sâmbătă, mai 25
Shadow

Hotărâri adoptate în anul 2022

 1. Hotarare nr. 2 de modificare a H.C.L. nr. 237/29.10.2021 privind actualizarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții «Modernizări cu asfalt» str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C. Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 2. Hotarare nr. 3 privind menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de stat și particular din municipiul Rădăuți, pentru anul școlar 2022-2023
 3. Hotarare nr. 4 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2022
 4. Hotarare nr. 5 privind aprobarea pentru anul 2022 a Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și ai Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acțiuni ori lucrări de interes local
 5. Hotarare nr. 6 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 142 din 15.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Rădăuți
 6. Hotarare nr. 7 de aprobare a propunerii privind criteriile de acces la locuință pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri respective tineri specialiști din sănătate destinate închirierii, în municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru Locuințe
 7. Hotarare nr. 8 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Montat parapet metallic în vederea asigurării traficului auto și pietonal în Municipiul Rădăuți”
 8. Hotarare nr. 9 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Montat stâlpi de iluminat public în fața Judecătoriei Rădăuți (noul sediu administrativ) în Municipiul Rădăuți”
 9. Hotarare nr. 10 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundații în municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 10. Hotarare nr. 11 privind aprobarea cererii având ca obiect trecerea din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Justiției, îndomeniul public al UAT – Municipiului Rădăuți, ai mobilului clădire și teren, situate în municipiul Rădăuți, strada PiațaUnirii nr. 64, în care și-a desfășurat activitatea Judecătoria Rădăuți
 11. Hotarare nr. 12 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 7 parcele de teren
 12. Hotarare nr. 13 privind modificarea statului de funcții al ,,Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți” prin transformarea unor posturi
 13. Hotarare nr. 14 privind aprobarea tarifelor activităților de salubrizare și dezăpezire în municipiul Rădăuți, practicate de SC Servicii Comunale SA Rădăuți
 14. Hotarare nr. 15 privind aprobarea prețului de mentenanță pentru activitatea serviciului de iluminat public în municipiul Rădăuți, practicat de SC Servicii Comunale SA Rădăuți
 15. Hotarare nr. 16 privind stabilirea duratei contractului de dare în administrare a serviciului de transport, distribuție și furnizarea energiei termice în system centralizat nr. 17021/22.11.2018, înregistrat la SC Servicii Comunale SA cu nr. 3081/28.11.2018
 16. Hotarare nr. 31 privind aprobarea documentatiei tehnico-economici si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare iluminat public prin montare stalpi iluminat treceri pietoni pe str. Calea Bucovinei din municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 17. Hotarare nr. 32 privind aprobarea documentatiei tehnico-ecomice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare si extindere retea iluminat public prin montare stalpi iluminat in zona Centrala – Piata Unirii) >>
 18. Hotarare nr. 33 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare sistem iluminat public stradal prin inlocuire corpuri de iluminat vechi cu corpuri noi cu led in muncipiul Radauti, judetul Suceava >>
 19. Hotarare nr. 34 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Proiectare si executie retea electrica de iluminat public subteran pe str. Putnei de la sensul gurotoriu (Sinagoga Mare) intersectie cu strada Pictor Grigorescu in muncipiul Radauti, judetul Suceava >>
 20. Hotarare nr. 35 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Realizare parcari c u pavaj in municipiul Radauti, din municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 21. Hotarare nr. 36 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Proiectare si executie amenajare parcari cu pavaj strada Bogdan Voda (langa loc de joaca) din municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 22. Hotarare nr. 37 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Amenajare teren in vederea infiintarii unor locuri de parcare la Targul Obor, strada 1 Mai din municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 23. Hotarare nr. 38 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Reparatii capitale camera 16 Primaria Municipiului Radauti >>
