sâmbătă, septembrie 30
Shadow

Anul 2017

 1. Anunt din data de 27.12.2017 — Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 222 din 24.11.2016, privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Radauti si o persoana juridica, in vederea derularii activitatii de capturare, transport si predare a cainilor fara stapan in Municipiul Radauti
 2. Anunt din data de 27.12.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie al societatii S.C. Servicii Comunale S.A. Radauti in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa
 3. Anunt din data de 27.12.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui numar de 13 spatii in suprafata de 1 mp fiecare, din cladirile aflate in administrarea Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian”Radauti, in vederea amplasarii de automate pentru bauturi calde si cafea
 4. Anunt din data de 27.12.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea Intelegerii de cooperare intre municipiul Radauti, judetul Suceava din Romania si orasul Storojinet, Raionul Storojinet, Regiunea Cernauti din Ucraina
 5. Anunt din data de 27.12.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea pentru anul 2018 a Planului de actiuni sau lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care presteaza actiuni ori lucrari de interes local
 6. Anunt din data de 27.12.2017 — Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii Caminului pentru Persoane Varstnice Radauti
 7. Anunt din data de 27.12.2017 — Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana vastnica si a contributiei lunare de intretinere datorate de persoanele sau de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice asistate in Caminul pentru persoane Varstnice Radauti
 8. Anunt din data de 14.12.2017  — Proiect de hotarare privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei vacante de consilier juridic in cadrul aparatului permanent al Consiliului local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 9. Anunt din data de 14.12.2017  — Proiect de hotarare pentru completarea HCL nr. 119/30.09.2014 privind aprobarea tarifelor de salubrizare in municipiul Radauti, practicate de SC SERVICII COMUNALE SA Radauti
 10. Anunt din data de 14.12.2017 — Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
 11. Anunt din data de 12.12.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de transport si distributie a energiei termice prestat de catre SC SERVICII COMUNALE SA Radauti incepand cu data de 01.01.2018
 12. Anunt din data de 05.12.2017 — Proiect de hotarare privind reprezentarea zonelor Radautiului de catre consilierii din cadrul Consiliului Local al Municipiului Radauti
 13. Anunt din data de 06.12.2017 — Proiect de hotarare privind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Radauti, din anul scolar curent si pentru anul scolar 2018-2019
 14. Anunt din data de 29.11.2017 — Proiect de hotarare privind exploatarea cantitatii de 72 mc volum brut masa lemnoasa, in regie proprie
 15. Anunt din data de 29.11.2017 — Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
 16. Anunt din data de 29.11.2017 — Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului (cladire si teren aferent), a Spitalului Municipal Radauti ” Sf. Doctori Cosma si Damian Radauti” si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Extindere prin mansardare corpuri A+B+C pentru amenajare sectie pediatrie si reabilitare termica, corpuri A+B+C+D+G, Spitalul Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti”
 17. Anunt din data de 16.11.2017 — Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
 18. Anunt din data de 16.11.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 2318/03.03.2008
 19. Anunt din data de 31.10.2017 — Proiect de hotarare privind complatarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare
 20. Anunt din data de 08.11.2017 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu un nr. de 9 parcele de teren arabil —  Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a unui nr. de 43 parcele de teren
 21. Anunt din data de 08.11.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Sarbatorilor de iarna in Municipiul Radauti
 22. Anunt din data de 30.10.2017 — Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava, a bunului imobil – Statie de sortare, proprietate publica a Municipiului Radauti, situat in municipiul Radauti, zona Scruntari cu acces din DJ nr. 178 B (Radauti – Satu Mare) judetul Suceava
 23. Anunt din data de 30.10.2017  Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului aditional nr. 1 la Contractul de concediune ne. 10852/26.07.2010
 24. Anunt din data de 25.10.2017  Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2018
 25. Anunt din data de 18.10.2017  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
 26. Anunt din data de 18.10.2017  Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii a “Spitalului Municipal Sf. Dr. COSMA SI DAMIAN Radauti” prin infiintarea unui Serviciu si transformarea unor posturi
 27. Anunt din data de 18.10.2017 —Proiect de hotarare privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a municipiului Radauti, judetul Suceava
 28. Anunt din data de 04.10.2017 — Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Radauti cu firma Bubulus Club S.R.L. Galati, in vederea amenajarii unui patinuar artificial, in Parcarea centrala, in perioada 10.11.2017 – 28.02.2018
