitia 500 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica “Lucrari de reparatii cu beton asfaltic pe strazi din mun. Radauti”
Dispozitia 501 privind delegaream d-nei Stan Valeria – asistent veterinar Parc Zoologic, pentru o perioada de 4 luni, la DAS – administrator la Caminul pentru Persoane Varstnice Radauti
Dispozitia 502 privind majorarea cuantumului beneficiarilor de ajutor social  cu 8,5% incepand cu data de 01.07.2013
Dispozitia 503 privind convocarea Consiliul Local al Municipiului Radauti in sedinta de indata
Dispozitia 504 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a suprafetei de 177 mp de teren situat in intravilanul mun. Radauti, str. Fundatura Caramidariei
Dispozitia 505 privind numirea unui curator special pentru minorul Magopat Valentin-Gabriel din mun. Radauti, str. Calea Bucovinei, nr. 42, sc.A, ap.6, jud Suceava
Dispozitia 506 de modificare si completare a dispozitiilor nr.382/20.04.2012 si 486/10.06.2013 privind functionarii publici din cadrul Directiei Politiei Locale Radauti imputerniciti pentru a constata contraventii
Dispozitia 507 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al d-lui Chiritescu Gheorghe, muncitor calificat I, gradatia 5, la sectorul mecanizare-intretinere-constructii
Dispozitia 508 privind plata premiului anual, aferent anului 2010, actualizat cu rata inflatiei, conform Hotararii judecatoresti – sentinta civila nr. 2229/14.03.2013
Dispozitia 509 privind constituirea  comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru lucrarile executate de catre S.C. Cosadel S.R.L. conform contractului 5075/14.04.2010 si a actului aditional nr. 5/08.05.2013 “Reparatii strazi nemodernizate in mun. Radauti”
Dispozitia 510 privind infiintarea comisiei de verificare a constructiilor din mun. Radauti, str. Piata-Unirii, nr. 64, judetul Suceava
Dispozitia 511 privind avansarea in gradatia 4 a d-lui Ciobatariu Constantin, muncitor necalificat I, gradatia 3, clasa 12, la sectorul administrativ
Dispozitia 512 privind avansarea in gradatia 4 a d-rei Mitric Elena-Livia, sef serviciu administratie publica locala
Dispozitia 513 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru copilul Ilisoi Florin Lucian din Radauti, str. Volovatului, nr. 75, bl. 8, sc. B, ap. 33
Dispozitia 514 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru copilul Robu Gheorghe Petrica din Radauti, str. Francei, nr. 20
Dispozitia 516 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Vicovan Liliana din Radauti, str. Ciocarliei, nr. 41
Dispozitia 517 privind acordarea  ajutorului social pentru Luceac Doru din Radauti, str. Piata-Unirii, nr. 61
Dispozitia 518 privind numirea unui curator special  pentru minora Moisiuc Roxana-Maria  din Radauti, str. Mihai Viteazu, bl.12, sc.A, ap.14
Dispozitia 519 privind aprobarea Planului de servicii  pentru copiii Litra Iliuta Marinel si Litra Tabita Laura din Radauti, str. Mihai Viteazu, nr.9, sc.A, ap.97
Dispozitia 520 privind acordarea  unnui ajutor  financiar din bugetul local

Dispozitii mai 2013

Dispozitia 416 privind numirea unui curator special pentru minorul Stanciulescu Paul
Dispozitia 417 privind numirea comisiei paritare din cadrul UAT – Municipiul Radauti
Dispozitia 418 privind desemnarea persoanei pentru consiliere etica si monitorizarea normelor de conduita a functionarilor publici din cadrul UAT – Municipiul Radauti
Dispozitia 419 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 420 privind numirea unei comisii de receptie pentru lucrarile “Plombare gauri in carosabil prin pavare cu dale din beton” pe strazile modernizate din municipiul Radauti
Dispozitia 421 privind numirea unui curator special pentru minorul Buculei Catalin Ionut
Dispozitia 422 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia Scripcariuc Gheorghe din Radauti
Dispozitia 423 privind reluarea activitatii d-nei Calance Anisoara, asistent medical in cadrul cabinetelor medicale scolare
Dispozitia 424 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Lisaniuc Maria din municipiul Radauti
Dispozitia 425 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Cobzaru Ion din municipiul Radauti
Dispozitia 426 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Dringoi Viorel din municipiul Radauti
Dispozitia 427 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, pentru inchirierea terenului prin licitatie publica in suprafat de 9 mp situat in Piata Unirii f.n. pentru realizarea de activitati de comert cu produse alimentare
Dispozitia 428 privind numirea unei comisii de receptie pentru lucrari la spatii verzi, marcaje pietonale si mobilier stradal in mun. Radauti
Dispozitia 429 privind mentinerea in plata a beneficiarilor de ajutor social care au depus declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia
Dispozitia 430 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Chirilov Mihaela Brindusa din municipiul Radauti
Dispozitia 431 privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului de persoane pentru familia Comaritan Vasile din Radauti
Dispozitia 432 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 433 privind desemnarea d-lui Panzaru Florin – ing. In cadrul Directiei Tehnice care sa participe si sa sprijine activitatile desfasurate de SC ACET SA si de antreprenori in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite in contractul de lucrari: “Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din aglomerarea Radauti”
Dispozitia 434 privind numirea unei comisii de receptie a serviciilor de consultanta efectuate de catre SC WMB Partners SA in vederea contractarii imprumutului in valoare de maxim 3.500.000 lei cu maturitate de 10 ani de catre Primaria mun. Radauti
Dispozitia 435 privind infiintarea unei comisii de verificare si propunere masuri cu privire la solicitarea d-nei Donisan Liliana privind construirea unei anexe la locuinta
Dispozitia 436 privind desemnarea reprezentantilor Primariei mun. Radauti care vor asigura pe domenii de activitate procedura de mediere premergatoare litigiilor cu persoane fizice si juridice
Dispozitia 437 privind suspendarea raportului de serviciu d-nei Gramada Mariana Elisabeta consilier asistent in cadrul serviciului Impozite si taxe
Dispozitia 438 privind promovarea in grad profesional principal a d-nei Calance Anisoara, asistent medical generalist in cadrul Cabinetelor Medicale Scolare din cadrul Primariei mun. Radauti
Dispozitia 439 privind suspendarea prin acordul partilor a contractului individual de munca al d-nei Volosciuc Alina Simona, muzeograf I, gradatia I, clasa 56
Dispozitia 440 privind convocarea Consiliului Local al Mun. Radauti in sedinta ordinara
Dispozitia 441 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Sirbu Catalin Liviu din municipiul Radauti
Dispozitia 442 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 443 privind instituirea curatelei speciale pentru minorul Litra Catalin Fabio, numindu-se curator d-na Piniuc Maria
Dispozitia 444 privind avansarea in gradatia 2 a d-nei Caldararu Elena, muncitor necalificat I, gradatia I, clasa 8 la sectorul piata – obor
Dispozitia 445 privind constituirea unei comisii de receptie finala la contractul de lucrari nr.5075/14.04.2010 si actul aditional privind “Lucrari de intretinere prin impietruire a drumurilor nemodernizate din mun. Radauti”
Dispozitia 446 privind numirea d-lui  Susnovici Danut – inspector ALTAC, in calitate de reprezentant din partea Primariei mun. Radauti, responsabil cu gestionarea SNCU din gospodariile populatiei la nivelul mun. Radauti
Dispozitia 447 privind desemnarea reprezentantilor din partea Primariei mun. Radauti care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor executate partial la obiectivul “Lucrari de inlocuire, reparatii sarpanta” la Colegiul E. Hurmuzachi
Dispozitia 448 privind numirea unei comisii de receptie partiala la lucrarile executate pentru investitia “Construire Camin pentru persoane varstnice” situat pe strada Francei f.n. din municipiul Radauti
Dispozitia 449 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Motriuc Ilie Stefan din municipiul Radauti
Dispozitia 450 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ciocon Florina Lacramioara din municipiul Radauti
Dispozitia 451 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Badelita Lucia Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 452 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Zaharie Paraschiva din municipiul Radauti
