joi, septembrie 24
Shadow

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local

În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 52/2003 a transparenței decizionale și ale art. 48 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, vă aducem la cunoștință că au fost inițiate următoarele proiecte de Hotărâre care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local.

Propunerile, sugestiile și opiniile din partea persoanelor interesate se pot depune în scris la secretarul municipiului sau la adresa de e-mail: secretar@primariaradauti.ro, în 10 zile calendaristice de la afișarea proiectului, cu menționarea proiectului pentru care se trimit propuneri. Pentru trimiterea prin e-mail, apăsați:

Proiecte HCL anul 2020

 1. Anunt din 11.09.2020Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in Cartea funciara a terenului curti-constructii in suprafata de 9,00 mp apartinind domeniului public al Municipiului Radauti, situat in Municipiul Radauti, str. Bogdan Voda, nr. 10, in vederea trecerii in domeniul privat si concesionarii
 2. Anunt din 08.09.2020Proiect hotărâre privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul public al municipiului Rădăuți
 3. Anunt din 04.09.2020Proiect de hotarare privind rectificare HCL nr. 140/30.07.2020 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice incepand cu 01.07.2020, prestate de catre SC Servicii Comunale SA Radauti
 4. Anunt din 04.09.2020Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian, prin transformarea unui post
 5. Anunt din 02.09.2020 Proiect hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a 2 parcele de teren, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți
 6. Anunt din 28.08.2020Proiect hotărâre privind închirierea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Rădăuți
 7. Anunt din 28.08.2020Proiect hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,, «Reabilitare străzi, municipiul Rădăuţi, jud. Suceava» str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Spitalului, str. Teiului, str. Ieraclie Porumbescu, str. Volovăţului, str. Ion Nistor, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Dimitre Dan, str. Şcolii Noi, str. Piaţa Unirii, str. Mărţişor, str. Măcelarilor, str. Topliţei, str. Horia, str. Grănicerului, str. Sf. Dumitru, str. Pictor Grigorescu
 8. Anunt din 24.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Întocmire PUZ pentru zona cuprinsă între str. Calea Cernăuţi şi str. Calea Bucovinei incluzând str. Frâncei, str. Luncii şi str. Scruntari in vederea construirii de locuinţe unifamiliale şi funcţiuni complementare, regim inălţime P…P+2E, mun. Rădăuţi, zona dintre str. Calea Cernăuţi şi str. Calea Bucovinei, jud. Suceava”
 9. Anunt din 21.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire 2 hale prestări servicii şi producţie, strada Calea Bucovinei, nr. 129, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 10. Anunt din 21.08.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 11. Anunt din 17.08.2020Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 12. Anunt din 17.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare pentru serviciul social ̎ Locuinţă protejată ̎ pentru victimele violenţei domestice în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava înfiinţat în cadrul proiectului ̎ VENUS –ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAŢĂ ÎN SIGURANŢĂ ̎-
 13. Anunt din 17.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Jalcău f.n identic cu imobilul cu nr. cadastral:53245
 14. Anunt din 17.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Ion Nistor f.n identic cu imobilul cu nr. cadastral:54549
 15. Anunt din 23.07.2020Proiect privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a 2 parcele de teren, apartinand domeniului privat al municipiului Radauti
 16. Anunt din 23.07.2020Proiect hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu 01.07.2020, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi
 17. Anunt din 23.07.2020 — Proiect hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unor posturi și suplimentarea cu două posturi
 18. Anunt din 23.07.2020Proiect hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public aeriană, pe str. Bogdan Vodă (zona cimitir), în lungime de 800 metri liniari» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 19. Anunt din 23.07.2020Proiect hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public aeriană – parțial subterană, pe str. Constantin Brâncoveanu (zona abator APOLLO – stația METEO), în lungime de 660 metri liniari» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 20. Anunt din 23.07.2020Proiect hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public subterană, pe str. Bogdan Vodă (zona față Herghelia Rădăuți), în lungime de 265 metri liniari» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 21. Anunt din 23.07.2020Proiect hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
 22. Anunt din 15.07.2020Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava a 33 parcele de teren
 23. Anunt din 10.07.2020Proiect hotărâre privind acordarea ,,Diplomei de Aur” și a unui premiu, cuplurilor din municipiul Rădăuți care au împlinit/împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2020
 24. Anunt din 15.07.2020Proiect hotărâre privind schimbarea destinației construcției situată în strada Ștefan cel Mare nr/ 53, municipiul Rădăuți, din clădire TBC în clădire de locuințe sociale
 25. Anunt din 15.07.2020Proiect hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare corp clădire din strada Ștefan cel Mare nr. 53» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 26. Anunt din 15.07.2020Proiect hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Sistem parcare eco – parcare centrală, parcările de la magazinul general și parcare spate CEC, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 27. Anunt din 10.07.2020Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti a imobilelor (anexe) C2 si C3 aferente imobilului unitate locativa, din str. Vadul Toplitei, nr. 11, municipiul Radauti
 28. Anunt din 30.06.2020Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii in rate, prin licitatie publica, a imobilului apartinand domeniului privat al municipiului Radauti, situat in strada Cosarilor f.n., identificat cadastral cu nr. 55761, CF 55761 Radauti
 29. Anunt din 30.06.2020Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui numar de 2 imobile terenuri, apartinand domeniului privat al municipiului Radauti
 30. Anunt din 24.06.2020Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 2 parcele de teren
 31. Anunt din 24.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Inlocuire sarpanta si invelitoare cladire Atelier (proiect+executie)de la Scoala Gimnaziala Dimitrie Cantemir din municipiul Rădăuţi»
 32. Anunt din 17.06.2020Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al municipiului Rădăuţi
 33. Anunt din 16.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii şi reabilitare în vederea obţinerii autorizaţiei ISU la Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu »
 34. Anunt din 16.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare acoperiş clădire liceu Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuţi»
 35. Anunt din 16.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare curte interioară cu pavaj Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuţi»
 36. Anunt din 16.06.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 37. Anunt din 15.06.2020Proiect de hotarare proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal ”Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți
 38. Anunt din 11.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Pavare curte interioară Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuţi”
 39. Anunt din 11.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Reabilitare acoperiş clădire liceu Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuţi”
 40. Anunt din 11.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 31.03.2020
 41. Anunt din 12.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amplasare tribună la terenul de sport al Colegiului Tehnic Rădăuţi», municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 42. Anunt din 11.06.2020Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea HCL nr. 243/31.10.2019 privind închirierea prin licitaţie publică, a unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situate în Municipiului Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare nr. 25, spaţii aflate în domeniul privat al municipiului
 43. Anunt din 11.06.2020Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivele de investiţii ̎ Întocmit registru spaţii verzi în municipiul Rădăuţi ̎ şi ̎ Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament local de Urbanism ̎