 24. Hotarare nr. 39 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Achizitii si montare toc si usa acces din lemn de stejar pentru camerele 38, 39, 41 la Primaria Radauti din Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 25. Hotarare nr. 40 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii << Reparatii pereti, fatada, cosuri de fum din str. Stefan cel Mare, nr. 111 din Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 26. Hotarare nr. 41 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici , pentru obiectivul de investitii << Proiectare si executie alimentare cu apa str. Pozenului in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 27. Hotarare nr. 42 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Proiectare si executie alimentare cu apa str. Mihai Pitei in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 28. Hotarare nr. 43 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Proiectare si executie canalizare din zona Centrala – Piata Unirii in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 29. Hotarare nr. 44 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Retehnologizarea/implementarea unei/unor capacitati de producere a energiei termice pentru Centrala de Cogenerare de inalta eficienta fr 28 MW in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 30. Hotarare nr. 45 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Proiectare si executie reabilitare cu asfalt str. Simion Barnutiu din municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 31. Hotarare nr. 46 privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale la obiective de investitii din lista obiectivelor de investitii buget local 2022
 32. Hotarare nr. 47 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Radauti si al unitatilor subordonate Consiliului Local al Muncipiului Radauti, pentru anul 2022
 33. Hotarare nr. 48 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-eoonomici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare cu asfalt str. Granelor, str. Ciocarliei, str. Campului si str. C. Brancoveanu in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 34. Hotarare nr. 49 privind aprobarea Fisei de proiect “Modernizare cu asfalt str. Granelor, str. Ciocarliei, str. Campului si str. C. Brancoveanu in municipiul Radauti, judetul Suceva” in vederea depunerii la Gal Urban Radauti, in cadrul Programului operational Regional-Dezvoltare Locala Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii
 35. Hotarare nr. 50 privind aprobarea contului de executie la 31.12.2021
 36. Hotarare nr. 51 privind aprobarea Targului “Martisor 2022”
 37. Hotarare nr. 52 privind acordarea unor facilitati fiscale
 38. Hotarare nr. 61 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Radauti pentru anul 2022
 39. Hotarare nr. 64 privind exploatarea cantitatii de 28,98 mc volum brut masa lemnoasa, in regie proprie
 40. Hotarare nr. 65 pentru modificarea si completarea HCL nr. 253/29.11.2018 privind acordarea ajutoarelor de urgenta
 41. Hotarare nr. 66 privind modificarea si completarea Anexei nr. 2a a bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Municipiului Radauti pentru anul 2022
 42. Hotarare nr. 67 de modificare a HCL nr. 76/22.04.2021 privind aprobarea proiectului “Modernizare cu asfalt str. Pepenariei, str. Parcului, str. Fagilor, str. Papetariei, str. Merilor, str. Manastirii, str. C. Dobrogeanu, str. Recoltei, str. Plugarilor, municipiul Radauti, jud. Suceava” avand codul SMIS 151368 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS-axa prioritara 9
 43. Hotarare nr. 68 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Radauti pentru anul 2022 si modificarea si completarea listelor de investitii
 44. Hotarare nr. 69 privind aprobarea schimbarii temporare a destinatiei Terenului de Sport Municipal 2 identificat cadastral cu nr. cad. 54056, inscris in CF nr. 54056 Radauti situat in str. Stefan cel Mare, Municipiul Radauti si aprobarea modelului Cadru al Acordului pentru inchirierea de bunuri mobile si furnizarea de servicii conexe
 45. Hotarare nr. 71 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal pe trecerile pietonale în Municipiul Rădăuți, județul Suceava
 46. Hotarare nr. 72 de modificare și completare a HCL nr. 48/18.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare cu asfalt str. Grânelor, str. Ciocârliei, str. Câmpului şi str. C. Brâncoveanu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 47. Hotarare nr. 73 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare cu asfalt str. Grânelor, str. Ciocârliei, str. Câmpului şi str. C. Brâncoveanu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava” având codul SMIS 155509 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 48. Hotarare nr. 74 privind modificarea statului de funcții al „Spitalului Municipal Sf. Dr. COSMA şi DAMIAN Rădăuţi”