Dispozitia 453 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ciobotar Domnica din municipiul Radauti
Dispozitia 454 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Micliuc Daniela din municipiul Radauti
Dispozitia 455 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Petrescu Nadia Daniela din municipiul Radauti
Dispozitia 456 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Cazac Domnica Silvia din municipiul Radauti
Dispozitia 457 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Gabor Ionela Lacramioara din municipiul Radauti
Dispozitia 458 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Iesanu Ileana din municipiul Radauti
Dispozitia 459 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Colibaba Cristinel Stefan din municipiul Radauti
Dispozitia 460 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ilica Aspazia Aurica din municipiul Radauti
Dispozitia 461 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Perju Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 462 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Apetrei Dan din municipiul Radauti
Dispozitia 463 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Gavriliu Adriana Carmen din municipiul Radauti
Dispozitia 464 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Andrei Elesabeta din municipiul Radauti
Dispozitia 465 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Marocico Acxenia din municipiul Radauti
Dispozitia 466 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Chirila Anisoara din municipiul Radauti
Dispozitia 467 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Isopescul Mihaela din municipiul Radauti
Dispozitia 468 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Martinescu Mariana Adriana din municipiul Radauti
Dispozitia 469 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Istratoaie Veronica din Radauti
Dispozitia 470 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Juravle Elena din Radauti
Dispozitia 471 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bozu Nicolae din Radauti
Dispozitia 472 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Iftimovici Nicoleta din Radauti
Dispozitia 473 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri acordat necuvenit
Dispozitia 474 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri acordat necuvenit
Dispozitia 475 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri acordat necuvenit
Dispozitia 476 privind modificarea repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal la unitatile de invatamant din mun. Radauti in cadrul aceluiasi capitol bugetar, precum si la SPCLEP Radauti
Dispozitia 478 privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru numitul Rei Alexandru din mun. Radauti
Dispozitia 479 privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru numita Lucescu Rodica din mun. Radauti

Dispozitii aprilie 2013

Dispozitia 265 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru intretinerea familiei pentru Acatincai Andreea Iuliana, din municipiul Radauti
Dispozitia 266 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bodnar Oksana, din municipiul Radauti
Dispozitia 267 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Olarasu Veronica, din municipiul Radauti
Dispozitia 268 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Iacoban Mihaela Cristina, din municipiul Radauti
Dispozitia 269 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Nichitean Rodica, din municipiul Radauti
Dispozitia 270 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Grosariu Ana Sabina, din municipiul Radauti
Dispozitia 271 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bulceag Dan Gabriel, din municipiul Radauti
Dispozitia 272 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Cojocar Galina, din municipiul Radauti
Dispozitia 273 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Buliga Elena Madalina, din municipiul Radauti
Dispozitia 274 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Lupancu Maria, din municipiul Radauti
Dispozitia 275 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Buliga Costea Vergina, din municipiul Radauti
Dispozitia 276 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru David Mihaela Petruta, din municipiul Radauti
Dispozitia 277 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Firici Lenuta Adina, din municipiul Radauti
Dispozitia 278 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Popescu Ecaterina, din municipiul Radauti
Dispozitia 279 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Vlonga Corneliu, din municipiul Radauti
Dispozitia 280 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Scripcariuc Mihandra, din municipiul Radauti
Dispozitia 281 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Grosu Vasile, din municipiul Radauti
Dispozitia 282 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Dujac Marioara, din municipiul Radauti
Dispozitia 283 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Toderiuc Nadia Maria, din municipiul Radauti
Dispozitia 284 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bozu Romana, din municipiul Radauti
Dispozitia 285 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bozu Dentes Iulian, din municipiul Radauti
Dispozitia 286 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bozu Adolfina, din municipiul Radauti
Dispozitia 287 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Irimescu Adriana Ana, din municipiul Radauti
Dispozitia 288 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Radu Cristina, din municipiul Radauti
Dispozitia 289 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Temciuc Lacramioara, din municipiul Radauti
Dispozitia 290 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Florescu Cornelia, din municipiul Radauti
Dispozitia 291 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Donisan Liliana, din municipiul Radauti
Dispozitia 292 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Tomoioaga Smalbergher Maria, din municipiul Radauti
Dispozitia 293 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ciucico Tiberiu, din municipiul Radauti
Dispozitia 294 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ionese Elena, din municipiul Radauti
Dispozitia 295 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Burciu Istera, din municipiul Radauti
Dispozitia 296 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Anton Iuliana Daniela, din municipiul Radauti
Dispozitia 297 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Rezus Mariea, din municipiul Radauti
Dispozitia 298 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Olinici Daniela Elena, din municipiul Radauti
Dispozitia 299 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Batista Daniel, din municipiul Radauti
Dispozitia 300 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bostiog Maria Loredana, din municipiul Radauti
Dispozitia 301 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Romaniuc Mihaela, din municipiul Radauti
Dispozitia 302 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Giurgiu Lidia Gabriela, din municipiul Radauti
Dispozitia 303 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Vartolomei Mihaela, din municipiul Radauti
Dispozitia 304 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Dabica Ileana din municipiul Radauti
Dispozitia 305 privind modificarea compensarii procentuale pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat conform OUG nr.70/2011
Dispozitia 306 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Covasa Magdalena Gheorghina din municipiul Radauti
Dispozitia 307 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Nejnec Ioan din municipiul Radauti
Dispozitia 308 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Bodnar Constantin din municipiul Radauti
Dispozitia 309 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Linu Ghiocel din municipiul Radauti
Dispozitia 310 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Kisczuc Claudia din municipiul Radauti
Dispozitia 311 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat conform OUG nr.70/2011
Dispozitia 312 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 313 privind constituirea unei comisii pentru verificarea situatiilor de lucrari la activitatea de salubritate efectuata de catre SC Servicii Comunale SA pentru trimestrul al- II -lea anul 2013