 44. Anunt din 27.05.2020Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava, a 3 parcele de teren
 45. Anunt din 27.05.2020Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcarii publice, inchisa cu bariere, din municipiul Radauti
 46. Anunt din 27.05.2020Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava a imobilului cu nr. cadastral:55214
 47. Anunt din 27.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate, prin licitație publică, a imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situate în strada Mihai Pitei f.n., identificate cadastral cu nr. 54852 respectiv nr. 54853
 48. Anunt din 27.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, a unui teren în suprafaţă de 276 mp, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Calea Bucovinei f.n., identificat cadastral cu nr. 54430 şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestuia
 49. Anunt din 27.05.2020Anunt din 15.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui număr de 44 imobile terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului RădăuțiProiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii prin licitaţie publică a unui număr de 51 imobile, terenuri, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi
 50. Anunt din 27.05.2020Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de vânzare prin licitaţie publică a imobilelor aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi şi aprobarea modelului cadru al Caietului de sarcini pentru procedura vânzării prin licitaţie publică
 51. Anunt din 25.05.2020Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale
 52. Anunt din 25.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curți-construcții în suprafață de 20,00 mp aparținând domeniului public al Municipiului Rădăuți, situat în Municipiul Rădăuți, str. Mihai Viteazu, nr. 1B, în vederea trecerii în domeniul privat și concesionării
 53. Anunt din 20.05.2020Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal ̎ Sf. Dr. Cosma şi Damian ̎, Rădăuţi prin transformarea unor posturi și suplimentarea cu un post
 54. Anunt din 20.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Calăraşi f.n identic cu imobilul cu nr. cadastral:51750, înscris în Cartea Funciară nr. 51750 Rădăuţi
 55. Anunt din 20.05.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 56. Anunt din 11.05.2020Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,, Construire ansamblu de locuinţe colective – 4 blocuri cu regim de înălţime D+P+4E – cu spaţii comerciale la parter, pe str. Calea Bucovinei, f.n. în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 57. Anunt din 11.05.2020 Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Şcoli al României şi a contractelor /acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Rădăuţi
 58. Anunt din 11.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Podurilor f.n., identic cu imobilul cu nr. cadastral:54598
 59. Anunt din 12.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte cu toalete, dușuri și mașini de spălat în puncte termice 3, 4, 7 și 8, situate în strada Grănicerului nr. 6, str. Mihai Viteazu nr. 10, str. General Iacob Zadik nr. 25 și str. Stadionului nr. 4»
 60. Anunt din 12.05.2020Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă de tip 2 din municipiul Rădăuți, str. Ștefan cel Mare, judeţul Suceava” in cadrul subprogramului ”Complexuri sportive”
 61. Anunt din 12.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare, situată în strada Salcîmilor nr. 3»
 62. Anunt din 12.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Demolare construcție existentă C1 (Depozit C3) și Amplasare loc de joacă pentru copii, situat pe str. 1 Mai , nr. 103, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 63. Anunt din 12.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Demolare construcții existente C1, C2 (Pavilion administrativ C1, Gheretă santinelă C5) și Construire Grădiniță cu program normal, branșare la utilități, situată pe str. 1 Mai, nr. 103, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 64. Anunt din 04.05.2020Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind protecția datelor cu character personal în cadrul UAT Rădăuți
 65. Anunt din 21.04.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54319 (Corp 4 și Corp 5), situat pe str. Recoltei, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 66. Anunt din 21.04.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 1 ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3), situat pe str. George Grigorovici f.n., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 67. Anunt din 21.04.2020 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire Centru Comunitar de Resurse, situat pe str. Ștefan cel Mare f.n, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 68. Anunt din 21.04.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (Corp 1 și Corp 2), situat pe str. Tolocii, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 69. Anunt din 21.04.2020Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 6/25.01.2018 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii SC Servicii Comunale SA Radauti, in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa
 70. Anunt din 14.04.2020Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 71. Anunt din 14.04.2020Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor construite prin ANL
 72. Anunt din 06.04.2020Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Comandor Dan Ghica Cucerca f.n identic cu imobilul cu nr-le. cadastrale:44145; 44128; 44126; 44163; 44157
 73. Anunt din 06.04.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire imobile P+4E cu spații comerciale la parter, birouri la etaj 1 și locuințe colective la etaj 2,3,4”, din strada Ion Nistor nr. 3, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 74. Anunt din 06.04.2020Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul pivat al municipiului Rădăuți. județul Suceava a 22 parcele de teren
 75. Anunt din 31.03.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 76. Anunt din 31.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ̎ Modernizare cu asfalt str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. C.D. Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C. Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 77. Anunt din 25.03.2020Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 126/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Local al municipiului Rădăuți, judetul Suceava
 78. Anunt din 23.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire locuinţe colective cu regim de înălţime P+3E -16 corpuri pe strada Valea Seacă f. nr., în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 79. Anunt din 19.03.2020Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 273/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 80. Anunt din 19.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Mihai Viteazul partea stângă (bloc 15), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 81. Anunt din 18.03.2020Proiect de hotarare privind exploatarea cantităţii de 83.993 mc volum brut masă lemnoasă, în regie proprie
 82. Anunt din 10.03.2020Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 36 parcele de teren
 83. Anunt din 10.03.2020Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 6 din HCL nr. 13/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi în municipiul Rădăuţi
 84. Anunt din 10.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe teritoriul administrativ al municipiului Rădăuți in anul 2020
 85. Anunt din 02.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Schimbare destinație din locuință unifamilială P+1E+M în locuințe colective P+1E+M și apartamentare”, din strada Putnei nr. 129, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 86. Anunt din 28.02.2020Proiect de hotarare privind modificarea regulamentului serviciului de salubrizare, colectare, transport si depozitare a deseurilor prestat de SC. Servicii Comunale S.A. din Municipiul Radauti
 87. Anunt din 19.02.2020Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii “Cresterea eficientei energetice a cladirii C1 Spital Vechi din cadrul Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” municipiul Radauti, judetul Suceava”
 88. Anunt din 14.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extinere reţea canalizare – strada Fundătura Cuza Vodă»
 89. Anunt din 14.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extinere reţea alimentare cu apă – strada Fundătura Cuza Vodă»
 90. Anunt din 14.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extinere reţea alimentare cu apă – strada Tolocii (buclă) »
 91. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 31.12.2019
 92. Anunt din 31.01.2019Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Rădăuți și al unităților subordonate Consiliului Local al municipiului Rădăuți pentru anul 2020.
