miercuri, iunie 29
Shadow

Dispoziții anul 2012

Dispozitii – Decembrie 2012

Dispozitia 1152 privind acordarea ajutorului social pentru Rusu Adrian din municipiul Radauti
Dispozitia 1153 privind numirea unei comisii de verificare si analiza a adresei SC Servicii Comunale SA Radauti
Dispozitia 1154 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor realizate de SC Servicii Comunale SA Radauti
Dispozitia 1155 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara
Dispozitia 1156 privind rectificarea actului de nastere nr.958/2011 transcris la Primaria municipiului Radauti, jud. Suceava
Dispozitia 1157 privind rectificarea actului de nastere nr.957/2011 transcris la Primaria municipiului Radauti, jud. Suceava
Dispozitia 1158 privind acordarea unui ajutor social de la bugetul local
Dispozitia 1159 privind delegarea d-nei Cenuca Reveica Magdalena – asistent veterinar Parc zoologic pentru o perioada de 60 de zile in cadrul biroului relatii cu publicul – registratura din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 1160 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor de demolare a imobilelor proprietatea Primariei municipiului Radauti, situate pe str. Stefan cel Mare nr.5 si Piata unirii nr.60B, efectuate de SC Caroli Oil
Dispozitia 1161 privind acordarea ajutorului social pentru Bozu Doina din municipiul Radauti
Dispozitia 1162 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Bozu Petru Robert din municipiul Radauti
Dispozitia 1163 privind acordarea unui ajutor social de la bugetul local
Dispozitia 1164 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Bozu Adolfina Aspazia din municipiul Radauti
Dispozitia 1165 privind acordarea dreptului de  ajutor cupentru incalzirea locuintei cu lemne carbuni sau combustibili petrolieri in luna noiembrie 2012 pentru toata perioada sezonului rece: .01.11.2012 – 31.03.2013 beneficiarilor Legii nr.416/2001
Dispozitia 1166 de modificare si completare a dispozitiilor primarului nr.914/01.10.2012 si nr.1150/25.11.2012 privind mutarea temporara pe o perioada de 60 de zile a d-lui Balint Adrian Liviu, politist local, la serviciul Impozite si taxe din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 1167 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor avand ca obiectiv “Lucrari de intretinere prin impietruire a drumurilor nemodernizate din mun. Radauti, jud. Suceava” efectuate de catre SC Cosadel SRL Radauti
Dispozitia 1168 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Ciorcan Cristina Gratiela din municipiul Radauti
Dispozitia 1169 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.989/17.10.2012 privind delegarea d-lui Bujdei Nicolai, director al Politiei locale la serviciul Impozite si taxe din cadrul Primariei municipiului Radauti, pentru o perioada de 60 de zile, incepand cu data de 31.10.2012
Dispozitia 1170 privind constituirea comisiei de receptie a lucrarilor efectuate de SC Caroli Oil SRL Arbore Suceava pe str. Calea Bucovinei: “Realizare trotuar pe str. Calea Bucovinei, partea stanga, refugiu statie asezamant”
Dispozitia 1171 privind numirea unei comisii de predare a spatiului comun situat in str. Sf. Dumitru, nr.3 catre chiriasa Donisan Liliana
Dispozitia 1172 privind constituirea comisiei de analiza si propuneri de reabilitare si dotari necesare la imobilul Biblioteca “Tudor Flondor”
Dispozitia 1173 privind dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat
Dispozitia 1174 privind interzicerea desfacerii bauturilor alcoolice in preajma sectiilor de votare pe o distanta de 500 m in ziua de 09.12.2012
Dispozitia 1175 privind numirea unei comisii de receptie partiala a lucrarilor executate de SC Bader SRL pentru investitia “Construire Camin pentru persoane varstnice”
Dispozitia 1176 privind delegarea tuturor atributiilor de serviciu ale d-lui primar Aurel Olarean catre domnul viceprimar Ciobotariu Dumitru cu exceptia atributului de primire si distribuire corespondenta care va fi delegat d-lui secretar H. Herghiligiu
Dispozitia 1177 privind desemnarea unui reprezentant al administratiei publice si a doi specialisti in domeniu din partea Primariei municipiului Radauti, care vor face parte din comisia de receptie finala a investitiei din zona Hipodrom bloc 1B
Dispozitia 1178 privind desemnarea reprezentantilor Primariei municipiului Radauti care vor semna protocolul de predare primire a obiectivului de investitii din amplasamentul Calea Bucovinei nr.34A – incinta Spitalului Municipal- Locuinte pentru tineri destinate inchirierii
Dispozitia 1179 privind promovarea temporara a d-lui Koffler Igo Zigi in functia publica de conducere de director in cadrul Directiei tehnice al Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 1180 privind imputernicirea d-nei Mitric elena Livia, sef serviciu aministratie publica locala pentru semnarea unei documentatii necesare pentru obtinerea finantarii nerambursabile
Dispozitia 1181 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.982/16.10.2012 privind delegarea d-lui Nastase Gheorghe, angajat al Primariei municipiului Radauti, pentru o perioada de 60 de zile, in cadrul serviciului impozite si taxe
Dispozitia 1182 privind prelungirea suspendarii raportului de serviciu a d-lui Rautu Romeo Adrian
Dispozitia 1183 privind prelungirea perioadei in vederea realizarii de catre d-na Gavrilet Doinita –auditor a misiunii de audit public intern cu tema: Obligatiile si creantele fiscale ale municipiului Radauti fata de SC Servicii Comunale SA Radauti
Dispozitia 1184 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarii executate la Biblioteca Municipala Radauti efectuate de SC Marmat Constructii Generale SRL Marginea
Dispozitie 1185 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitie 1186 privind acordarea ajutorului social pentru Buliga Elena Madalina din municipiul Radauti
Dispozitia 1187 privind virarile de credite din cadrul aceluiasi capitol bugetar la bugetul local si bugetul activitalor finantate integral sau partial din venituri proprii al municipiului Radauti aferente trim.IV 2012
Dispozitia 1188 privind acordarea ajutorului social pentru Drangoi Viorel din municipiul Radauti
Dispozitia 1189 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 1190 privind virarile de credite din cadrul aceluiasi capitol bugetar la bugetul local si bugetul activitalor finantate integral sau partial din venituri proprii al municipiului Radauti aferente trim.IV 2012
Dispozitia 1191 privind aprobarea Planului de servicii privind pe minorul Mocanu Denis Peter din municipiul Radauti
Dispozitia 1192 privind constituirea Grupului de initiativa si a Grupului de lucru local
Dispozitia 1193 privind numirea unei comisii de receptie finala pentru investitia “Pod rutier pe DN 178C pe relatia Radauti – Fratautii Vechi ”
Dispozitia 1194 privind aprobarea statelor nominale de functii incepand cu data de 1 decembrie 2012 pentru personalul platit din fonduri publice la nivelul municipiului Radauti
Dispozitia 1195 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 1196 privind incetarea contractului individual de munca a doamnei Bandol Maria, asistent medical generalist, in cadrul Cabinetelor Medicale Scolare Radauti
Dispozitia 1197 privind aprobarea Planului de servicii privind pe minorul Rusu Gabriel Alexandru din municipiul Radauti
Dispozitia 1198 privind avansarea in gradatia 4 a domnului Ursecu Silviu Victor, sef serviciu IT, gradul II, clasa 68
Dispozitia 1199 privind avansarea in gradatia 2 a domnului Martinescu Alin Stefan, politist local III, gradul profesional principal, gradatia I, clasa 20
Dispozitie 1200 privind inlocuirea domnului Foca Ovidiu, angajat al Casei de Cultura cu functia de director, cu domnul Nistor Isopescu, administrator Primaria Radauti in perioada 03-31 ianuarie 2013
Dispozitia 1201 privind avansarea in gradatia 3 a doamnei Patraucean Camelia Mihaela, bibliotecar II, gradatia II, clasa 53
Dispozitia 1202 privind modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul serviciului  a functionarului public Colban Eusebiu, politist local clasa I, gradul profesional principal, gradatia 2, clasa 38
Dispozitia 1203 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Nemes Oana Ancuta din municipiul Radauti
Dispozitia 1204 privind reluarea platii ajutorului social pentru Se4rban Vasile Marcel din municipiul Radauti
Dispozitia 1205 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Pascariu Adrian Mihai din municipiul Radauti
Dispozitia 1206 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Marocico Dorel Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 1207 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Bocancea Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 1208 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Antoneac Ioan din municipiul Radauti
Dispozitia 1209 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Acostachioaie Florin din municipiul Radauti
Dispozitia 1210 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Coniac Bianca Adriana din municipiul Radauti
Dispozitia 1211 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Bodale Domnica din municipiul Radauti
Dispozitia 1212 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Lucescu Gheorghe din municipiul Radauti
Dispozitia 1213 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Rosu Andreea Ramona din municipiul Radauti
Dispozitia 1214 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Scripcariu Minodora din municipiul Radauti
Dispozitia 1215 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Hreniuc Viorel din municipiul Radauti
Dispozitia 1216 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Mocrei Catinca din municipiul Radauti
Dispozitia 1217 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Nistor Dumitru din municipiul Radauti
Dispozitia 1218 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Prelipcean Bejuscu Adrian Cristinel din municipiul Radauti
Dispozitia 1219 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Sandu Constantin din municipiul Radauti
Dispozitia 1220 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Simionovici Maria din municipiul Radauti
Dispozitia 1221 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Sofian Florin din municipiul Radauti
Dispozitia 1222 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Spinu Artemizia din municipiul Radauti
Dispozitia 1223 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Stefan Ileana din municipiul Radauti
Dispozitia 1224 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Stefanescu Domnica din municipiul Radauti
Dispozitia 1225 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Barba Lucia din municipiul Radauti
Dispozitia 1226 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Tiperciuc Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 1227 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Nichitean Mariana din municipiul Radauti
Dispozitia 1228 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Crasi Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 1229 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Ilisoi Ana din municipiul Radauti
Dispozitia 1230 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Serban Anca Maria din municipiul Radauti
Dispozitia 1231 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Grigoras Ioan Gheorghe din municipiul Radauti
Dispozitia 1232 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Maliarciuc Ungurean Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 1233 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Morosan Elena Georgeta din municipiul Radauti
Dispozitia 1234 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Sanciuc Mihai din municipiul Radauti
Dispozitia 1235 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Panzar Domnica din municipiul Radauti
Dispozitia 1236 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru LemisovschiGabriela Iuliana din municipiul Radauti
Dispozitia 1237 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Ignatescu Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 1238 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Bilibou Gheorghe Ovidiu din municipiul Radauti
Dispozitia 1239 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Martinescu Rodica din municipiul Radauti
Dispozitia 1240 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Chira Cristi din municipiul Radauti
Dispozitia 1241 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Blaga Eugen din municipiul Radauti
Dispozitia 1242 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Ciornei Catalin Mihai din municipiul Radauti
Dispozitia 1243 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Cotos Anisoara Elisabeta din municipiul Radauti
Dispozitia 1244 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Farcas Mihai Nelu din municipiul Radauti
Dispozitia 1245 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Vizitiu Marcela din municipiul Radauti
Dispozitia 1246 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Cirdei Petru din municipiul Radauti
Dispozitia 1247 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Simota Remus Adrian din municipiul Radauti
Dispozitia 1248 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Puha Ionela din municipiul Radauti
Dispozitia 1249 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Goras Eugenia din municipiul Radauti
Dispozitia 1250 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Morosan Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 1251 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Maha Stefania din municipiul Radauti
Dispozitia 1252 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Iacoban Cristinel Costel din municipiul Radauti
Dispozitia 1253 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Vladean Oltea din municipiul Radauti
Dispozitia 1254 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Spanu Oltea din municipiul Radauti
Dispozitia 1255 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Teodorovici Lacramioara din municipiul Radauti
Dispozitia 1256 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Golescu Mihai din municipiul Radauti
Dispozitia 1257 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Bobu Petria din municipiul Radauti
Dispozitia 1258 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Matei Eugen din municipiul Radauti
Dispozitia 1259 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Vicovan Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 1260 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Dan Minodora din municipiul Radauti
Dispozitia 1261 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Chimniuc Stefan din municipiul Radauti
Dispozitia 1262 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Palamar Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 1263 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Turtureanu Ana Otilia din municipiul Radauti
Dispozitia 1264 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Lauric Zamfira din municipiul Radauti
Dispozitia 1265 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Capstrimb Gheorghe din municipiul Radauti
Dispozitia 1266 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Alupului Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 1267 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Orza Traian din municipiul Radauti
Dispozitia 1268 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Covasa Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 1269 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Barcan Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 1270 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bodnar Simona din municipiul Radauti
Dispozitia 1271 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Piniuc Marinela din municipiul Radauti
Dispozitia 1272 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Marciuc Lacramioara Mihaela din municipiul Radauti
Dispozitia 1273 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Axani Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 1274 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bodnar Cornel din municipiul Radauti
Dispozitia 1275 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Kissak A Menang Bruno din municipiul Radauti
Dispozitia 1276 privind acordarea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, sau combustibili petrolieri in luna decembrie 2012 pentru perioada sezonului rece: 1 decembrie 2012 – 31 martie 2013 beneficiarilor Legii 416/2001