Dispozitia 314 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 315 privind numirea unei comisi pentru organizarea Zilelor Municipiului Radauti in perioada 04-07 iulie 2013
Dispozitia 316 privind stabilirea programului de lucru pentru luna aprilie 2013
Dispozitia 317 privind incetarea raportului de serviciu prin acordul partilor consemnat in scris al d-nei Vasilciuc Irina, sef serviciu contabilitate, buget-finante
Dispozitia 318 privind preluarea temporara de catre d-soara Mitric Elena a functiei publice de  sef serviciu contabilitate, buget -finante
Dispozitia 319 privind numirea d-soarei Mitric Elena sa desfasoare activitatea de control financiar preventiv propriu la serviciul contabilitate, buget -finante
Dispozitia 320 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Plutaru Rodica din municipiul Radauti
Dispozitia 321 privind prestarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanei varstnice Ciornei Ioan din municipiul Radauti
Dispozitia 322 privind prestarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanei varstnice Ciornei Maria Viorica din municipiul Radauti
Dispozitia 323 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 324 privind constituirea unei comisii pentru implementarea, monitorizarea, coordonarea, controlul si indrumarea metodologica cu privire la sistemul de control intern/managerial
Dispozitia 325 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 326 privind stabilirea serviciului local de gazduire la Adapostul de noapte pentru Burecec Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 327 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
Dispozitia 328 privind numirea unei comisii de licitatie prin SEAP pentru achizitia de produse alimentare si produse de curatenie necesare desfasurarii activitatii DAS
Dispozitia 329 privind stabilirea serviciului local de gazduire la Adapostul de noapte pentru Sirbu Catalin din municipiul Radauti
Dispozitia 330 privind modificarea si completarea dispozitiei nr.1102 din 20.11.2012 privind desemnarea d-lui Caciur Cristian, consilier juridic in cadrul Primariei Radauti, purtator de cuvant al Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 331 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor de renovare si extindere birou efectuate la biroul d-lui primar
Dispozitia 332 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 333 privind acordarea platii sumei reprezentand compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat pentru anul 2012 pt. d-l Sticlet Simion
Dispozitia 334 privind stabilirea serviciului comunitar – ingrijire la Caminul pentru persoane varstnice pentru Voiasciuc Ioana din municipiul Radauti
Dispozitia 335 privind acordarea ajutorului social pentru Nosievici Claudia din municipiul Radauti
Dispozitia 336 privind acordarea ajutorului social pentru Sirbu Catalin din municipiul Radauti
Dispozitia 337 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 338 privind acordarea platii sumei reprezentand compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat pentru anul 2013 pt. d-na Vasilciuc Irina
Dispozitia 339 privind avansarea in gradatia 4 a d-lui Babalean Ilie referent IA in cadrul compartimentului protectie civila si situatii de urgenta
Dispozitia 340 privind avansarea in gradatia 2 a d-lui Pasaila Vasile, muncitor necalificat I la sectorul piata- obor
Dispozitia 341 privind mentinerea in plata a beneficiarilor de ajutor social care au depus la 3 luni declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia
Dispozitia 342 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 343 privind constituirea comisiei de evaluare si a comisiei de contestatii pentru evaluarea anuala pe anul 2012 a activitatii managerului Spitalului municipal Radauti
Dispozitia 344 privind desemnarea d-lui Koffler Igo – director interimar Directia tehnica in calitate de reprezentant din partea Primariei mun. Radauti care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor executate la Liceul E Hurmuzachi
Dispozitia 345 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Pitic Vasile Stefan din Radauti
Dispozitia 346 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Boghean Elena din Radauti
Dispozitia 347 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Pietrariu Larisa Luminita din Radauti
Dispozitia 348 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Tomoioaga Smalberger Maria din Radauti
Dispozitia 349 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Cutur Rodica din Radauti
Dispozitia 350 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Gavriliu Adriana Carmen din Radauti
Dispozitia 351 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Juravle Elena din Radauti
Dispozitia 352 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Netea Cristina Damaris din Radauti
Dispozitia 353 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Lupancu Elena din Radauti
Dispozitia 354 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Martincu Elena din Radauti
Dispozitia 355 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Matis Nadia Carmen din Radauti
Dispozitia 356 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Bechean Cornelia din Radauti
Dispozitia 357 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Popescu Rodica din Radauti
Dispozitia 358 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Radu Mirela din Radauti
Dispozitia 359 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Breaban Rodica din Radauti
Dispozitia 360 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Radu Cristina din Radauti
Dispozitia 361 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Bodnar Simona din Radauti
Dispozitia 362 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Bergheaua Elena din Radauti
Dispozitia 363 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Ursulean Constantin din Radauti
Dispozitia 364 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Burlacu Valeriu din Radauti
Dispozitia 365 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Bizubac Liliana din Radauti
Dispozitia 366 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Ambrozie Viorica din Radauti
Dispozitia 367 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Diacon Elena din Radauti
Dispozitia 368 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Ilica Cristina din Radauti
Dispozitia 369 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Grigore Viorel din Radauti
Dispozitia 370 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Bordian Virginia din Radauti
Dispozitia 371 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Ciobanu Alina Cornelia din Radauti
Dispozitia 372 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Rusu Elena din Radauti
Dispozitia 373 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Mandici Gheorghe din Radauti
Dispozitia 374 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Dragan Claudia din Radauti
Dispozitia 375 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Ciorcan Cristina din Radauti
Dispozitia 376 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Cretu Lacramiaora din Radauti
Dispozitia 377 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Samoila Valentina din Radauti
Dispozitia 378 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Colibaba Liliana din Radauti
Dispozitia 379 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Litra Agripina din Radauti
Dispozitia 380 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Cernautean Rodica Adriana din Radauti
Dispozitia 381 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Coroliuc Cristina Stefania din Radauti
Dispozitia 382 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Andries Catalina din Radauti
Dispozitia 383 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Linu Virginia din Radauti
Dispozitia 384 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Simota Mariana din Radauti
Dispozitia 385 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Tipirigan Adriana Daniela din Radauti
Dispozitia 386 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Mihaiuc Aurelia din Radauti
Dispozitia 387 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Cojocar Elena Loredana din Radauti
