sâmbătă, septembrie 24
Shadow

Proiecte de HCL – anul 2015

Decembrie

 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L nr.107/26.11.2015 privind aprobarea organizarii Sarbatorilor de iarna in Municipiul Radauti
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii primei de instalare, pentru cinci medici rezidenti din cadrul Spitalului Municipal Sf. Dr. COSMA si DAMIAN Radauti
 3. Proiect de hotarare privind desemnarea a trei consilieri locali care sa faca parte din Comisia pentru stabilirea incadrarii terenurilor pe zone in intravilanul municipiului Radauti
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, a unei suprafete de teren de 4,6 mp pentru realizare alee, trepte si podest cu acces direct la ap. nr.4 str. Mihai Viteazu, nr. 3D, mun. Radauti
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de transport , distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat pe perioada determinata , catre S.C Servicii Comunale S.A. Radauti, pana la atribuirea contractului de concesiune in conditiile legii
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a unor suprafete de teren si/sau a dreptului de uz si servitute cu titlul gratuit de trecere subterana pentru anumite suprafete de teren din domeniul public sau privat din domeniul public sau privat al mun. Radauti, jud. Suceava catre S.C E.ON Distributie Romania
 7. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L nr.115/30.09.2014 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a terenului din domeniul privat in suprafata de 112 mp, situat in Municipiul Radauti, Calea Cernauti f.nr
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire Cladire de TIp P+1E, locuinta la etaj si salon de infrumusetare la parter cu depasirea Procentului de Ocupare a Terenului (P.O.T) actual aprobat
 9. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirilor unitatilor de invatamant din municipiul Radauti

Noiembrie

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind intretinerea si circulatia cainilor cu stapan in Municipiul Radauti
 2. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.193/18.12.2014 privind incadrarea terenurilor pe zone in intravilanul Municipiului Radauti
 3. Proiect de hotarare privind avizarea favorabila a inchirierii unor spatii si terenuri aflate in administrarea “Colegiului National “Eudoxiu Hurmuzachi” Radauti
 4. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Radauti, a unui teren in suprafata de 27,73 mp situate in Municipiul Radauti, str. Bogdan Voda
 5. Proiect e hotarare privind aprobarea transmiterii fara plata, din patrimoniul Municipiului Radauti in patrimoniul Colegiului Tehnic Radauti, a microbuzului marca Opel Movano
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 17278/23.02.2011 incheiat intre Municipiul Radauti si S.C. Info Group S.R.L Scheia
 7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 54/28.03.2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Radauti in Comisia Locala de Ordine Publica
 8. Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale
 9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 133/21.10.2014, privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2015 la Unitatea Administrativ Teritoriala – Municipiul Radauti
 10. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei terenului in suprafata de 800 mp situat in Piata Unirii din Parcarea Centrala in Patinuar artificial pentru perioada 01.12.2015-28.02.2016 si asigurarea functionalitatii patinuarului
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii a doua linii de garda pentru specialitatea ATI si specialitatea neonatologie in cadrul Spitalului “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti
 12. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al mun. Radauti in Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) la SC. Servicii Comunale SA – Radauti
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii “Reabilitare strazi in municipiul Radauti, Judetul Suceava”
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Reabilitare strazi in municipiul Radauti, Judetul Suceava”
 15. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 95/29.10.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul 4/2015, buget centralizat UAT Radauti, constituirea fondului de rezerva bugetara si utilizarea acestuia, modificarea listei de investitii si modificarea utilizarii excedentului bugetului inregistrat la 31.12.2014 mun. Radauti
 16. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 2016
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Sarbatorilor de iarna in Mun. Radauti
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din inventarul Primariei Mun. Radauti, al unui mijloc fix cu numarul de inventor 1104958, din gestiunea responsabilului Olinici Ana Angela (sector parc zoo)
 19. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia pentru aplicarea Legii 15/2003
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din funciune (casarea), mijloacelor fixe din patrimonial Colegiului National Eudoxiu Hurmuzachi din Mun. Radauti
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unei suprafete de 1 mp teren apartinand domeniului public al mun. Radauti, pentru amplasarea unui panou publicitar
 22. Proiect de hotarare de modificare si completare a HCL nr. 133/21.10.2014, privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2015 la Unitatea Administrativ Teritoriala
 23. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea nomenclatorului stradal al Mun. Radauti
 24. Anexa pentru PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Radauti
 25. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Radauti, a unui teren in suprafata de 27,73 mp situate in Municipiul Radauti, str. Bogdan Voda
 26. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 98/29.10.2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Rădăuți în Adunarea Generală a Asociației Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, primirea de noi membri în AJAC Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, modificarea Statutului AJAC Suceava conform Hotărârii Guvernului nr. 742/2014 şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Radauti în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri şi modificarea Actului constitutiv și Statutului Asociației, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv și a Statutului ale AJAC Suceava
 27. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere transport si distributie a energiei termice prestat de catre S.C SERVICII COMUNALE S.A Radauti
 28. Proiect de hotarare privind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru locuintele proprietatea municipiului Radauti, persoanelor cu handicap si familiilor acestora si persoanelor cu handicap accentuat care sunht chiriase a unor astfel de locuinte
 29. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie aflate in proprietatea Municipiului Radauti