Dispozitii – Noiembrie 2012

Dispozitia 1046 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Pitic Vasile Stefan din municipiul Radauti
Dispozitia 1047 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ionescu Natalia Ancuta din municipiul Radauti
Dispozitia 1048 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Iacoban Saveta din municipiul Radauti
Dispozitia 1049 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Milovan Ioana din municipiul Radauti
Dispozitia 1050 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Juravle Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 1051 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Braescu Gheorghe din municipiul Radauti
Dispozitia 1052 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Savin Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 1053 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Simota Maria din municipiul Radauti
Dispozitia 1054 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Morocico Axenia din municipiul Radauti
Dispozitia 1055 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Buznean Gheorghe din municipiul Radauti
Dispozitia 1056 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Trofin Irina din municipiul Radauti
Dispozitia 1057 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bostiog Lacramioara din municipiul Radauti
Dispozitia 1058 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Poleuca Despina din municipiul Radauti
Dispozitia 1059 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Grab Gheorghe din municipiul Radauti
Dispozitia 1060 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Hoffman Oltita din municipiul Radauti
Dispozitia 1061 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Mayerhoffer Mariana din municipiul Radauti
Dispozitia 1062 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Poleac Maria din municipiul Radauti
Dispozitia 1063 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Poleac Rezus Olimpia din municipiul Radauti
Dispozitia 1064 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Olinici Stefan Liviu din municipiul Radauti
Dispozitia 1065 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Coca Carmen din municipiul Radauti
Dispozitia 1066 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Paduraru Angelica din municipiul Radauti
Dispozitia 1067 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara
Dispozitia 1068 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Serban Vasile Marcel din municipiul Radauti
Dispozitia 1069 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Plutaru Rodica din municipiul Radauti
Dispozitia 1070 privind numirea doamnei Irina Vasilciuc, sef serviciu contabilitate, buget-finante sa desfasoare activitate de control financiar preventiv propriu la sef serviciul contabilitate, buget-finante din municipiul Radauti
Dispozitia 1071 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al domnului Foca Cristian Valentin, muncitor necalificat la Muzeul Etnografic Radauti
Dispozitia 1072 privind desemnarea domnului Roman Valentin – mpolitist local – inlocuitor al domnului bujdei Nicolai, director al Politiei locale pentru perioada delegarii acestuia la serviciul Impozite si taxe
Dispozitia 1073 privind numirea domnisoarei Lazar Anisoara, consilier de specialitate in cadrul Casei de cultura din municipiul Radauti – inlocuitor al domnului Foca ovidiu – director Casa de cultura, pentru perioada efectuarii concediului legal de odihna
Dispozitia 1074 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor executate de catre SC Servicii Comunale SA Radauti, in baza comenzilor nr. 34-36, emise de Primaria municipiului Radauti
Dispozitia 1075 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar aferente trim. IV 2012 la bugetul local al municipiului Radauti si la bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al Colegiului Tehnic Radauti
Dispozitia 1076 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor pentru investitia “Amenajare trotuare – str. Calea Bucovinei, partea stanga DN 2H Radauti – Suceava” realizata de Autotehnorom SRL Suceava
Dispozitia 1077 privind numirea unei comisii de receptie pentru lucrarile executate de SC Caroli Oil SRL  pentru obiectiv: “Intretinere si pregatire Parc nr.2 Flacara” pentru perioada de toamna- iarna
Dispozitia 1078 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 1079 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Radauti in sedinta de indata
Dispozitia 1080 privind numirea unei comisii de receptie a 22 de vaze si 6 jardiniere conform facturii emise de SC Gartenera SRL Tg Secuiesc
Dispozitia 1081 privind numirea unei comisii de verificare si analiza a informarii d-lui viceprimar privind intrarea in legalitate cu privire la imobilul situat in str. 1 Mai nr.103, proprietatea Primariei Radauti
Dispozitia 1082 privind numirea unei comisii de identificare a parcelelor de teren situate in zona Tolocii si Jalcau care pot fi atribuite conform Legii nr.15/2003
Dispozitia 1083 privind pestarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanei varstnice Nistor Anica din municipiul Radauti
Dispozitia 1084 privind numirea unei comisii in vederea concilierii cu Multiconsult Ipurl Suceava, in calitate de administrator judiciar al SC Drumuri si Poduri SA Suceava
Dispozitia 1085 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
Dispozitia 1086 privind rechemarea din concediul de odihna a d-lui Tcaciuc Marius, consilier I superior, in cadrul biroului fond funciar al Primariei Municipiului Radauti
Dispozitia 1087 privind constituirea comisiei de receptie pentru lucrarile de incarcare, transport materiale (deseuri rezultate din demolare) si demolarea unor constructii din zona str. Stefan cel Mare nr.53, spate zona ANL Gara
Dispozitia 1088 privind promovarea temporara a d-lui Koffler Igo Zigi in functia publica de conducere de director executiv in cadrul Directiei Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Radauti
Dispozitia 1089 privind numirea unei comisii de receptie partiala a lucrarilor executate de SC Bader SRL pentru investitia “Construirea Camin de persoane varstnice” situat in str. Francei f.n.
Dispozitia 1090 privind aprobarea Planului de servicii privind minorii Begean Mihaela, Begean Denisa, Begean Flaviu din Radauti
Dispozitia 1091 privind aprobarea Planului de servicii privind minorii Vartolomei Ghiocel, Vartolomei Soledad Sofia, Vartolomei Franc din Radauti
Dispozitia 1092 privind infiintarea popririi pe salariul d-nei Hrehorciuc Marioara Mihaela, muzeograf gradul I la Muzeul “Samuil si Eugenia Ionet” Radauti
Dispozitia 1093 privind prestarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanei varstnice Ene Olimpia din municipiul Radauti
Dispozitia 1094 privind numirea unei comisii de verificare, evaluare si receptie calitativa a paginii web aferenta proiectului “Tezaure etnoistorice bucovinene”- proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitatra din municipiul Radauti
Dispozitia 1095 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara
Dispozitia 1096 privind comiisiei de distribuire a alimentelor conform HG nr.600 din 2009
Dispozitia 1097 privind numirea unei comisii de receptie pentru lucrarile efectuate la Gradinita cu program prelungit ”Prichindelul” Radauti
Dispozitia 1098 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.913 din 01.10.2012 privind delimitarea, numerotarea si locul sectiei de votare pentru desfasurarea alegerilor pentru Camera deputatilor si Senat din luna decembrie 2012
Dispozitia 1099 privind numirea d-lui Pintilie Adrian la compartimentul protectia muncii din cadrul Serviciului Administratie publica locala pentru o perioada de 60 de zile
Dispozitia 1100 privind numirea unui curator special pentru minora Semeniuc Michitiuc Sabina din Radauti
Dispozitia 1101 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.695 din 02.08.2012 privind constituirea comisiei de preluare a mijloacelor fixe de natura domeniului public aferente serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Radauti predate in concesiune la SC Servicii Comunale SA Radauti
Dispozitia 1102 privind desemnarea d-lui Caciur Cristian, consilier juridic in cadrul Primariei Radauti, purtator de cuvant al Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 1103 privind desemnarea reprezentantilor primarului municipiului Radauti in Consiliile de Administratie ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat
Dispozitia 1104 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale conform OUG 70 din 2011 pentru perioada sezonului rece: 1 noiembrie 2012 – 31 martie 2013
Dispozitia 1105 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale conform OUG 70 din 2011 pentru perioada sezonului rece: 1 noiembrie 2012 – 31 martie 2013
Dispozitia 1106 privind constituirea comisiei de predare a bunurilor preluate din concesiune de la SC Servicii Comunale SA Radauti catre SC ACET SA Suceava
Dispozitia 1107 privind numirea d-nei Anitoaie Malina in functia de responsabil biblioteca in cadrul Bibliotecii municipale Tudor Flondor Radauti
Dispozitia 1108 privind numirea unei comisii de verificare in teren a situatiei imobilului situat in str. Dimitrie Dan nr.3, proprietatea Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 1109 privind numirea unei comisii de receptie pentru serviciile prestate in baza contractului nr. 16021 din 29.10.2012 reprezentand studiu de fezabilitate pentru CNIP Radauti, realizat de catre SC Atelier Juravle SRL
Dispozitia 1110 privind prestarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanei varstnice Lucescu Rodica din municipiul Radauti
Dispozitia 1111 privind numirea unei comisii de analiza si veriificare a situatiei prezentate de doamna Vasilciuc Irina- sef serviciu contabilitate – respectiv a verificarii registrelor de intrare iesire ale institutiei, a situatiei existente in contabilitatea institutiei respectiv la directia tehnica cu privire la facturile emise de SC Drumuri si Poduri SA Suceava
Dispozitia 1112 privind numirea unei comisii de receptie pentru lucrarile efectuate la Scoala generala nr.3 “Mihai Eminescu” Radauti de SC Lucian Construct SRL
Dispozitia 1113 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.906 din 01.10.2012 privind delegarea d-lui Colban Eusebiu la biroul Fond funciar din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 1114 privind numirea unei comisii de receptie si verificare a calitatii materialului antiderapant achizitionat de catre SC Servicii Comunale SA Radauti necesar perioadei de iarna
Dispozitia 1115 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarii “Renovare interioara Sali clase Scoala generala nr.2” efectuate de catre SC Marmat Constructii Generale SRL Marginea
Dispozitia 1116 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarii “Montare popice semnalizare” str. Stefan cel Mare si Calea Bucovinei, efectuate de SC Marmat Constructii Generale SRL Marginea
Dispozitia 1117 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarii “Reparatii trotuare si montaj borduri si pavele” efectuate de catre SC Marmat Constructii Generale SRL Marginea
Dispozitia 1118 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale d-nei Matei Tabita din Radauti
Dispozitia 1119 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale d-nei Tiron Elena din Radauti
Dispozitia 1120 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale d-lui Cozariuc Ioan din Radauti
Dispozitia 1121 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale d-lui Boico Ion Dorel din Radauti
Dispozitia 1122 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale d-lui Botezat Mircea din Radauti
Dispozitia 1123 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale d-lui Zoituc Ionica din Radauti
Dispozitia 1124 privind respingerea cererii de restituire in natura a imobilului constructie situat in municipiul Radauti, str. Ion Creanga nr.7, si propunerea de acordare a despagubirilor legale
Dispozitia 1125 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor realizate la Scoala generala nr.2, efectuate de SC Autotehnorom SRL Suceava
Dispozitia 1126 privind numirea unei comisii de verificare a starii de degradare a celor 35 de plase de gard protectie
Dispozitia 1127 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarii “Montare panouri gard” in zona centrala si la sensurile giratorii
Dispozitia 1128 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Radauti in sedinta extraordinara
Dispozitia 1129 privind numirea unei comisii de receptie finala a lucrarilor realizate la Gradinita cu program prelungit “Micul Print”, efectuate de SC Nicolaescu Com SRL Fratautii Noi
Dispozitia 1130 privind numirea unei comisii care sa participe la programul de audiente in zilele de marti si vineri intre orele 14.00-16.00
Dispozitia 1131 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Rusu Gabriela Mariana din municipiul Radauti
Dispozitia 1132 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Proboteanu Rodica din municipiul Radauti
Dispozitia 1133 privind convocarea membrilor comisiei de receptie in vederea stingerii Anexei nr.2 la PV de receptie finala pentru lucrari “Locuinte pentru tineri” din Calea Bucovinei nr. 34A (incinta spital)
Dispozitia 1134 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Nichitean Rodica din municipiul Radauti
Dispozitia 1135 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Motriuc Ilie Stefan din municipiul Radauti
Dispozitia 1136 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Gabor Ionela Lacramioara din municipiul Radauti
Dispozitia 1137 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Mayerhaffer Mariana Cornelia din municipiul Radauti
Dispozitia 1138 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru pentru Urdoi Napolion Mihai Viorel din municipiul Radauti
Dispozitia 1139 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru pentru Braileanu Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 1140 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru pentru Kulcsar Adrian Constantin din municipiul Radauti
Dispozitia 1141 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar aferente trim. IV 2012 la Bugetul Local al municipiului Radauti si la bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
Dispozitia 1142 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarii “Montare popice de semnalizare” str. Stefan cel Mare si Calea Bucovinei
Dispozitia 1143 privind desemnarea doamnei Zaharie Mihaela – politist local – inlocuitor al d-lui Bujdei Nicolai – director politia locala pentru perioada delegarii acestuia la serviciul impozite si taxe
Dispozitia 1144 privind delegarea d-nei Georgescu Lucica – angajat muzeu, pentru o perioada de 60 de zile in cadrul biroului relatii cu publicul – registratura din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 1145 privind delegarea d-nei Stan Valeria – asistent veterinar Parc zoologic, pentru o perioada de 60 de zile la Directia Asistenta Sociala – administrator la Caminul pentru persoane varstnice Radauti
Dispozitia 1146 privind acordarea ajutorului social pentru Scripcariuc Gheorghe din Radauti
Dispozitia 1147 privind acordarea ajutorului social pentru Curelar Elena Livia din Radauti
Dispozitia 1148 privind desemnarea d-lui viceprimar – responsabil de lucrarile de invelitoare reparatii sarpanta la Colegiul National Eudoxiu Hurmuzachi
Dispozitia 1149 privind avansarea in gradatia 5 a d-lui Tcaciuc Marius, consilier superior, gradatia 4, clasa 52 in cadrul compartimentului fond funciar
Dispozitia 1150 de modificare si completare a dispozitie primarului nr.914 din 01.10.2012 privind mutarea temporara pe o perioada de 60 de zile a d-lui Balint Adrian – Liviu, politist local, la serviciul Impozite si taxe
Dispozitia 1151 privind delegarea d-nei Andronachi Angelica – angajat al Bibliotecii municipale Radauti pe o perioada de 60 de zile la serviciul Impozite si taxe