 49. Hotarare nr. 75 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 11 parcele de teren
 50. Hotarare nr. 76 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 6 parcele de teren
 51. Hotarare nr. 77 privind aprobarea alipirii a 3 parcele de teren situate în municipiul Rădăuți, str. Habitat f.nr., identice cu imobilele cu nr. cadastrale: 51772, 51794, 51774
 52. Hotarare nr. 78 pentru revocarea H.C.L. nr. 104/23.05.2016 privind atribuirea, în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, a unei suprafețe de teren de 500 mp, aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, identificată cadastral sub nr. 37678, înscrisă în CF 37678 al municipiului Rădăuți, situată în strada Frâncei f.nr., către Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Rădăuți, în vederea edificării unui sediu propriu
 53. Hotarare nr. 85 de aprobare a propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate, în municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru Locuințe
 54. Hotarare nr. 86 de aprobare a propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru Locuințe
 55. Hotarare nr. 90 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare locuinţe sociale (C1 şi C2) din str. Ştefan cel Mare nr. 53, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 56. Hotarare nr. 91 privind aprobarea proiectului ,, Modernizare locuinţe sociale (C1 şi C2) din str. Ştefan cel Mare nr. 53, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava” având codul SMIS 155507 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 57. Hotarare nr. 92 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ̎ Achiziţionare containere de locuit pentru locuinţe sociale pe str. Ştefan cel Mare, nr. 53, mun. Rădăuţi, jud. Suceava
 58. Hotarare nr. 93 privind aprobarea proiectului ,,Achiziţionare containere de locuit pentru locuinţe sociale pe str. Ştefan cel Mare, nr. 53, mun. Rădăuţi, jud. Suceava” având codul SMIS 155508 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 59. Hotarare nr. 95 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Casei de Cultură a Municipiului Rădăuţi, Judeţul Suceava
 60. Hotarare nr. 96 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă în subordinea Spitalului Municipal Sf. Dr Cosma şi Damian Rădăuţi şi modificarea corespunzătoare a Statului de Funcţii al Spitalului Municipal
 61. Hotarare nr. 97 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielial Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții
 62. Hotarare nr. 98 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Adâncire şi modernizare fântână din Cimitirul Municipal Rădăuţi din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 63. Hotarare nr. 99 de modificare a HCL nr. 44/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții « Retehnologizarea/implementarea unei/ unor capacităţi de producere a energiei termice pentru Centrala de Cogenerare de înaltă eficienţă de 28 MW în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 64. Hotarare nr. 100 de modificare a HCL 34/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare şi execuţie reţea electrică de iluminat public subteran pe str. Putnei de la sensul giratoriu (Sinangoga Mare) intersecţie cu strada Pictor Grigorescu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 65. Hotarare nr. 101 de modificare a HCL 45/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare şi execuţie reabilitare cu asfalt str. Simion Bărnuţiu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»»
 66. Hotarare nr. 102 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reamenajare spaţiu verde din zona str. Bogdan Vodă, tronson- Casa de Cultură-intersecţie Doi Voievozi, din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 67. Hotarare nr. 103 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « Înlocuire reţea apă şi extindere reţea canalizare din Zona Centrală – Piaţa Unirii, în Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 68. Hotarare nr. 109 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Rădăuți și o persoană juridică în vederea derulării activității de capturare și asigurarea asistenței medical veterinare în timpul activității de capturare a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Rădăuți
 69. Hotarare nr. 110 privind aprobarea contului de execuție la 31.03.2022
 70. Hotarare nr. 111 pentru aprobarea inițierii demersurilor privind rezilierea contractului de finanțare nr.7224/05.11.2021 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Municipiul Rădăuți, pentru proiectul ”ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA”
 71. Hotarare nr. 112 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții
