duminică, aprilie 11
Shadow

Anul 2018

 1. Proiect de buget local 2018
 2. Anunt din 20.12.2018 — Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
 3. Anunt din 14.12.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a doua imobile, apartinand domeniului privat al municipiului Radauti, situate in str. ing. Andronic Motrescu f.n., respectiv str. Jalcau f.n.
 4. Anunt din 14.12.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a cinci imobile, apartinand domeniului privat al municipiului Radauti, situate in str. Tolocii f.n., str. Gheorghe Tofan f.n., str. Mihail Kogalniceanu nr. 19 si str. Sfantul Dumitru f.n.
 5. Anunt din 13.12.2018 — Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Anunt din 14.12.2018 — Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 107/29.05.2018 privind aprobarea schimbării titularului şi prelungirii duratei contractului de concesiune f. nr. 14.06.1993
 7. Anunt din 10.12.2018 — Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unor posture de nivel inferior, în nivel superior
 8. Anunt din 10.12.2018 — Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 220 din 31.10.2018 privind aprobarea cuantumului burselor de performanţă, de merit, de studiu, de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Rădăuţi
 9. Anunt din 06.12.2018 — Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 1/08.01.2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017
 10. Anunt din 06.12.2018 — Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei linii de gardă în specialitatea psihiatrie, prin desprinderea acestei specialităţi din linia de gardă aprobată în specialităţile psihiatrie, pneumologie şi boli infecţioase din cadrul Spitalului Municipal ,,Sf. Dr. Cosma şi Damian“ Rădăuţi
 11. Anunt din 06.12.2018 — Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018
 12. Anunt din 28.11.2018 — Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,, Construire 2 blocuri P + 4E, strada Putnei, f.nr., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 13. Anunt din 28.11.2018 — Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Schimbare destinaţie din clădire tip S+P+2E cu spaţii comerciale la parter şi birouri la etaj în clădire S+P+2E cu spaţii comerciale la parter şi locuinţe la etaj I şi II”
 14. Anunt din 04.12.2018 — Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 176/2012 cuprinzand norme privind gospodarirea, asigurarea igienei publice, salubrizarii, intretinerea spatiilor verzi, protectia mediului inconjurator, intretinerea si folosirea constructiilor si utilizarea drumurilor publice, buna convetuire, ordinea si linistea publica, utilizarea domeniului public si privat si afisarea materialelor publicitare in municipiul Radauti
 15. Anunt din 29.11.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in aolutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii in municipiul Radauti construite de Agentia Nationala pentru Locuinte
 16. Anunt din 27.11.2018 — Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019
 17. Anunt din 27.11.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitarie publica a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Radauti, situat in str. Stefan cel Mare nr. 69
 18. Anunt din 27.11.2018 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu un nr. de 3 parcele de teren
 19. Anunt din 21.11.2018 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Aron Pumnul (intersecție str. Simion Bărnuțiu – intersecție str. Oborului – partea dreaptă și partea stângă), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 20. Anunt din 21.11.2018 — Proiect de privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada str. Simion Bărnuțiu (intersecție str. Tudor Vladimirescu cu str. Gheorghe Lazăr- partea dreaptă), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 21. Anunt din 21.11.2018 — Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniului privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu o suprafaţă de 300 mp teren curţi – construcţii situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Pozenului nr. 59
 22. Anunt din 21.11.2018 — Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al municipiului Rădăuți pentru branșarea comunei Horodnic de Jos, județul Suceava, la sistemul de alimentare cu apă și canalizare al municipiului Rădăuți
 23. Anunt din 21.11.2018 — Proiect de hotărâre pentru aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, strada Tineretului nr. 38 B, identic cu imobilul cu nr. Cadastral :37583
 24. Anunt din 21.11.2018 — Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unor posturi şi suplimentarea acestuia cu un post de medic specialist, specialitatea chirurgie generală