Dispozitii – Octombrie 2012

Dispozitia 906 privind delegarea domnului Colban Eusebiu avand functia de politist local in cadrul Politiei locale la biroul Fond funciar din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 907 privind reluarea platii ajutorului social pentru Matiopa Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 908 privind avansarea in gradatia 4 a d-lui Cazacu Dorin politist local in cadrul Directiei Politiei Locale Radauti
Dispozitia 909 privind stabilirea programului de functionare a SC Club River SRL – situat in str. Stefan cel Mare zilnic pana la orele 23.00
Dispozitia 910 privind avansarea in gradatia 5 a d-nei Tiganas Mihaela – Brandusa consilier asistent in cadrul serviciului Impozite si taxe
Dispozitia 911 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor executate de SC EnergoConstruct SRL Suceava
Dispozitia 912 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 913 privind delimitarea, numerotarea si locul sectiei de votare pentru desfasurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din luna decembrie 2012
Dispozitia 914 privind mutarea temporara pe o perioada de 60 de zile a domnului Balint Adrian Liviu, politist local asistent la serviciul Impozite si taxe din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 915 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.877 din 20.09.2012 privind numirea domnului Caciur Cristian – consilier juridic- inlocuitor al domnului secretar Haralambie Herghiligiu, pentru perioada efectuarii concediului legal de odihna
Dispozitia 916 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor executate in cadrul investitiei: “Reabilitare parc Alexandru Sahia din municipiul Radauti”
Dispozitia 917 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 918 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Pojar Cristina din municipiul Radauti
Dispozitia 919 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Bozu Dentes Iulian din municipiul Radauti
Dispozitia 920 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Murin Nina Maria din municipiul Radauti
Dispozitia 921  privind numirea unei comisii de verificare, analiza a situatiei prezentate de SC Loial SRL
Dispozitia 922  privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Rusu Liliana din municipiul Radauti
Dispozitia 923  privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Diaconescu Doina Maria din municipiul Radauti
Dispozitia 924 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Acatincai Constantin din municipiul Radauti
Dispozitia 925  privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Samoila Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 926  privind incetarea acordarii ingrijirii la domiciliu pentru Duduman Lucretia din municipiul Radauti
Dispozitia 927  privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor efectuate la Gradinita cu program prelungit Prichindelul, executate de catre SC Amint SRL Radauti
Dispozitia 928  privind numirea unei comisii de inventariere a terenurilor intravilane apartinand domeniului privat al municipiului Radauti
Dispozitia 929  privind mutarea sediului Directiei de Asistenta Sociala Radauti in incinta celor doua cladiri realizate la Parcul zoologic Radauti
Dispozitia 930  privind numirea unei comisii de receptie a investitiei: “Sistem de detectie si avertizare la incendiu in ambulatoriul din cadrul Spitalului municipal Radauti”
Dispozitia 931 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Andronic Georgeta din municipiul Radauti
Dispozitia 932 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Stojkov Sinisa din municipiul Radauti
Dispozitia 933 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Stefureac Carmen Maricica din municipiul Radauti
Dispozitia 934 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Vicovan Maria din municipiul Radauti
Dispozitia 935 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Olenici Veronica din municipiul Radauti
Dispozitia 936 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Marocico Angelica din municipiul Radauti
Dispozitia 937 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Iacoban Mihaela Cristina din municipiul Radauti
Dispozitia 938 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Cicon Florina Lacramioara din municipiul Radauti
Dispozitia 939 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bodnar Florin Ioan din municipiul Radauti
Dispozitia 940 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Craciun Cristina Marinela din municipiul Radauti
Dispozitia 941  privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor efectuate de SC Iosimar SRL Marginea la obiectivul: “Construire camin persoane varstnice” Radauti
Dispozitia 942 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Coca Carmen din municipiul Radauti
Dispozitia 943 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Coneac Cristinel Ilie din municipiul Radauti
Dispozitia 944 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Olenici Stefan Liviu din municipiul Radauti
Dispozitia 945 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Niculica Corina Stefania din municipiul Radauti
Dispozitia 946 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Baltei Mihai Ariton din municipiul Radauti
Dispozitia 947 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Savin Maria Alina din municipiul Radauti
Dispozitia 948 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Popescu Andreea Ioana din municipiul Radauti
Dispozitia 949 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Iftimovici Nicoleta din municipiul Radauti
Dispozitia 950 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Balan Lacramioara din municipiul Radauti
Dispozitia 951 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 952 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 953 privind convocarea Consiliului Local al municipiului radauti in sedinta de urgenta
Dispozitia 954 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 955 de modificare si completare a dispozitiei nr.887/24.09.2012 privind numirea doamnei Vasilciuc Irina in functia publica de conducere de sef serviciu contabilitate, buget finante din cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 956 privind promovarea temporara a domnului Koffler Igo Zigi in functia publica de conducere de director executiv la Directia Tehnica din cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 957 privind reluarea activitatii si reincadrarea d-nei Hrehorciuc Marioara- Mihaela, muzeograf gradul I in cadrul Muzeului Etnografic Radauti
Dispozitia 958 de modificare si completare a dispozitiei nr.720/14.08.2012 privind numirea unei comisii de analiza si selectie a solicitarilor si de repartizare a locuintelor prin ANL
Dispozitia 959 privind numirea unei comisii de verificare si identificare a terenurilor atribuite potrivit legii nr.15/2003 pentru care nu s-au intocmit documentatiile de urbanism si nu au inceput constructiile in termenul prevazut de lege
Dispozitia 960 privind rechemarea din concediul de odihna a d-lui Haralambie Herghiligiu, secretar municipiu in cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 962 privind stabilirea programului de functionare a localului – Pensiunea Blumen situat in str. Volovatului nr.15, Radauti, zilnic pana la orele 22.00
Dispozitia 963 privind numirea unei comisii de receptie a bunului achizitionat – aparat de aer conditionat pentru Casa Casatoriilor din incinta Primariei mun. Radauti
Dispozitia 964 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor pentru investitia lucrari la sala de sport din cadrul Scolii cu clasele I-VIII nr.3 “Mihai Eminescu”, realizata de SC Marmat Constructii Generale SRL
Dispozitia 965 privind numirea unei comisii din partea Municipiului Radauti care sa procedeze la eliberarea terenului (prin ridicarea si inlaturarea chioscurilor situate in str. Garii f.n. si str. E. Hurmuzachi) ce face parte din domeniul privat, ocupat ilegal de catre SC Ancapan Traditional SRL Radauti
Dispozitia 966 privind constituirea comisiei pentru intocmirea documentatiei necesare in vederea casarii, scoaterii din inventar si demolarii cladirilor situate in str. Stefan cel Mare nr.53
Dispozitia 967 privind stabilirea si asigurarea locurilor speciale pentru afisajul electoral la alegerile parlamentare din luna decembrie 2012
Dispozitia 968 privind desemnarea d-lui Tocariuc Ion – consilier IT sa se ocupe de buna functionare a calculatorului din incinta Primariei mun. Radauti care monitorizeaza sistemul de supraveghere video din institutie si din oras
Dispozitia 969 privind numirea unei comisii de receptie pentru lucrarile efectuate la biroul de la etajul I al institutiei – biroul doamnei contabil sef
Dispozitia 970 privind prelungirea delegarii doamnei Cenusa Reveica Magdalena asistent veterinar Parc Zoologic, pentru o perioada de 90 de zile la Serviciul Impozite si Taxe
Dispozitia 971 privind numirea unei comisii de verificare si analiza a modului de utilizare a ajutoarelor financiare si materiale primite de la Asociatia Hilfsverein Nymphenburg Germania
Dispozitia 972 privind numirea unei comisii in vederea intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de reabilitare a blocurilor de locuinte din municipiul Radauti executate de catre SC Elsaco Electronic SRL Botosani
Dispozitia 973 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul: “Lucrari acoperis la Gradinita nr.5 cu program normal Voinicelul” realizat de SC DevaraConstruct SRL
Dispozitia 974 privind numirea unei comisii de verificare si analiza a sesizarii Asociatiei de Proprietari Central Radauti
Dispozitia 975 privind numirea unei comisii de negociere a pretului de achizitie a terenului necesar extinderii cimitirului municipal
Dispozitia 975 bis privind numirea unei comisii de de receptie a obiectivelor executate de SC Servicii Comunale
Dispozitia 976 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 977 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor de reabilitare la blocul din Municipiul Radauti, str. Bogdan Voda nr.15, jud. Suceava efectuate de SC Bader SRL
Dispozitia 978 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor executate de SC Pavimente SRL Marginea in municipiul Radauti
Dispozitia 979 privind delegarea doamnei Mironescu Marinela avand functia de director DAS, la Servciciul Taxe si Impozite din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 980 privind delegarea domnului Frijan Dumitru avand functia de casier la sectorul Piata Agroalimentara pentru o perioada de 60 de zile, la Servciciul Taxe si Impozite din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 981 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 982 privind delegarea domnului Nastase Gheorghe angajat al Primariei Radauti pentru o perioada de 60 de zile, la Servciciul Taxe si Impozite din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 983 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sisitem centralizat acordat necuvenit
Dispozitia 984 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sisitem centralizat acordat necuvenit
Dispozitia 985 privind verificarea si analiza problemelor ridicate de chiriasii din imobilele situate in municipiul Radauti, str. 1 Mai nr.103
Dispozitia 986 privind numirea unei comisii de verificare a lucrarilor efectuate de catre SC Servicii Comunale SA Radautipentru obiectivul: “Intretinere si reparatii strazi si trotuare modernizate in municipiul Radauti”
Dispozitia 987 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.647/27.07.2012 privind desemnarea domnului Goras Nelu – politist local – sa participe din partea Primariei Radauti la operatiunile de gestionare a serviciului de ecarisaj
Dispozitia 988 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.382/20.04.2012 privind functionarii publici din cadrul Politiei Locale Radauti, imputerniciti pentru a constata contraventii si a aplica sanctiuni
Dispozitia 989 privind delegarea domnului Bujdei Nicolai, director al Politiei Locale Radauti, la serviciul Impozite si Taxe pentru o perioada de 60 de zile, incepand cu data de 31.10.2012
Dispozitia 990 privind constituirea comisiei de efectuare masuratori si verificari la adresa din municipiul Radauti, str. Toplitei, nr.22
Dispozitia 991 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.930/02.10.2012 privind numirea unei comisii de receptie a investitiei “Sistem de detectie si avertizare la incendiu in ambulatoriul din cadrul Spitalului municipal Radauti”
Dispozitia 992 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor de compartimentare efectuate in cadrul Gradinitei cu program prelungit nr.1 “Pinochio” din Radauti
Dispozitia 993 privind desemnarea domnilor Breaban Adrian – agent sef principal, si Gherman Petru agent sef principal in cadrul SPCLEP in vederea constatarii si aplicarii sanctiunilor privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
Dispozitia 994 privind constituirea unei comisii pentru implementarea, monitorizarea, coordonarea controlul si indrumarea metodologica cu privire la sistemele de control intern/ managerial din cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 995 privind constituirea comisiei de inventariere in vederea casarii si valorificarii mijloacelor fixe si a obiectivelor de inventar propuse pentru casare cu ocazia inventarierii gestiunii de la Biblioteca municipala “Tudor Flondor” Radauti
Dispozitia 996 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.979/16.10.2012 privind delegarea domanei Mironescu Marinela, avand functia de director DAS, la serviciul impozite si taxe din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 997 privind desemnarea domnisoarei Lazar Anisoara – inspector de specialitate detasata la Primaria municipiului Radauti sa indeplineasca atributii privind achizitiile publice
Dispozitia 998 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.862/11.09.2012 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica de lucrari pentru obiectivul: “Lucrari de inlocuire invelitoare, reparatii sarpanta la Colegiul National E. Hurmuzachi”
Dispozitia 999 privind numirea domnului Breaban Catalin Ilie – politist local, responsabil cu mentinerea ordinii publice, a normelor de convietuire sociala, supravegherea parcarilor auto si a spatiilor verzi
Dispozitia 1000 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.929/02.10.2012 privind mutarea sediului DAS Radauti din incinta Caminului pentru persoane varstnice
Dispozitia 1001 privind constituirea unei comisii pentru verificare si receptie la lucrari executate pentru investitia “Reabilitare Parc Alexandru Sahia din municipiul Radauti”
Dispozitia 1002 privind delegarea atributiilor de primire si ditribuire a corespondentei si semnarea raspandirii din corespondenta ale domnului primar Aurel Olarean catre domnul viceprimar Ciubotariu Dumitru
Dispozitia 1003 privind constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor, pentru achizitia publica de lucrari avand ca obiect: “Realizare parcari de cartier in mun. Radauti” organizata in data de 24.10.2012
Dispozitia 1004 privind acordarea unui ajutor social pentru Dobos Ioan din municipiul Radauti
Dispozitia 1005 privind acordarea unui ajutor social pentru Cotovanu Constantin din municipiul Radauti
Dispozitia 1006 privind desemnarea politistilor locali din cadrul Directiei Politiei Locale Radauti sa constate si sa sanctioneze faptele contraventionale prevazute de Lgea 35/2008 privind alegerea Camerei deputatilor si Senatului in perioada alegerilor
Dispozitia 1007 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.714/02.10.2012 privind stabilirea programului de functionare a SC Edupof SRL – market Mediterana – situat in str. M. Viteazu din zilnic intre orele 06.00 – 22.00, urmand a se trece la non – stop.
Dispozitia 1008 privind numirea unei comisii de verificare si analiza a sesizarii domnului Beniamin Aurel, privind imobilul din str. Stefan cel Mare nr.43
Dispozitia 1009 privind intreruperea circulatiei rutiere incepand cu ziua de vineri 26.10.2012 orele 17.00 pana luni data de 29.10.2012 orele 07.00 pe trotuarul cuprins pe str. Piata Unirii, intre intrarea in parcarea hotelului Gerald’s si sediul Primariei
Dispozitia 1010 privind acordarea unui ajutor social pentru Nold Violeta din municipiul Radauti
Dispozitia 1011 privind numirea unei comisii din partea municipiului Radauti care sa participe la o intalnire la sediul EON Moldova Distributie SA Iasi, in vederea inceperii procedurii de negociere a pretului si a conditiilor de vanzare cumparare a instalatiilor de iluminat public din gestiunea EON Moldova Distributie
Dispozitia 1012 privind acordarea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, in luna octombrie 2012 pentru toata perioada sezonului rece : 1 noiembrie 2012 – 31 martie 2013 beneficiarilor Legii 416/200
Dispozitia 1013 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta de urgenta
Dispozitia 1014 privind numirea unei comisii din partea municipiului Radauti care sa participe la efectuarea masuratorilor necesare solutionarii unei cercetari a politiei reclamanta Mighiden Carmen
Dispozitia 1015 privind numirea unei comisii din partea municipiului Radauti care sa participe la efectuarea masuratorilor necesare solutionarii unei cercetari a politiei pe str. Putnei nr.192-196
Dispozitia 1016 privind numirea unei comisii din partea municipiului Radauti care sa participe la efectuarea masuratorilor necesare solutionarii unei cercetari a politiei reclamanta Mircioiu Catalin
Dispozitia 1017 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 1018 privind acordarea ajutorului social pentru Mihalcea Domnica din Municipiul Radauti
Dispozitia 1019 privind incetarea contractului individual de munca al d-lui Colibaba Constantin Florin de la Muzeul etnografic Radauti
Dispozitia 1020 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor de la Scoala gimnaziala “Bogdan Voda”
Dispozitia 1021 privind suspendarea  raportului de serviciu al d-lui Hriscu Catalin – politist local
Dispozitia 1022 privind incetarea contractului individual de munca al d-nei Majeru Laura consilier juridic in cadrul aparatului permanent al Consliului Local
Dispozitia 1023 privind constituirea unei comisii de receptie la lucrari executate pentru investitia “Lucrari de asfaltare teren sport” din cadrul Scolii cu clasele I-VIII nr.2
Dispozitia 1024 privind constituirea unei comisii de receptie la lucrari executate pentru investitia “Lucrari de asfaltare teren sport” din cadrul Scolii cu clasele I-VIII nr.3 Mihai Eminescu
Dispozitia 1025 privind constituirea unei comisii de verificare si analiza a debitelor datorate de SC Apollo SRL Radauticatre Primaria Radauti
Dispozitia 1026 privind constituirea unei comisii de verificare si analiza a legalitaii modului de emitere a autorizatiei de functionare pentru chioscul din fata Magazinului General care comercializeaza hot-dog
Dispozitia 1027 privind avansarea in gradatia 2, a d-lui Nichiforel Costica, consilier principal IT
Dispozitia 1028 privind constituirea unei comisii de inventariere a apartamentelor care nu au repartitoare, in vederea acordarii de sprijin financiar
Dispozitia 1029 privind incetarea contractului individual de munca al d-lui Man Cosmin bibliotecar II in cadrul Bibliotecii Municipale Tudor Flondor Radauti
Dispozitia 1030 de revocare a dispozitiei 996 din 19.10.2012 de modificare si completare a a dispozitiei nr.979/16.10.2012 privind delegarea doamnei Mironescu Marinela avand functia de director DAS, la Servciciul Taxe si Impozite din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 1031 privind incetarea de drept contractului individual de munca al d-nei Man Angela, responsabil biblioteca la Biblioteca Municipala Radauti
Dispozitia 1032 privind constituirea Comisiei centrale si a comisiilor/subcomisiilor de inventariere a patrimoniului municipiului Radauti
Dispozitia 1033 privind constituirea comisiei de conciliere cu Elsaco Electronic SRL Botosani pe data de 12.11.2012
Dispozitia 1034 privind reluarea platii ajutorului social pentru Bozu Dentes Iulian, din municipiul Radauti
Dispozitia 1035 privind numirea unei comisii de inventariere a garajelor amplasate pe domeniul public si privat al municipiului Radauti
Dispozitia 1036 privind numirea unei comisii de analiza si verificare a situatiei mentionate de d-l Carbune Viorel
Dispozitia 1037 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Linu Alexandru din municipiul Radauti
Dispozitia 1038 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Micliuc Daniela din municipiul Radauti
Dispozitia 1039 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Mandici Mihaela din municipiul Radauti
Dispozitia 1040 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Batista Daniel din municipiul Radauti
Dispozitia 1041 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Proboteanu Gabriela Florica din municipiul Radauti
Dispozitia 1042 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bodnarescu Mihai din municipiul Radauti
Dispozitia 1043 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Comaritan Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 1044 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Litra Otilia Ancuta din municipiul Radauti
Dispozitia 1045 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Micliuc Vortolomei Mihaela din municipiul Radauti