 72. Hotarare nr. 113 de modificarea şi completarea HCL nr. 87/22.04.2021 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,,Lucrări de colectare ape pluviale, amenajare trotuare de garda și lucrări de amenajare curte interioară la Școala Gimnazială Regina Elisabeta din municipiul Rădăuți
 73. Hotarare nr. 114 de modificare și completare a HCL nr. 46/08.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investoții din lista obiectivelor de investiții buget local 2022
 74. Hotarare nr. 115 privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziţie publică în baza OG nr. 15/2021 şi aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii “Continuare de lucrări de realizare şi dotare începute în baza autorizaţiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Sala de sport situate în Municipiul Rădăuţi, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava”
 75. Hotarare nr. 116 pentru aprobarea Programului privind acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2022 din buget propriu al Municipiului Rădăuți, pentru activități nonprofit de interes local
 76. Hotarare nr. 117 privind aprobarea prelungirii schimbării temporare a destinaţiei Terenulului de Sport Municipal 2 situat în str. Stefan cel Mare, Municipiul Rădăuţi pentru aplasarea unor containere de locuit în vederea organizării unui Centru de acomodare pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite/proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
 77. Hotarare nr. 118 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuți
 78. Hotarare nr. 119 privind aprobarea procedurilor și criteriilor de organizare a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată funcției contractuale de conducere vacantă, de director, gradul II, la Clubul Sportiv Bucovina al Municipiului Rădăuți, județul Suceava
 79. Hotarare nr. 120 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru locuințe
 80. Hotarare nr. 121 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate, în municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru locuințe
 81. Hotarare nr. 122 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Rădăuți în domeniul public al Municipiului Rădăuți a imobilului–teren în suprafață de 2.776 mp identificat cadastral cu nr. 50946 și a imobilelor–construcții indentificate cadastral cu nr. 50946-C1, nr. 50946-C2 respectiv nr. 50946-C3 din CF 50946 Rădăuți, situate în strada Salcîmilor nr. 3, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 82. Hotarare nr. 123 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuți, strada Ștefan cel Mare fnr., aparținând domeniului public al municipiului, identic cu imobilul cu nr. cadastral: 32215 înscris în CF 32215 Rădăuți
 83. Hotarare nr. 124 privind aprobarea dezmembrării a 6 parcele de teren aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 84. Hotarare nr. 125 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 11 parcele de teren
 85. Hotarare nr. 126 privind închirierea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului
 86. Hotarare nr. 127 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Întocmire documentație de urbanism tip Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru aprobare amenajare cimitir parohial, împrejmuire, situat în str. Salcâmilor f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 87. Hotarare nr. 136 privind depunerea proiectului ̎ Elaborare PUG şi PMUD în format GIS, pentru municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, ̎ în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenţa 10- Fondul Local, Investiţia I.4- Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană
 88. Hotarare nr. 137 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică a unor blocuri situate în municipul Rădăuți, jud. Suceava – 3 blocuri de locuințe: bloc nr. 4 Str. Volovățului nr. 77, bloc nr. 71 str. Volovățului, bloc str. Mihai Viteazul nr. 3C”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia
 89. Hotarare nr. 138 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică a unor blocuri situate în municipul Rădăuți, jud. Suceava – 3 blocuri de locuințe: bloc nr. 35 str. Calea Bucovinei, bloc str. Calea Bucovinei nr. 32A, bloc nr. 10 str. Mihai Viteazul”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia
 90. Hotarare nr. 139 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții
 91. Hotarare nr. 140 privind acordarea ̎ Diplomei de Aur ̎ şi a unui premiu cuplurilor din Municipiul Rădăuţi care au împlinit/împlinesc cel puţin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2022
 92. Hotarare nr. 141 privind acordarea trofeului ̎ Penelul de Aur ̎ şi a unui premiu către câştigătorul Taberei de Pictură ̎ Traian Postolache, ce se desfăşoară în perioada 15.06.2022-24.06.2022 ̎
