luni, martie 4
Shadow

Planuri urbanistice zonale (PUZ) si planuri urbanistice de detaliu (PUD)

 ”Întocmire PUZ în vederea schimbării de destinație din zona industrială și locuințe individuale în zonă unități comerciale,alimentație publică și prestări servicii, soluție trafic tip sens giratoriu și totem publicitar – fata P.U.Z. situate în str.Ștefan cel Mare – str.Salcâmilor nr.cadastral 42143 și nr.cadastral 51489,Municipiul Rădăuți,Jud.Suceava”

 1.  Anunț nr.16481 din 28.02.2024
 2. Aviz Comisia tehnica de amenajare a teritoriului și urbanism – organ consultativ cu atribuții de avizare,expertizare tehnică și consultanță a Municipiului Rădăuți

“Intocmire si aprobare PUZ pentru construire locuinte colective (blocuri) tip S+D+P+4E si spatii comerciale S+P+2E situate in str. Putnei, nr. 202 B, Municipiul Radauti, Jud. Suceava”

 1. Anunt nr. 42496 din 16.10.2023
 2. Aviz comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism – organ consultativ cu atributii de avizare, expertiza tehnica si consultanta a Municipiului Radauti
 3. Documente conexe documentatiei PUZ

Elaborare PUZ in vederea construirii bloc de locuinte colective, regim de inaltime P+3E, utilitati din strada Horea, F.N., Mun. Radauti, jud. Suceava

 1. Anunt nr. 14001 din 10.10.2023
 2. Agentia pentru Protectia Mediului
 3. Aviz oportunitate
 4. Certificat de urbanism
 5. Directia de Sanatate Publica
 6. Incadrare in zona
 7. Inspectoratul general pentru Situatii de Urgenta
 8. Plan de actiune implementare investitie
 9. Planse A2
 10. Proprietatea terenurilor
 11. Reglementari edilitare
 12. Reglementari urbanistice
 13. Scris PUZ si regulament
 14. Situatie existenta
 15. Plan topografic

Elaborare PUZ in vederea construirii imobil D+P+7+8E situat in str. Calea Bucovinei f.nr., Mun. Radauti, Jud. Suceava”

 1. Anunt nr. 1575 din 15.02.2023
 2. Memoriu de prezentare + Regulamentul interen de urbanism(RLU)
 3. Planse existent reglementari urbanistice
 4. Incadrare in zona
 5. Certificat de urbanism
 6. Aviz politia rutiera
 7. Aviz oportunitate
 8. Aviz ISU
 9. Aviz DSP
 10. Aviz APM

Intocmire PUZ in vederea construirii 3 blocuri P+7E cu spatiu comercial la parter bloc 1, bransamente utilitati situate in str. Calea Bucovinei f. nr., Municipiul Radauti, Jud. Suceava”

 1. Anunt nr. 31333 din 18.01.2023
 2. Planse desenate
 3. Certificat de urbanism
 4. Aviz oportunitate
 5. Memoriu de prezentare + Regulementul intern de urbanism(RLU)

Intocmire PUZ pentru schimbarea destinatiei si regimul de inaltime din locuinte unifamiliale tip P+1E in locuinte colective P+2E si bransamente utilitati situat in str. Iraclie Porumbescu nr. 35, Municipiul Radauti, Jud. Suceava

 1. Anunt nr. 18747 din 17.11.2022
 2. Planse desenate
 3. Memoriu + R.L.U
 4. Certificat de urbanism
 5. Aviz de oportunitate

Intocmire documentatie de urbanism tip PUZ in vederea construirii unui spatiu comercial P+1E+M situat in str. Piata Unirii, nr. 5, Municipiul Radauti, Jud. Suceava”

 1. Anunt din data de 18.10.2022
 2. Aviz C.J. – PUZ A.S.B. 1
 3. Aviz C.J. – PUZ A.S.B. 2
 4. Aviz Cultura nr 60 .2022 PUZ A.S.B.
 5. Aviz oportunitate PUZ A.S.B.
 6. C.U. PUZ A.S.B.
 7. Extras CF 32322
 8. Extras_Informare_4467
 9. Extras_Plan_Cadastral_4465
 10. Plan TOPO PUZ A.S.B.
 11. PUZ A.S.B. – A1
 12. PUZ A.S.B. – A1e
 13. PUZ A.S.B. – A1p
 14. PUZ A.S.B. – A2
 15. PUZ A.S.B. – A2e
 16. PUZ A.S.B. – A2p
 17. PUZ A.S.B. – mem&reg
 18. PUZ A.S.B.- A3.b
 19. PUZ A.S.B.- A3
 20. PUZ A.S.B.- A4
 21. PUZ A.S.B.- A5