Dispozitii – Septembrie 2012

Dispozitia 783 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Negru Maria din Radauti
Dispozitia 784 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Lucescu Elena din Radauti
Dispozitia 785 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Curelar Cristina din Radauti
Dispozitia 786 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Abalasei Cristina din Radauti
Dispozitia 787 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Toderiuc Nadia Maria din Radauti
Dispozitia 788 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Ungurean Brandusa Carmen din Radauti
Dispozitia 789 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Bercu Alina Mihaela din Radauti
Dispozitia 790 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Bereholschi Lenuta din Radauti
Dispozitia 791 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Bereholschi Lenuta din Radauti
Dispozitia 792 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Constantin Mihaela din Radauti
Dispozitia 793 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Covasa Elena din Radauti
Dispozitia 794 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Cimpan Natalia din Radauti
Dispozitia 795 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Beringhean Maria din Radauti
Dispozitia 796 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Torac Oltea din Radauti
Dispozitia 797 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Padurariu Angelica din Radauti
Dispozitia 798 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Chiperi Ion din Radauti
Dispozitia 799 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Costea Gheorghe din Radauti
Dispozitia 800 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Acatincai Maria din Radauti
Dispozitia 801 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Semeniuc Nicolae din Radauti
Dispozitia 802 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Ciurusniuc Florica din Radauti
Dispozitia 803 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Pantiru Ancuta Mihaela din Radauti
Dispozitia 804 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Linu Ghiocel din Radauti
Dispozitia 805 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Istrate Ileana din Radauti
Dispozitia 806 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Ureche Vasile din Radauti
Dispozitia 807 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Sepciuc Maria din Radauti
Dispozitia 808 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Fador Liliana din Radauti
Dispozitia 809 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Coca Felicia din Radauti
Dispozitia 810 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Hacman Ioana Petruta din Radauti
Dispozitia 811 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Proboteanu Henri din Radauti
Dispozitia 812 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Morosan Petru Mihai din Radauti
Dispozitia 813 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Nichitean Rodica din Radauti
Dispozitia 814 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Boboc Elisabeta din Radauti
Dispozitia 815 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Melen Maria din Radauti
Dispozitia 816 privind promovarea in clasa a doamnei Tiganas Mihaela Brandusa in functia publica de consilier, grad profesional asistent
Dispozitia 817 privind promovarea in clasa a domnului Roman Valentin Dorin in functia publica de politist local I asistent, gradatia 5
Dispozitia 818 privind promovarea in grad profesional a domnului Martinescu Alin Stefan in functia publica de politist local III principal, gradatia 1
Dispozitia 819 privind promovarea in grad profesional a domnului Colban Eusebiu in functia publica de politist local I principal, gradatia 2
Dispozitia 820 privind promovarea in grad profesional a domnului Caciur Cristian in functia publica de consilier juridic I principal, gradatia 2
Dispozitia 821 privind promovarea in grad profesional a domnului Nichiforel Costica in functia publica de consilier I principal, gradatia 1
Dispozitia 822 privind aprobarea retinerii si virarii de catre angajator pentru d-l Tcaciuc Marius a contributiei individuale la fondul facultativ de pensii ING
Dispozitia 823 privind aprobarea retinerii si virarii de catre angajator pentru d-na Cazac Ileana Saveta a contributiei individuale la fondul facultativ de pensii ING
Dispozitia 824 privind aprobarea retinerii si virarii de catre angajator pentru d-na Tcaciuc Klari Ecaterina a contributiei individuale la fondul facultativ de pensii ING
Dispozitia 825 privind aprobarea retinerii si virarii de catre angajator pentru d-na Tiganas Mihaela Brandusa a contributiei individuale la fondul facultativ de pensii ING
Dispozitia 826 privind aprobarea componentei Consiliului de administratie al Spitalului municipal “Sf. doctori Cosma si Damian”
Dispozitia 827 privind desemnarea politistilor locali pentru asigurarea pazei Pietei Agroalimentare pe timp de noapte
Dispozitia 828 de completare a dispozitiei primarului nr. 25/19.01.2012 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr. 804/13.04.2011 privind constituirea unei comisii pentru implementarea, monitorizarea, coordonarea, controlul si indrumarea metodologica cu privire la sistemele de control intern / managerial din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 829 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar la bugetul local la capitolul invatamant
Dispozitia 830 privind numirea unei comisii de receptie a obiectivului “amenajare domeniu public – spatii verzi zona centrala a municipiului Radauti, jud. Suceava” realizat de SC Caroli Oil SRL
Dispozitia 831 privind promovarea temporara a domnisoarei Schipor Ana – consilier superior – in functia publica de conducere de sef serviciu contabilitate, buget, finante din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 832 privind desemnarea domnului Foca Ovidiu – director al Casei de Cultura a municipiului Radauti sa participe la cea de-a II-a editie a Targului de Turism al Bucovinei
Dispozitia 833 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr. 827/04.09.2012 privind desemnarea politistilor locali pentru asigurarea pazei Pietei Agroalimentare pe timp de noapte
Dispozitia 834 privind desemnarea reprezentantilor aparatului de specialitate al Primarului in comisia de analiza si verificare a activitatilor Clubului Sportiv Municipal Radauti
Dispozitia 835 privind desemnarea reprezentantilor aparatului de specialitate al Primarului in comisia de verificare si inventariere a instalatiilor de iluminat public din municipiul Radauti aflate in gestiunea EON Moldova – distributie SA
Dispozitia 836 privind numirea unei comisii de analiza a solicitarii doamnei Mihalescu Elena din Radauti
Dispozitia 837 privind constituirea comisiei de predare primire a tuturor bunurilor aflate in gestiunea Bibliotecii Municipale Radauti
Dispozitia 838 privind numirea unei comisii de analiza si verificare la fata locului a aspectelor sesizate conform referatului d-lui Rautu Romeo
Dispozitia 839 privind delegarea doamnei Zmosu Angela Diana, angajat al Casei de Cultura Radauti in functia de referenr IA la compartimentulasociatii de proprietari
Dispozitia 840 privind numirea unei comisii de receptie a obiectivului “Reparatie statuie Bogdan Voda” realizat de SC Devara Construct SRL
Dispozitia 841 privind acordarea ajutorului social pentru Comaritan Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 842 privind acordarea ajutorului social pentru Irimescu Petru din municipiul Radauti
Dispozitia 843 privind unei comisii de analiza si verificare la fata locului a aspectelor sesizate referitoare la ocuparea domeniului public (trotuarul din zona “Piata Mica”) din apropierea constructiei si a gradului de ocupare al terenului
Dispozitia 844 privind incetarea raportului de serviciu prin acordul partilor a d-lui Botic Stefan Eliade, director tehnic in cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 845 privind mentinerea in plataa beneficiarilor de ajutor social care au depus la 6 luni declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia
Dispozitia 846 privind desemnarea reprezentantilor aparatului de specialitate al primarului in comisia de analiza si verificare a activitatii Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor din municipiul Radauti
Dispozitia 847 privind constituirea unei comisii de predare primire a mijloacelor fixe aflate in gestiunea Bibliotecii Municipale Radauti
Dispozitia 848 privind numirea unei comisii care sa realizeze inspectii fiscale la contribuabilii persoane juridice din municipiul Radauti
Dispozitia 849 privind numirea unei comisii de receptie partiala pentru evaluarea stadiului fizic al lucrarilor executate la obiectivul: “Camin pentru persoane varstnice in mun. Radauti” realiate de catre SC Iosimar SRL Marginea
Dispozitia 850 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta de indata
Dispozitia 851 privind numirea unei comisii de verificare a lucrarilor neterminate rezultate din procesul verbal 24713/28.08.2009 incheiat in baza dispozitiei primarului nr. 889/04.08.2009
Dispozitia 852 privind numirea unei comisii de evaluare a activitatii administratorului Pietei agroalimentare din municipiul Radauti
Dispozitia 853 privind constituirea comisiei de predare primire a tuturor bunurilor aflate in gestiunea de la sectorul Spatii verzi
Dispozitia 854 privind numirea doamnei Pop Cristina – consilier superior in cadrul DAS, inlocuitor al doamnei Mironescu Marinela – director DAS, pentru perioada concediului legal de odihna
Dispozitia 855 privind numirea domnului Roman Valentin – politist local – inlocuitor al domnului Bujdei Nicolai – director la Politia locala, pentru perioada efectuarii concediului legal de odihna respectiv orelor prestate suplimentar
Dispozitia 856 privind numirea unei comisii din partea Primariei municipiului Radauti in vederea efectuarii punctajului privind calculul redeventei pentru anul 2011 conform contractului de concesiune nr.4997/16.08.2001 incheiat intre Consiliul Local al mun. Radauti si SC Nord Gaz SRL
Dispozitia 857 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.965/20.06.2011 de constituire a Comisiei de disciplina din cadrul Primariei mun. Radauti
Dispozitia 858 privind suspendarea raportului de serviciu d-lui Rautu Romeo Adrian, politist local clasa I, grad profesional asisitent, gradatia 5
Dispozitia 859 privind desemnarea d-lui Bujor Gabriel – angajat al Primariei municipiului Radauti sa se ocupe de supravegherea si coordonarea activitatii desfasurate de sectorul Piata- Obor, Piata agroalimentara si parcare
Dispozitia 860 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor de reparatii a imobilului situat in str. Stefan cel Mare nr.53, efectuate de SC Construct SA Radauti
Dispozitia 861 privind numirea unei comisii de verificare si analiza a consumului de apa potabila utilizat la imobilul avand ca destinatie locuinte sociale situat in str. Stefan cel Mare nr.53
Dispozitia 862 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica de lucrari avand ca obiect: “Lucrari de inlocuire invelitoare, reparatii sarpanta la Colegiul National Eudoxiu Hurmuzachi Radauti” organizata pe data de 17.09.2012
Dispozitia 863 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.852/13.09.2012 privind numirea unei comisii de evaluare a activitatii administratorului Pietei agroalimentare din municipiul Radauti
Dispozitia 864 privind desemnarea d-lui Flutur Gabriel – sef serviciu Urbanism din partea Primariei mun. Radautisa participe la lucrarile expertizei contabile judiciare efectuate in dosarul nr. 1414/86/2012 aflat pe rol la Tribunalul Suceava avand ca obiect penalitati aferente serviciului de iluminat public
Dispozitia 865 privind delegarea doamnei Dumenchi Elena – secretara in cadrul Primariei municipiului Radauti, la serviciul Urbanism si amenajarea teritoriului pentru o perioada de 90 de zile
Dispozitia 866 privind numirea unei comisii din partea municipiului Radauti care sa procedeze la eliberarea terenului (prin ridicarea si inlaturarea chioscului de vanzare a presei) ce face partre din domeniul  privat, situat in Piata Unirii ocupat ilegal de catre SC Network Press Concept SA
Dispozitia 867 privind numirea unei comisii din partea municipiului Radauti care sa procedeze la eliberarea terenului (prin ridicarea si inlaturarea magaziilor din scandura si placaje) ce face partre din domeniul  public, situat pe strada Oltea Doamna nr.13, bl.13
Dispozitia 868 privind prelungirea suspendarii de drept a contractului individual de munca al domnului Man Cosmin, bibliotecar II, gradatia 2, in cadrul Bibliotecii municipale Radauti
Dispozitia 869 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 870 privind numirea unei comisii de receptie a obiectivului “Lucrari acoperis la Gradinita nr.5 cu program normal Voinicelul” reabilitat de SC Devara Construct SRL
Dispozitia 871 privind rechemarea din concediul de odihna a doamnei Romencu Camelia, sef serviciu, in cadrul serviciului contabilitate, buget-finante din Primaria Radauti
Dispozitia 872 privind numirea unei comisii de receptie finala a lucrarilor la obiectivul “Reparatii str. Francei- desfacere placi beton, umplutura balast, compactare si cilindrare” realizat de SC Cosadel SRL Radauti
Dispozitia 873 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor reprezentand fabricare si montare indicatoare rutiere, efectuate de SC Sapoprint SRL Radauti
Dispozitia 874 de completare si modificare a dispozitiei  primarului nr.777 din 01.07.2008 privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila din cadrul serviciului public de evidenta persoanei
Dispozitia 875 privind delegarea doamnei Stan Valeria – asistent veterinar Parc zoo, pentru o perioada de 6 luni la compartimentul Registratura din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 876 privind verificarea calculului penalitatilor pentru facturile emise de catre SC Servicii Comunale SA si decontate de Primaria municipiului Radauti conform adresei DGFP Suceava, nr. 9023/1 din 09.09.2012, in vederea compensarii
Dispozitia 877 privind numirea domnului Caciur Cristian – consilier juridic- inlocuitor al domnului secretar Haralambie Herghiligiu, pentru perioada efectuarii concediului legal de odihna
Dispozitia 878 de completare si modificare a dispozitiei  primarului nr.599 din 09.07.2012 privind constituirea comisiei pentru negocierea preturilor si receptia furajelor (fan cultivat, grau boabe, porumb boabe, sfecla furajera) ce se vor achizitiona pentru perioada 2012-2013
Dispozitia 879 de revocare a dispozitiei  primarului nr.736 din 20.07.2012 privind delegarea domnului Brasoveanu Dantes – angajat al Primariei municipiului Radauti, la sectorul mecanizare
Dispozitia 880 privind numirea unei comisii de verificare si analiza a situatiei create in cimitirul municipiului Radauti
Dispozitia 881 privind convocarea Consiliului Local al municipiului Radauti in sedinta ordinara
Dispozitia 882 privind desemnarea politistilor locali din cadrul compartimentului Control comercial in vederea controlarii si verificarii indeplinirii obligatiei de autotaxare parcare
Dispozitia 883 privind desemnarea unei comisii de verificare a facturii nr.68237891 din 18.09.2012 emisa de catre SC Instant Confort SRL
Dispozitia 884 privind numirea unei comisii pentru efectuarea de masuratori in municipiul Radauti, str. Hanului nr.4
Dispozitia 885 privind numirea unei comisii de verificare si analiza a situatiei sesizate de Nedea Aspazia – in calitate de chiriasa a Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 886 privind numirea unei comisii care sa efectueze un sondaj de opinie cu privire la programul non-stop al magazinului SC Eduprof SRL – market Mediterana
Dispozitia 887 privind numirea doamnei Vasilciuc Irina in functia publica de conducere de sef serviciu Contabilitate buget-finante din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 888 privind numirea unei comisii in vederea concilierii cu SC Servicii Comunale SA Radauti
Dispozitia 889 privind numirea unei comisii in vederea punerii in aplicare a HCL nr.47/2012, respectiv predare a suprafetei de 500 mp teren situat in str. Francei f.n. langa Caminul de persoane varstnice atribuit in folosinta gratuita pe perioada existentei constructiei catre Asociatia Nevazatorilor din Romania pentru construirea unui sediu propriu
Dispozitia 890 privind constituirea comisiei de evaluare pentru proiectul de management, realizat de domnul Foca Costel Ovidiu in vederea promovarii in functia de director al Casei de Cultura Radauti
Dispozitia 891  privind numirea unei comisii de analiza si verificare in vederea stingerii litigiului provocat de SC Pop Strugar SRL – dosar 9797/86/2012 aflat pe rolul Tribunalului Suceava
Dispozitia 892 privind numirea unei comisii din partea municipiului Radauti care sa procedeze la eliberarea terenului (prin ridicarea si inlaturarea gardului) ce face parte din domeniul public ocupat ilegal de catre SC RadioTel SRL Radauti
Dispozitia 893 privind desemnarea domnului Campan Ioan – director CSM Radauti ca administrator la Caminul de persoane varstnice Radauti in locul doamnei Stan Valeria pentru o perioada de 60 de zile
Dispozitia 894 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 895 privind numirea unei comisii de receptie partiala a lucrarilor de amenajare trotuar din Calea Bucovinei, efectuate in baza contractului nr.12458 din 28.08.2012
Dispozitia 896  privind numirea unei comisii de analiza a sesizarii doamnei Mighideu Carmen  Mihaela
Dispozitia 897  privind numirea unei comisii de verificare, analiza si indrumare a chiriasilor care locuiesc in imobilele situate in str. Salcamilor nr.3, Stefan cel Mare nr.53, 1 Mai nr.103 cu privire la mentinerea curateniei si linistii
Dispozitia 898 privind numirea unei comisii de verificare a chiriasilor din strada Calea Bucovinei nr.42, carora li s-au atribuit locuinte ANL
Dispozitia 899  privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 900  privind delegarea atributiilor de primire si distribuire a corespondentei si semnarea raspandirii din corespondenta ale domnului primar Aurel Olarean catre domnul viceprimar Ciobotariu Dumitru
Dispozitia 901  privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor efectuate la “Reparatii prin plombari asfaltice” efectuate de catre SC Test Prima Suceava
Dispozitia 902  privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar la bugetul local si la bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii aferente trim.III 2012
Dispozitia 903  privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor pentru investitia “Reparatii capitale Geamuri PVC” efectuate la Colegiul National Eudoxiu Hurmuzachi, executate de catre SC Ondograf SRL Radauti
Dispozitia 904  privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor pentru investitia “Reparatii capitale Geamuri PVC” efectuate la Gradinita cu program prelungit Micul Print, executate de catre SC Ondograf SRL Radauti
Dispozitia 905  privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Radauti cu suma de 86.270 lei cu repartizare in trimestrul III 2012