 93. Hotarare nr. 142 privind aprobarea valorificării cantității de 58,46 mc volum brut masă lemnoasă din fondul forestier aflat pe raza Municipiului Rădăuţi, proprietate publică/privată a municipiului Rădăuţi, județul Suceava,
 94. Hotarare nr. 143 privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziţie publică în baza OG nr. 93/2021 şi aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii “Continuare de lucrări de realizare şi dotare începute în baza autorizaţiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Sala de sport situată în Municipiul Rădăuţi, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava ”
 95. Hotarare nr. 144 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reparaţii faţade- Patrulater latură sud şi acoperis terasă curte interioară din str. Piaţa Unirii, nr. 67,”municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 96. Hotarare nr. 145 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii“Acoperiş terasă plus închideri exterioare la căminul de persoane vârstnice din str. Frâncei, fn,”municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 97. Hotarare nr. 146 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Achiziţie şi montare toc şi uşă acces din lemn de stejar camerele 37 (Sala de Şedinţe) şi 41 (Birou Contabilitate)la Primăria Rădăuşi şi Achiziţie şi montare toc şi uşă acces la sediul SCLEP,”municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 98. Hotarare nr. 147 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reparaţii exterioare şi interioare Muzeu –Sala Albă şi Depozit,” municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 99. Hotarare nr. 149 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului ̎ Sf. Dr. Cosma şi Damian ̎ Rădăuţi
 100. Hotarare nr. 150 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Întocmire PUZ realizare blocuri de locuinţe collective regim de înălţine D+P+4E+M cu spaţiu commercial la parter, acces auto, amenajare locuri de parcare”situate pe str. Volovăţului nr. 100, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 101. Hotarare nr. 151 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Construire grupuri sanitare noi (WC) în Parc Central nr. 2 municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 102. Hotarare nr. 152 privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unui mijloc fix din patrimoniul Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Rădăuţi
 103. Hotarare nr. 153 privind avizarea favorabilă a închirierii unui spaţiu, destinat funcţionării unui chioşc de desfacere a produselor alimentare, situat în incinta Spitalului Municipal ̎ Sf. Doctori şi Damian ̎ Rădăuţi
 104. Hotarare nr. 154 privind modificarea şi completarea HCL nr. 160/24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă aflate pe raza municipiului Rădăuţi, a listei locurilor de parcare, a preţului de închiriere şi a modelului acordului de rezervare
 105. Hotarare nr. 167 privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior incheierii contractelor de achizitie publica in baza OG nr. 93/2021 si aprobarea cofinantarii costurilor neeligibile pentru obiectivul de investitii “Consitnuare de lucrari de realizare si dotare incepute in baza autorizatiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Scoala Generala cu clasele I-IV si Sala de sport situata in Municipiul Radauti, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava “
 106. Hotarare nr.168 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Lucrări de reabilitare şi modernizare la Sala de Sport a Şcolii Gimnaziale Bogdan Vodă Rădăuţi»
 107. Hotarare nr. 169 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare grupuri sanitare la corp atelier din cadrul Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu Rădăuţi»
 108. Hotarare nr. 170 de modificare şi completare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 46/08.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la anumite obiective de investiţii din lista obiectivelor de investiţii buget local 2022, modificată şi completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 114/26.05.2022
 109. Hotarare nr. 171 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții
 110. Hotarare nr. 172 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII COMUNALE SA Rădăuţi, pentru anul 2022
 111. Hotarare nr. 173 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producer, transport şi distribuţie a energiei termice, prestate de către SC SERVICII COMUNALE SA Rădăuţi, începând cu luna iulie 2022