 93. Anunt din 12.02.2019 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare, extindere gard, Şcoala Gimnazială nr. 1“Gheorghe Popadiuc” municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 94. Anunt din 12.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții “Reabilitare, extindere gard Şcoala Gimnazială nr. 1 Gheorghe Popadiuc” municipiul Rădăuti, Jud.Suceava
 95. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Mihai Viteazul partea dreaptă (bloc 22 – magazin ABC), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 96. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Daciei, partea stângă (int. Str. M. Kogălniceanu – int. Str. Gh. Lazăr), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 97. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Dragoș Vodă, partea dreaptă (int. str. 22 Decembrie – int. str. Grănicerului), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 98. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Iacob Zadik partea dreaptă (int. Olint – int. cale ferată Calea Cernăuţi), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 99. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Dragoș Vodă, partea stângă (int. Str. 22 Decembrie – int. Str. Grănicerului), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 100. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Calea Cernăuţi partea stângă (int. str. Sfântul Dumitru – int. str. C.D. Gherea), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 101. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Bogdan Vodă partea stângă (int. Str. Mihai Viteazul – loc de joacă bloc 89), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava» iniţiator primar Nistor Tatar;
 102. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Daciei, partea dreaptă (int. Str. M. Kogălniceanu – int. Str. Gh. Lazăr), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 103. Anunt din 12.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,, Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.) în vederea extinderii construcției autorizate prin autorizația de construire nr. 167/25.04.2019, cu păstrarea destinației”, din strada Ștefan cel Mare nr. 110, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 104. Anunt din 07.02.2020Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale Radauti
 105. Anunt din 07.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții “Reabilitare termică la Grădinița cu Program Prelungit Micul Prinț Rădăuți”
 106. Anunt din 07.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare termică la Grădinița cu program prelungit ,,Micul Prinț“ Rădăuți » municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 107. Anunt din 05.02.2020Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuți, în vederea transformării unei funcții publice de execuție ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcționar public din cadrul Compartimentului Autoritate locală de transport și autorizare comercială.
 108. Anunt din 05.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de completare a Registrului agricol pentru perioada 2020-2024
 109. Anunt din 27.01.2019Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuţi, în vederea transformării unei funcţii publice de execuţie ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcţionar public din cadrul Serviciului de impozite şi taxe
 110. Anunt din 27.01.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi în Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava”
 111. Anunt din 27.01.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziţie publică şi aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii “Continuare de lucrări de realizare şi dotare începute în baza autorizaţiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Sala de sport situată în Municipiul Rădăuţi, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava ”
 112. Anunt din 22.01.2020Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Tirgului “Martisor 2020”
 113. Anunt din 20.01.2020Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 273/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 114. Anunt din 20.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare clădire în cadrul proiectului «VENUS împreună pentru o viaţă în siguranţă», situată în municipiul Rădăuţi, str. Volovăţului, nr. 51»
 115. Anunt din 20.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Schimbare destinaţie, reamenajare şi extindere construcţie nefinalizată în vederea realizării unui sediu pentru direcţiile Primăriei Municipiului Rădăuţi (S.P.C.L.E.P., D.A.S., Poliţia Locală), arhiva şi centrala termică, racord utilităţi, lucrări sistematizare pe verticală, situată în municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava»
 116. Anunt din 14.01.2020Proiect privind aprobarea pretului pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor in municipiul Radauti

Proiecte HCL anul 2019

 1. Anunt din 20.12.2019Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Municipal “Sf. Dr. COSMA SI DAMIAN” Radauti
 2. Anunt din 23.12.2019Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
 3. Anunt din 20.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul ,,Sf Dr. Cosma și Damian” Rădăuți
 4. Anunt din 20.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2020
 5. Anunt din 20.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și ai Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acţiuni ori lucrări de interes local
 6. Anunt din 16.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amplasare ascensor transport bolnavi pentru exterior la clădire – C1 Spital vechi» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 7. Anunt din 17.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi de natură contractuală în funcţii publice şi modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi
 8. Anunt din 13.12.2019Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 5/30.01.2014 privind încadrarea terenurilor pe zone în intravilanul Municipiul Rădăuţi
 9. Anunt din 11.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Rădăuţi
 10. Anunt din 11.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale şi ale celor din fondul locativ de stat aflate în administrarea UAT Rădăuţi
 11. Anunt din 11.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,,Lucrări de construire grupuri sanitare la Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta (Sala de Sport) din municipiul Rădăuţi”
 12. Anunt din 11.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Lucrări de construire grupuri sanitare la Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta (Sala de Sport) din municipiul Rădăuţi”
 13. Anunt din 11.12.2019 — Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020
 14. Anunt din 11.12.2019Proiect de hotărâre privind realizarea parteneriatului între UAT Rădăuţi şi Asociaţia ,,Călător prin România”
 15. Anunt din 06.12.2019Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
 16. Anunt din 05.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu 01.11.2019, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi
 17. Anunt din 05.12.2019Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Societății ACET S.A. Suceava a terenurilor aferente investițiilor din cadrul Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020”
 18. Anunt din 05.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”și mandatarea reprezentantului UAT municipiul Rădăuți să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava(AJAC Suceava) aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor
 19. Anunt din 05.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT municipiul Rădăuṭi și a participării Consiliului Local al UAT municipiul Rădăuṭi la cofinanțareaProiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”