August 2012

Dispozitia nr. 658 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bostiog Maria-Loredana, mun. Radauti, str. Mihai Viteazu, nr. 3D, sc.B, ap.27
Dispozitia nr. 659 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Drohobitchi Ancuta-Talida, mun. Radauti, str. C-tin Brincoveanu, nr. 10
Dispozitia nr. 660 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Hacman Iosif, mun. Radauti, str. C.D. Gherea, nr.34
Dispozitia nr. 661 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Barsan Carmen-Elena, mun. Radauti, str. Mihai Viteazu,f. nr. bl.17, sc.C, ap.27
Dispozitia nr. 662 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Ingiovschi Daniela, mun. Radauti, str. Tineretului, nr. 8
Dispozitia nr. 663 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Pruteanu Elena, mun. Radauti, str. Stefan cel Mare, nr.5
Dispozitia nr. 664 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Antochi Viorica-Lucia, mun. Radauti, str. Papetariei, nr.26
Dispozitia nr. 665 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Galan Valeria, mun. Radauti, str. Mihai Viteazu, nr.10, ap.9
Dispozitia nr. 666 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentruCirmaci Nicoleta, mun. Radauti, str. Ana Ipatescu, nr.5
Dispozitia nr. 667 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Olinici Lucian Simion, mun. Radauti, str. Scolii Noi, nr.37
Dispozitia nr. 668 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Proboteanu Florin-Ioan, mun. Radauti, str. Tineretului, nr.1, ap.2
Dispozitia nr. 669 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Stinga Aspazia, mun. Radauti, str. C-tin Brincoveanu, nr.5
Dispozitia nr. 670 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Buliga Daniela-Catalina, mun. Radauti, str. Tineretului, nr. 19
Dispozitia nr. 671 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Ihnatiuc Viorica, mun. Radauti, str. Olarilor, nr. 1A
Dispozitia nr. 672 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Scheul Florica-Marioara, mun. Radauti, str. Scolii Noi, nr.32
Dispozitia nr. 673 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Lefter Filareta, mun. Radauti, str. I.L.Caragiale, nr.8
Dispozitia nr. 674 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Florea Cristina, mun. Radauti, str. Toplitei, nr.20
Dispozitia nr. 675 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bunduc Valeria-Domnica, mun. Radauti, str. Helesteielor, nr.4
Dispozitia nr. 676 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Diaconescu Doina-Maria, mun. Radauti, str. Vasile Conta, nr.10C
Dispozitia nr. 677 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Balmos Mihaela-Adelina, mun. Radauti, str. Valea Seaca, nr.14
Dispozitia nr. 678 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Sorodoc Mugurel, mun. Radauti, str. Tineretului, nr.34
Dispozitia nr. 679 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Sotojcov Sinisa, mun. Radauti, str. Dimitrie Dan, nr.9
Dispozitia nr. 680 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Haures Cristinel-Ionel, mun. Radauti, str. Simion Barnutiu, nr.9
Dispozitia nr. 681 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Lavric Lidia-Daniela, mun. Radauti, str. Calea Cernauti, nr.89
Dispozitia nr. 682 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Sevaciuc Luminita-Loredana, mun. Radauti, str. Vasile Alecsandri, nr.2
Dispozitia nr. 683 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Belibou Paraschiva, mun. Radauti, str. Rozelor, nr.7
Dispozitia nr. 684 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Capriean Dorina, mun. Radauti, str. Calea Cernauti, nr.73A
Dispozitia nr. 685 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Lavric Liliana-Lacrimioara, mun. Radauti, str. Calea Cernauti, nr.30
Dispozitia nr. 686 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Petrovici Gemina-Marinela, mun. Radauti, str. Putnei, nr.137
Dispozitia nr. 687 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Costil Rodica-Ana, mun. Radauti, str.1 Mai, nr.5, sc.A, ap.1
Dispozitia nr. 688 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Torac Ileana, mun. Radauti, str.Mihai Viteazu, nr.9, ap.63
Dispozitia nr. 689 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Temciuc Lacramioara, mun. Radauti, str.Ochiurilor, nr.11
Dispozitia nr. 690 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Caciur Gheorghina, mun. Radauti, str.Mihai Viteazu, nr.28
Dispozitia nr. 691 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bozu Dentes-Iulian, mun. Radauti, str.Putnei, nr.90
Dispozitia nr. 692 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Grosu Vasile, mun. Radauti, str.Papetariei, nr.21A
Dispozitia nr. 693 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Tiganas-Cerlinca Cristina-Dana, mun. Radauti, str.Tudor Vladimirescu, nr.2, sc.B, ap.16
Dispozitia nr. 694  privind constituirea comisiei pentru propuneri de amplasamente (locatii) in vederea construirii unui bazin de inot scolar
Dispozitia nr.695  privind constituirea comisiei de preluare a mijloacelor fixe de natura domeniului public aferente serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Radauti predate in concesiune la SC Servicii Comunale SA
Dispozitia nr.696  privind constituirea comisiei de predare primire a imobilului situat in str. Pictor Grigorescu care a avut destinatia de gradinita
Dispozitia nr.697   privind delegarea doamnei Gavrilet Doina avand functia de auditor intern la serviciul contabilitate, buget, finante in functia de sef serviciu
Dispozitia nr.698  privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr.699  privind revocarea dispozitiei nr. 528/2012 de numire a doamnei Ilisoi Ana, in functia de responsabil biblioteca, in cadrul Bibliotecii Municipale Radauti
Dispozitia nr.700  privind numirea doamnei Andronachi Angelica in functia de responsabil biblioteca, in cadrul Bibliotecii Municipale Radauti
Dispozitia nr.701   privind desemnarea domnului Martinescu Alin – politist local sa se ocupe de prevenirea si combaterea cersetoriei practicata pe raza municipiului Radauti
Dispozitia nr.702   privind numirea unei comisii care se va ocupa de organizarea Targului Olarilor “Ochiul de Paun” editia a XXX-a in municipiul Radauti
Dispozitia nr.703   privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Onica Dora Lili, din Radauti
Dispozitia nr.704   privind numirea unei comisii de verificare si analiza a situatiei prezentate de Gradinita cu program prelungit nr.2 “Prichindelul” referitoare la Gradinita cu program prelungit nr.1 “Pinochio”
Dispozitia nr.705   privind constituirea unei comisii de verificare si analiza a facturilor emise de SC Servicii Comunale SA Radauti pentru incasarile si platile referitoare la serviciul public de salubrizare efectuate de municipiul Radauti
Dispozitia nr.706   de restituire in natura a cotei de ½ in suprafata de 337 mp. teren situat in strada Papetariei f.n. si acordarea de despagubiri prin echivalent
Dispozitia nr.707   privind desemnarea domnului Babalean Ilie – angajat al Primariei municipiului Radauti sa se ocupe de supravegherea si coordonarea activitatii de sectorul mecanizare, piata, obor si parcare
Dispozitia nr.708   privind virarile de credite bugetare, aferente trim. III 2012 la unitatea de invatamant Colegiul National E. Hurmuzachi
Dispozitia nr.709   privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica prin Cerere de oferte – Servicii de elaborare a materialelor de promovare si marketing al produselor turistice, inclusiv realizarea, construirea şi închirierea standurilor expoziţionale în cadrul târgurilor şi evenimentelor naţionale de turism, aferente proiectului  „Tezaure etnoistorice bucovinene” – proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitara din Municipiul Rădăuţi, cod SMIS 18843
Dispozitia nr.710   de modificare si completare a dispozitiei primarului nr. 650/31.07.2012 privind numirea unei comisii de verificare a produselor achizitionate de catre Scoala generala nr.4 „Regina Elisabeta”
Dispozitia nr.711   privind numirea unei comisii din partea municipiului Radauti care sa procedeze la eliberarea terenului ce face parte din domeniul public, situat in str. Papetariei, ocupat ilegal de catre SC Radio Tel SRL
Dispozitia nr.712  privind acordarea mesei de pranz la cantina municipiului Radauti, unui numar de 10 persoane in perioada august- octombrie 2012
Dispozitia nr.713   privind numirea unei comisii din partea municipiului Radauti care sa procedeze la eliberarea terenului ce face parte din domeniul privat, situat in str. Papetariei, ocupat ilegal de catre d-l Seniuc Marcel in str. Garii, f.n.
Dispozitia nr.714   privind stabilirea programului de functionare al SC Eduprof SRL – market Mediterana, situat in str. Mihai Viteazul
Dispozitia nr.715  privind numirea unui curator special pentru minorul Sepciuc Daniel Iosif din Radauti
Dispozitia nr.716  de revocare a dispozitiei primarului nr.697/03.08.2012 privind delegarea doamnei Gavrilet Doina avand functia de auditor intern la serviciul contabilitate, buget, finante in functia de sef serviciu
Dispozitia nr.717  privind modificarea si completarea dispozitiei nr. 656 din 31.07.2012 privind constituirea si componenta comisiei de concurs pentru promovarea in gradul profesional superior a functionarilor publici de executie din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia nr.718  privind desemnarea doamnei Dumitru Oltea – sef serviciu SPCLEP Radauti in vederea verificarii si transmiterii datelor solicitate de Institutia Prefectului, jud. Suceava
Dispozitia nr.719   privind rechemarea din concediul de odihna a d-nei Eutifiev Coca Angela, referent III grad profesional superior in cadrul SPCLEP Radauti – copartiment stare civila
Dispozitia nr.720  privind numirea unei comisii de analiza si selectie a solicitarilor si de repartizare a locuintelor prin ANL
Dispozitia nr.721  privind numirea d-lui Bodnaru Sorin – politist local, responsabil cu mentinerea ordinii publice, a normelor de convietuire sociala pentru supravegherea parcarilor auto de resedinta si a spatiilor verzi
Dispozitia nr.722   privind incetarea contractului individual de munca al d-lui Florea Costel Teodor, referent IA, gradatia 5, la compartimentul asociatii de proprietari
Dispozitia nr.723  privind numirea unei comisii de receptie pentru lucrarile efectuate de SC ACET SA Agentia Radauti
Dispozitia nr.724  privind delegarea domnului Ungurean Cezar, avand functia de consilier principal in cadrul serviciului administratie publica, programe, proiecte la Directia tehnica
Dispozitia nr.725  privind numirea unei comisii in vderea concilierii cu Multiconstruct IPURL Suceava in calitate de administrator judiciar al SC Drumuri si poduri SA Suceava
Dispozitia nr.726  privind suspendarea raportului de serviciu domnului Gherman Vasile, politist local clasa I, gradul profesional asistent, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale a mun. Radauti
Dispozitia nr.727  privind prelungirea suspendarii de drept a contractului individual de munca al domnului Man Cosmin, bibliotecar II, gradatia 2, in cadrul Bibliotecii municipale Radauti
Dispozitia nr.728  privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor efectuate de SC Algo Media SRL Radauti
Dispozitia nr.729  privind delegarea atributului de ordonator principal de credite al domnului primar Aurel Olarean catre domnul viceprimar Ciobotariu Dumitru cu privire la organizarea si desfasurarea Targului Olarilor “Ochiul de paun” editia a XXX-a in municipiul Radauti
Dispozitia nr.730  privind numirea unei comisii de verificare si analiza a lucrarilor de reabilitare realizate la aprcul Al. Sahia realizate de catre SC Pavimente SRL si SC Green Peisage SRL
Dispozitia nr.731  privind prestarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanei varstnice Duduman Lucretia din municipiul Radauti
Dispozitia nr.732 Privind convocarea Consiliului Local al municipiului Radauti in sedinta ordinara
Dispozitia nr.733 privind numirea unei comisii de receptie finala a lucrarilor pentru investitia “Montat pavaj si borduri pe strada Putnei” efectuata de SC Caroli Oil SRL Arbore
Dispozitia nr.734 privind desemnarea domnului Carbune Viorel – referent in cadrul Directiei de Urbanism pentru verificarea lucrarilor executate de SC Servicii Comunale SA Radauti si SC ACET SA Radauti
Dispozitia nr.735 privind delegarea domnului Nastase Gheorghe – angajat al Primariei municipiului Radauti, la serviciul Urbanism si Amenajarea teritoriului pentru o perioada de 60 de zile
Dispozitia nr.736 privind delegarea domnului Brasoveanu Dantes – angajat al Primariei municipiului Radauti, la sectorul Mecanizare al Directiei tehnice pe o perioada de 60 de zile
Dispozitia nr.737 privind avansarea in gradatia 4, a domnului Stogrea Ionel, in cadrul serviciului administrativ
Dispozitia nr.738 privind constituirea comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea a doua posturi de muncitor necalificat la concursul organizat in data de 11.09.2012
Dispozitia nr.739 privind reluarea activitatii d-lui Bodnariu Adrian Cornel, politist local clasa III in cadrul Directiei Politiei Locale a municipiului Radauti
Dispozitia nr.740 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor efectuate de SC Marmat Constructii Generale SRL Marginea
Dispozitia nr.741 privind modificarea repartizarii pe trimestre a cheltuielilor de personal in cadrul aceluiasi capitol bugetarla bugetul local pentru invatamant
Dispozitia nr.742 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar la bugetul local si la bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii aferente trim. III 2012
Dispozitia nr.743 privind delegarea atributiilor de ordonator principal de credite, primirea si distribuirea corespondentei si semnarea raspandirii din corespondenta ale d-lui primar Aurel Olarean catre d-l secretar Haralambie Herghiligiu
Dispozitia nr.744 privind numirea unei comisii de receptie a bunurilor achizitionate de catre Scoala cu clasele I- VIII nr.4 “Regina Elisabeta” Radauti
Dispozitia nr.745 de completare a dispozitiei primarului nr. 712/08.08.2012 privind numirea unei comisii din partea municipiului Radauti care sa procedeze la eliberarea terenului (prin ridicarea si inlaturarea chioscului metalic) ce face parte din domeniul privat, situat in str. Garii f.n. ocupat ilegal de catre d-l Seniuc Marcel
Dispozitia nr.746 privind desemnarea reprezentantilor Primarului municipiului Radauti in Consiliile de Administratie ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat
Dispozitia nr.747 privind numirea unui curator special pentru minorul Apetroae Bogdan din Radauti
Dispozitia nr.748 privind gazduirea la Adapostul de noapte a numitului Irimescu Petru din Radauti – persoana fara adapost
Dispozitia nr.749 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.750 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.751 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.752 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.753 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.754 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.755 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.756 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.757 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.758 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.759 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.760 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri acordat necuvenit
Dispozitia nr.761 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri acordat necuvenit
Dispozitia nr.762 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri acordat necuvenit
Dispozitia nr.763 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri acordat necuvenit
Dispozitia nr.764 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.765 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.766 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.767 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.768 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.769 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.770 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia nr.771 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Matiopa Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia nr.772 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Boghianu Petre din municipiul Radauti
Dispozitia nr.773 privind reluarea platii ajutorului social pentru Bozu Petru Robert din municipiul Radauti
Dispozitia nr.774 privind reluarea platii ajutorului social pentru Bozu Adolfina Aspazia din municipiul Radauti
Dispozitia nr.775 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Ciorcan Cristina Gratiela din municipiul Radauti
Dispozitia nr.776 privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului de persoane din dosarul d-nei Sanduleac Aurelia Ecaterina din municipiul Radauti
Dispozitia nr.777 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in regim centralizat acordat necuvenit
Dispozitia 778 privind numirea unei comisii de verificare si analiza a lucrarilor din garantie a investitiei : “Intretinere si reparatii strazi si trotuare modernizate in municipiul Radauti” efectuate de SC Servicii Comunale SA Radauti
Dispozitia 779 privind modificarea repartizarii pe trimestre a cheltuielilor de personal in cadrul aceluiasi capitol bugetar la bugetul local pentru invatamant
Dispozitia 780 privind numirea unei comisii de verificare a lucrarilor de constructii la anvelopari blocuri in municipiul Radauti pentru blocurile reabilitate termic
Dispozitia 781 privind numirea unei comisii responsabile cu verificarea si sanctionarea proprietarilor care nu au incheiat asigurare obligatorie a locuintei
Dispozitia 782 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr. 744/27.08.2012 privind numirea unei comisii de receptie a bunurilor achizitionate de catre Scoala cu clasele I-VIII nr.4 “Regina Elisabeta” Radauti

Iulie 2012

Dispozitia nr. 583 privind suspendarea de drept a contractului de munca pentru dl.Man Cosmin
Dispozitia nr. 584 privind infiintarea propririi pe salariu d-lui Galan Adrian-Meliton
 Dispozitia nr. 585 privind modificarea si completarea disp. nr. 528/2012, de numire a d-nei Ilisoi Ana in functia de responsabil biblioteca
Dispozitia nr. 586 privind convocarea Consiliului Local Radauti in sedinta extraordinara
Dispozitia nr. 587 de constituire a comisiei pentru analiza notificarilor privind aplicarea prevederilor Legii nr. 247/2005
Dispozitia nr. 588 privind numirea unei comisii de analiza a valorilor ce vor fi necesare pentru realizarea proiectelor si executarea lucrarilor la utilitati pentru investitia Bloc locuinte sociale din str. Calea Bucovinei, nr. 34
Dispozitia nr. 589 privind numirea unei comisii de analiza a valorilor ce vor fi necesare pentru realizarea proiectelor si executarea lucrarilor la utilitati pentru investitia Bloc locuinte sociale din str. 1 Mai, nr. 103
Dispozitia nr. 590 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor pentru investitia “Lucrari reabilitare termica bloc de locuinte din str. Bogdan-Voda, nr. 15″efectuata de SC Bader SRL Marginea
Dispozitia nr. 591 privind desemnarea a doi reprezentanti din partea Primariei Municipiului Radauti care sa participe la seminarul din data de 06.07.2012, ora 11.00 organizat in vederea prezentarii “Monografiei folclorice a ucrainenilor din judetul Suceava si a romanilor din regiunea Cernauti”
Dispozitia nr. 592 privind numirea d-nei Dumenchi Elena ca inlocuitor al doamnei Mihaela Havirneanu pentru perioada concediului de odihna
Dispozitia nr. 593 privind delimitarea si localul sectiei de votare pentru referendumul national pentru demiterea presedintelui Romaniei
Dispozitia nr. 594 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr. 595 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr. 596 de revocare a dispozitiei Primarului nr. 435/14.05.2012 privind delegarea d-lui Frijan Dumitru, casier la sectorul Piata agro pentru o perioada de 60 de zile la Parcul Zoo
Dispozitia nr. 597 privind numirea unei comisii de verificare si analiza a situatiei de drept si de fapt a garsonierelor din blocul social situat in str. Mihai Viteazu (Piata Mica)
Dispozitia nr. 598 privind numirea unei comisii de receptie finala a obiectivului “Reabilitare parc de agrement in mun. Radauti”realizat de SC Green Peisage SRL Radauti
Dispozitia nr. 599 de constituire a comisiei pentru negocierea preturilor si receptia furajelor ce se vor achizitiona pentru perioada 2012-2013
Dispozitia nr. 600 privind modificarea si completarea disp. nr.1145/19.08.2011 de numire a unei comisii de receptie a lucrarilor de pajisti (pasuni) proprietate privata a municipilui Radauti
Dispozitia nr. 601 de numire a unei comisii pentru analiza modului de salubrizare, a locului de desfasurare a manifestarilor prilejuite de Zilele mun. Radauti
Dispozitia nr.602 privind numirea unei comisii de receptie pentru “Executie sistem de detectie si avertizare in caz de incendiu”realizat in cadrul ambulatoriului Spitalului Municipal Radauti
Dispozitia nr.603 privind retinerea garantiei materiale pentru salariatii Primariei mun. Radauti, d-na Mihac Cristina si d-l Isopescu Nistor
Dispozitia nr.604 privind promovarea temporara a d-lui Koffler Igo Zigi in functia de conducere de director al Directiei Tehnice – Primaria Radauti
Dispozitia nr. 605 privind numirea unei comisii de identificare si inventariere a terenurilor pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003
Dispozitia nr. 606 privind numirea unei comisii de aprobare a unor criterii suplimentare pentru stabilirea ordinii de prioritate in vederea atribuirii de terenuri tinerilor conform Legii 15/2003
Dispozitia nr. 607 privind numirea unei comisii de identificare a terenurilor si de analiza a cererilor privind cumpararea terenurilor proprietate privata a mun. Radauti cu destinatia curti-constructii si gradini
Dispozitia nr. 608 privind predarea in regim de urgenta de catre toate compartimentele, birourile, serviciile si directiile din Primaria Radauti a tuturor facturilor emise de diversi agenti economici catre Serviciul contabilitate-buget-finante
Dispozitia nr. 609 privind prelungirea delegarii d-nei Cenusa Reveica Magdalena pentru o perioada de 90 de zile la Serviciul Taxe si Impozite
Dispozitia nr. 610 privind numirea unei comisii de analiza si verificare a adresei SC Flora Galan SRL inregistrata la nr. 10040/10.07.2012
Dispozitia nr. 611 de constituire a comisiei pentru achizitionarea directa a produsului fîn cultivat, necesar pentru furajarea ierbivorelor la parc Zoo Radauti
Dispozitia nr. 612 privind numirea unei comisii de analiza si verificare a referatului intocmit de d-na Stan Valeria respectiv a informarii Directiei de Asistenta Sociala
Dispozitia nr. 613 privind prelungirea cu 60 de zile a dispozitiei nr. 360/05.04.2012 de delegare a d-nei Stan Valeria la Directia de Asistenta Sociala
Dispozitia nr. 614 privind rechemarea din concediul de odihna a d-lui Ursescu Iuliu incepand cu data de 13.07.2012 pentru o perioada de 3 zile
Dispozitia nr. 615 de revocare a dispozitiei Primarului nr.555/28.06.2012 privind interzicerea comercializarii si depozitarii de pepeni verzi in zona parcarii de langa Banca Transilvania
Dispozitia nr. 616 privind numirea unei comisii de inventariere a zonei in care este amenajata Piata Obor
Dispozitia nr. 617 privind delegarea unor atributii pentru viceprimarul municipiului Radauti
Dispozitia nr. 618 privind numirea unei comisii de verificare si analiza a modului de ducere la indeplinire a prevederilor disp. primarului nr.375/11.04.2012
Dispozitia nr. 619 privind solutionarea cazurilor sociale de ocupare temporara a spatiilor de locuit din mun. Radauti, str. Stefan cel Mare, nr. 53 si str. Piata Unirii, nr. 58, judet Suceava
Dispozitia nr. 620 privind amenajarea spatiilor de locuit din municipiul Radauti, str. Piata Unirii, nr. 61, str. Stefan cel Mare, nr. 53 si str. Piata Unirii, nr. 58, jud. Suceava
Dispozitia nr. 621 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar “Autoritati executive” – cod buget 51.02.01.03 si intre subcapitolele aceluiasi capitol bugetar “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”- cod buget 70.02
Dispozitia nr. 622 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 623 privind stabilirea locurilor de afisaj electoral din mun. Radauti, pentru desfasurarea referendumului national pentru demiterea presedintelui Romaniei din ziua de 29.07.2012
Dispozitia nr. 624 privind desemnarea d-lui Colban Eusebiu-reprezentant al mun. Radauti care va constata si va aplica sanctiuni conform Legii Zootehniei nr. 72/2002
Dispozitia nr. 625 de restituire in natura a suprafetei de 198,68 mp teren
Dispozitia nr. 626 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr. 627 privind avansarea in gradatia 2 a d-lui Caciur Cristian, in cadrul compartimentului juridic
Dispozitia nr. 628 privind avansarea in gradatia 3 a dnei Ciobotar Florentina, in cadrul sectorului administrativ
Dispozitia nr. 629 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Nechita Georgeta din mun. Radauti, str. Dimitrie Onciu, nr. 5, jud. Suceava
Dispozitia nr. 630 privind numirea unui curator special pentru minorul Lemisovschi Giuliano Valentin din Radauti, str. Mihai Viteazu, bl.15, sc.E, ap.54
Dispozitia nr. 631 privind acordarea  ajutorului social pentru Lucescu Gheorghe, mun. Radauti, str. Granelor, nr. 20
Dispozitia nr. 632 privind numirea unui curator special pentru minora Hrisca Indra-Nicoleta din Radauti, str. Volovatului,nr.19A, sc.B, ap.39
Dispozitia nr. 633 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr. 634 privind constatarea radierii de drept a sanctiunilor disciplinare aplicate d-lui Nastasi Gheorghe
Dispozitia nr. 635 privind numirea unei comisii de receptie partiala a lucrarilor pentru investitia “Lucrari reabilitare termica blocuri de locuinte din mun. Radauti, judet Suceava – grupa a II-a”efectuata de SC Iosimar SRL Marginea
Dispozitia nr. 636 privind spalarea si igienizarea Pietei Agroalimentare in perioada 30.07.2012 – 02.08.2012
Dispozitia nr. 637 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al d-nei Alexinschi Viorica, asistent medical principal
Dispozitia nr. 638 privind modul de deplasare a patrulei de mentinere a ordinii publice din cadrul Politiei Locale Radauti
Dispozitia nr. 639 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Druche Ioan din mun. Radauti, str. Mihai Viteazu, nr.13, sc.A,ap. 29
Dispozitia nr. 640 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Scripcariuc Mardocheu din mun. Radauti, str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr.46
Dispozitia nr. 641 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Horobet Cristian Anton din mun. Radauti, str. Eudoxiu Hurmuzachi, nr.4, sc.A, ap. 13
Dispozitia nr. 642 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Bugariu Gheorghe din mun. Radauti, str. Stefan cel Mare, nr.38
Dispozitia nr. 643 privind modificarea art. 1, din Dispozitia Primarului nr. 537/25.07.2012 referitoare la schimbarea titularului dosarului de ajutor social din Murin Ilie in Murin Nina-Maria, mun. Radauti, str. Gheorghe Doja, nr.10
Dispozitia nr. 644 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar la bugetul local si bugetul activitatilor finantate integral sau partial din bugetul local
Dispozitia nr. 645 privind reluarea platii ajutorului social pentru Itcus Dumitru din mun. Radauti, str. Stefan cel Mare, nr. 19B
Dispozitia nr. 646 privind stabilirea programului de lucru al Sectorului Mecanizare – Primaria Radauti
Dispozitia nr. 647 privind desemnarea d-lui Goras Nelu-politist local Primaria Radauti, care sa participe la operatiunile de gestionare a serviciului de ecarisaj
Dispozitia nr. 648 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica “Varianta ocolitoare temporara pentru zona N-E – Radauti” – cerere de oferte
Dispozitia nr. 649 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr. 650 privind numirea unei comisii de verificare a produselor achizitionate de Scoala gen. nr. 4 conform facturii MG nr. 1190001
Dispozitia nr. 651 privind constituirea si componenta comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, privind promovarea in clasa a functionarilor publici de executie – Primaria Radauti
Dispozitia nr. 652 privind numirea unei comisii de verificare si analiza a sesizarii d-nei Chachula Ionela inregistrata la Consiliul Local Radauti cu nr. 70123/25.07.2012
Dispozitia nr. 653 privind modificarea cuantumului ajutorului social si a nr. de persoane din dosarul d-lui Bozu Dentes Iulian, mun. Radauti, str. Putnei, nr. 81
Dispozitia nr. 654 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Bozu Petru Robert,  mun. Radauti, str. Salcamilor, nr. 3
Dispozitia nr. 655 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr. 656 privind constituirea si componenta comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, privind promovarea in grad profesional superior a functionarilor publici de executie – Primaria Radauti
Dispozitia nr. 657 privind desemnarea d-lui Tocariuc Ion – consilier serviciul Taxe si Impozite – Primaria Radauti, care sa se ocupe de ridicarea sumelor de bani colectati din parcometre