 29. Anunt din data de 22.09.2017 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu un numar de 4 parcele de teren arabil
 30. Anunt din data de 22.09.2017 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu un nr. de 8 parcele de teren arabil
 31. Anunt din data de 19.09.2017 — Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune a unor bunuri mobile, mijloace fixe si obiecte de inventar aflate din patrimonual UAT Municipiul Radauti si a unitatilor subordonate
 32. Anunt din data de 19.09.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Extindere strada Habitat, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 33. Anunt din data de 19.09.2017 — Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
 34. Anunt din data de 19.09.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea pretului pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor in municipiul Radauti
 35. Anunt din data de 15.09.2017 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 82/26.08.1988, cu modificarile si completarile ulterioare
 36. Anunt din data de 12.09.2017 — Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unor terenuri aflate in domeniul privat al Municipiului Radauti – Partea I –Partea II
 37. Anunt din data de 08.09.2017 — Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al Municipiului Radauti
 38. Anunt din data de 25.08.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a terenului din domeniul privat al municipiului, in suprafata de 273 mp, situat in intravilanul Municipiului Radauti, str. Piata Unirii f.nr., in vederea amenajarii si edificarii unor constructii
 39. Anunt din data de 24.08.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea instituirii unor sensuri unice, amenajare parcari oblice si infiintare instalatii de semaforizare in municipiul Radauti, judetul Suceava
 40. Anunt din data de 24.08.2017 — Proiect de hotarare privind constituirea unei comisii in vederea efectuarii demersurilor necesare copnvocarii Adunarii Generale a proprietarilor asociatiei “Central” Radauti, judetul Suceava
 41. Anunt din data de 21.08.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare prin pavare cu dale prefabricate din beton, trotuar strada Mihai Eminescu (intersectie str. Gheorghe Lazar cu str. Mihail Kogalniceanu), Municipiul Radauti, judetul Suceava >> – partea dreapta
 42. Anunt din data de 21.08.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare prin pavare cu dale prefabricate din beton, trotuar strada Volovatului – str. Spitalului de la pasajul CFR pana la casa cu nr. 58, Municipiul Radauti, judetul Suceava >> partea dreapta
 43. Anunt din data de 21.08.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare prin pavare cu dale prefabricate din beton, trotuar strada Mihai Viteazu (intersectie str. Bogdan Voda cu aleea Garaje Hipodrom), Municipiul Radauti, judetul Suceava >> – partea dreapta
 44. Anunt din data de 10.08.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in inventarul Primariei Municipiului Radauti, a unui mijloc fix (jaguar-mascul-adult) in gestiunea responsabilului Olinici Ana-Angelica (sector Parc Zoo)
 45. Proiect de hotarare din 09.08.2017 — Proiect de hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 59 din 31.03.2015 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a terenului din domeniul privat al Municipiului Radauti, str. Piata Unirii F.NR., in vederea amenajarii si edificarii unor constructii
 46. Anunt din data de 31.07.2017 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Radauti, Judetul Suceava
 47. Anunt din data de 31.07.2017 — Proiect de hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 63 din 31.03.2015 privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Radauti, in domeniul privat al acestuia
 48. Anunt din data de 25.07.2017 — Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava a unui imobil teren situat in zona Garii CFR Radauti
 49. Anunt din data de 21.07.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plata prestate de catre Spitalul “Sf. Dr. Cosma si Damian” Radauti in anul 2017
 50. Anunt din data de 06.07.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice prestat de catre S.C. Servicii Comunale S.A. Radauti incepind cu sem. II 2017
 51. Anunt din data de 06.07.2017 — Proiect de hotarare privind recalcularea cuantumului chiriei locuintelor ANL din administrarea Primariei Municipiului Radauti in conformitate cu modificarile intervenite prin legislatia in viguare, incepind cu data de 01.08.2017
 52. Anunt din data de 05.07.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 100 mp la parterul Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti, str. Bucovinei nr. 34A, in vederea deschiderii unui centru de imagistica dotat cu aparatura de rezonanta magnetica
 53. Anunt din data de 29.06.2017 —Proiect de hotarare privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali si a modelului semnului distinctiv al calitatii acestora
 54. Anunt din data de 29.06.2017 — Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Radauti, pentru anul scolar 2017 – 2018
 55. Anunt din data de 07.06.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Reabilitare prin asfaltare alees Iacob Zadik (punctul termic nr. 7) Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 56. Anunt din data de 06.06.2017 — Proiect de hotarare Planului Urbanistic de Zona (P.U.Z.) construire 2 blocuri de locuinte colective tip P+3E+M — Anexa 1 – Plan de situatie