Intocmire documentatie de urbanism tip PUD pentru “Construire centru de relaxare si functiuni complementare pentru agrement (magazine mici specializate, zona de food court si spatii de joaca, cinema, bowling, biliard, jocuri, ceainarie – cafenea) tip P+2e situate in str. Alexandru cel bun f. nr., Municipiul Radauti, Jud. Suceava”

 1. Anunt din 13.10.2022
 2. Plan topo
 3. Incadrare in zona
 4. Plansa 0
 5. Plansa 1
 6. Plansa 2
 7. Plansa 3
 8. Plansa 4
 9. Borderou piese scrise si desenate
 10. Foaie de capat PUD
 11. Memoriu de prezentare
 12. Certificat de urbanism

Intocmire documentatie de urbanism tip PUZ in vederea modificarii indicatorilor urbanistici, a functiunii zonei din locuinte individuale in zona locuinte colective, a regimului de inaltime la P+2E+M cu spatii comerciale la parter la parcela 34391 situata in str. Teiului, nr. 14, Municipiul Radauti, jud. Suceava”

 1. Anunt din 06.10.2022
 2. Certificat de urbanism si avize
 3. Puz partea desenata
 4. Puz partea scrisa
 5. Studiu insorire partea 1
 6. Studiu insorire partea 2

Schimbare de destinatie din zona industriala si locuinte individuale in zona utilitati comerciala, alimentatie publica si prestari servicii, solutie de trafic tip sens giratoriu si totem publicitar

 1. Anunt din 30.08.2022
 2. Memoriu VOLUMUL 1
 3. P0 INCADRARE IN TERITORIU
 4. P1 SITUATIA EXISTENTA
 5. P2 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE
 6. P2.1 PROPUNERE MOBILARE URBANA
 7. C.U.
 8. Extras_Informare_32383
 9. Extras_Informare_32384

Intocmire PUD  pentru “Construire grupuri sanitare noi (WC) in Parc Central nr. 2, Mun. Radauti, Jud. Suceava

 1. Anunt din 13.05.2022
 2. Plan de situatie-propunere
 3. Plan de situatie-existent
 4. Memoriu PUD-UAT
 5. Incadrare in zona-UAT
 6. CU-UAT

Intocmire PUZ realizare blocuri de locuinte colective regim de inaltime D+P+4E+M cu spatiu comercial la parter, acces auto, amenajare locuri de parcare” situat in str. Volovatului nr. 100, Mun. Radauti, Jud. Suceava

 1. Anunt nr. 6403 din 18.04.2022
 2. Certificat de urbanism
 3. Studiu topo
 4.  Studiu geotehnic
 5.  Plan de situatie- situatie existenta
 6.  Plan de situatie – reglementari urbanistice
 7. Plan de situatie – reglementari edilitare
 8. Plan de situatie – proprietatea terenurilor
 9. Memoriu cu regulament PUZ
 10. Incadrare in zona
 11. A5 reglementari urbanistice

Intocmire documentatie de urbanism tip PUZ in vederea construirii a 5 blocuri P+3E cu spatiu comercial la bloc 1 situat in str. Horea nr. 62, Municipiul Radauti, Jud. Suceava

 1. Anunt nr. 6199 din 15.04.2022
 2. Situatie existenta
 3. Zonificare
 4. Reglementari edilitare
 5. Propunere mobilare
 6. Proprietate asupra terenurilor
 7. Memoriu puz-construire 5 blocuri P+3E
 8. Incadrare in zona
 9. Certificat de urbanism

Intocmire documentatie de urbanism tip PUZ in vederea construirii bloc locuinte colective D+P+3E+M si racord utilitati situat in str. Horia nr. 53, Municipiul Radauti, Jud. Suceava”

 1. Anunt nr. 6200 din 14.04.2022
 2. zonificare
 3. situatie existenta
 4. propunere de mobilare
 5. reglementari edilitare
 6. proprietate asupra terenurilor
 7. memoriu puz-bloc d+p+3e+m
 8. incadrare in zona
 9. Certificat de urbanism

PUZ “Intocmire PUZ pentru aprobare amenajare cimitir parohial, imprejmuire situat in str. Salcamilor f.nr., Mun. Radauti, Jud. Suceava”

 1. Anunt nr. 2025 din 07.02.2022
 2. Parte scrisa
 3. Parte desenata
 4. Incadrare in zona

PUZ ” Intocmirea si aprobarea unei documentatii de urbanism tip Plan Urbanistic Zonal (PUZ) in vederea construirii unui bloc de locuinte P+ 4E + M cu spatii comerciale la parter pe str. Gen Iacob Zadik nr. 1, mun. Radauti, jud. Suceava”