Iunie 2012

Dispozitia nr. 510 privind acordarea unor ajutoare financiare din bugetul local
Dispozitia nr. 511 privind interzicerea desfacerii bauturilor alcoolice in preajma sectiilor de votare pe o distanta de 500 m in ziua de 10.06.2012
Dispozitia nr. 512 privind numirea unui curator special pentru minorele Bordeianu Sonia-Lorena din municipiul Radauti, str. Gen. Iacob Zadik, nr.23, sc. C, ap. 7,  jud. Suceava
Dispozitia nr. 513 privind desemnarea unui reprezentant al administratiei publice si a doi specialisti in domeniu din partea Primariei Municipiului Radauti , care vor face parte din comisia de receptie finala a lucrarii bloc A1+A2 ANL Zona Hipodrom
Dispozitia nr. 514 privind suspendarea de drept a contractului individual de munca al domnului Man Cosmin, bibliotecar II, gradatia 2, in cadrul Bibliotecii Municipale Radauti
Dispozitia nr. 515 privind numirea unei comisii de receptie pentru obiectivul “Bloc de locuinte sociale cu 20 de apartamente din str. 1 mai, nr. 103” efectuat de SC Victor Construct SRL Botosani
Dispozitia nr. 516 privind numirea unei comisii de receptie la terminare lucrarilor a obiectivului “Amenajare tarcuri si umbrare pentru animale (bovine, ovine, porcine, etc.) si pasari, precum si chiosc cu tamplarie PVC si geam termopan in piata Obor” din municipiul Radauti
Dispozitia nr. 517 privind desemnarea domnului Florea Costel – ing. Directia Tehnica din partea Primariei Municipiului Radauti care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor de “Reparare a covorului asfaltic incinta teren de sport (grosime 3,0 cm)”efectuate la Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Gheorghe Popadiuc de catre SC Drumuri si poduri SA – Suceava
Dispozitia nr. 518 privind desemnarea unei comisii de verificare a activitatii Asociatiei de Proprietari “Central”
Dispozitia nr. 519 privind incetarea raportului de serviciu al d-lui Mironescu Gabriel Nicolae, politist local III, gradul profesional principal, in cadrul Directiei Politiei Locale Radauti
Dispozitia nr. 520 privind desemnarea d-lui Tocariuc Ioan – consilier din partea Primariei Municipiului Radauti care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor executate si terminate la Colegiul National E. Hurmuzachi, privind “Sistemul de supraveghere video” aferent salilor de clasa unde se va desfasura examenul de bacalaureat 2012
Dispozitia nr. 521 privind constituirea si componenta comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, prentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic, gradul profesional superior, din cadrul Primariei Municipiului Radauti
Dispozitia nr. 522 privind constituirea comisiei de conciliere cu E-ON Energie Romania SA
Dispozitia nr. 523 privind modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare privind plata subventiei energiei termice catre populatie in sistem centralizat, din trimestrul IV in trimestrul II 2012
Dispozitia nr. 524 privind acordarea unor ajutoare financiare din bugetul local
Dispozitia nr. 525 privind numirea unei comisii pentru organizarea zilelor Radautiului in perioada 05-08 iulie 2012
Dispozitia nr. 526 privind numirea unei persoane care se va ocupa de site-ul Primariei Municipiului Radauti
Dispozitia nr. 527 privind desemnarea unui reprezentant al administratiei publice si a doi specialisti in domeniu din partea Primariei Municipiului Radauti , care vor face parte din comisia de receptie finala a lucrarii bloc, regim de inaltime S+P+3E+M, 24 unitati locative situat in str. Calea Bucovinei, nr. 34A (incinta Spital Municipal)
Dispozitia nr. 528 privind numirea d-nei Ilisoi Ana, in functia de responsabil biblioteca, in cadrul Bibliotecii Municipale Radauti
Dispozitia nr. 529 privind constituirea comisiei de efectuare a masuratorilor de terenuri la adresele din municipiul Radauti, jud. Suceava
Dispozitia nr. 530 privind constituirea comisiei de efectuare a masuratorilor de terenuri la adresele din municipiul Radauti, str.Cucului, nr.6 si str.Cucului, nr.6 A,  jud. Suceava
Dispozitia nr. 531 privind desemnarea unui reprezentant al administratiei publice si a doi specialisti in domeniu din partea Primariei Municipiului Radauti , care vor face parte din comisia de receptie finala a lucrarii bloc, regim de inaltime S+P+3E+M, 40 unitati locative situat in zona Hipodrom, bloc A1+A2
Dispozitia nr. 532 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr. 533 privind constituirea comisiei de verificare a sesizarii nr. 21330/19.06.2012 pentru Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII, nr. 5 “Bogdan – Voda” Radauti
Dispozitia nr. 534 privind acordarea ajutorului social pentru Serban Vasile – Marcel municipiul Radauti, str.Bogdan-Voda, nr.10, sc. B, ap. 20
Dispozitia nr. 535 privind constituirea comisiei de verificare a starii tehnice a acoperisului cladirii fostului Hotel Nordic
Dispozitia nr. 536 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr. 537 privind schimbarea titularului dosarului de ajutor social nr. 83/29.05.2012 din Murin Ilie in Murin Maria, municipiul Radauti, str.Gheorghe Doja, nr.10
Dispozitia nr. 538 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr. 539 de modificare si completare a Dispozitiei primarului nr. 965/20.06.2011 de constituire a comisiei de disciplina din cadrul Primariei Municipiului Radauti
Dispozitia nr. 540 privind constituirea comisiei de conciliere cu SC MK Illumination SRL Hunedoara, in baza adresei inregistrata la  Primaria Municipiului Radauti cu nr. 8918/21.06.2012
Dispozitia nr. 541 privind reluarea platii ajutorului social pentru Nistor Remus din  municipiul Radauti, str.Stefan cel Mare, nr.38, jud. Suceava
Dispozitia nr. 542 privind desemnarea unor functionari din partea  Primariei Municipiului Radauti care sa duca la indeplinire obligatiile privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura in conditiile Codului de Procedura Civila
Dispozitia nr. 543 privind desemnarea d-lui Tocariuc Ioan-consilier din  partea Primariei Municipiului Radauti care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor de instalare a sistemului de supraveghere video executate la Colegiul Andronic Motrescu
Dispozitia nr. 544 privind numirea unei comisii de receptie la terminare lucrarilor a obiectivului “Construire podet tubular dublu in str. Tolocii si str. Mica”, lucrare executata de SC Cosadel SRL Radauti
Dispozitia nr. 545 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr. 546 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Pojar Cristina din  municipiul Radauti, str.Stefan cel Mare, nr.53, jud. Suceava
Dispozitia nr. 547 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Bozu Adolfina-Aspazia din  municipiul Radauti, str.Putnei, nr.81, jud. Suceava
Dispozitia nr. 548 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Itcus Dumitru din  municipiul Radauti, str.Stefan cel Mare, nr.19B, jud. Suceava
Dispozitia nr. 549 privind desemnarea d-lui Tocariuc Ioan-consilier din  partea Primariei Municipiului Radauti care sa faca parte din comisia de receptie a lucrarilor executate si terminate la Colegiul Tehnic Radauti, privind “Sistemul de supraveghere video” aferent salilor de clasa si laboratoarelor unde se va desfasura examenul de bacalaureat 2012
Dispozitia nr. 550 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Vicovan Maria din Radauti, str. Unirea Principatelor, nr. 6
Dispozitia nr. 551 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Hotopila Oltea Daniela din  municipiul Radauti, str.13 Septembrie, nr.3B
Dispozitia nr. 552 privind stabilirea dreptului la alocatia de sustinere a familiilor indreptatite conform prevederilor Legii nr. 277/2010, republicata si a HGR nr. 57/2012
Dispozitia nr. 553 privind inchiderea drumului de acces in obor inziua de duminica, orele 6.00-14.00 pentru desfasurarea activitatii Targului de Masini
Dispozitia nr. 554 privind numirea unei comisii care sa duca la indeplinire prevederile sentintei civile a Judecatoriei Radauti nr. 283/20.01.2012, ramasa definitiva si irevocabila, petent Tofanescu Cosmin Constantin
Dispozitia nr. 555 privind interzicerea comercializarii si depozitarii de pepeni verzi in zona parcarii de langa Banca Transilvania
Dispozitia nr. 556 privind numirea unei comisii privind identificarea, stabilirea criteriilor de departajare, analizarea si premierea celor mai frumoase locuinte unifamiliale si a celor mai frumoase scari ale blocurilor de locuit din municipiul Radauti cu ocazia Zilelor Municipiului
Dispozitia nr. 557 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Grenciuc Natalia Ancuta din municipiul Radauti, str. Putnei, nr. 121
Dispozitia nr. 558 privind constituirea comisiei de conciliere cu SC Pop Strugar SRL Suceava si SC Iosimar SRL Marginea, ce va avea loc la data de 10.07.2012 in sala de sedinte a Consiliului Local, camera nr. 37 din incinta Primariei Municipiului Radauti, ora 11.00
Dispozitia nr. 559 privind stabilirea dreptului la alocatia de sustinere a familiei pentru Murin Nina-Maria din Radauti, str. Gheorghe Doja, nr. 10
Dispozitia nr. 560 privind stabilirea dreptului la alocatia de sustinere a familiei pentru Iaschiu Saveta din Radauti, str. Stufului, nr. 9
Dispozitia nr. 561 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Popescu Andreea Ioana din Radauti, str.Tineretului, nr. 21
Dispozitia nr. 562 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Niculica Corina Stefania din Radauti, str.Cosarilor, nr. 11
Dispozitia nr. 563 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Baltei Mihai Ariton din Radauti, str.Mihai Viteazu, f.n., bl. 12, sc. B, ap. 15
Dispozitia nr. 564 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Savin Maria Alina din Radauti, str.Tolocii, nr. 23
Dispozitia nr. 565 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Rusu Liliana din Radauti, str.Gradinilor, nr. 8
Dispozitia nr. 566 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Stojkov Sinisa din Radauti, str. Dimitrie Dan, nr. 9
Dispozitia nr. 567 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Stefureac Carmen Maricica din Radauti, str.Calea Bucovinei, nr. 38, sc. A, ap. 6
Dispozitia nr. 568 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Murin Ilie din Radauti, str. Gheorghe Doja, nr. 10
Dispozitia nr. 569 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Gutu Mihai din Radauti, str.Mihai Viteazu, nr.5C, sc. B, ap. 36
Dispozitia nr. 570 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Curpan Ioana din Radauti, str.Petru Rares, nr.16, sc. A, ap. 13
Dispozitia nr. 571 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Itimovici Nicoleta din Radauti, str.Putnei, nr.121
Dispozitia nr. 572 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bodnar Florin Ioan din Radauti, str. 1 Mai, nr. 33H
Dispozitia nr. 573 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Balan Lacrimioara din Radauti, str. Ioan Nistor, nr. 45
Dispozitia nr. 574 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Olenici Stefan Liviu din Radauti, str. Berestiei, nr. 10A
Dispozitia nr. 575 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Coneac Cristinel Ilie din Radauti, str.Mihai Viteazu, nr. 3C., bl. 40, sc. A, ap. 16
Dispozitia nr. 576 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Grosu Vasile din Radauti, str.Papetariei, nr.21A
Dispozitia nr. 577 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Coca Carmen din Radauti, str. Viitorului, nr. 7
Dispozitia nr. 578 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Craciun Cristina Marinela din Radauti, str. Habitat, nr. 9
Dispozitia nr. 579 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Greciuc Natalia-Ancutadin Radauti, str.Putnei, nr.121
Dispozitia nr. 580 privind avansarea  in gradatia 3 a d-lui Colibaba Constantin Florin, supraveghetor muzeu, gradatia 2, clasa 25, in cadrul Muzeului Etnografic Radauti
Dispozitia nr. 581 privind avansarea  in gradatia 3 a d-nei Olenici Ana Angelica, asistent veterinar II, gradatia 2, clasa 25, in cadrul Parcului Zoologic Radauti
Dispozitia nr. 582 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Iuriciuc Lucia Doina din Radauti, str.Stadionului, nr. 6., sc. A, ap. 1