Dispozitia 388 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Nemas Oana Ancuta din Radauti
Dispozitia 389 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Bordianu Veronica din Radauti
Dispozitia 390 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Lungoci Mariana din Radauti
Dispozitia 391 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Rotar Diana din Radauti
Dispozitia 392 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 393 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, acordat necuvenit
Dispozitia 394 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 395 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 396 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 397 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 398 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 399 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 400 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 401 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 402 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 403 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 404 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 405 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 406 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 407 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 408 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 409 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 410 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili salizi sau petrolieri, acordat necuvenit
Dispozitia 411 privind delegarea d-nei Stan Valeria – asistent veterinar Parc Zoologic pentru o perioada de 60 de zile la DAS
Dispozitia 412 privind numirea unei comisii de receptie pentru lucrarile de reparatii, igienizare amenajare efectuate la birourile din cadrul corpului principal al Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 413 privind delegarea atributului de ordonator principal de credite al d-lui primar Aurel Olarean catre d-l viceprimar Ciobotariu Dumitru
Dispozitia 414 privind delegarea atributului de ordonator principal de credite al d-lui primar Aurel Olarean catre d-l viceprimar Ciobotariu Dumitru
Dispozitia 415 privind plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat pana la data reintegrarii efective in functie pentru d-na Alexinschi Viorica, asistent medical principal gradatia 5

Dispozitii martie 2013

Dispozitia 209 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Galan Valeria din Radauti
Dispozitia 210 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Baltei Mihaela din Radauti
Dispozitia 211 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Sain Mihaela din Radauti
Dispozitia 212 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Morosan Margareta din Radauti
Dispozitia 213 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Mironescu Elena din Radauti
Dispozitia 214 privind modificarea si completarea dispozitiei nr.179/2013 privind nominalizarea persoanelor desemnate pentru gestionarea contului “primariaradauti” in vederea transmiterii datelor catre D.J.S.S.
Dispozitia 215 privind numirea unui curator special pentru minora Lupancu Denisa Petronela din municipiul Radauti
Dispozitia 216 suspendarea platii ajutorului social pentru Bozu Dentes Iulian din municipiul Radauti
Dispozitia 217 privind modificarea compensarii procentuale pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat conform OUG nr.70/2011
Dispozitia 218 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat conform OUG nr.70/2011, pentru perioada sezonului rece: 01.02.2012 – 31.03.2013
Dispozitia 219 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Sacaleanu Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 220 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Poleac Maria din municipiul Radauti
Dispozitia 221 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Leonte Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 222 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Luchian Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 223 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Vartolomei Ghiocel din municipiul Radauti
Dispozitia 224 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri conform OUG nr.70/2011
Dispozitia 225 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale conform OUG nr.70/2011
Dispozitia 226 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, conform OUG nr.70/2011, pentru perioada sezonului rece: 01.02.2012 – 31.03.2013
Dispozitia 227 privind infiintarea popririi pe salariul d-lui Brasoveanu Dantes, referent la sectorul administratie
Dispozitia 228 privind aprobarea Planului de Servicii pentru minora Rusu Florina Raluca, din municipiul Radauti
Dispozitia 229 privind desemnarea d-lui Vacarean Iulian – reprezentant al municipiului Radauti care va constata si aplica sanctiuni potrivit Legii Zootehniei nr. 72/2002
Dispozitia 230 privind numirea unui curator special pentru minorul Andrei Mihai Ciprian, din municipiul Radauti
Dispozitia 231 privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru  Horodnic Iordache, din municipiul Radauti
Dispozitia 232 privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru  Cocu Adrian, din municipiul Radauti
Dispozitia 233 privind incetarea acordarii ingrijirii la domiciliu pentru  Coca Ioan, din municipiul Radauti
Dispozitia 234 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Mihalcea Domnica, din municipiul Radauti
Dispozitia 235 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Nold Violeta, din municipiul Radauti
Dispozitia 236 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara
Dispozitia 237 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru  Scripcariuc Mixandra, din municipiul Radauti
Dispozitia 238 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru  Bozu Romana, din municipiul Radauti
Dispozitia 239 suspendarea platii ajutorului social pentru Rusu Gheorghe, din municipiul Radauti
Dispozitia 240 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Lavric Sorin Ioan, din municipiul Radauti
Dispozitia 241 privind delegarea d-nei Cenusa Reveica Magdalena –asistent veterinar Parc zoo, pentru o perioada de 6 luni la serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 242 privind privind delegarea d-nei Hrehorciuc Mariaora – muzeograf la Muzeul Etnografic pentru o perioada de 6 luni la biroul Relatii cu publicul – Registratura din cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 243 privind numirea unei comisii de constatare privind starea drumurilor nemodernizate din mun. Radauti
Dispozitia 244 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 245 privind eliberarea din functia publica a d-nei Gavrilet Doinita – auditor public intern, grad profesional asistent in cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 246 privind desemnarea d-lui Rautu Romeo – reprezentant al municipiului Radauti – responsabil cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie la nivelul UAT municipiul Radauti
Dispozitia 247 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 248 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
Dispozitia 249 privind acordarea unui ajutorului social pentru Ghicioc Adrian Bogdan din municipiul Radauti
Dispozitia 250 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 251 privind numirea unui curator special pentru minorul Mihailov Andrei, din municipiul Radauti
Dispozitia 252 privind desemnarea d-lui Tocariuc Ion – reprezentant din partea Primariei municipiului Radauti – care va administra aplicatia software conform Ordinului comun nr.279/1736/2012 a ministerului Administratiei si Internelor si a Ministerului Finantelor Publice
Dispozitia 253 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara
Dispozitia 254 privind promovarea temporara a d-lui Koffler Igo Zigi in functia publica de conducere de director in cadrul Directiei tehnice din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 255 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru  Cioran Nicolae, din municipiul Radauti
Dispozitia 256 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Scripcariuc Gheorghe, din municipiul Radauti
Dispozitia 257 privind numirea unei comisii de receptie partiala a lucrarilor executate de SC Bader SRL pentru investitia “Construire Camin pentru persoane varstnice” situat in str. Francei f.n.