 20. Anunt din 05.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020”
 21. Anunt din 05.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Delegare al Gestiunii și mandatarea AJAC Suceava să semneze Actul Adițional nr. 5 în numele și pe seama UAT municipiul Rădăuți
 22. Anunt din 05.12.2019Proiect privind actualizarea Amenajamanetului pastoral aprobat prin HCL nr. 55 din 31.03.2016
 23. Anunt din 29.11.2019Proiect de hotărâre privind menţinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Rădăuţi, pentru anul şcolar 2020-2021
 24. Anunt din 21.11.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire locuinţă unifamilială cu regim de înălţime P+M şi împrejmuire, pe strada Frâncei f. nr., în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 25. Anunt din 26.11.2019Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii , „Construire baza sportivă TIP 1” municipiul Rădăuți, judeţul Suceava
 26. Anunt din 18.11.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de dare în administrare a serviciului public de transport distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 17021/22.11.2018, înregistrat la S.C. Servicii Comunale cu nr. 3081/28.11.2018, până la încheierea contractului sectorial pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în Municipiul Rădăuţi
 27. Anunt din 19.11.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în municipiul Rădăuţi
 28. Anunt din 20.11.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare esplanadă, trepte CEC BANK, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 29. Anunt din 20.11.2019Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
 30. Anunt din 20.11.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 30.09.2019
 31. Anunt din 20.11.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea şi co pletarea HCL 160 din 24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionarea a parcărilor de reşedinţă aflate pe raza municipiului Rădăuţi, a listei locurilor de parcare, a preţului de închiriere precum şi a modelului acordului de rezervare
 32. Anunt din 21.11.2019Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție ca urmare a finalizării perioadei de stagiu de către un funcționar public cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 33. Anunt din 21.11.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 216/26.09.2019 şi H.C.L. nr. 196/29.08.2019 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru zece medici din cadrul Spitalului Municipal Sf. Doctori Cosma şi Damian
 34. Anunt din 21.11.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Mihai Pitei f.n. identic cu imobilul cu nr. cadastral:54093
 35. Anunt din 13.11.2019Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Rădăuţi cu Creţu Manole – Întreprindere Familială, în vederea amenajării unui patinoar artificial, în Parcarea centrală, perioada 18.11.2019 – 15.02.2020
 36. Anunt din 13.11.2019 — Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate şi a alegerii modalităţii de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Rădăuţi
 37. Anunt din 24.10.2019Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea şi suplimentarea unor posturi
 38. Anunt din 24.10.2019Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situate în Municipiul Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare, spaţii aflate în domeniul privat al municipiului
 39. Anunt din 24.10.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 222 din 24.11.2016 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Rădăuţi şi o persoana juridică, în vederea derulării activităţii de capturare, transport şi predare a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Rădăuţi, cu modificările şi completările ulterioare
 40. Anunt din 24.10.2019Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de Onoare al Municipiului Rădăuţi”
 41. Anunt din 24.10.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării şi sistematizării unui acces rutier şi pietonal din DN 2H – Calea Bucovinei, municipiul Rădăuţi, la spaţiul comercial ce se va construi pe parcela cu nr. cadastral 53582 Rădăuţi
 42. Anunt din 17.10.2019Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei din stradă cu sens unic, în parcare, a tronsonului din strada Piaţa Unirii, Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava şi montarea a trei bariere
 43. Anunt din 17.10.2019Anunt din 21.10.2019 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
 44. Anunt din 17.10.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare spaţiu activităţi în aer liber“ la Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuţi
 45. Anunt din 17.10.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Amenajare loc joacă pentru copii, construire copertină şi împrejmuire
 46. Anunt din 17.10.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Rădăuţi
 47. Anunt din 17.10.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Reparaţii acoperiş (şarpantă şi învelitoare) la clădirea din str. Piaţa Unirii nr. 67 “
 48. Anunt din 17.10.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Extindere reţea alimentară cu apă pe str. Griviţei, str. Vladimir Trebici, str. Plevnei, str. Pompierilor (parţial) şi extindere reţea canalizare str. Vladimir Trebici, str. Pompierilor (parţial) în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava“
 49. Anunt din 17.10.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare loc joacă pentru copii, construire copertină şi împrejmuire“ la Grădiniţa cu Program Prelungit Pinochio Rădăuţi
 50. Anunt din 01.10.2019Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Rădăuți a imobilului cu nr. cadastral 31294 Rădăuți, nr. topo 4040/316 din strada Obor f.n Municipiul Rădăuți și radierea dreptului de folosință înscris pentru Agenția Națională pentru Locuințe, pentru imobilul cu nr. cadastral 31294 Rădăuți, nr. topo 4040/316 din str. Obor f.n Municipiul Rădăuți
 51. Anunt din 27.09.20191. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Pandurilor f.nr., identic cu imobilul cu nr. cadastral:54516
 52. Anunt din 23.09.2019Proiect de hotarare privind aprobarea Programului privind acordarea de finantari nerambursabile ia anul 2019 din buget propriu al municipiului Radauti, pentru activitati nonprofit in interes local
 53. Anunt din 23.09.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al municipiului Rădăuţi
 54. Anunt din 23.09.20191. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 55. Anunt din 20.09.2019 — Proiect de hotarare privind aprobarea docum,entatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-econimici, pentru obiectivul de investitii << Extindere retea alimentare cu apa pe str. Grivitei, str. Vladimir Trebici, str. Plevnei, str. Pompierilor(partial) si extindere retea canalizare str. Vladimir Trebici, str. Pompierilor (partial) in municipiul Radauti, jud. Suceava >>
 56. Anunt din 20.09.2019 — Proiect de hotarare privind aprobarea docum,entatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-econimici, pentru obiectivul de investitii << Amenajare parcari resedinta str. Mihai Viteazu bloc nr. 22, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 57. Anunt din 20.09.2019 — Proiect de hotarare privind aprobarea docum,entatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-econimici, pentru obiectivul de investitii << Amenajare parcari resedinta str. Mihai Viteazu bloc nr. 23, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 58. Anunt din 20.09.2019 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Amenajare trotuar, str. Piata Unirii (int. str. Dimitrie Onciul – int. str. Ion Nistor partea dreapa >>, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 59. Anunt din 20.09.2019Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