Mai 2012

Dispozitia nr.391 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Pitic Vasile Stefan din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.392 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Coroliuc Cristina Stefania din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.393 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Andries Catalina din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.394 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Ursulean Constantin din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.395 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Rotar Diana Cristina din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.396 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Gheorghita Elisaveta din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.397 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Gheorghita Ioan Dorin din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.398 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Molociniuc Valeria din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.399 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Puha Tabita din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.400 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Iacoban Maria din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.401 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Spac Daniela Delia din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.402 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Olar Genoveva Viorica din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.403 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Iacoban Mihaela Cristina din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.404 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Olinici Daniela Elena din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.405 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bodale Domnica din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.406 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Boghean Elena din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.407 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Netea Cristina Damaris din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.408 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Olarasu Veronica din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.409 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara
Dispozitia nr.410 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bugariu Gheorghe din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.411 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Druche Ioan din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.412 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Scripcariuc Mardocheu din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.413 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bozu Petru Robert din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.414 privind numirea unei comisii de receptie pentru obiectivul: “Lucrari de amenajare baie la Gradinita cu program normal nr.8 din mun. Radauti”
Dispozitia nr.415 privind acordarea unor ajutoare financiare din bugetul local
Dispozitia nr.416 privind desemnarea doamnei Gavrilet Doina – avand functia de auditor in cadrul Primariei Radauti – sa verifice neregulile din punct de vedere financiar provocate de fosta presedinta a Asociatiei de Proprietari  “Central” din Aleea Primaverii, doamna Peterca Corina
Dispozitia nr.417 privind stabilirea locurilor de afisaj electoral din municipiul Radauti, pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale din luna iunie 2012
Dispozitia nr.418 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr.419 privind numirea unei comisii de preluare a imobilului proprietatea Primariei municipiului Radauti situat in strada Piata Unirii, nr.60 corp B
Dispozitia nr.420 privind numirea unei comisii care sa evalueze si sa rezolve problemele aparute la unele portiuni de acoperis de la fostul Hotel 
Dispozitia nr.421 privind prelungirea perioadei de detasare a doamnei Dumitru Oltea Mariana comisar de politie in functia publica de conducere de sef serviciu la SCLEP Radauti, pentru o perioada de 6 ani
Dispozitia nr.422 privind desemnarea unei comisii care sa urmareasca si sa verifice activitatea de salubrizare efectuata de catre SC Servicii Comunale SA Radauti
Dispozitia nr.423 privind prelungirea perioadei de detasare a domnului Breaban Adrian agent sef principal de politie in functia publica de referent III, grad profesional superior, la SCLEP Radauti, pentru o perioada de 6 ani
Dispozitia nr.424 privind prelungirea perioadei de detasare a doamnei Grosu Marinela Daniela, agent sef principal de politie in functia publica de referent III, grad profesional superior, la SCLEP Radauti, pentru o perioada de 6 ani
Dispozitia nr.425 privind prelungirea perioadei de detasare a domnului Gherman Petru agent sef principal de politie in functia publica de referent III, grad profesional superior, la SCLEP Radauti, pentru o perioada de 6 ani
Dispozitia nr.426 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr.427 privind constituirea comisiei de inventariere privind casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar
Dispozitia nr.428 privind avansarea in gradatia 4, a d-lui Isopescu Nistor, inspector de specialitate I, gradatia 3, clasa 38, in cadrul serviciului administratie publica locala
Dispozitia nr.429 privind avansarea in gradatia 3, a d-lui Patraucean Gheorghe Constantin Agrynel, consilier principal, gradatia 2, clasa 38, in cadrul serviciului evidenta persoanelor
Dispozitia nr.430 privind numirea unei comisii de receptie pentru investitia “Schimbare stolerie PVC la Gradinita cu program prelungit nr.3 Micul Print din mun. Radauti”
Dispozitia nr.431 privind desemnarea domnisoarei Panzar Ioana Andreea, reprezentant al primarului municipiului Radauti in Consiliul de Administratie al Scolii nr.3 “Mihai Eminescu” Radauti
Dispozitia nr.432 privind desemnarea politistilor locali din cadrul Directiei Politiei Locale Radauti sa constate si sa sanctioneze faptele contraventionale prevazute de Legea 67/2004 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale
Dispozitia nr.433 privind modificarea repartizarii pe trimestre in cadrul aceluiasi capitol bugetar la bugetul local pentru invatamant
Dispozitia nr.434 privind prestarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanei varstnice Popovici Valeria din municipiul Radauti
Dispozitia nr.435 privind delegarea d-lui Frijan Dumitru, casier la sectorul Piata agroalimentara pentru o perioada de 60 de zile la Parcul zoo
Dispozitia nr.436 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara
Dispozitia nr.437 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri necuvenit
Dispozitia nr.438 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri necuvenit
Dispozitia nr.439 privind constituirea unei comisii care sa verifice daca exista camere de supraveghere in incinta Colegiului Tehnic Radauti, necesare desfasurarii probelor scrise de bacalaureat
Dispozitia nr.440 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul: “Gradinita cu program prelungit din str. Dimitrie Dan f.n.”
Dispozitia nr.441 privind eliberarea din functia publica a d-lui Paraschi Vasile, politist local superior, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale a mun. Radauti
Dispozitia nr.442 privind acordarea unor ajutoare financiare din bugetul local
Dispozitia nr.443 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta de indata
Dispozitia nr.444 privind promovarea temporara a domnisoarei Schipor Anisoara – consilier superior – in functia publica de conducere de sef serviciu contabilitate, buget finante in cadrul Primariei mun. Radauti
Dispozitia nr.445 privind constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor pentru vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de 600  mp, teren situat in strada Dimitrie Onciul f.n. in vederea construirii unui bloc de locuinte
Dispozitia nr.446 de revocare a dispozitiei primarului nr. 416/03.05.2012 privind desemnarea doamnei Gavrilet Doina – avand functia de auditor in cadrul Primariei Radauti – sa verifice neregulile din punct de vedere financiar provocate de fosta presedinta a Asociatiei de Proprietari  “Central” din Aleea Primaverii, doamna Peterca Corina
Dispozitia nr.447 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
Dispozitia nr.448 privind numirea unei comisii de receptie finala pentru obiectivul: “Lucrari de reparatii si modernizare Galerie expozitionala”
Dispozitia nr.449 privind numirea unei comisii de receptie finala pentru obiectivul: “Lucrari de reparatii si modernizare Biblioteca municipala”
Dispozitia nr.450 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.445/22.05.2012 privind constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor pentru vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de 600  mp, teren situat in strada Dimitrie Onciul f.n. in vederea construirii unui bloc de locuinte
Dispozitia nr.451 privind numirea unei comisii care sa efectueze o ancheta sociala d-lui Olar Ioan din Radauti,  str. Pacii, nr.1
Dispozitia nr.452 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr.453 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr.454 privind reluarea platii ajutorului social pentru Cobzaru Ion din mun. Radauti, str. Salcamilor, nr.10
Dispozitia nr.455 de respingere a  a cererii de restituire in natura si acordarea de despagubiri aferente imobilului-constructie in suprafata utila de 103,01 mp. si teren aferent (de sub constructie) in suprafata de 129 mp., situat in str. Cucului nr. 10 -conform Titlului VII privind regimul stabilirii platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv din Legea nr.247/2005
Dispozitia nr.456 privind numirea unei comisii de receptie pentru investitia “lucrari la Sala de sport din cadrul Scolii cu clasele I-VIII nr.3, Mihai Eminescu”
Dispozitia nr.457 privind acordarea unor ajutoare financiare din bugetul local
Dispozitia nr.458 privind modilicarea repartizarii pe trimestre in cadrul aceluiasi capitol bugetar pentru plata cheltuielilor cu abonamentul  privind internetul si benzina la capitolul  51.02.01.03 din trim.IV trim.II  2012 si la capitolul invatamant
Dispozitia nr.459 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Popescu Vasile din mun. Radauti
Dispozitia nr.460 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Poclitaru Ovidiu Antonie din mun. Radauti
Dispozitia nr.461 privind prestarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanei varstnice Sutac Nicolai din mun. Radauti
Dispozitia nr.462 privind numirea unei comisii de verificare si analiza in teren a deficientelor semnalate de proprietarii blocului situat in str. Bogdan Voda nr.17 priivitoare la lucrarile de reabilitare termica
Dispozitia nr.463 privind numirea unei comisii de receptie a obiectivului: Lucrare de turnare a stratului de protectie la sapa din rasini efectuata la Piata agroalimentara a municipiului Radauti
Dispozitia nr.464 privind  desemnarea domnului Kofller Igo – ing. director interimar la Directia tehnica din partea Primariei mun. Radauti care sa faca parte din comisia de receptie finala a lucrarilor de reparatii hol, etaj II si etaj III efectuate la Colegiul Andronic Motrescu de catre SC Marmat Constructii Generale
Dispozitia nr.465 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Curpan Ioana din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.466 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Boboc Elisabeta din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.467 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Linu Ghiocel din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.468 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Pantiru Ancuta Mihaela din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.469 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ciurusniuc Florica din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.470 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Abalasei Cristina din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.471 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ureche Vasile din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.472 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bercu Alina din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.473 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Istrati Ileana din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.474 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Costil Rodica Ana din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.475 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Sepciuc Maria din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.476 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Curelar Cristina din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.477 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Fador Liliana din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.478 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Coca Felicia din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.479 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Gherasim Cristina Alina din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.480 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Hacman Ioana Petruta din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.481 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Proboteanu Henri din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.482 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Morosan Petru Mihai din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.483 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Chiperi Ion din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.484 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Paduraru Angelica din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.485 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Torac Oltea din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.486 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Beringhean Maria din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.487 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Cimpan Natalia din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.488 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Covasa Elena din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.489 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Constantin Mihaela din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.490 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ungurean Brandusa Carmen din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.491 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bereholschi Lenuta din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.492 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Toderiuc Nadia Maria din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.493 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Torac Ileana din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.494 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Greciuc Natalia Ancuta din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.495 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Nichitean Rodica din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.496 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Nistor Tatiana Floarea din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.497 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bodnar Oksana din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.498 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Morari Gheorghina Lacramioara din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.499 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Hanc Tamara Doina din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.500 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Trofin Irina din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.501 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Romaniauc Mihaela din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.502 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Visan Sefora din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.503 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Boicu Cristina Nicoleta din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.504 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bozu Petru Robert din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.505 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Dragan Claudia din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.506 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Murin Ilie din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.507 privind aprobarea statelor nominale de functiiincepand cu data de 01.06.2012 pentru personalul platit din fonduri publice din  municipiului Radauti
Dispozitia nr.508 privind neaprobarea acordarii sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare pt. d-l Bujdei Nicolae
Dispozitia nr.509 privind acordarea ajutorului social pentru Murin Ilie din municipiului Radauti

Aprilie 2012

Dispozitia nr.355 privind desemnarea d-lui inginer Koffler Igo Sigi – consilier superior in functia de Director Interimar la Directia tehnica pentru o perioada de 3 luni
Dispozitia nr. 356 privind incetarea contractului individual de munca al d-nei Horbanciuc Emanuela Corina, medic specialist, gradatia 1, la activitatea medicala scolara
Dispozitia nr. 357 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, necuvenit
Dispozitia nr. 358 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, necuvenit
Dispozitia nr. 359 privind avansarea in gradatia 2 a d-lui Plesciuc Mihai, muncitor necalificat I, gradatia 1, clasa 8 in cadrul Parcului Zoologic Radauti
Dispozitia nr. 360 privind delegarea doamnei Stan Valeria – asistent veterinar Parc Zoologic la Directia de Asistenta Sociala, pentru o perioada de 90 de zile
Dispozitia nr. 361 privind numirea unei comisii in vederea concilierii cu SC Servicii Comunale, in baza notificarii nr. 1261/30.03.2012
Dispozitia nr. 362 privind infiintarea comisiei de verificare a executiei constructiilor tip anexa realizate de familiile Lauric Gheorghe si Lauric Zamfira, Lavric Ioan si Hascec Silvia
Dispozitia nr. 363 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr. 364 de modificare si completare a dipozitiei nr. 355/02.04.2011, privind promovarea temporara a d-lui Koffler Igo Sigi, in functia publica de conducere de director executiv in cadrul Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Radauti
Dispozitia nr. 365 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru doamna Straton Elena din Radauti, str. 22 Decembrie, nr. 15, bl. 40, sc.A, ap. 4, jud. Suceava
Dispozitia nr. 366 privind delegarea doamnei Cenusa Reveica Magdalena – asistent veterinar  Parc Zoologic, pentru o perioada de 90 de zile la Serviciul Impozite si Taxe
Dispozitia nr. 367 privind numirea unei comisii de receptie pentru lucrarea “Montare lampi iluminat public pe str. Habitat si Pozenului din Municipiul Radauti”
Dispozitia nr. 368 privind numirea unei comisii de receptie pentru lucrarea “Repararea si reabilitarea circuitelor de alimentare a iluminatului public din Parcul central II – Municipiul Radauti ”
Dispozitia nr. 369 privind desemnarea d-lui Ursescu Iuliu – consilier din partea Primariei Municipiului Radauti care sa participe in calitate de membru cu drept de vot in comisia de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii ce are ca scop atribuirea contractului de lucrari “Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si de apa uzata din aglomerarea Radauti”
Dispozitia nr. 370 privind delegarea domnului Frijan Dumitru, casier la sectorul Piata Agroalimentara pentru o perioada de 60 de zile la Serviciul Impozite si Taxe
Dispozitia nr. 371 de plata a drepturilor salariale pentru perioada 23.02.2010-19.03.2010 pentru dl. Bujdei Nicolai, director la Directia Politiei Locale Radauti
Dispozitia nr. 372 de modificare a dispozitiei primarului nr. 316/29.03.2012 privind delimitarea, numerotarea si localul sectiei de votare pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale din luna iunie 2012
Dispozitia nr. 373 privind delegarea domnului Bujdei Nicolai, director executiv la Directia Politiei Locale Radauti pentru o perioada de 60 de zile la Compartimentul Stare Civila din cadrul S.P.C.L.E.P. Radauti
Dispozitia nr. 374 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia nr. 375 privind numirea unei comisii de receptie cantitativa si calitativa pentru lucrarea “Intretinere si reparatii strazi si trotuare modernizate din Municipiul Radauti ”, efectuata de SC Drumuri si Poduri SA Suceava
Dispozitia nr. 376 privind numirea domnisoarei Panzar Ioana Andreea, consilier juridic principal, prin certificarea “Conform cu originalul” a documentelor aferente cererii de rambursare nr. 5 (finala), la proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipiului Radauti”, cod SMIS 11022
Dispozitia nr. 377 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor pentru lucrarea “Intretinere si reparatii strazi si trotuare modernizate din Municipiul Radauti ”, efectuata de SC Drumuri si Poduri SA Suceava
Dispozitia nr. 378 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, necuvenit
Dispozitia nr. 379 privind constituirea comisiei tehnice de lucru pentru alegerile locale din 10.06.2012 la circumscriptia electorala nr. 4, Radauti
Dispozitia nr. 380 privind numirea unei comisii de receptie finala pentru “Lucrari de balastare drumuri nemodernizate si lucrari de reprofilare mecanica a drumurilor nemodernizate din mun. Radauti” , efectuata de SC Cosadel SRL, Radauti
Dispozitia nr. 381 privind numirea unei comisii de receptie finala pentru obiectivul “Pavare trotuare str. Putnei si str. Bogdan-Voda” lucrare efectuata de SC Caroli Oil SRL Arborea
Dispozitia nr. 382 privind functionarii publici din cadrul Directiei Politiei Locale Radauti, imputerniciti pentru a constata contraventii si a aplica sanctiuni
Dispozitia nr. 383 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 384 privind reluarea activitatii si reincadrarea d-nei Sfirnaciuc Anisoara, restaurator II, in cadrul Muzeului Etnografic Radauti
Dispozitia nr. 385 privind incetarea contractului individual de munca al d-lui Calance Corneliu, muncitor necalificat I, gradatia 4, la sectorul mecanizare
Dispozitia nr. 386 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara
Dispozitia nr. 387 privind promovarea in grad profesional principal, a doamnei Bandol Maria, asistent medical generalist, in cadrul Cabinetelor Medicale Scolare Radauti
Dispozitia nr. 388 privind promovarea in grad profesional principal, a doamnei Gafencu Violeta Dora, asistent medical generalist, in cadrul Cabinetelor Medicale Scolare Radauti
Dispozitia nr. 389 privind numirea unei comisii de receptie partiala pentru obiectivul “Constructie locuinte Sociale Radauti, 20 apartamente din str. 1 Mai, nr.103” efectuat de SC Victor Construct SRL, Botosani
Dispozitia nr. 390 privind constituirea comisiei de evaluare si a comisiei de contestatii, pentru evaluarea anuala a activitatii managerului Spitalului Municipal Radauti.