 57. Anunt din data de 06.06.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii, pentru personalul din cadrul Bibliotecii Municipale Teodor Flondor Radauti, Muzeului Etnografic Radauti, Clubului Sportiv CSM Bucovina Radauti, ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad profesional imediat superior
 58. Anunt din data de 30.05.2017 — Proiect de hotarare privind completarea domeniului privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu sapte terenuri
 59. Anunt din data de 29.05.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii gradului profesional, ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad profesional, pentru un asitent medical al sectiei psihiatrie in cadrul Spitalului Municipal “Sf. Dr. Cosma si Damian” Radauti
 60. Anunt din data de 25.05.2017 — Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat, aflate in proprietatea UAT Radauti
 61. Anunt din data de 24.05.2017 — Proiect de hotarare privind trecerea, din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Radauti, a suprafetei de 60 mp teren arabil identic cu imobilul cu nr. cadastral 34154 din C.F. nr. 34154 municipiul Radauti
 62. Anunt din data de 19.05.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului
 63. Anunt din data de 17.05.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui numar de 4 sali de clasa de clasa in vederea derularii Proiectului educational “Scoala dupa scoala” la Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Radauti
 64. Anunt din data de 17.05.2017 — Proiect privind acordarea “Diplomei de Aur” si a unui premiu, cuplurilor din municipiul Radauti care au indeplinit/implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta in perioada 01.01.2015 – 31.12.2017
 65. Anunt din data de 17.05.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii pentru o functie publica vacanta din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti
 66. Anunt din data de 11.05.2017 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava
 67. Anunt din data de 11.05.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 31.03.2017
 68. Anunt din data de 04.05.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, a suprafetei de 4, 37 ha pasune in proprietatea privata a Municipiului Radauti
 69. Anunt din data de 18.04.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea reactualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare cu asfalt, strada Andronic Motrescu (partial), municipiul Radauti, judetul Suceava
 70. Anunt din data de 18.04.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea reactualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare cu asfalt, strada Francei, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 71. Anunt din data de 18.04.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea reactualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investii << Modernizare cu asfalt, strada Mihai Botnar, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 72. Anunt din data de 18.04.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea reactualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiii << Modernizare cu asfalt, strada Abatorului, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 73. Anunt din data de 18.04.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Amenajari parcari si benzi stationare si parcare pe strazile Piata Unirii, 1 Mai si Stefan ce Mare in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 74. Anunt din data de 18.04.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii multianuale a obiectivului de investitii “Proiectare si executie modernizare strazi cu asfalt in municipiul Radauti”, pe strazile Francei, Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu
 75. Anunt din data de 18.04.2017 — Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr. 222 din 24.11.2016, privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Radauti si o persoana juridica, in vederea derularii activitatii de capturare, transport si predare a cainilor comunitari fara stapan in Municipiul Radauti
 76. Anunt din data de 12.04.2017 — Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 55 din 28.03.2017, privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Radauti si subordonate Consiliului Local al Municipiului Radauti, pentru anul 2017
 77. Anunt din data de 12.04.2017 — Proiect de hotarare privind revizuirea proiectului de amenajament pastoral aprobat prin HCL nr. 55 din 31.03.2016
 78. Anunt din data de 12.04.2016 — Proiect de hotarare privind introducerea in domeniul public al municipiului Radauti a unei suprafete de 8051 mp teren situat in zona Lunca, identica cu imobilele cu nr. 6994, 36842 si 51235
 79. Anunt din data de 12.04.2016 — Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar pentru un medic specialist ATI din cadrul Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti
 80. Anunt din data de 12.04.2016 — Proiect de hotarare privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, financiare si materiale necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2017
 81. Anunt din data de 12.04.2017 — Proiect de hotarare privind completarea domeniului privat al; municipiului Radauti, judetul Suceava cu opt terenuri