 60. Anunt din 17.09.2019Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale
 61. Anunt din 16.09.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării şi sistematizării unui acces rutier şi pietonal din DN 2H – Calea Bucovinei, municipiul Rădăuţi, la spaţiul comercial ce se va construi pe parcela cu nr. cadastral 53582 Rădăuţi
 62. Anunt din 16.09.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 273/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 63. Anunt din 06.09.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării cu EGGER ROMÂNIA în vederea amplasării de către aceasta în municipiul Rădăuţi – Parcul I, a unui ecran cu led-uri care să afişeze valorile emisiilor de formaldehidă înregistrate de fabrica acesteia din municipiul Rădăuţi
 64. Anunt din 05.09.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 222 din 24.11.2016 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Rădăuţi şi o persoană juridică, în vederea derulării activităţii de capturare şi predare a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Rădăuţi
 65. Anunt din 05.09.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea de iluminat public pe str. Andronic Motrescu şi str. Merilor» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 66. Anunt din 28.08.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 191/24.07.2019 privind aprobarea preţului pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor în municipiul Rădăuţi
 67. Anunt din 26.08.2019Proiect de hotărâre privind stabilirea unui sens unic de circulaţie pe un tronson din strada Piaţa Unirii, Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 68. Anunt din 26.08.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Împrejmuire şi drum acces Piaţa Obor» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 69. Anunt din 21.08.2019Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Rădăuţi în domeniul public al municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 19 mp, situat pe strada Libertăţii nr. 49-51, identificat cadastral sub nr. 54267 înscris în C.F. nr. 54267 a municipiului Rădăuţi
 70. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 1,20 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. 22 Decembrie nr. 17, sc. A, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 71. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare grupuri sanitare corp B, strada Calea Bucovinei, nr. 9 (Corp C1) din cadrul Colegiului Naţional ,,Eudoxiu Hurmuzachi“ Rădăuţi, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare de la DSP Suceava»
 72. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajări parcări şi alee str. Mihai Viteazul (lângă loc joacă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 73. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajări parcări şi alee str. Stadionului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 74. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare trotuare partea dreaptă str. Grănicerului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 75. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare parcare partea stângă str. Grănicerului şi reparaţii reţea electrică de iluminat public pe partea stângă str. Grănicerului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 76. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale consiliului local şi ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi
 77. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Întocmit registru spaţii verzi în Municipiul Rădăuţi “şi “Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism“
 78. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
 79. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în baza OUG nr. 114/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare pistă de atletism, stadion municipal Rădăuți”
 80. Anunt din 05.08.2019Proiect privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
 81. Anunt din 24.07.2019Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
 82. Anunt din 22.07.2019Proiect de hotărâre privind amplasarea bustului căpitanului aviator Vasile Niculescu în municipiul Rădăuți- parcul situat pe strada Calea Bucovinei – spațiul verde zona Stadionului
 83. Anunt din 22.07.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor în municipiul Rădăuţi
 84. Anunt din 08.07.2019Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Şerpuitî, str. Uzinei, str. Caramidăriei şi str.Tirului, municipiul Rădăuți, județul Suceava»
 85. Anunt din 08.07.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu 01.07.2019, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi
 86. Anunt din 08.07.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 31.03.2019
 87. Anunt din 02.07.2019 – Proiect hotarare privind vanzarea prin licitattie publica a imobilului apartinand domeniului privat al municipiului Radauti situat in str. Ochiurilor f.n.
 88. Anunt din 01.07.2019 privind proiectul de hotarare de aprobarea inscrierii in cartea funciara a unor unitati individuale din imobilul constructie situat in str. Stefan cel Mare ne.25
 89. Anunt din 01.07.2019 privind proiectul de hotarare de aprobarea inscrierii in cartea funciara a unor unitati individuale din imobilul constructie situat in str. Stefan cel Mare ne.25
 90. Anunt din 21.06.2019Proiect de hotărâre privind acordarea ,,Diplomei de Aur “ şi a unui premiu, cuplurilor din municipiul Rădăuţi care au împlinit/împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2019
 91. Anunt din 21.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru o funcţie public vacant din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi – Direcţia Poliţiei Locale
 92. Anunt din 19.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 27,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situate în Municipiul Rădăuţi, str. Mihai Viteazu nr. 3D, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 93. Anunt din 19.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui credit în valoare de 285.000 euro (fătă TVA) pe o perioadă de maxim 5 ani, de către S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuţi, în vederea achiziţionării unei staţii de preparat mixturi asfaltice, tip SMAV 50
 94. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unor posturi în nivele superioare
 95. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul ,,Sf. Dr. Cosma şi Damian” Rădăuţi
 96. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, a 4 parcele de teren
 97. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, înscris în Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare
 98. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărarea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare
 99. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 124 mp identificat cadastral sub nr. 52698 înscris în CF nr. 52698 a municipiului Rădăuţi6
 100. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în baza OUG nr. 114/2018 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare pistă de atletism, stadion municipal Rădăuţi”
 101. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, a unui teren în suprafaţă de 276 mp, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Calea Bucovinei f.n. şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestuia
 102. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare lunare acordate medicilor din Spitalul Municipal ,,Sf. Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi
 103. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie public a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Ion Nistor, nr. 7D
 104. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Mihai Pitei, nr. 25.