 1. Anunt nr. 18787 din 17.11.2021
 2. Incadrare in zona
 3. Memoriu puz-construire bloc P+4E+M
 4. Proprietati asupra terenurilor
 5. Propunere de mobilare
 6. Reglementari edilitare
 7. Situatie existenta
 8. Zonificare

PUZ “Arobare documentatie de urbanism tip PUZ in vederea a 4 blocuri P+2E, utilitati, imprejmuire din str. Horea F.Nr., mun. Radauti, jud. Suceava

 1. Anunt nr. 14513 din 02.09.2021
 2. Incadrare in zona
 3. Pproprietatea terenurilor
 4. Memoriu si regulament
 5. Reglementari edilitare
 6. Reglementari urbanistice
 7. Situatie existenta

PUZ “Intomire puz pentru construire bloc de locuinte colective P+4E+M; Bransamente utilitati”

 1. Anunt nr. 11926 din 15.07.2021
 2. Zonificare
 3. Reglementari edilitare
 4. Proprietate asupra terenurilor
 5. Plan de situatie(situatie existenta)
 6. Memoriu si regulament
 7. Incadrare in zona

PUZ “Construire imobil de locuinte colective cu regim de inaltime de la S+P+5E la S+P+8E cu subsol general si spatii comerciale la parter precum si utilitati

 1. Anunt nr. 8790 din 25.05.2021
 2. Piese scrise
 3. Plansa 0
 4. Plansa 1
 5. Plansa 2
 6. Plansa 3
 7. Plansa 4
 8. Plansa 5
 9. Plansa 6
 10. Plansa 7
 11. Plansa 9
 12. Studiu geotehnic
 13. Raportul consultarii publicului referitor la opiniile colectate privind aprobarea documentatiei de urbanism tip PUZ

PUZ  “Construire 2 hale prestari servicii si productie”,  Municipiul Radauti, Str. Calea Bucovinei, F. nr., Judetul Suceava

 1. Anunt nr. 13158 din 21.08.2020
 2. Memoriu+regulament PUZ
 3. plan de incadrare in teritoriu
 4. plan incadrare in PUZ
 5. plan incadrare in zona
 6. plan situatie existenta
 7. reglementari edilitare
 8. reglementari juridice
 9. reglementari urbanistice
 10. zona protectie soseaua de centura

Intocmire PUZ pentru zona cuprinsa intre str. Calea Cernauti si str. Calea Bucovinei incluzind str. Francei, str. Scruntari in vederea construirii de locuinte unifamiliale si functiuni complementare, regim de inaltime P…P+3E, Mun. Radauti, zona dintre str. Calea Cernauti si str. Bucovinei, Jud. Suceava

Intocmire si aprobare documentatie de tip PUZ pentru construire ansamblu de locuinte colective 4 blocuri D+P_4E cu spatii comerciale la parter

Construire imobile P+4E cu spatii comerciale la parter, birouri la etaj 1 si locuinte colective la etajele 2,3, si 4 (2 blocuri) din str. Ion Nistor, nr. 3, Mun. Radauti, jud. Suceava

Construire locuinte tip P+3E-16 corpuri str. Valea Seaca f.n.

Intocmire PUZ  pentru schimbarea destinatiei din locuinta unifamiliala P+1E+M in locuinte colective P+1E+M si apartamentare in Mun. Radauti, Jud. Suceava

Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.) in vederea extinderii constructiei autorizate prin autorizatia de construire nr. 167/25.04.2019, cu pastrarea destinatiei situata in Mun. Radauti, Jud. Suceava

Intocmire PUZ in vederea obtinerii autorizatiei de construire locuinta P+M si imprejmuire

PUZ  “Construire 2 hale prestari servicii”,  Municipiul Radauti, Str. Calea Bucovinei, F. nr., Judetul Suceava

PUZ “Constructie a doua blocuri P+4E pe str. Putnei FN, Municipiul Radauti, Judetul Suceava”

PUZ “Schimbare destinatie din cladire tip S+P+2E cu spatii comerciale la parter si birouri la etaj in cladire S+P+2E cu spatii comerciale la parter si locuinte la etaj I si II”

PUZ “Construire ansamblu de locuinte colective cu regim de inaltime P+4E (4 blocuri) pe str. Valea Seaca f.n. din municipiul Radauti, judetul Suceava”

PUZ Depozit de reciclare (colectare) materiale  – Dealu Crucii

PUZ “Construire 2 blocuri P+4E, primul cu spatiu comercial la parter, str. Volovatului, nr. 98, municipiul Radauti, judetul Suceava”

Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support