 112. Hotarare nr. 174 privind aprobarea ̎ Registrului local spaţiilor verzi din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 113. Hotarare nr. 175 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Întocmire documentaţie de urbanism tip PUZ în vederea construirii a 5 blocuri P+3E cu spaţiu comercial la bloc 1, situat în str. Horia nr. 62 municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 114. Hotarare nr. 176 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Întocmire documentaţie de urbanism tip PUZ în vederea construirii bloc locuinţe colective D+P+3E+M şi racorduri utilităţi, situat în str. Horia nr. 53 municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 115. Hotarare nr. 177 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Rădăuţi în domeniul public al Municipiului Rădăuţi a imobilelor – teren în suprafaţă de 1.200 mp identificat cadastral cu nr. 33233 din CF 33233 Rădăuţi şi teren în suprafaţă de 571 mp identuficat cadastral cu nr. 33232 din CF 33232 Rădăuţi, ambele imobile fiind situate în str. Ştefan cel Mare nr. 53, Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 116. Hotarare nr. 189 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Împrejmuire ţarc lei în lungime de 58,00 ml  la Grădina Zoologică din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 117. Hotarare nr. 190 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții « Modernizare infrastructură în vederea realizării traseelor de fibră optică pentru operatorii de CATV, internet și telefonie pe str. Bogdan Vodă din mun. Rădăuți, jud. Suceava»
 118. Hotarare nr. 191 de modificare a HCL nr. 44/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții « Retehnologizarea/implementarea unei/ unor capacităţi de producere a energiei termice pentru Centrala de Cogenerare de înaltă eficienţă de 28 MW  în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 119. Hotarare nr. 192 privind participarea Municipiului Rădăuți la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții  „Eficientizarea  sistemului de iluminat public din Municipiul Rădăuți, jud. Suceava”
 120. Hotarare nr. 193 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Rădăuți în domeniul privat al Municipiului Rădăuți a imobilului construcție WC public în suprafață de 80 mp situat în strada Piața Unirii, municipiul Rădăuți, județul Suceava pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, ca urmare a dezafectării de la utilitatea publică
 121. Hotarare nr. 194 privind aprobarea contului de execuție la 30.06.2022privind aprobarea contului de execuție la 30.06.2022
 122. Hotarare nr. 197privind aprobarea Regulamentului de premiere a sportivilor care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ din UAT Municipiul Rădăuți
 123. Hotarare nr. 198 privind modificarea și completarea HCL nr. 160 din 24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a parcărilor de reședință aflate pe raza municipiului Rădăuți, a listei locurilor de parcare, a prețului de închiriere precum și a modelului acordului de rezervare
 124. Hotarare nr. 208 de modificare și completare a H.C.L. nr. 46/08.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investiții din lista obiectivelor de investiții buget local 2022, modificate și completate prin HCL nr. 114/26.05.2022 și nr. 170/25.07.2022
 125. Hotarare nr. 209 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listei de investiții
 126. Hotarare nr. 210 pentru modificarea si completarea HCL nr.136/26.05.2022 privind depunerea proiectului “Elaborare PUG si PMUD in format GIS, pentru municipiul Radauti, judetul Suceava” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 10 – Fondul Local, Investitia I.4 – Elaborarea/ actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana
 127. Hotarare nr. 211 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții
 128. Hotarare nr. 213 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Montare stalpi iluminat public-6 bucăţi pe o lungime de 150 m in zona Cimitir Municipal Rădăuţi – Biserica Penticostală Maranata»
 129. Hotarare nr. 214 privind stabilirea impozitului/taxei pe clădiri pentru anul 2023
 130. Hotarare nr. 215 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Rădăuţi în domeniul public al Municipiului Rădăuţi a imobilului-clădire ̎ Bazin de înot didactic ̎ situat în Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava, strada Ştefan cel Mare nr. 72 D identificat cadastral cu nr. 52695-C1
 131. Hotarare nr. 216 privind atestarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 132. Hotarare nr. 217 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 22 parcele de teren
 133. Hotarare nr. 218 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui număr de 13 imobile terenuri, aparinând domeniului privat al municipiului, judeţul Suceava
 134. Hotarare nr. 230 de modificare şi completare a HCL nr. 164/26.08.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Demolare şi construire grupuri sanitare noi în Parc II din strada Piaţa Unirii, municipiul Rădăuţi, judetul Suceava»