 105. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Vladimir Trebici, f. nr.
 106. Anunt din 12.06.2019Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului apartinand domeniului privat si municipiului Radauti, situat in str. Petre Liciu f.n.
 107. Anunt din 12.06.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Pozenului nr. 33
 108. Anunt din 12.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Pozenului f.n
 109. Anunt din 12.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Horea f.n
 110. Anunt din 12.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie public a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Dimitrie Onciul f.n
 111. Anunt din 10.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. 9 Mai f.nr.
 112. Anunt din 31.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Tineretului.
 113. Anunt din 31.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. ing. Andronic Motrescu f.nr.
 114. Anunt din 22.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Mihai Pitei nr. 70
 115. Anunt din 22.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Alexandru Sahia f.nr. şi str. Dimitrie Onciul f.nr.
 116. Anunt din 17.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Mihai Pitei
 117. Anunt din 17.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Horodnicului nr. 32, identic cu imobilul cu nr. cadastral:52746
 118. Anunt din 16.05.2019Proiect de hotărâre de modificare şi completare a HCL nr. 108/29.04.2019 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru o funcţie publică vacantă din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi – Direcţia Poliţiei Locale
 119. Anunt din 16.05.2019Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie ca urmare a susţinerii examenului de promovare în grad profesional de către un funcţionar public în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 120. Anunt din 16.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuţi, pentru anul 2019
 121. Anunt din 16.05.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniului privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 234,77 mp situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Ion Nistor nr. 22, identificat cadastral cu nr. 771/2 înscris în C.F. nr. 54549 Rădăuţi
 122. Anunt din 16.05.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a patru parcele de teren
 123. Anunt din 16.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Dorobanţului nr. 9
 124. Anunt din 14.05.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Rădăuţi nr. 104/17.04.2019 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Proiectare şi execuţie lucrări – Modernizare cu asfalt str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. Mică, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. Constantin Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor în Municipiul Rădăuţi – diriginţie şantier, comisioane ISC”
 125. Anunt din 13.05.2019Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
 126. Anunt din 13.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivele de investiții «Reabilitare străzi, municipiul Rădăuţi, jud. Suceava» str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Spitalului, str. Teiului, str. Ieraclie Porumbescu, str. Volovăţului, str. Ion Nistor, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Dimitre Dan, str. Şcolii Noi, str. Piaţa Unirii, str. Mărţişor, str. Măcelarilor, str. Topliţei, str. Horia, str. Grănicerului, str. Sf. Dumitru, str. Pictor Grigorescu, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 127. Anunt din 02.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. ing. Andronic Motrescu nr. 2H
 128. Anunt din 07.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru o funcţie contractuală vacantă din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi, Direcţia Tehnică
 129. Anunt din 07.05.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniului privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a terenului curţi — construcţii în suprafaţă de 750 mp situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Gării şi aprobarea dezmembrării acestuia în două imobile identificate cadastral cu nr. 54463, în suprafaţă de 285 mp, respectiv nr. cadastral 54464, în suprafaţă de 465 mp
 130. Anunt din 22.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Spitalului (int. Cale ferată – int. Str. Volovăţului), str. Volovăţului (int. Str. Spitalului – int. Str. Tudor Vladimirescu), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 131. Anunt din 22.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a două imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Volovăţului f. nr.
 132. Anunt din 19.04.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a trei parcele de teren
 133. Anunt din 17.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de dare în administrare al serviciului de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Rădăuţi nr. 17021/22.11.2018, înregistrat la S.C. Servicii Comunale S.A. cu nr. 3081/28.11.2018
 134. Anunt din 15.04.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a şase parcele de teren
 135. Anunt din 15.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2019 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor construite prin ANL
 136. Anunt din 15.04.2019Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei
 137. Anunt din 15.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru o funcţie publică vacantă din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi – Direcţia Poliţiei Locale