Dispozitia 258 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, conform OUG nr.70/2011
Dispozitia 259 privind acordarea unui ajutorului social pentru Horobet Cristian Anton din municipiul Radauti
Dispozitia 260 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru copilul Dohan Ovidiu din municipiul Radauti
Dispozitia 261 privind revocarea dispozitiei nr.120/31.01.2013 de mentinere a reincadrarii in conditii deosebite a locurilor de munca din cadrul sectorului Parc Zoologic Radauti pentru perioada 01.01.2013-28.02.2013
Dispozitia 262 privind acordarea ajutorului social pentru  Golescu Mihai, din municipiul Radauti
Dispozitia 263 privind avansarea in gradatia I a d-nei Drehluta Ecaterina, medic medicina generala, gradatia baza, clasa 53, in cadrul Cabinetelor medicale scolare Radauti
Dispozitia 264 privind avansarea in gradatia 3 a d-lui Tugui Stefan Vasile, muncitor necalificat I, gradatia 2, clasa 10, in cadrul Parcului zoologic Radauti

Dispozitii februarie 2013

Dispozitia 137 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Dringoi Viorel din municipiul Radauti
Dispozitia 138 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Nechita Georgeta din municipiul Radauti
Dispozitia 139 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Cobzaru Ioan din municipiul Radauti
Dispozitia 140 privind numirea unui curator special pentru minorul Crismar Andreias Alexandru din municipiul Radauti
Dispozitia 141 privind numirea unui curator special pentru minora Semeniuc Michitiuc Sabina din municipiul Radauti
Dispozitia 142 privind desemnarea d-lui Maierean Adrian pentru gestionarea contului “primaria radauti” conform instructiunilor primite de la Directia Judeteana de Statistica Suceava
Dispozitia 143 privind numirea numirea unei comisii de receptie partiala pentru lucrarile la investitia  “Realizare parcari de cartier in mun. Radauti” executate de SC Bader SRL
Dispozitia 144 privind numirea unei comisii pentru verificarea situatiilor de lucrari la activitatea de salubritate prestata de catre SC Servicii Comunale SA pe perioada trim I, 2013
Dispozitia 145 privind numirea numirea unei comisii care sa efectueze o ancheta sociala familiei Rotar Elena
Dispozitia 146 privind mentinerea sporurilor pentru conditii periculoase sau vatamatoare pentru personalul din cadrul Primariei mun. Radauti
Dispozitia 147 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr. 12/10.01.2013 privind delegarea d-lui Bujdei Nicolai, director al Politiei Locale la serviciul IT
Dispozitia 148 privind desemnarea d-lui Brasoveanu Dantes – consilier probleme rromi- sa intocmeasca alaturi de mediatorul sanitar Vig Elena Adriana situatia chiriasilor din imobilele locuinte sociale
Dispozitia 149 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr. 33/11.01.2013 privind delegarea d-nei Hrehorciuc Marioara – muzeograf – la Muzeul Etnografic, la biroul Registratura diun cadrul Primariei mun. Radauti
Dispozitia 150 privind constituirea unei comisii de propuneri pentru actiunile sanitar veterinare ce se vor efectua in 2013 la Parcul zoo si SGCFS
Dispozitia 151 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr. 142/05.02.2013 privind desemnarea d-lui Maierean Adrian pentru gestionarea contului “primaria radauti” conform instructiunilor primite de la Directia Judeteana de Statistica Suceava
Dispozitia 152 privind constituirea unei comisii de organizare a Comitetului local de Situatii de Urgenta, precum si a Centrului Operativ cu activitate temporara la nivelul mun. Radauti
Dispozitia 153 privind acordarea ajutorului social pentru Samoila Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 154 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Nechita Georgeta din municipiul Radauti
Dispozitia 155 privind acordarea ajutorului social pentru Sain Mihaela din municipiul Radauti
Dispozitia 156 de revocare a dispozitiei primarului nr. 37/12.02.2013 privind desemnarea d-nei Levitchi Ana Maria, asistent social in cadrul DAS pe functia de director interimar DAS pe perioada delegarii d-nei Mironescu Marinela
Dispozitia 157 privind acordarea ajutorului social pentru Plutaru Rodica din municipiul Radauti
Dispozitia 158 privind modificarea art.2 din dispozitia primarului privind numirea unui curator special pentru minora Semeniuc Michitiuc Sabina din Radauti
Dispozitia 159 pentru aprobarea planului de servicii privind pe copiii Rusu Alexandra, Rusu Gheorghe Alex, Rusu Constantin Sebastian, Rusu Catalin Codrut, Rusu Maria Sidonia, Rusu Denisa Nicoleta, Rusu Vasile Geo si rusu Anduta Bianca din municipiul Radauti
Dispozitia 160 privind constituirea unei comisii de organizare si  gospodarire a pasunii pe anul 2013
Dispozitia 161 privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila d-lui Ciobotariu Dumitru, viceprimarul municipiului Radauti
Dispozitia 162 privind desemnarea d-lui Nichiforel Costica – consilier principal serviciul Impozite si Taxe care sa faca parte in calitate de membru din comisia de receptie a gestiunii nr.31 – “Administratie Primarie”
Dispozitia 163 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Cotovanu Constantin din municipiul Radauti
Dispozitia 164 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Curelar Elena Livia din municipiul Radauti
Dispozitia 165 privind reluarea platii ajutorului social pentru Drangoi Viorel din municipiul Radauti
Dispozitia 166 privind incetarea acordarii platii ajutorului social pentru Nemes Oana Ancuta din municipiul Radauti
Dispozitia 167 privind mentinerea in plata a ajutorului social, dupa evaluarea a 3 luni, pentru Rusu Adrian din municipiul Radauti
Dispozitia 168 privind numirea unui curator special pentru minorul Crasmar Andreias Alexandru din municipiul Radauti
Dispozitia 169 privind mentinerea in plata a ajutorului social, dupa evaluarea a 3 luni, pentru Nold Violeta din municipiul Radauti
Dispozitia 170 privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru Comaritean Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 171 privind mentinerea in plata a ajutorului social, dupa evaluarea a 3 luni, pentru Mihalcea Domnica din municipiul Radauti
Dispozitia 172 privind mentinerea in plata a ajutorului social, dupa evaluarea a 3 luni, pentru Bozu Dentes Iulian din municipiul Radauti
Dispozitia 173 privind acordarea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei, cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, in luna martie 2013 beneficiarilor Legii 416/2001
Dispozitia 174 privind mentinerea in plata a ajutorului social, dupa evaluarea a 3 luni, pentru Dobos Ioan din municipiul Radauti
Dispozitia 175 privind completarea dispozitiei primarului nr.1233/19.09.2011 de constituire a comisiei de analizare si punere in executare a deciziei nr. 20/35 din 12.07.2011 a Curtii de conturi – Camera de conturi Suceava privind inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in rapoartele de audit nr.6731/16.05.2011 si nr.6771/16.05.2011
Dispozitia 176 privind gazduirea la Adapostul de noapte a numitului Drangoi Viorel din Radauti – persoana fara locuinta
Dispozitia 177 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 256,00 mp teren situat in Piata Unirii nr.3, organizata in data de 22.02.2013, orele 13.00
Dispozitia 178 privind reluarea activitatii d-lui Rautu Romeo Adrian, politist local, in cadrul Directiei Politiei Locale a municipiului Radauti