 25. Anunt din 21.11.2018 — Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 141/12.07.2018 privind aprobarea vânzării unui spațiu proprietate privată a municipiului Rădăuți, cu destinația de cabinet medical/spațiu în care se desfășoară activități conexe actului medical
 26. Anunt din 21.11.2018 — Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 227/31.10.2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a trei imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. IonNistor nr. 24 respectiv str. Mihai Horodnic nr. 2
 27. Anunt din 20.11.2018 — Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018
 28. Anunt din 20.11.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de transport si distributie a energiei termice incepand cu 01.11.2018 si producere a energiei termice incepand cu 22.11.2018, prestate de catre SC. SERVICII COMUNALE S.A. Radauti
 29. Anunt din 21.11.2018 — Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL 15/26.01.2017 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, jud. Suceava a imobilului si teren aferent identificat cadastrak cu nr, topo 47/2 din CF nr. 49018 a municipiului Radauti (CF vechi 16913)
 30. Anunt din 16.11.2018 — Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Radauti, a unui teren in suprafata de 19,00 mp situat in Municipiul Radauti, str. Libertatii f.nr., in vederea efectuarii unui schimb de terenuri
 31. Anunt din 16.11.2018 – Proiect de hotarare privind acordarea ajutoarelor de urgenta
 32. Anunt din 13.11.2018 — Proiect de hotarare privind rezilierea (retragerea) contractului de concesiune din data de 02.01.1994 incheiat intre Consiliul Local al municipiului Radauti si SC. Carlos SRL – concesionar actual S.C. Apollo S.R.L. si contractul de concesiune nr. 14051/19.10.2009 incheiat intre Primaria Municipiului Radauti si noul concesionar S.C. Apollo S.R.L.
 33. Anunt din 12.11.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Sarbatorilor de iarna in Municipiul Radauti
 34. Anunt din 12.11.2018 — Proiect privind aprobarea vanzarii directe a terenurilor concesionate, in suprafata totala de 120 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului Radauti, situate in Municipiul Radauti, str. Libertatii f.nr., catre firma Express Nordic S.R.L. Radauti
 35. Anunt din 12.11.2018 — Proiect privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 2318/03.03.2018
 36. Anunt din 12.11.2018 — Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Radauti, pentru anul scolar 2019-2020
 37. Anunt din 13.11.2018 — Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de concediune nr. 8672/31.07.2018 inregistrat cu nr. 12162/31.07.2013 incheiat intre Municipiul Radauti si S.C. APOLLO S.R.L. RADAUTI, modificat prin actul aditional nr. 15744/11.10.2013
 38. Anunt din 31.10.2018 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a unui teren curti-constructii in suprafata de 177 mp, situat in intravilanul municipiului Radauti, identificat ca parte din parcela cu nr. cadastral 1857/1, inscrisa in CF nr. 34304
 39. Anunt din 29.10.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectuvul de investitii << Imprejmuire Piata Obor, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 40. Anunt din 25.10.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor de performanta, de merit, de studiu, de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Radauti
 41. Anunt din 24.10.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 30.09.2018
 42. Anunt din 24.10.2018 — Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018
 43. Anunt din 24.10.2018 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Municipiului Radauti cu terenul in suprafata de 32,50 mp situat in Municipiul Radauti, str. Mihai Viteazu f.nr., in fata blocului cu nr. 3D, sc. B
 44. Anunt din 24.10.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru << Obiectivul de investitii “Extindere retea electrica aeriana de distributie publica in lungime de 183 m de la borna 83.2.1. pe str. Habitat” >>, Municipiul Radauti, judetul Suceava
 45. Anunt din 24.10.2018 — Proiect de hotarare privind exploatarea cantitatii de 6 mc volum brut masa lemnoasa, in regie proprie
 46. Anunt din 19.10.2018 — Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Radauti cu un agent economic, in vederea amenajarii unui patinuar artificial, in Parcarea centrala, in perioada 10.11.2018- 28.02.2019
 47. Anunt din 15.10.2018 — Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unor terenuri aflate in domeniul privat al Municipiului Radauti
 48. Anunt din 15.10.2018 — Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unui teren in suprafata de 10 mp aflat in domeniul public al Municipiului Radauti, situat in Municipiul Radauti, str. Piata Unirii f. nr.
