sâmbătă, septembrie 30
Shadow

Proiecte HCL 2016

Decembrie

 1. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a sase terenuri
 2. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, jud. Suceava a imobilului si teren aferent identificat cadastral cu nr. topo 47/2 din CF nr. 4901 a mun. Radauti (CF vechi 16913)
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 al Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii inventarului Primariei Municipiului Radauti, Sector Parc ZOO – responsabil Olenici Ana-Angelica
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de publicitate a Municipiului Radauti, judetul Suceava

Noiembrie

 1. Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Radauti a unui imobil situat in str. Stefan cel Mare nr. 19B, identificat cadastral cu nr. topo 62/1 din CF nr. 45063 a municipiului Radauti parte din PF 62/1 din CF 45063 in suprafata de 94 mp
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Sarbatorilor de iarna in Municipiul Radauti
 3. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a doua terenuri
 4. Proiect de hotarare privind completarea locurilor de parcare apartinand domeniului public al municipiului Radauti destinate inchirierii in parcarile de resedinta
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D) construire 2 blocuri de locuinte colective Tip P+4E+M
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 la Unitatea Administrativ Teritoriala – Municipiul Radauti

Octombrie

 1. Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Radauti a unui imobil situat in str. Stefan cel Mare, identificat cadastral cu nr. topo 6566 din CF nr. 31671 a municipiului Radauti
 2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii trecerii terenului identificat cu nr. topo 51866 din CF 51866 a Municipiului Radauti, din domeniul public al statului roman in domeniul public al Municipiului Radauti
 4. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat a imobilelor casa si teren aferent situate in mun. Radauti, str. Ion Nistor nr. 17 , jud. Suceava identificate prin nr. topo 745/2 din CF 34271 a Municipiului Radauti (CF vechi 5387)
 5. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL 64/27.03.2014 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al terenului in suprafata de 112 mp situat in municipiul Radauti, str. Calea Cernauti, f. nr., in vederea concesionarii prin licitatie publica
 6. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unui teren aflat in domeniul privat al municipiului Radauti
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui spatiu situat in incinta Scolii Gimnaziale nr. 2, Radauti

Septembrie

 1. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al municipiului Radauti pentru bransarea comunei Horodnic de Sus, jud. Suceava la sistemul de alimentare cu apa si canalizare al municipiului Radauti

August

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunal de intretinere pentru o persoana varstnica si a contributiei lunare de intretinere datorate de persoanele varstnice sau de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice asistate in Caminul pentru Persoane Varstnice Radauti, pentru anul 2016
 2. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Radauti
 3. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii a Spitalului Municipal “Sf. Cosma si Damian” Radauti
 4. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, jud. Suceava
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a terenului de sport situat in incinta Scolii Gimnaziale nr. 2, Radauti

Iulie

 1. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 106/26.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
 2. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 55/31.03.2016 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente proprietatea privata a Municipiului Radauti
 3. Proiect de hotarare pentru infiintarea postului de administrator public si aprobarea criteriilor, procedurilor, atributiilor specifice ocuparii functiei de administrator public al Primariei Municipiului Radauti si a modelului contractului-cadru de management
 4. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 116/2016 privind aprobarea solicitarii trecerii terenului identificat cu nr. topo 62/2 din CF 32213 Radauti, din domeniul public al statului roman si din administrarea Ministerului Justitiei in domeniul public al Municipiului Radauti
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de Management de trafic pentru executarea lucrarilor de reabilitare strazi prin modernizare cu asfalt pe str. Calea Bucovinei, str. Eudoxiu Hurmuzachi, str. Gen. Iacob Zadik, str. Piata Unirii (tronson I, II SI III), str. Stefan cel Mare, str. Putnei, str. 1 Mai

Iunie

 1. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, jud. Suceava
 2. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sf. Dr. COSMA si DAMIAN Radauti prin transformarea unui post de asistent medical cu studii superioare in asistent medical principal
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava

Mai

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice ocuparii functiei de Administrator Public al Primariei Municipiului Radauti si a modelului contractului- cadru de management
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statelor de functii pentru Aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti, sectoarelor din subordinea Primariei, Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local, Institutiilor si Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Radauti
 3. Proiect de hotarare privind atribuirea, in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei, a unei suprafete de teren de 500 mp, apartinand domeniului public al municipiului Radauti, identificata cadastral sub nr. 37678, inscrisa in CF 37678 a municipiului Radauti, situata in str. Francei, f.n., catre Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Radauti, in vederea edificarii unui sediu propriu
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 31.03.2016
 5. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 81/31.03.2016 privind incadrarea terenurilor pe zone in intravilanul Municipiului Radauti

Aprilie

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 31.12.2013 si 31.12.2014

Martie

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D)” – amenajare autogara persoane din platforma pavata, montare birou si sala de asteptare din module prefabricate
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente proprietatea privata a Municipiului Radauti
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii multianuale a obiectivului de investitii “Reabilitare strazi in Municipiul Radauti”, in vederea modernizarii cu asfalt pe strazile Calea Bucovinei, Eudoxiu Hurmuzachi, Gen. Iacob Zadik, Piata Unirii(tronson I, II, III), Stefan cel Mare, Putnei, 1 Mai
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare pentru: Caminul pentru persoane varstnice, Cantina de ajutor social, Adapostul de noapte si Compartimentul Servicii comunitare din cadrul Directiei de Asitenta Sociala Radauti
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii pasunilor aflate in proprietatea privata a Municipiului Radauti
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare si achizionarea terenului in suprafata de 2.200 mp pentru extinderea cimitirului Municipal
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporara a domeniului public al Muncipiului Radauti in vederea amplasarii de automate de cafea
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune a unor bunurilor mobile, mijloace fixe si obiecte de inventar aflate la Sectorul mecanizare, Parc Zoologic si Directia de Asistenta Sociala in vederea casarii si valorificarii