Octombrie

 1. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
 2. Proiect de hotarare privind delegarea unui consilier local care va indeplinii temporar atributiile viceprimarului la Primaria Mun. Radauti 
 3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliu de Administratie ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2015-2016
 4. Proiect de hotarare privind numirea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Radauti in Consiliu de Administratie al “Spitalului Sfintii Doctori Cosma si Damian” “Radauti” din care unul cu studii economice
 5. Proiect de hotarare privind mandarea d-lui Negrii Andrei Victor, consilier juridic al Consiliului Local Radauti, in vederea reprezentarii Consiliului Local al mun. Radauti, in fata instantelor judecatoresti, sa reprezinte, sa intocmeasca si sa depuna toate cererile, actiunile, intampinarile in toate litigiile si la toate instantele de judecata in care Consiliul Local este parte, in scopul apararii Consiliului Local Radauti
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii, ca urmare a promovarii in grad profesional imediat superior, a auditorului intern din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan si a Regulamentului de organizare si desfasurare a acestui serviciu la nivelul Municipiului Radauti
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Radauti cu Asociatia Clubul Sportiv Bucovina Radauti in vederea organizarii Turului campionatului de fotbal 2015-2016
 10. Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr.186/18.12.2014 cu privire la aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate in vederea asigurarii energiei termice la blocurile de locuinte sociale din str. 1 Mai nr. 103 prin schimbarea solutiei din centralele termice pe gaz metan in centrala termica pe biomasa precum si abrogarea HCL nr. 29/12.02.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate privind lucrarea “Asigurarea energiei termice la blocurile locuinte sociale din str. 1 Mai nr. 103 prin schimbarea solutiei din CT pe gaz in CT pe biomasa”
 11. Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr.77/31.03.2015 privind aprobarea Contractului de preluare a datoriei cu privire la contractul de lucrari nr. 145/20.12.2006 ce are ca obiect construirea unui imobil cu destinatia de “Scoala cu cls. I-IV” in Mun. Radauti
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 2008/16.02.2010 pentru atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decit cea de locuinta catre Asociatia Fostilor Detinuti Politici – Filiala Suceava
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea cresterii salariale pentru personalul angajar al Primariei municipiului Radauti, al Aparatului de lucru al Consiliului Local si al Serviciilor publice de interes local aflate sub autoritatea  Consiliului Local al municipiului Radauti
 14. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru trim.4/2015. buget centralizat UAT Radauti, constituirea fondului de rezerva si utilizarea acestuia, modificarea listei de investitii si modificarea utilizarii excedentului bugetului inregistrat la 31 decembrie 2014 municipiului Radauti
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic si actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii, inregistrat la nr.6/1, in lista de investitii, ” Modernizare cu asfalt pe 10 strazi din Radauti”
 16. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Radauti in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava, primirea de noi membri in AJAC Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, modificarea Statutului AJAC Suceava conform Hotararii Guvernului nr. 742/2014 si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local Radauti in Adunarea Generala a AJAC Suceava, sa voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri si modificarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei, precum si pentru semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului ale AJAC Suceava
Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support