 49. Anunt din 15.10.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a trei imobile, apartinand domeniului privat al municipiului Radauti, situate in str. Ion Nistor, nr. 24 respectiv str. Mihai Horodnic nr. 2
 50. Anunt din 18.10.2018 — Proiect de hotărâre privind darea în administrare a serviciului de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în system centralizat, pe perioadă determinată, către S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuţi, până la stabilirea modalităţii de gestiune a acestui serviciu de utilităţi publice, în condiţiile legii
 51. Anunt din 18.10.2018 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară Alee str. Frâncei (tronson str. Frâncei – Cămin persoane vârstnice (Azil), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 52. Anunt din 18.10.2018 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Volovăţului, partea dreaptă ( intersecţie Baia Comunală şi alee Bloc TCS&RDS Volovăţului), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 53. Anunt din 18.10.2018 — Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018
 54. Anunt din 18.10.2018 — Proiect de hotărâre aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la proiectul ,,Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale şi a spaţiilor publice urbane în Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, (servicii de consultanţă)”, proiect finanţat prin POR 2014-2020
 55. Anunt din 17.10.2018 — Proiect de hotarare privind modificrea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului si a sectoarelor din subordinea primariei municipiului Radauti, judetul Suceava in vederea transformarii a doua functii publice si a unui post contractual vacante
 56. Anunt din 15.10.2018 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu a suprafata de 400 mp teren arabil situat in intravilanul municipiului Radauti
 57. Anunt din 15.10.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectuvul de investitii << Racordare la retelele de utilitati apa/canalizare pentru locuinta proprietate a statului din str. Pompierilor nr. 8, municipiul Radauti >>
 58. Anunt din 15.10.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Racordare la retelele de utilitati apa/canalizare pentru locuinta proprietate a statului din str. Volovatului nr. 19, municipiul Radauti >>
 59. Anunt din 15.10.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectuvul de investitii << Amenajare grupuri sanitare fete si baieti la parterul corpului de cladire P+2E si refacere pardoseala si inlocuire corpuri de iluminat la sala de sport din cadrul Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu Radauti >>
 60. Anunt din 15.10.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici , pentru obiectivul de investitii << Reparatii capitale la Gradinita cu program prelungit “Micul Print” Radauti >>
 61. Anunt din 15.10.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Amplasare grup statuar familia Flondor (Iancu, Tudor si Constantin Flondor) municipiul Radauti >>
 62. Anunt din 15.10.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii << Amenajare Piata Garoafelor (parc) in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 63. Anunt din 09.10.2018 — Proiect de hotarare privind PUZ “Construire ansamblu de locuinte colective cu regim de inaltime P+4E (4 blocuri) pe str. Valea Seaca f.n. din municipiul Radauti, judetul Suceava” — Documentatie(click aici)
 64. Anunt din 26.09.2018 — Proiect de hotărâre privind exploatarea cantităţii de 44 mc volum brut masă lemnoasă, în regie proprie
 65. Anunt din 26.09.2018 — Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA”, a documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele proiectului, în vederea finanțării în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020
 66. Anunt din 26.09.2018 — Proiect de hotărâre privind revocarea unor hotărâri adoptate de Consiliul Local al municipiului Rădăuți
 67. Anunt din 20.09.2018 — Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018
 68. Anunt din 20.09.2018 — Proiect de hotărâre privind aprobarea finantarii multianuale a obiectului de investitii «Modernizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Şerpuita, str. Uzinei, str. Caramidăriei şi str. Tirului, municipiul Rădăuți, județul Suceava »
 69. Anunt din 20.09.2018 — Proiect de hotărâre privind predarea către Asociația „GAL Urban Rădăuți” a unui teren situat în municipiul Rădăuţi, strada Piaţa Unirii, f. nr., identificat cadastral ca parte din imobilul cu nr. 7644, înscris în Cartea Funciară nr. 37306 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « ,,Fântână arteziană – Parc Central” municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava”, Rădăuţi »
 70. Anunt din 20.09.2018 — Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava
 71. Anunt din 20.09.2018 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții « Construire 2 blocuri de locuinţe sociale de câte 20 U.L. fiecare, TIP D + P + 4E, Utilităţi, Sistematizare pe verticală şi dotări, strada 1 mai, nr. 103, Rădăuţi, judeţul Suceava »
 72. Anunt din 20.09.2018 — Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 30.06.2018