Dispozitia 179 privind modificarea si completarea dispozitiei nr.142/05.02.2013, modificata prin dispozitia 151/08.02.2013 privind desemnarea d-lui Maierean Adrian pentru gestionarea contului “primariaradauti” conform instructiunilor primite de la Directia Judeteana de Statistica Suceava
Dispozitia 180 privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Bodnariu Adrian Cornel, politist local, din cadrul Directiei Politiei Locale a municipiului Radauti
Dispozitia 181 privind modificarea si completarea dispozitiei nr.177/20.02.2013 de constituire a comisiei de evaluare a ofertelor pentru vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 256 mp teren, situat in str. Piata Unirii nr.3, organizata in data de 22.02.2013
Dispozitia 182 privind delegarea d-nei Stan Valeria – asistent veterinar parc zoologic – pentru o perioada de 60 de zile la Directia Asistenta Sociala – administrator la Caminul pentru Persoane Varstnice Radauti
Dispozitia 183 de respingere a cererii de restituire in natura si acordarea de despagubiri aferente imobilelor situate in str. Papetariei nr. 38
Dispozitia 184 de respingere a cererii de restituire in natura si acordarea de despagubiri aferente imobilelor situate in str. Papetariei nr. 38
Dispozitia 185 privind avansarea in gradatia 3 a d-nei Breaban Gabriela Aurora referent principal in cadrul serviciului Urbanism
Dispozitia 186 privind avansarea in gradatia 3 a d-lui Ursescu Iuliu Lucian, consilier principal in cadrul compartimentului Programe
Dispozitia 187 modificarea si completarea dispozitiei nr. 146/06.02.2013 de mentinere a sporurilor pentru conditii periculoase sau vatamatoare pentru personalul din cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 188 privind revocarea dispozitiei primarului nr.1271/28.12.2012 de stabilire a dreptului la alocatia de sustinerea a familiei Piniuc Marinela din Radauti
Dispozitia 189 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bistriceanu Dumitru din Radauti
Dispozitia 190 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Rezus Monica din Radauti
Dispozitia 191 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Litra Georgiana Alina din Radauti
Dispozitia 192 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Nistor Tatiana Floarea din Radauti
Dispozitia 193 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Echert Maria din Radauti
Dispozitia 194 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Negru Maria Mirela din Radauti
Dispozitia 195 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Apetrei Dan din Radauti
Dispozitia 196 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bercu Alina din Radauti
Dispozitia 197 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Reut Daniela Alina din Radauti
Dispozitia 198 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Hacman Iosif din Radauti
Dispozitia 199 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Motoc Maria din Radauti
Dispozitia 200 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bozu Doina din Radauti
Dispozitia 201 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Zetu Veronica din Radauti
Dispozitia 202 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bozu Lacramioara din Radauti
Dispozitia 203 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Rezus Olimpia Cristina din Radauti
Dispozitia 204 privind acordarea indemnizatiei pentru insotitor pentru numita Fritz Ileana din Radauti
Dispozitia 205 privind desemnarea d-lui Vacarean Iulian, politist local pentru a urmari lucrarile de intretinere si igienizare efectuate de catre SC Servicii Comunale SA Radauti in perioada 01.03.2013 – 01.09.2013
Dispozitia 206 privind incetarea acordarii ingrijirii la domiciliu pentru Nistor Anica din Radauti
Dispozitia 207 privind stabilirea serviciului comunitar – ingrijire la Caminul pentru persoane varstnice pentru Coca Ioan din municipiul Radauti
Dispozitia 208 privind recalcularea sporului pentru conditii periculoase/vatamatoare pentru personalul din cadrul Directiei Politiei Locale a municipiului Radauti

Dispozitii – Ianuarie 2013

Dispozitia 1 privind suspendarea raportului de serviciu d-lui Danilet Teodor, politist local clasa III, grad profesional superior, gradatia 5
Dispozitia 2 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Lucescu Gheorghe din municipiul Radauti
Dispozitia 3 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara pentru data de 09.01.2013 orele 12 la sediul Consiliului Local al municipiul Radauti
Dispozitia 4 privind stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri conform OUG 70/2011 pentru perioada sezonului rece: 1 decembrie 2012 – 31 martie 2013
Dispozitia 5 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Dringoi Viorel din municipiul Radauti
Dispozitia 6 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Solovastru Rodica din municipiul Radauti
Dispozitia 7 privind stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale conform OUG 70/2011 pentru perioada sezonului rece: 1 decembrie 2012 – 31 martie 2013
Dispozitia 8 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu cu gaze naturale pentru Nichitean Mariana din municipiul Radauti
Dispozitia 9 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale conform OUG 70/2011
Dispozitia 10 privind delegarea doamnei Mironescu Marinela avand functia de director DAS, la Servciciul Taxe si Impozite din cadrul Primariei municipiului Radauti pentru o perioada de 60 de zile incepand cu data de 10.01.2013
Dispozitia 11 privind desemnarea d-nei Gerogescu Lucia – Responsabil al Muzeului Etnografic “Samuil si Eugenia Ionet” Radauti – pentru o perioada de 6 luni- incepand cu data de 10.01.2013
Dispozitia 12 privind delegarea domnului Bujdei Nicolai, director al Politiei Locale Radauti, la serviciul Impozite si Taxe pentru o perioada de 60 de zile, incepand cu data de 10.01.2013
Dispozitia 13 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Scripcariu Lica din municipiul Radauti
Dispozitia 14 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Serdenciuc Valeria din municipiul Radauti
Dispozitia 15 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Anitoaie Malina din municipiul Radauti
Dispozitia 16 privind modificarea compensarii procentuale pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat conform OUG 70/2011
Dispozitia 17 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat conform OUG 70/2011 pentru perioada sezonului rece: 01.11.2012 -31.03.2013
Dispozitia 18 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat conform OUG 70/2011 pentru perioada sezonului rece: 01.12.2012 -31.03.2013
Dispozitia 19 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Buliga Mihai din municipiul Radauti
Dispozitia 20 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Buculei Dragos din municipiul Radauti
Dispozitia 21 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Buculei Dragos din municipiul Radauti
Dispozitia 22 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Rusu Petru din municipiul Radauti
Dispozitia 23 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Daneliuc Alexandru din municipiul Radauti
Dispozitia 24 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Suian Mariana din municipiul Radauti
Dispozitia 25 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Seibel Ioan din municipiul Radauti
Dispozitia 26 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Calancea Firicel din municipiul Radauti