Februarie 2012

 1. Nr. 120/01.02.2012 – DISPOZITIE privind desemnarea domnului Maierean Adrian, avand functia de consilier in cadrul Primariei Municipiului Radauti ca membru in comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor de sefi sectie la Spitalul municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti
 2. Nr. 121/01.02.2012 – DISPOZITIE privind incetarea raportului de serviciu dnei Carbune Tatiana, consilier juridic superior, gradatia 5, in cadrul compartimentului juridic 
 3. Nr. 122/01.02.2012 – DISPOZITIE privind incetarea de drept a contractului individual de munca al dlui Crevco Ioan, muncitor necalificat I, gradatia 5, la Parcul zoologic Radauti 
 4. Nr. 123/01.02.2012 – DISPOZITIE privind delegarea domnului Nastasi Gheorghe la Compartimentul Registratura pentru o perioada de o luna de zile incepand cu data de 02.02.2012 
 5. Nr. 124/01.02.2012DISPOZITIE  privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara pentru data de 03.02.2012 ora 12.00 
 6. Nr. 125/02.02.2012 – DISPOZITIE privind incetarea serviciului comunitar – ingrijire la Caminul pentru Persoane Varstnice Radauti pentru Boca Constantin din mun. Radauti, str. Stefan cel Mare, nr. 59 B, judetul Suceava 
 7. Nr. 126/03.02.2012 – DISPOZITIE de modificare a dispozitiei nr. 764/30.03.2011, privind mentinerea reincadrarii in conditii deosebite de munca a locurilor de munca din cadrul sectorului Parc zoologic Radauti 
 8. Nr. 127/06.02.2012 – DISPOZITIE privind numirea unei comisii de verificare si analiza a sesizarii locatarilor blocului nr. 43(garsoniere) din str. Mihai Viteazu nr. 14 Radauti, inregistrata la nr. 16324/06.02.2012 
 9. Nr. 128/07.02.2012 – DISPOZITIE privind acordarea ajutorului social pentru RUSU GHEORGHE din municipiul Radauti, str. Mihai Viteazu, nr. 10, sc. A, ap. 41 
 10. Nr. 129/07.02.2012 – DISPOZITIE privind incetarea acordarii ingrijirii la domiciliu pentru GASCHLER IOSIF din Radauti, str. Toplitei nr. 10 
 11. Nr. 130/07.02.2012 – DISPOZITIE privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, nejustificat 
 12. Nr. 131/07.02.2012 – DISPOZITIE privind acordarea ajutorului social pentru PLUTARU RODICA din municipiul Radauti, str. Mihai Viteazu, bl. 15, sc. A, ap. 2 
 13. Nr. 132/08.02.2012 – DISPOZITIE  privind numirea unei comisii de rezolvare pe cale amiabila a situatiilor create cu SC Future Step SRL Radauti la data de 08.02.2012, ora 12.00, in sala de sedinte a Consiliului Local 
 14. Nr. 133/08.02.2012 – DISPOZITIE privind prestarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanei varstnice BOTEZAT OCTAVIA din municipiul Radauti, str. Calea Cernauti, nr. 70, judetul Suceava 
 15. Nr. 134/08.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Pinzaru Florin Paul, functionar public – consilier I principal, gradatia 3, in cadrul Serviciului urbanism, cadastru si amenajarea teritoriului, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de consilier I superior, gradatia 3
 16. Nr. 135/08.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a doamnei Cojocar Lacrimioara Elena, functionar public – referent III asistent, gradatia 5, in cadrul SPCLEP al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de referent III principal, gradatia 5 
 17. Nr. 136/08.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Patraucean Gheorghe Constantin Agrynel, functionar public – consilier I asistent, gradatia 2, in cadrul SPCLEP al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de consilier I principal, gradatia 2 
 18. Nr. 137/08.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a doamnei Lavric Ancuta – Ioana, functionar public – consilier I asistent, gradatia 2, in cadrul Serviciului de administratie publica locala, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de consilier I principal, gradatia 2 
 19. Nr. 138/08.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Ungurean Cezar, functionar public – consilier I asistent, gradatia 3, in cadrul Serviciului de administratie publica locala, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de consilier I principal, gradatia 3 
 20. Nr. 139/08.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Ursescu Iuliu – Lucian, functionar public – consilier I asistent, gradatia 2, in cadrul Serviciului de administratie publica locala, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de consilier I principal, gradatia 2 
 21. Nr. 140/08.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a doamnei Breaban Gabriela Aurora, functionar public – referent III asistent, gradatia 2, in cadrul Serviciului urbanism si amenajarea teritoriului, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de referent III principal, gradatia 2 
 22. Nr. 141/08.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Munteanu Gabriel Ilie, functionar public – consilier juriric I asistent, gradatia 2, in cadrul Serviciului impozite si taxe, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de consilier juridic I principal, gradatia 2
 23. Nr. 142/09.02.2012 – DISPOZITIE  privind aprobarea componentei comisiilor in vederea sustinerii examenului si a concursului de sef sectii la Spitalul Municipal “Sfintii Dr. Cosma si Damian” Radauti
 24. Nr. 143/09.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a doamnei Pinzar Ioana Andreea, functionar public – consilier juridic I asistent, gradatia 2, in cadrul Compartimentului juridic, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de consilier juridic I principal, gradatia 2 
 25. Nr. 144/09.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a doamnei Vicol Oltea, functionar public – referent III principal, gradatia 5, in cadrul Compartimentului arhiva si fond funciar, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de referent III superior, gradatia 5 
 26. Nr. 145/09.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Vacarean Iulian Gabriel, functionar public – politist local III principal, gradatia 3, in cadrul Directiei Politiei Locale a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de politist local III superior, gradatia 3 
 27. Nr. 146/09.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Cazacu Gavril, functionar public – politist local III principal, gradatia 3, in cadrul Directiei Politiei Locale a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de politist local III superior, gradatia 3 
 28. Nr. 147/09.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Danilet Teodor, functionar public – politist local III principal, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de politist local III superior, gradatia 5 
 29. Nr. 148/09.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Breaban Catalin Ilie, functionar public – politist local III principal, gradatia 3, in cadrul Directiei Politiei Locale a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de politist local III superior, gradatia 3 
 30. Nr. 149/09.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Duciag Marius Gicu, functionar public – politist local III asistent, gradatia 2, in cadrul directiei Politiei Locale a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de politist local III principal, gradatia 2 
 31. Nr. 150/09.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Carceanu Marian, functionar public – politist local III asistent, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de politist local III principal, gradatia 3 
 32. Nr. 151/09.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in clasa a domnului Bodnaru Sorin Ionel, functionar public – politist local III, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale, a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de politist local I asistent, gradatia 5 
 33. Nr. 152/09.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in clasa a domnului Rautu Romeo Adrian, functionar public – politist local III superior, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale, a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de politist local I asistent, gradatia 5 
 34. Nr. 153/09.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in clasa a domnului Cimpan Cornel Teodor, functionar public – politist local III principal, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale, a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de politist local I asistent, gradatia 5 
 35. Nr. 154/09.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in clasa a domnului Balint Adrian Liviu, functionar public – politist local III principal, gradatia 4, in cadrul Directiei Politiei Locale, a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de politist local I asistent, gradatia 4 
 36. Nr. 155/09.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in clasa a domnului Gherman Vasile, functionar public – politist local III principal, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale, a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de politist local I asistent, gradatia 5 
 37. Nr. 156/09.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in clasa a doamnei Gheorghita Maria, functionar public – referent III asistent, gradatia 5, in cadrul Serviciului de administratie publica locala, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de consilier I asistent, gradatia 5 
 38. Nr. 157/09.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in clasa a doamnei Zaharie Mihaela Elena, functionar public – politist local III asistent, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale, a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de politist local I asistent, gradatia 5 
 39. Nr. 158/09.02.2012 – DISPOZITIE privind promovarea in clasa a doamnei Achitei Cristina, functionar public- referent III asistent, gradatia 3, in cadrul Compartimentului Locativ, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de consilier I asistent, gradatia 3 
 40. Nr. 159/09.02.2012 – DISPOZITIE privind modificarea si completarea dispozitiei nr. 653/2011, privind preluarea domnului Bujdei Nicolai din functia publica de conducere de director executiv, gradul II, clasa de salarizare 74, din cadrul Directiei Politiei Comunitare Radauti, in functia publica de conducere de director executiv, gradul II, clasa de salarizare 74, in cadrul Directiei Politiei Locale Radauti, precum si stabilirea drepturilor salariale pentru anul 2012 
 41. Nr. 160/10.02.2012 – DISPOZITIE privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale a Asociatiilor de Proprietari din Municipiul Radauti in anul 2012 
 42. Nr. 161/13.02.2012 – DISPOZITIE privind incetarea acordarii ingrijirii la domiciliu pentru BALTII AUREL  din Radauti, str. MIHAI EMINESCU nr. 32 
 43. Nr. 162/14.02.2012 – DISPOZITIE  privind desemnarea domnului Ursescu Iulian, consilier Programe Europene, ca membru cu drept de vot in comisia de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii ce are ca scop atribuirea contractului de lucrari “Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Radauti” 
 44. Nr. 163/15.02.2012DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara pe data de 20.02.2012, ora 12.00, la sala de sedinte a Consiliului Local 
 45. Nr. 164/15.02.2012 – DISPOZITIE privind reluarea activitatii si reincadrarea doamnei Turliuc Paula, consilier superior, in cadrul Serviciului Impozite si Taxe
 46. Nr. 165/20.02.2012 – DISPOZITIE privind reluarea activitatii si reincadrarea dnei Georgescu Lucia, muzeograf II in cadrul Muzeului Enografic Radauti
 47. Nr. 166/20.02.2012 – DISPOZITIE  privind desemnarea domnului viceprimar Sticlet Simion pentru semnarea minutei sedintei de deschidere a Auditului la SC Servicii Comunale SA Radauti, pentru programul “Utilitati si Mediu la Standarde Europene” 
 48. Nr. 167/20.02.2012 – DISPOZITIE privind mutarea temporara a domnului Bujdei Nicolai la Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Municipiului Radauti pe perioada cercetarii administrative dar nu mai putin de 3 luni de zile
 49. Nr. 168/20.02.2012 – DISPOZITIE  privind numirea unei comisii de analiza a pagubelor precum si luarea masurilor de inlaturare a efectelor negative, produse la depozitul de textile al Muzeului Etnografic Samuil si Eugenia Ionet
 50. Nr. 169/22.02.2012 – DISPOZITIE privind stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, conform OUG Nr. 70/2011, penru perioada sezonului rece: 1 februarie 2012 – 31 martie 2012
 51. Nr. 170/22.02.2012 – DISPOZITIE privind MODIFICAREA cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri conform OUG Nr. 70/2011
 52. Nr. 171/22.02.2012 – DISPOZITIE privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, pentru perioada sezonului rece: 1 februarie 2012 – 31 martie 2012
 53. Nr. 172/22.02.2012 – DISPOZITIE privind modificarea compensarii procentuale a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, conform OUG Nr. 70/2011
 54. Nr. 173/22.02.2012 – DISPOZITIE privind numirea unei comisii de verificare si analiza a sesizarii doamnei Lavric Rodica, inregistrata la Primaria Municipiului Radauti la nr. 17027/22.02.2012
 55. Nr. 174/24.02.2012 – DISPOZITIE privind componenta comisiei de evaluare a ofertelor privind inchirierea prin licitatie publica a suprafetei de 28,73 mp, teren situat la Piata Agroalimentara
 56. Nr. 175/27.02.2012 – DISPOZITIE privind numirea unei comisii de receptie pentru investitia Montaj pavaj str. 1 Mai
 57. Nr. 176/27.02.2012 – DISPOZITIE privind suspendarea platii ajutorului social pentru HOROBET CRISTIAN – ANTON din Municipiul Radauti, str. Eudoxiu Hurmuzachi, nr. 4, ap. 13, Judetul Suceava
 58. Nr. 177/27.02.2012 – DISPOZITIE privind suspendarea platii ajutorului social pentru GRECIUC NATALIA – ANCUTA din Municipiul Radauti, str. Salcamilor, nr. 3, Judetul Suceava 
 59. Nr. 178/27.02.2012 – DISPOZITIE privind incetarea ajutorului social pentru BOZU SONIA – ELENA din Municipiul Radauti, str. Salcamilor nr. 3 
 60. Nr. 179/27.02.2012 – DISPOZITIE  privind incetarea acordarii ajutorului social pentru BURECEC VASILE din Municipiul Radauti, str. Stefan cel Mare, nr. 38 
 61. Nr. 180/27.02.2012 – DISPOZITIE privind acordarea ajutorului social pentru RAZPUTNIAC MIHAI ILIE din Municipiul Radauti, str. Vasile Alecsandri, nr. 6, Judetul Suceava 
 62. Nr. 181/29.02.2012 – DISPOZITIE privind numirea unei comisii de verificare, corectare si completarea hartii trimise de SC Schubert & Franzke SRL prin posta rapida 
 63. Nr. 182/29.02.2012 – DISPOZITIE privind acordarea ajutorului social pentru  DRUCHE IOAN  din Municipiul Radauti, str. Mihai Viteazu, nr. 13, Judetul Suceava
 64. Nr. 183/29.02.2012 – DISPOZITIE  privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri domnului GASHLER IOSIF, din Radauti, str. Toplitei, nr. 10, judetul Suceava
 65. Nr. 184/29.02.2012 – DISPOZITIE  privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri domnului GAFENCU IOSIF, din Radauti, str. Dorobantului, nr. 8, judetul Suceava
 66. Nr. 185/29.02.2012 – DISPOZITIE  privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solici sau petrolieri domnului DULGHERIU BUJANOVSCHI ADRIAN, din Radauti, str. Bogdan Voda, nr. 39, judetul Suceava
 67. Nr. 186/29.02.2012 – DISPOZITIE privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri doamnei CAZAC SILVIA DOINA, din Radauti, str. Stefan cel Mare, nr. 53, judetul Suceava
 68. Nr. 187/29.02.2012 – DISPOZITIE   privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri domnului HUDULET BRINDUSEL, din Radauti, str. Cl. Cernauti, nr. 74, judetul Suceava
 69. Nr. 188/29.02.2012 – DISPOZITIE  privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri domnului SIMINIUC VASILE, din Radauti, str. Dimitrie Onciu, nr. 39, judetul Suceava
 70. Nr. 189/29.02.2012 – DISPOZITIE privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru REZUS OLIMPIA-CRISTINA din Radauti, str. Horodnicului nr. 36A
 71. Nr. 190/29.02.2012 – DISPOZITIE  privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru MANDIUC DELIA-OLIVIA din Radauti, str. Papetarii nr. 7A
 72. Nr. 191/29.02.2012 – DISPOZITIE privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru PIETRARIU COSTEL din Radauti, str. Mihai Viteazu, nr. 3B, sc. A, ap. 10
 73. Nr. 192/29.02.2012 – DISPOZITIE privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru RUS DANIELA-BRINDUSA din Radauti, str. 1 Mai, nr. 87

Ianuarie 2012

 1. Nr. 58/26.01.2012 – DISPOZITIE privind numirea domnului TOCARIUC IOAN – consilier serviciul Impozite si Taxe – inlocuitor al doamnei Mihoc Cristina – casier, pentru perioada concediului legal de odihna
 2. Nr. 107/30.01.2012 – DISPOZITIE privind stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie – termica si gaze naturale, conform OUG Nr. 70/2011, pentru toata perioada sezonului rece: 1 ianuarie 2012 – 31 martie 2012 
 3. Nr. 108/30.01.2012 – DISPOZITIE privind MODIFICAREA  cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale conform OUG Nr. 70/2011 
 4. Nr. 109/30.01.2012 – DISPOZITIE privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale domnului CRUT IONEL,  din str. Plevnei nr. 10, judetul Suceava
 5. Nr. 110/30.01.2012 – DISPOZITIE  privind MODIFICAREA  cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, conform OUG Nr. 70/2011 
 6. Nr. 111/30.01.2012 – DISPOZITIE privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, conform OUG Nr. 70/2011, in perioada sezonului rece: 1 ianuarie 2012 – 31 martie 2012 
 7. Nr. 112/30.01.2012 – DISPOZITIE privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, conform OUG Nr. 70/2011
 8. Nr. 113/30.01.2012 – DISPOZITIE privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri doamnei SEFLER MARIA, din Radauti, str. C-tin D. Gherea, nr. 18, judetul Suceava 
 9. Nr. 115/30.01.2012 – DISPOZITIE privind mentinerea sporurilor pentru conditii periculoase sau vatamatoare pentru personalul din cadrul Primariei municipiului Radauti, precum si al celor din cadrul Institutiilor si sectoarelor subordonate Consiliului Local Radauti
 10. Nr. 116/30.01.2012 – DISPOZITIE privind aprobarea statelor nominale de functii in anul 2012, pentru personalul platit din fonduri publice la nivelul municipiuluinRadauti, institutiilor si sectoarelor subordonate
 11. Nr. 117/30.01.2012 – DISPOZITIE privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat doamnei LEVITCHI GAROFINA, din Radauti, str. Mihai Viteazu, nr. 11, sc. A, ap. 33, judetul Suceava
 12. Nr. 118/30.01.2012 – DISPOZITIE privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat doamnei POPESCU ECATERINA, din Radauti, str. Garii, nr. 4, sc. B, ap. 14, judetul Suceava
 13. Nr. 119/31.01.2012 – DISPOZITIE privind constituirea comisiei de verificare si control a activitatii de salubrizare si deszapezire efectuate de catre operatorul SC SERVICII COMUNALE SA Radauti 
Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support