 138. Anunt din 15.04.2019Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Radauti, situat in str. Vasile Bumbac f.n.
 139. Anunt din 15.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Calea Cernăuţi nr. 81
 140. Anunt din 15.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Horea 61A
 141. Anunt din 15.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Horodnicului f.n
 142. Anunt din 12.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Putnei f.n
 143. Anunt din 12.04.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi cu terenul în suprafaţă de 32 mp situat în Municipiul Rădăuţi, str. Putnei, bloc nr. 11, în vederea concesionării
 144. Anunt din 12.04.2019Proiect de hotărâre cuprinzând norme stabilite de consiliul local rădăuţi pentru instituţiile publice, agenţii economici, persoanele juridice şi cetăţeni (persoane fizice) cu privire la: gospodărirea, asigurarea igienei publice, salubrizării, întreţinerea spaţiilor verzi, protecţia mediului înconjurător, întreţinerea şi folosirea construcţiilor şi utilizarea drumurilor publice, buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, utilizarea domeniului public şi privat şi afişarea materialelor publicitare
 145. Anunt din 12.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în C.F. a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 39,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Calea Bucovinei nr. 3C, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 146. Anunt din 12.04.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 108/29.05.2018 privind însuşirea unor bunuri ca aparţinând domeniului privat al Municipiului Rădăuţi, prelungirea termenului contractului de concesiune f. nr. Din 08.06.1993 şi schimbarea titularului contractului de concesiune nr. 16/7747 din 19.11.2002
 147. Anunt din 12.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii, pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, Aparatul de specialitate al primarului şi Aparatul de lucru al Consiliului Local, care au susţinut examenul de promovare în grad profesional
 148. Anunt din 12.04.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi a unui teren în suprafaţă de 23 mp, situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Volovăţului nr. 17 şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a garajului, identificat cadastral cu imobilul cu nr. top:5170/7 – C1 (magazia C6) din Cartea Funciară nr:46479 Rădăuţi şi a terenului aferent acestuia, în suprafaţă de 23 mp
 149. Anunt din 12.04.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 75/16.04.2009, H.C.L. nr. 189/18.12.2014 şi H.C.L. nr. 8/23.01.2019
 150. Anunt din 11.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Proiectare şi execuţie lucrări – Modernizare cu asfalt str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. Mică, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. Constantin Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor în Municipiul Rădăuţi – diriginţie şantier, comisioane ISC”
 151. Anunt din 11.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Fagilor, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 152. Anunt din 11.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Parcului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 153. Anunt din 11.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Parcare şi trotuar dreapta ( int. Calea Bucovinei cu Piaţa Mică – Bogdan Vodă) str. Grănicerului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, modernizare cu asfalt »
 154. Anunt din 01.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Rădăuţi şi al unităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, pentru anul 2019
 155. Anunt din 01.04.2019Proiect de hotarare privid aprobarea “Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe teritoriul administrativ al municipiului Radauti in anul 2019”
 156. Anunt din 28.03.2019Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Radauti, situat in str. Porumbelului, nr. 1
 157. Anunt din 20.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării de către Municipiul Rădăuţi a acţiunii/proiectului << WiFi4U Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale>> conform Acordului de Grant încheiat prin Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/009493 – 012519 şi stabilirea locaţiilor de amplasare a punctelor de acces a reţelei Wi-Fi
 158. Anunt din 20.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ,,VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă”, şi a contribuţiei proprii în proiect, a Municipiului Rădăuţi, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2017-2020
 159. Anunt din 20.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat în baza OUG nr. 114/2018 şi aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ..Termoizolare faţade pentru Grădiniţa cu program prelungit ,, Prichindelul” Rădăuţi”
 160. Anunt din 20.03.2019roiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărarea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare
 161. Anunt din 20.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de prorietate, înscris pentru municipiul Rădăuţi – domeniul public, în baza H.C.L. nr. 126/23.07.2009 din C.F. nr. 30668 Frătăuţii Noi, pentru imobilul cu nr. cadastral 30668 Frătăuţii Noi, în suprafaţă de 90.463 mp şi aprobarea rectificării C.F. în sensul radierii dreptului de proprietate înscris pentru municipiul Rădăuţi – domeniul public, în baza Actului notarial. nr. 29/07.02.2019 din C.F. 35152 Frătăuţii Vechi pentru imobilul cu nr. cadastral 35152, în suprafaţă de 4.324 mp şi C.F. 35153 Frătăuţii Vechi, pentru imobilul cu nr. cadastral 35153, în suprafaţă de 137.600 mp, provenite din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 30782
 162. Anunt din 20.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Jalcău nr. 42
 163. Anunt din 20.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Unirea Principatelor f.n
 164. Anunt din 20.03.2019Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 64,00 mp teren, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Grănicerului f.nr., în vederea construirii unui spaţiu comercial pentru produse alimentare şi industriale
 165. Anunt din 19.03.2019Proiect de hotărâre actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii << Mordenizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Şerpuită, str. Uzinei, str. Cărămidăriei şi str. Tirului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 166. Anunt din 19.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2019
 167. Anunt din 19.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren şi/sau a dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit de trecere subterană pentru anumite suprafaţe de teren de până la 20 ml pe durata existenţei acestor racorduri/ branşamente/ capacităţi energetice din domeniul public sau privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava către operatorii de utilităţi pentru apă şi canalizare, gaze naturale şi energie electrică
 168. Anunt din 15.03.2019Proiect de hotărâre privind includerea unui bun imobil în domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 169. Anunt din 15.03.2019 —  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea domeniului public/privat al municipiului Rădăuţi, în vederea desfăşurării de activităţi sezoniere şi ocazionale
 170. Anunt din 15.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 2 ani, a contractului privind activitatea de iluminat public în Municipiul Rădăuţi nr. 3575/13.04.2007 încheiat între Municipiul Rădăuţi şi S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuţi
 171. Anunt din 15.03.2019Anunt din 19.03.2018Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unui post din cadrul Serviciului Resurse Umane
 172. Anunt din 08.03.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a terenului curţi – construcţii în suprafaţă de 14 199 mp, situat în intravilanul municipiului Rădăuţi
 173. Anunt din 08.03.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a trei parcele de teren
 174. Anunt din 08.03.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a patru parcele de teren
 175. Anunt din 08.03.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a terenului arabil în suprafaţă de 200 mp situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Vladimir Trebici f.n
 176. Anunt din 08.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Dimitrie Onciul nr. 35 A
 177. Anunt din 27.02.2019Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plata prestate de catre Spitalul “Sf. Dr. Cosma si Damian” Radauti