 82. Anunt din data de 11.04.2016 — Proiect de hotarare pentru aprobarea Programului privind acordarea de finantari nerambursabile in anul 2017 din buget propriu al municipiului Radauti, pentru activitati nonprofit de interes local
 83. Anunt din data de 11.04.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Spitalul Municipal << Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti >>
 84. Anunt din data de 07.04.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Reabilitare strada Privighetorilor prin asternere covor asfaltic, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 85. Anunt din data de 07.04.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiii << Pavare trotuar strada 1 Mai, partea stanga, intersesctie strada Pictor Grigorescu cu strada Horia, Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 86. Anunt din data de 07.04.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnic-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Imbracaminte bituminoasa usoara pe strada Bogdan Voda tronson (Herghelie – str. Hipodromului), municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 87. Anunt din data de 07.04.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnic-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada Putnei, partea dreapta, intersectie cu strada 1 Mai (trezorerie) si strada Ion Creanga, Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 88. Anunt din data de 07.04.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnic-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada Trandafirilor, partea stanga, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 89. Anunt din data de 07.04.2017 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnic-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada Gheorghe Lazar, partea stanga, intersectie strada Simion Barnutiu cu strada Oborului, Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 90. Anunt din data de 24.03.2017 —— Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, de categoria I, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Radauti
 91. Anunt din data de 20.03.2016 —– Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Zona (P.U.Z.) pentru introducerea in intravilan a suprafetei de 2700 mp in vederea construirii unui depozit de reciclare (colectare) materiale (click aici) —- Plansa (click aici)Memoriu de prezentare (click aici)
 92. Anunt din data de 20.03.2017 —–  Proiect de hotarare privind acordarea avizului favorabil pentru externalizarea serviciului de spalatorie la Spitalul Municipal << Sf. dr. Cozma si Damian >> Radauti
 93. Anunt din data de 17.03.2017 – Click aici — Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Radauti si a unitatilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Radauti, pentru anul 2017
 94. Anunt din data de 17.03.2017 —– Proiect de hotarare privind aprobarea Intelegerii de cooperare intre Municipiul Radauti, Judetul Suceava din Romania si Municipiul Klodzko din Republica Polona
 95. Anunt din data de 17.03.2017 —— Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii ”Obtinere autorizatie termoizolare fatade si autorizatie de functionare ISU pentru GPP Prichindelul Radauti”
 96. Anunt din data de 06.03.2016 —— Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei unui bun la domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava
 97. Anunt din data de 02.03.2016 —– Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a sase terenuri
 98. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a trei terenuri in suprafata de 300 mp. fiecare si vanzarea directa catre proprietarii locuintelor
 99. Anunt din data de 07.02.2017 – Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti, sectoarelor din subordinea primariei, aparatului permanent de lucru al Consiliului Local, institutiilor si serviciilor subordonate Consiliului Local Radauti
 100. Anunt din data de 07.02.2017 – Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Tirgului “Martisor 2017”
 101. Anunt din data de 09.02.2017 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale Radauti
 102. Anunt din data de 11.01.2017 – Proiect de hotarare privind aprobarea pretului pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor in municipiului Radauti
 103. Anunt din data de 11.01.2017 – Proiect de hotarare privind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru locuintele proprietatea municipiului Radauti, persoanelor cu handicap grav si familiilor acestora si persoanelor cu handicap accentuat care sunt chiriase a unor astfel de locuinte
 104. Anunt din data de 11.01.2017 – Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 105. Anunt din data de 11.01.2017 – Proiect de hotarare privind aprobarea pentru anul 2017 a Planului de actiuni sau lucrari de interes local, pentru repartiazarea orelor de munca pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care presteaza actiuni ori lucrari de interes local
 106. Anunt din data de 19.01.2017 – Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 77/19.06.2014 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal – zona Habitat – str. Jalcau – Canal desecare, pentru realizare 61 parcele locuinte conform Legii 15/2003 cu infiintarea de 2 strazi noi in municipiul Radauti, judetul Suceava

Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support