Dispozitia 27 privind rechemarea din concediul de odihna a d-rei  Pinzar Ioana Andreea consilier juridic principal, in cadrul compartimentului juridic al Primariei municipiul Radauti
Dispozitia 28 privind convocarea Consiliului Local in sedinta de indata pentru data de 10.01.2013 orele 14.00 la sediul Consiliului Local al municipiul Radauti
Dispozitia 29 privind numirea d-rei Lazar Anisoara, economist interimar al Clubului Sportiv Municipal pentru o perioada de 6 luni, incepand cu data de 10.01.2013
Dispozitia 30 privind numirea d-lui Cimpan Ioan, director interimar al Clubului Sportiv Municipal pentru o perioada de 6 luni, incepand cu data de 10.01.2013
Dispozitia 31 privind desemnarea d-lui Nitu Victor – inginer in cadrul Directiei Tehnice din partea Primariei mun. Radauticare sa participe si sa sprijine activitatile desfasurate de SC ACET SA si de antreprenori in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite in contractul de lucrari “Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din aglomerarea Radauti”
Dispozitia 32 privind delegarea d-nei Cenusa Reveica Magdalena – asistent veterinar Parc zoologic pentru o perioada de 60 de zilela serviciul Impozite si Taxe in cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 33 privind delegarea d-nei Hrehorciuc Marioara – muzeograf I la Muzeul Etnografic pentru o perioada de 60 de zile in cadrul biroului relatii cu publicul  – registartura in cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 34 privind numirea unei comisii ce va intocmi Programul de executie al lucrarilor “Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din aglomerarea Radauti”
Dispozitia 35 privind numirea unei comisii de evaluare a imobilelor avand destinatia de locuinte sociale situate in str. Mihai Viteazul 1E
Dispozitia 36 privind numirea unei comisii de receptie finala pentru investitia “Reabilitare si modernizare Piata Agroalimentara – tamplarie PVC cu geam termopan” executate de SC Ondograf SRL Radauti
Dispozitia 37 privind desemnarea d-nei Levitchi Ana Maria, asistent social in cadrul DAS pe functia de director interimar DAS pe perioada delegarii d-nei Marinescu Marinela
Dispozitia 38 privind reluarea activitatii d-nei Gramada Mariana Elisabeta, consilier, gradul profesional asistent, in cadrul serviciului impozite si taxe
Dispozitia 39 privind numirea unei comisii de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica de lucrari avand ca obiect “Modernizare str. Francei – Modernizare str. Abatorului” organizata in data de 16.01.2013
Dispozitia 40 privind desemnarea d-lui Panzaru Florin Paul, consilier superior in cadrul serviciului Urbanism si Amenajarea teritoriului pe functia de director interimar DAS pentru perioada 15.01.2013 – 10.03.2013
Dispozitia 41 privind acordarea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau petrolieri in luna ianuarie 2013 pentru perioada sezonului rece: ianuarie2012 – 31 martie 2013 beneficiarilor Legii 416/2001
Dispozitia 42 privind mentinerea in plata a beneficiarilor de ajutor social care au depus la trei luni declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de acestia
Dispozitia 43 privind incetarea ajutorului social pentru Plutaru Rodica, din municipiul Radauti
Dispozitia 44 privind suspendarea ajutorului social pentru Scripcariuc Mixandra, din municipiul Radauti
Dispozitia 45 privind suspendarea ajutorului social pentru Bozu Romana, din municipiul Radauti
Dispozitia 46 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Nold Violeta, din municipiul Radauti
Dispozitia 47 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Bozu Doina, din municipiul Radauti
Dispozitia 48 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Nechita Viorel, din municipiul Radauti
Dispozitia 49 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Clipa Vasile, din municipiul Radauti
Dispozitia 50 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Bodogan Cristina Luminita, din municipiul Radauti
Dispozitia 51 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Cobzaru Ion, din municipiul Radauti
Dispozitia 52 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Anchidin Simona, din municipiul Radauti
Dispozitia 53 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Scripcariuc Gheorghe, din municipiul Radauti
Dispozitia 54 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Comaritan Vasile, din municipiul Radauti
Dispozitia 55 privind numirea unei comisii de verificare a situatiei de drept si de fapt a imobilului situat in str. Garii nr.4, detinut de catre chirias Bancescu Oana
Dispozitia 56 privind delegarea d-lui Frijan Dumitru, casier la sectorul piata agroalimentara pentru o perioada de 60 de zile la sectorul Mecanizare din cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 57 privind numirea unui curator special pentru minorul Crasmar Andreias Alexandru din municipiul Radauti
Dispozitia 58 privind infiintarea unei comisii pentru licitatia “Extindere retea electrica si iluminat public – str. Dan Ghica f.n. din municipiul Radauti” care va avea loc in data de 21.01.2013
Dispozitia 59 privind numirea unei comisii pentru constatarea desfasurarii de activitati comerciale in locatia SC Radio Tel SRL Radauti de catre SC Radio Tel SRL Radauti sau de catre alta societate
Dispozitia 60 privind modificarea raportului de serviciu al d-nei Gheorghita Maria consilier clasa I, prin mutare temporara
Dispozitia 61 privind numirea unui curator special pentru minora Semeniuc Michitiuc Sabina din municipiul Radauti
Dispozitia 62 privind numirea unei comisii de analiza, selectie a solicitarilor si de repartizare a locuintelor sociale sau de necesitate apartinand administratiei publice locale
Dispozitia 63 privind reluarea platii ajutorului social pentru Lucescu Gheorghe privind din municipiul Radauti
Dispozitia 64 privind desemnarea d-lui Susnovici Danut – consilier din partea Primariei municipiului Radauti care sa faca parte din comisiile mixte de verificare a procesului de aprovizionare si conditiilor igienico-sanitare privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul privat si de stat
Dispozitia 65 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
Dispozitia 66 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Tibu Tudor Mihai, din municipiul Radauti
Dispozitia 67 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Beghean Marieta, din municipiul Radauti
Dispozitia 68 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Rezus Olimpia, din municipiul Radauti
Dispozitia 69 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Poleac Maria, din municipiul Radauti
Dispozitia 70 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Hoffmann Otita, din municipiul Radauti
Dispozitia 71 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Poleuca Despina, din municipiul Radauti
Dispozitia 72 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Grab Gheorghe, din municipiul Radauti
Dispozitia 73 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Mihaiuc Aurelia, din municipiul Radauti
Dispozitia 74 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Cojocar Elena Loredana, din municipiul Radauti
Dispozitia 75 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Nemes Oana Ancuta, din municipiul Radauti
Dispozitia 76 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bordianu Veronica, din municipiul Radauti