 135. Hotarare nr. 231 de modificare şi completare a HCL nr. 146/23.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Achiziţii şi montare toc şi uşă acces din lemn de stejar pentru camerele 37 (Sala de Şedinţe) şi 42 (Birou Contabilitate) la Primăria Rădăuţi şi achiziţie şi montare toc şi uşă la sediul SPCLEP din Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava»
 136. Hotarare nr. 232 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Întreţinere şi reparaţii sistem irigare la Clubul Sportiv Municipal, din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 137. Hotarare nr. 233 privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții :,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții pentru modernizare cu asfalt a străzilor balastate din municipiul Rădăuți: str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, str. Plevnei, str. Gh. Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică, județul Suceava”în urma includerii la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”
 138. Hotarare nr. 237 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție – Detalii de execuție nr. 24-92/2022 din 23.06.2022 și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic, pentru obiectivul de investiții: ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 și 8”, codul SMIS 151282
 139. Hotarare nr. 238 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție – Detalii de execuție nr. 27-95/2022 din 23.06.2022 și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic, pentru obiectivul de investiții: ,,Demolare construcții existente C1, C2 (PAVILION ADMINISTRATIV C1, GHERETĂ SANTINELĂ C5) și construire Grădiniță cu program normal, branșare la utilități”, codul SMIS 151277
 140. Hotarare nr. 240 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții
 141. Hotarare nr. 241 Privind aprobarea depunerii proiectului ,,Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Rădăuți, județul Suceava” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 – managementul deșeurilor, Investiția I.1, Subinvestiția I.1.B, Construire de insulee cologice digitalizate din Planul Național de Rederesare și Reziliență (PNRR)
 142. Hotarare nr. 242 demodificare a HCL nr. 44/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Retehnologizarea/implementarea unei/ unor capacităţi de producere a energiei termice pentru Centrala de Cogenerare de înaltă eficienţă de 28 MW în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 143. Hotarare nr. 243 De modificare și completare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 46/08.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investiții din lista obiectivelor de investiții buget local 2022, modificate și completate prin Hotărârile de Consiliu Local nr. 114/25.07.2022, nr. 170.25.07.2022 și nr. 208/30.08.2022
 144. Hotarare nr. 244 privind Graficul de esalonare financiara, pe perioada 2022-2023, a proiectelor derulate prin programul POR-FEDR privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale – GAL URBAN RADAUTI –
 145. Hotarare nr. 245 privind aprobarea participării Municipiului Rădăuți la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Rădăuți, a Statutului acestei asociații, precum și desemnarea reprezentantului Municipiului Rădăuți în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Rădăuți
 146. Hotarare nr. 246 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 160 din 24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de Organizarea și funcționarea a parcărilor de reședință aflate pe raza municipiului Rădăuți, a listei locurilor de parcare, a prețului de închiriere precum și a modelului de rezervare
 147. Hotarare nr. 247 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 142 din 15.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Rădăuți
 148. Hotarare nr. 248 privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului: ,,Bazin de înot didactic Rădăuți”
 149. Hotarare nr. 249 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 15 parcele de teren
 150. Hotarare nr. 250 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 4 parcele de teren
 151. Hotarare nr. 251 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui număr de 9 imobile terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 152. Hotarare nr. 265 Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listei de investiții
 153. Hotarare nr. 266 De modificare şi completare a Hcl nr. 244/18.10.2022 privind Graficul de eşalonare financiară, pe perioada 2022-2023, a proiectelor derulate prin programul POR-FEDR privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale – GAL URBAN Rădăuţi