 73. Anunt din 20.09.2018 — Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – ,,Bazin de înot didactic” din municipiul Rădăuţi, strada Ştefan cel Mare, judeţul Suceava
 74. Anunt din 20.09.2018 — Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi – construcţii în suprafaţă de 9,00 mp aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, situate în municipiul Rădăuţi, strada Mihai Viteazu, f. nr., bloc 20, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 75. Anunt din 20.09.2018 — Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, cu nr. cadastral 52694, în două imobile cu nr. cadastrale 54055 respectiv 54056
 76. Anunt din 20.09.2018 — Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 77. Anunt din 18.09.2018 — Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi – construcţii în suprafaţă de 13,00 mp aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, situat în municipiul Rădăuţi, strada Petru Rareş, nr. 16, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 78. Anunt din 13.09.2018 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu un nr. de 7 parcele de teren
 79. Anunt din 13.09.2018 — Proiect de hotarare de aprobare a propunerii privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii in municipiul Radauti construite de Agentia Nationala pentru Locuinte
 80. Anunt din 12.09.2018 — Proiect de hotarare privind atribuirea numelui “Larionescu Ovidiu”, bazei sportive a Scolii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Radauti, judetul Suceava
 81. Anunt din 06.09.2018 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Municipiului Radauti cu terenul in suprafata de 300 mp situat in Municipiul Radauti, str. Jalcau nr. 6 in vederea instituirii unui drept de superficie in favoarea sotilor Coval Ionel si Coval Georgiana Steluta
 82. Anunt din 06.09.2018 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Municipiului Radauti cu terenul in suprafata de 828 mp situat in Municipiul Radauti, str. 1 Mai f.nr., colt cu str. Dimitrie Dan(fosta Sperantei) in vederea instituirii unui drept de superficie in favoarea S.C. LUKOIL Romania S.R.L.
 83. Anunt din 06.09.2018 —  Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu o suprafata de 254 mp teren arabil situat in intravilanul municipiului Radauti, str. Jalcau nr. 16
 84. Anunt din 28.08.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a terenului curti-constructii in suprafata de 276 mp apatinand domeniului public al municipiului Radauti, situat in municipiul Radauti, str. Calea Bucovinei, f.nr., in vederea trecerii in domeniul privat si vanzarii prin licitatie publica
 85. Anunt din 03.09.2018 — Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Directia de Asistenta Sociala a imobilului cladire “Cantina de Ajutor Social” situat in str. Stefan cel Mare nr. 38 mun. Radauti, jud. Suceava si a terenului aferent
 86. Anunt din 28.08.2018 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu un nr. de 4 parcele de teren
 87. Anunt din 28.08.2018 — Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului teren apartand domeniului public al municipiului Radauti, cu nr. cadastral 53620, in doua imobile cu nr. cadastrale 54035 respectiv 54036
 88. Anunt din 28.08.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Construire cresa si gradinita, constructie centrala termica, utilitati, imprejmuire, sistematizare pe verticala si dotari, strada Francei, f.nr., Radauti, judetul Suceava >>
 89. Anunt din 28.08.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Reabilitare esplanada centrala, municipiul Radauti >>
 90. Anunt din 28.08.2018 — Proiect privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Construire 2 blocuri de locuinte sociale de care 20 U.L., fiecare, TIP tehnic + P + 4E, Utilitati, Sistematizare pe verticala si dotari, strada 1 mai, nr. 103, Radauti, judetul Suceava >>
 91. Anunt din 28.08.2018 — Proiect privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala a Municipiului Radauti, cu orizontul de timp 2014-2020
 92. Anunt din 22.08.2018 — Proiect de hotarare privind exploatarea cantitatii de 11 mc volum brut masa lemnoasa, in regie proprie
 93. Anunt din 14.08.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulamentul Local de Urbanism pentru “Construire doua blocuri P+4E, primul cu spatiu comercial la parter, str. Volovatului, nr. 98, municipiul Radauti, judetul Suceava”
 94. Anunt din 10.08.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in Municipiul Radauti”, proiect finantat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii II.3.1, Operatiunea C -Iluminat public
 95. Anunt din 10.08.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei pentru eficienta energetica a municipiului Radauti
 96. Anunt din 09.08.2018 — Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018
 97. Anunt din data de 06.08.2018 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu o suprafata de 1197 mp teren arabil situat in intravilanul municipiului Radauti
 98. Anunt din data de 19.07.2018 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu un nr. 7 parcele de teren