 178. Anunt din 21.02.2019Proiect de hotărâre cuprinzând norme stabilite de consiliul local rădăuţi pentru instituţiile publice, agenţii economici, persoanele juridice şi cetăţeni (persoane fizice) cu privire la: gospodărirea, asigurarea igienei publice, salubrizării, întreţinerea spaţiilor verzi, protecţia mediului înconjurător, întreţinerea şi folosirea construcţiilor şi utilizarea drumurilor publice, buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, utilizarea domeniului public şi privat şi afişarea materialelor publicitare
 179. Anunt din 21.02.2019Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei echipe mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul municipiului Rădăuţi
 180. Anunt din 21.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 31.12.2018
 181. Anunt din 19.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada str. Simion Bărnuțiu (intersecție str. Tudor Vladimirescu cu str. Gheorghe Lazăr- partea dreaptă), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 182. Anunt din 19.02.2019Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava a suprafeţei de 428,25 mp reprezentând cotă indiviză de ¾ din terenul identificat cadastral sub nr. 34307, înscris în C.F. 34307, situat în str. Volovăţului nr. 39, municipiul Rădăuţi
 183. Anunt din 19.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Bogdan Vodă (din faţa imobilului nr. 36 până la intersecţie str. Mihai Viteazu – partea dreaptă), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 184. Anunt din 19.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reparaţii acoperiș (şarpantă şi învelitoare) la clădirea din str. Piaţa Unirii, nr. 67 (latura sud)» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 185. Anunt din 19.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Aron Pumnul (intersecție str. Simion Bărnuțiu – intersecție str. Oborului – partea dreaptă și partea stângă), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 186. Anunt din 19.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Volovăţului, partea dreaptă ( intersecţie Baia Comunală – Alee Bloc TCS&RDS Volovăţului şi alee acces spaţiu verde din faţa parcării din str. Călăraşi), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 187. Anunt din 14.02.2019Proiect de hotărâre aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Rădăuţi
 188. Anunt din 14.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare pistă de atletism, stadion municipal Rădăuţi» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 189. Anunt din 14.02.201910. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivele de investiții «Modernizări cu asfalt» str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. Mică, str. C. Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C.Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 190. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 5,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situat în str. Gen. Iacob Zadik nr. 18, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 191. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 16/23.01.2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a cinci imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Tolocii f.n, str. Gheorghe Tofan f.n, str. Mihail Kogalniceanu nr. 19 şi str. Sfântul Dumitru f.n
 192. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior, a auditorului public intern din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi
 193. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei a două parcele de teren la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 194. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a două parcele de teren
 195. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. ing. Andronescu Motrescu f.n
 196. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Jalcău f.n
 197. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Mihai Bodnar nr. 43
 198. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Plugarilor f.n
 199. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Rădăuţi pentru perioada 2019-2029
 200. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice sau de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice asistate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Rădăuţi
 201. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire 2 hale prestări servicii, strada Calea Bucovinei, f. Nr., municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava” –> Documentatie click aici 
 202. Anunt din 06.02.2019 — Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unor terenuri aflate in domeniul privat al Municipiului Radauti
 203. Anunt din 06.02.2019 — Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Targului “Martisor 2019”
 204. Anunt din 01.02.2019Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului compartimentului specializat din cadrul Primariei Municipiului Radauti, privind sprijinirea, indrumarea si controlul asociatiilor de proprietari din Municipiul Radauti
 205. Anunt din 01.02.2019Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea/autorizarea administratorilor de condominii
 206. Anunt din 01.02.2019 — Proiect de hotarare privind aprobarea unor acte de autoritate pentru apararea impotriva incendiilor
 207. Anunt din 30.01.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Jalcău f.n
 208. Anunt din 30.01.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a două imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Jalcău nr. 28
 209. Anunt din 30.01.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a două imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Jalcău nr. 26
 210. Anunt din 30.01.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Rozelor f.n
 211. Anunt din 30.01.2019 — Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren în suprafaţă de 14 mp aflat în domeniul public al Municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii f. nr
 212. Anunt din 30.01.2019 — Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren în suprafaţă de 4 mp aflat în domeniul public al Municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii f. nr.
 213. Anunt din 29.01.2019 — Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti, prin transformarea unor posturi si suplimentarea cu un post de ingrijitor in CPU
 214. Anunt din 29.01.2019 — Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, sectoarelor subordonate si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Radauti
 215. Anunt din 21.01.2019 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu un nr. de 22 parcele de teren
 216. Anunt din 18.01.2019 — Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii la Cartea funciara a terenului curti-constructii in suprafata de 18,20 mp apartinand domeniului public al Municipiului Radauti, situat in Municipiul Radauti, str. Mihai Viteazu nr. 3D, la vederea treceriiin domeniul privat si concesionarii
 217. Anunt din 16.01.2019 —  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Comuna Frătăuţii Vechi, sat Măneuţi, judeţul Suceava, identic cu imobilul cu nr. cadastral:30782
 218. Anunt din 16.01.2019 — Proiect de hotărâre privind exprimarea acceptului de înfiinţare a ,,Consorţiului Şcolar Rădăuţi”
 219. Anunt din 16.01.2019 — “Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Termoizolare față de pentru Grădinița cu program prelungit ”Prichindelul” Rădăuți”
 220. Anunt din 16.01.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Extindere Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Rădăuți cu un corp de clădire nou (P+2E)”
 221. Anunt din 16.01.2019 — “Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr. 6 Rădăuți”
 222. Anunt din 16.01.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Extindere și modernizare Grădinița cu program normal ”Sfânta Treime” Rădăuți”
 223. Anunt din 11.01.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 35,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situate în Municipiul Rădăuţi, str. Mihai Viteazu f. nr., în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 224. Anunt din 11.01.2019 — Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de vânzare prin licitaţie publică a imobilelor aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi şi aprobarea modelului cadru al Caietului de sarcini pentru procedura vânzării prin licitaţie publică
 225. Anunt din 08.01.2019 — Proiect de hotarare privind aprobarea pentru anul 2019 a Planului de actiuni sau lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care presteasza actiuni ori lucrari de interes local
 226. Anunt din 08.01.2019 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu o suprafata de 300 mp teren curti-constructii situat in intravilanul municipiului Radauti, str. Tolocii, nr. 97
 227. Anunt din 08.01.2019 — Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului a sectiunii de dezvoltare pe anul 2018

Proiecte HCL: Anul 2018Anul 2017Anul 2016  / Anul 2015

Arhivă anunțuri: Anii 2015 – prezent

Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support