Februarie

 1. Proiect de hotarare privind reorganizarea comisiei de inventariere a bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava
 2. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L.nr.5 / 30.01.2016 privind incadrarea terenurilor pe zone in intravilanul Municipiului Radauti
 3. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 41/26.02.2015 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al mun. Radauti
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui spatiu aflat in interiorul Pietei Agroalimentare Radauti, pentru amplasarea unui dozator de lapte proaspat
 5. Proiect de hotarare pentru acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale pentru contribuabili persoane fizice
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 8370/25.06.2009 incheiat intre Municipiul Radauti si S.C. VP Construct S.R.L. Radauti
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din inventarul Primariei Municipiului Radauti, a doua mijloace fixe cu numarul de inventar 1002 respectiv 1004
 8. Proiect de hotarare privind stabilirea consumului lunar de conbustibili pentru autoturismele din parcul auto al Primariei Mun. Radauti si a Directiei de Asistenta Sociala, Mun. Radauti, jud. Suceava
 9. Proiect de hotarare privind Aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta de pe teritoriul administrativ al municipiului Radauti
 10. Proiect de hotarare privind desemnarea a 2 (doi) consilieri locali care sa faca parte din comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari si in comisiile de licitatii de vanzari/concesionari/inchirieri
 11. Proiect de hotarare privind transparenta contractelor de achizitie publica la nivel de administratie publica a Primariei Radauti
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii gradului profesional, ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad profesional, pentru asistentii medicalii din sectiile chirurgie (sala de operatii), pediatrie, obstetrica-ginecologie, neurologie, neonatologie, ATI, diabet din cadrul Spitalului Municipal “Sf. Dr. Cosma si Damian” Radauti

Ianuarie

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Radauti si al unitatilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Radauti, pentru anul 2016
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii sectiei de pneumologie, din cadrul Spitalului Municipal Sf. Dr COSMA SI DAMIAN Radauti
 3. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.119/2015 privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie aflate in proprietarea Municipiului Radauti
 4. Proiect de hotarare privind inchirierea camerelor nr.12 si 13 din imobilul situat in Municipiul Radauti strada Piata Unirii nr. 67-etaj, catre Partidul National Liberal
 5. Proiect de hotarare privind inchirierea spatiului in suprafata de 124 mp din imobilul situat in Mun. Radauti, str. Piata Unirii nr.55-etaj, catre Partidul Social Democrat
 6. Proiect de hotarare privind inchirierea camerei nr. 19B din imobilul situat in Mun. Radauti str. Piata Unirii nr.67-etaj, catre Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei
 7. Proiect de hotarare privind inchirierea spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta din imobilul situat in Mun.Radauti str. Piata Unirii nr.58 , catre Partidul Romania Mare
 8. Proiect de hotarare de modificare si completare a H.C.L. nr.111/26.11.2015, privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2016 la Unitatea Administrativ Teritoriala-Municipiul Radauti
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru terenurile agricole, proprietatea privata a Mun. Radauti si proprietate a statului
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca pentru persoanele beneficiare la prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care presteaza actiuni ori lucrari de interes local
 11. Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Radauti si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia
 12. Proiect de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondul bugetului local al Municipiului Radauti
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Targului “Martisor 2016”
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporara a domeniului public al Municipiului Radauti in vederea amplasarii de terase sezoniere
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ” Modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton str. 1 Mai de la int. str. Pictor Grigorescu pana la int. str. Horia – partea stanga – Municipiul Radauti”
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare trotuar cu dale prefabricate din beton str. Calea Cernauti de la int. str. C.D. Gherea pana la int. str. Papetariei – partea stanga – Municipiul Radauti”
 17. Proiect de hotarare privind completarea locurilor de parcare apartinand domeniului public al municipiului Radauti destinate inchirierii in parcarile de resedinta
 18. 1. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in cursul anului 2016 a excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2015 in suma de 9.299.415,81 lei
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici eferenti obiectivului de investitii “Amenajare parcare cartier Hipodrom, zona – La Buturuga – cu dale prefabricate din beton, grosime 8 cm, Municipiul Radauti, Judetul Suceava”
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare cu dale prefabricate din beton, grosime 6 cm, trotuar str. Petru Rares – partea stanga de la int str. Bogdan Voda pana la int. cu aleea Petru Rares, Municipiul Radauti”
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ”Amenajare parcare curte Judecatorie, cu dale prefabricate din beton, grosime 8 cm, mun. Radauti, jud. Suceava”
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ”Sistematizare pe verticala parcare pe o suprafata de 1.160 mp pentru bloc ANL – medici rezidenti, str. Calea Bucovinei, nr. 34 A, mun. Radauti, jud. Suceava, prin creare locuri parcare alei prin pavare cu dale prefabricate din beton, grosime 8 cm, inclusiv construire imprejmuire noua (lungime = 160 ml) pentru delimitare”
 23. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ”Modernizare alee Parc Zoo cu dale prefabricate din beton, grosime = 6cm, mun Radauti, jud. Suceava”
 24. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ”Modernizare imprejmuire exterioara Parc Zoo vis-a-vis Sala de sport pe stalpi existenti, mun. Radauti, jud. Suceava”
 25. Proiect de hotarare privind inchirierea camerei nr. 28 din imobilul situat in Mun. Radauti str. Piata Unirii nr. 67-etaj, catre Partidul Miscarea Populara
 26. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale Radauti

 

Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support