 99. Anunt din data de 19.07.2018 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu o suprafata de 200 mp teren arabil situat in intravilanul municipiului Radauti, str. Jalcau, nr. 30
 100. Anunt din data de 19.07.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului functii pentru Spitalul Municipal “Sf. Dr. Cosma si Damian” Radauti
 101. Anunt din data de 19.07.2018 — Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului municipiului Radauti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al judetului Suceava si pentru adptarea si semnarea Actului aditional de modificare a Acordului privind modul de implementare a proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava”
 102. Anunt din data de 13.07.2018 — Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei de zona pietonala, pe perioada determinata, a unui tronson de drum din str. Bogdan Voda, din municipiul Radauti
 103. Anunt din data de 29.06.2018 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Radauti, Judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare
 104. Anunt din data de 05.07.2018 — Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018
 105. Anunt din data de 05.07.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unor spatii proprietate privata a municipiului Radauti, cu destinatia de cabinet medical/spatiu in care se desfasoara activitati conexe actului medical
 106. Anunt din data de 05.07.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii << “Reparatii la Monumentul Eroilor” zona centrala, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 107. Anunt din data de 29.06.2018 — Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 215/12.10.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare
 108. Anunt din data de 26.06.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii, ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad profesional imediat superior, pentru personalul contractual, din cadrul Primariei Municipiului Radauti, institutii si sectoare subordonate
 109. Anunt din data de 22.06.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a terenului in suprafata de 9,5 mp apartinand domeniului public al municipiului Radauti, situat in municipiul Radauti, str. Calea Bucovinei, nr. 34, in vederea trecerii in domeniul privat si concedionarii
 110. Anunt din data de 22.06.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar str. Sfantul Dumitru (hotel – intersectie str. Dimitrie Onciul, partea dreapta), municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 111. Anunt din data de 21.06.2018 — Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general pentru strada Mihai Pitei si strada Tirului din obiectivul de investitii << Modernizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seaca, str. Serpuita, str. Uzinei, str. Caramidariei si str. Tirului, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 112. Anunt din data de 20.06.2018 — Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti, prin transformarea unui post de asistent medical pricipal – specialitatea igiena, in post de asistent medical generalist debutant, din cadrul serviciului managementul calitatii
 113. Anunt din data de 19.06.2018 — Proiect de hotarare privind transformarea a patru functii publice de executie ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad profesional imediat superior de catre functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Radauti
 114. Anunt din data de 19.06.2018 — Proiect de hotarare privind completarea domeniului privat al Municipiului Radauticu imobilul in str. Granicerului, identificat cadastral ca parte din CF cu nr. TOPO 4029/1 din CF nr. 32142 (CF vechi 5661) a municipiului Radauti, in suprafata de 64 mp
 115. Anunt din data de 06.06.2018 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava, cu un nr. de 42 de parcele de teren
 116. Anunt din data de 06.06.2018 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava, cu 4 parcele de teren
 117. Anunt din data de 23.05.2018 — Proiect de hotarare privind acordarea “Diplomei de Aur” si a unui premiu, cuplurilor din municipiul Radauti care au implinit/implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta in cursul anului 2018
 118. Anunt  din data de 23.05.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Judetul Suceava prin Consiliul Judetean Suceava, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Suceava si Consiliul Local al municipiului Radauti
 119. Anunt  din data de 22.05.2018 — Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018
 120. Anunt  din data de 22.05.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii, pentru functii de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Radauti
 121. Anunt  din data de 22.05.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii << “Reabilitare acoperis cladire Internat nou – corp D” la Colegiul National “Eudoxiu Hurmuzachi”, Radauti >>
 122. Anunt din data de 17.05.2018 — Proiect de hotarare privind suspendarea temporara a activitatii sectiei de cardiologie si a compartimentului de nefrologie, in vederea acreditarii Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti
 123. Anunt din data de 15.05.2018 — Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 124. Anunt din data de 15.05.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui spatiu in suprafata de 3 mp, situat in incinta Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti, in vederea amplasarii unui bancomat
 125. Anunt din data de 15.05.2018 — Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unui teren in suprafata de 5 mp aflat in domeniu public al Municipiului Radauti, situat in Parc (statuie)
 126. Anunt din data de 15.05.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 31.03.2018
 127. Anunt din data de 08.05.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada Vasile Alecsandri, partea dreapta (intersectie strada Mihail Kogalniceanu – strada Gheorghe Lazar), Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 128. Anunt din data de 08.05.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada Tudor Vladimirescu, partea dreapta (spalatorie – intersectie cu strada Volovatului), Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 129. Anunt din data de 08.05.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare troauar strada Mihai Eminescu, partea stanga (intersectie strada Mihail Kogalniceanu – intersectie cu strada Aron Pumnul), Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 130. Anunt din data de 08.05.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada Stefan cel Mare, partea dreapta (intersectie strada Libertatii – Scoala Gimnaziala Regina Elisabeta), Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 131. Anunt din data de 08.05.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada C Dobrogeanu Gherea, partea stanga (intersectie strada Ion Gramada – strada Dimitrie Dan), Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 132. Anunt din data de 08.05.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada Volovatului, strada Piata Unirii – Calea ferata partea stanga si dreapta, Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 133. Anunt din data de 08.05.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada Volovatului (partea dreapta, calea ferata – intersectie cu strada Calarasi), Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 134. Anunt din data de 08.05.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru << Obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare – strada Valea Seaca” >>, Municipiul Radauti, judetul Suceava
 135. Anunt din data de 08.05.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru << Obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare – strada Cucului” >> , Municipiul Radauti, judetul Suceava
 136. Anunt din data de 08.05.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru << Obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu apa – strada Valea Seaca” >> , Municipiul Radauti, judetul Suceava
 137. Anunt din data de 08.05.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru << Obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu apa – strada Vasile Conta”, Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 138. Anunt din data de 27.04.2018 —Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sf. Dr. COSMA SI DAMIAN Radauti
 139. Anunt din data de 20.04.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SERVICII COMUNALE SA RADAUTI, pentru anul 2018
 140. Anunt din data de 20.04.2018 — Proiect de hotarare privind dezmembrarea documentatiei cadastrale pentru terenul situat in Municipiul Radauti, str. Vasile Bumbac nr. 5, in suprafata de 410 mp
 141. Anunt din data de 17.04.2018 — Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale, care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei
 142. Anunt din data de 17.04.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in Cartea funciara a terenului curti – constructii in suprafata de 12,40 mp apartinand domeniului public al Municipiului Radauti, situat in Municipiul Radauti, str. Granicerului nr. 14, in vederea trecerii in domeniul privat si concesionarii
 143. Anunt din data de 17.04.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in Cartea funciara a terenului curti-constructii in suprafata de 13,00 mp apartinand domeniului public al Municipiului Radauti, situat in Municipiul Radauti, str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 12, in vederea trecerii in domeniul privat si concesionarii
 144. Anunt din data de 13.04.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava
 145. Anunt din data de 13.04.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea Programului privind acordarea de finantari nerambursabile in anul 2018 din buget propriu al municipiului Radauti, pentru activitati nonprofit de interes local
 146. Anunt din data de 13.04.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea programului cadrul ” CENTENARUL MARII UNIRI “
 147. Anunt din data de 02.04.2018 — Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unor terenuri aflate in domeniul privat al Municipiului Radauti
 148. Anunt din data de 02.04.2018 —  Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unui teren in suprafata de 10 mp in domeniul public al Municipiului Radauti, situat in Municipiul Radauti, str. Piata Unirii f.nr.