Dispozitia 77 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Lungoci Mariana, din municipiul Radauti
Dispozitia 78 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Rotar Diana, din municipiul Radauti
Dispozitia 79 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Boghean Elena, din municipiul Radauti
Dispozitia 80 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Tipirigan Adriana Daniela, din municipiul Radauti
Dispozitia 81 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bergheaua Elena, din municipiul Radauti
Dispozitia 82 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ursulean Constantin, din municipiul Radauti
Dispozitia 83 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Burlacu Valeriu, din municipiul Radauti
Dispozitia 84 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bizubac Liliana, din municipiul Radauti
Dispozitia 85 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ambrozie Viorica, din municipiul Radauti
Dispozitia 86 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Diacon Elena Elena, din municipiul Radauti
Dispozitia 87 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ilica Cristina, din municipiul Radauti
Dispozitia 88 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Grigore Viorel, din municipiul Radauti
Dispozitia 89 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bordian Virginia, din municipiul Radauti
Dispozitia 90 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ciobanu Alina Cornelia, din municipiul Radauti
Dispozitia 91 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Rusu Elena, din municipiul Radauti
Dispozitia 92 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Mandici Gheorghe, din municipiul Radauti
Dispozitia 93 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Apetrei Dan, din municipiul Radauti
Dispozitia 94 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Dragan Claudia, din municipiul Radauti
Dispozitia 95 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ciorcan Cristina, din municipiul Radauti
Dispozitia 96 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Cretu Lacramioara, din municipiul Radauti
Dispozitia 97 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Samoila Valentina, din municipiul Radauti
Dispozitia 98 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Colibaba Liliana, din municipiul Radauti
Dispozitia 99 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Litra Agripina, din municipiul Radauti
Dispozitia 100 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Cernautan Rodica Adriana, din municipiul Radauti
Dispozitia 101 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Coroliuc Cristina Stefania, din municipiul Radauti
Dispozitia 102 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Andries Catalina, din municipiul Radauti
Dispozitia 103 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Linu Virginia, din municipiul Radauti
Dispozitia 104 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Pietrariu Costel, din municipiul Radauti
Dispozitia 105 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Simota Mariana, din municipiul Radauti
Dispozitia 106 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Litra Georgiana Alina, din municipiul Radauti
Dispozitia 107 privind acordarea ajutorului social pentru Lisaniuc Maria, din municipiul Radauti
Dispozitia 108 privind suspendarea raportului de serviciu d-lui Patraucean Gheorghe Constantin Agrinel, consilier in cadrul serviciului Evidenta persoanelor
Dispozitia 109 privind suspendarea prin acordul partilor a contractului individual de munca al d-nei bibliotecar Patraucean Camelia Mihaela
Dispozitia 110 privind numirea unei comisii de verificare a cartilor de imobil, contractelor de inchiriere si actelor de identitate ale persoanelor de etnie roma care locuiesc in imobile proprietatea Primariei mun. Radauti
Dispozitia 111 privind numirea unei comisii de evaluare a reparatiilor ce se impun a fi realizate la imobilul din Piata Unirii nr.57-58
Dispozitia 112 privind prestarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanei varstnice Coca Ioan, din municipiul Radauti
Dispozitia 113 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 114 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Bozu Adolfina Aspazia, din municipiul Radauti
Dispozitia 115 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Bozu Adolfina Aspazia, din municipiul Radauti
Dispozitia 116 privind numirea unui curator special pentru minora Lupancu Denisa Petronela din municipiul Radauti
Dispozitia 117 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.60/23.01.2013, privind modificarea raportului de serviciu al d-nei Gheorghita Maria, prin mutare temporara
Dispozitia 118 privind desemnarea unui reprezentant al administratiei publice si a doi specialisti in domeniu din partea Primariei municipiului Radauti, care vor face parte din comisia de receptie finala pentru echipamente la obiectivul de investitie din zona Hipodrom bloc 2B, respectiv str. Calea Bucovinei nr.42 bloc B2 – locuinte pentru tineri destinate inchirierii
Dispozitia 119 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe si a obiectelor de inventar de la Spitalul municipal Radauti
Dispozitia 120 privind mentinerea reincadrarii in conditii deosebite a locurilor de munca din cadrul sectorului Parc zoologic Radauti pentru perioada 01.01.2013 – 28.02.2013
Dispozitia 121 privind numirea unui curator special pentru minora Cirsmar Andreias Alexandru din municipiul Radauti
Dispozitia 122 privind aprobarea darilor de seama a tutorilor si curatorilor pe anul 2012
Dispozitie 123 privind avansarea in gradatia 5 a d-lui Foca Cezar Gheorghe politist in cadrul Directiei Politiei Locale Radauti
Dispozitie 124 privind avansarea in gradatia 4 a d-lui Ungurean Cezar consilier principal in cadrul compartimentului programe
Dispozitie 125 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale pentru Ilisoi Paraschiva din municipiul Radauti
Dispozitie 126 privind modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale conform OUG nr.70/2011
Dispozitie 127 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale conform OUG nr.70/2011 pentru perioada sezonului rece: 01.01.2013 – 31.03.2013
Dispozitie 128 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri d-lui Bodnar Cornel din municipiul Radauti
Dispozitie 129 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri d-lui Cazac Domnica Silvia din municipiul Radauti
Dispozitie 130 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri conform OUG nr.70/2011 pentru perioada sezonului rece: 01.01.2013 – 31.03.2013
Dispozitie 131 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat conform OUG nr.70/2011 pentru perioada sezonului rece: 01.12.2012 – 31.03.2013
Dispozitie 132 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Caras Radu Stefanita din municipiul Radauti
Dispozitie 133 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Simbotelecan Emanuel din municipiul Radauti
Dispozitie 134 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Rautu Rodica din municipiul Radauti
Dispozitie 135 privind modificarea compensarii procentuale a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat conform OUG nr.70/2011
Dispozitia 136 privind revenirea d-lui Balint Adrian Liviu la Politia Locala
Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support