 154. Hotarare nr. 267 De modificare şi completare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 46/08.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investiții din lista obiectivelor de investiții buget local 2022, modificate și completate prin Hotărârile de Consiliu Local nr. 114/25.07.2022, nr. 170.25.07.2022 nr. 208/30.08.2022 și nr. 243/07.10.2022
 155. Hotarare nr. 269 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție – Detalii de execuție nr. 26-94/2022 din 23.06.2022 și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic, pentru obiectivul de investiții: ,,Construire Centru Comunitar de Resurse” având codul SMIS 151275
 156. Hotarare nr. 270 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție – Detalii de execuție nr. 28-96/2022 din 23.06.2022 și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic, pentru obiectivul de investiții: ,,Demolare construcție existentă C1 (depozit C3) și amplasare loc de joacă pentru copii” având codul SMIS 151278
 157. Hotarare nr. 271 de modificare și completare a HCL nr. 244/18.10.2022 privind Graficul de eșalonare financiară, pe perioada 2022-2023 a proiectelor derulate prin programul POR-FEDR privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multi anuale – GAL Urban Rădăuți, modificată și completată prin HCL nr. 266/27.10.2022
 158. Hotarare nr. 272 privind demolarea construcției existente C3 (depozit C3) situată pe strada 1 Mai nr. 103, municipiul Rădăuți, aparținând domeniului privat al UAT municipiul Rădăuți
 159. Hotarare nr. 275 privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în Municipiul Rădăuţi
 160. Hotarare nr. 276 privind aprobarea contul de execuţie la 30.09.2022
 161. Hotarare nr. 277 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru: Căminul pentru persoane vârstnice, Cantina de ajutor social, Adăpostul de noapte şi Compartimentul Servicii Comunitare din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Rădăuţi
 162. Hotarare nr. 278 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi, începând luna noiembrie 2022
 163. Hotarare nr. 279 privind aprobarea cuantumului burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă, din municipiul Rădăuţi, care se acordă în anul şcolar 2022-2023
 164. Hotarare nr. 282 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, Judeţul Suceava, a 8 parcele de teren
 165. Hotarare nr. 283 privind închirierea prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi
 166. Hotarare nr. 284 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui număr de 13 imobile terenuri, apartinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 167. Hotarare nr. 291 Privind aprobarea cererii având ca obiect trecerea din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Justiţiei, în domeniul public al UAT –Municipiul Rădăuţi, a unei părţi din imobilul clădire, situat în municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii, nr. 64, în care a desfăşurat activitatea Judecătoria Rădăuţi, parte identificată cadastral în CF nr. 31118-C3-U1 Rădăuţi, având suprafaţa construită de 1324,61mp şi suprafaţa desfăşurată de 1738,75 mp
 168. Hotarare nr. 292 privind rectificarea bugetuluui de venituri şi cheltuieli al Municipiului Rădăuţi pentru anul 2022 şi modificarea şi completarea listei de investiţii
 169. Hotarare nr. 293 de modificare şi completare a Hotărârii de Consiliul Local nr. 46/08.02.2022, privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la anumite obiective de investiţii din lista obiecticelor de investiţii buget local 2022, modificată şi completată prin Hotărârile de Consiliul Local nr. 114/26.05.2022, 170/25.7.2022, 208/30.08.2022, 243/07.10.2022 şi 267/27.10.2022
 170. Hotarare nr. 296 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Municipal ,, Sf. Dr. COSMA și DAMIAN” Rădăuți
 171. Hotarare nr. 308 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Rădăuţi pentru anul 2022 şi modificarea şi completarea listei de investiţii
 172. Hotarare nr. 309 de modificare şi completare a Hotărârii de Consiliul Local nr. 46/08.02.2022, privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la anumite obiective de investiţii din lista obiecticelor de investiţii buget local 2022, modificată şi completată prin Hotărârile de Consiliul Local nr. 114/26.05.2022, 170/25.7.2022, 208/30.08.2022, 243/07.10.2022, 267/27.10.2022 şi 293/24.11.2022
 173. Hotarare nr. 311 privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2023 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor din fondul locativ de stat aflate în administrarea UAT Rădăuți
 174. Hotarare nr. 312 privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2023 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale aflate în administrarea UAT Rădăuți
 175. Hotarare nr. 313 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Rădăuţi pentru anul 2022
 176. Hotarare nr. 314 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support