 149. Anunt din data de 20.03.2018 — Proiect de hotarare privind Regulamentul de autorizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe raza municipiului Radauti
 150. Anunt din data de 19.03.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentu aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti, sectoarelor din subordinea Primariei, aparatului permanent de lucru al Consiliului Local, institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Radauti
 151. Anunt din data de 19.03.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 al Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 152. Anunt din data de 19.03.2018 — Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind organizare Clubului Sportiv Municipal “Bucovina” Radauti
 153. Anunt din data de 14.03.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii << Extindere prin supraetajare corpuri A+B+C pentru amenajare sectie pediatrie si reabilitare termica, corpuri A+B+C+D+G, Spitalul Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” din Municipiul Radauti
 154. Anunt din data de 14.03.2018 — Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului (cladire si teren aferent), a Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii << Extindere prin supraetajare corpuri A+B+C pentru amenajare sectie pediatriesi reabilitare termica, corpuri A+B+C+D+G, Spitalul Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” din Municipiul Radauti
 155. Anunt din data de 05.03.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea “Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta de pe teritoriul administrativ al municipiului Radauti pentru anul 2018”
 156. Anunt din data de 05.03.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in Cartea funciara a terenului curti-constructii in suprafata de 17 mp apartinind domeniului public al Municipiului Radauti, situat in Municipiul Radauti, str. Simion Barnutiu f.nr., in vederea trecerii in domeniul privat si concesionarii
 157. Anunt din data de 23.02.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 31.12.2017
 158. Anunt din data de 23.02.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 30.09.2017
 159. Anunt din data de 20.02.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local Radauti
 160. Anunt din data de 20.02.2018 — Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 87/2016 privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare pentru : Caminul pentru persoane varstnice, Cantina de ajutor social, Adapostul de noapte si Compartimentul Servicii comunitare din cadrul Directiei de Asitenta Sociala Radauti
 161. Anunt din data de 14.02.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in cartea funciara in vederea inchirierii a unui imobil constructie si teren aferent in proprietatea privata in municipiul Radauti
 162. Anunt din data de 14.02.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului anul “Zilele Radautiului – Arcanul si Ochiul de Paun”
 163. Anunt din data de 09.02.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plata prestate de catre Spitalul “Sf. Dr. Cosma si Damian” Radauti
 164. Anunt din data de 09.02.2018 — Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 165. Anunt din data de 06.02.2018 —  Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Tirgului “Martisor 2018”
 166. Anunt din data de 06.02.2018 —  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Amenajari parcari de resedinta, zona Calarasi (tronson Casa de cultura – bloc Bogdan Voda, nr. 10) municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 167. Anunt din data de 06.02.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentariei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seaca, str. Serpuita, str. Uzinei, str. Caramidariei si str. Tirului, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 168. Anunt din data de 02.02.2018 — Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta al Politiei Locale Radauti
 169. Anunt din data de 19.01.2018 — Proiect de buget privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Radauti si al unitatilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Radauti, pentru anul 2018
 170. Anunt din data de 04.01.2018 — Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului a sectiunii de dezvoltare pe anul 2017
Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support