Dispozitia 1 privind suspendarea raportului de serviciu d-lui Danilet Teodor, politist local clasa III, grad profesional superior, gradatia 5
Dispozitia 2 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Lucescu Gheorghe din municipiul Radauti
Dispozitia 3 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara pentru data de 09.01.2013 orele 12 la sediul Consiliului Local al municipiul Radauti
Dispozitia 4 privind stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri conform OUG 70/2011 pentru perioada sezonului rece: 1 decembrie 2012 – 31 martie 2013
Dispozitia 5 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Dringoi Viorel din municipiul Radauti
Dispozitia 6 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu cu combustibili solizi sau petrolieri pentru Solovastru Rodica din municipiul Radauti
Dispozitia 7 privind stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale conform OUG 70/2011 pentru perioada sezonului rece: 1 decembrie 2012 – 31 martie 2013
Dispozitia 8 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu cu gaze naturale pentru Nichitean Mariana din municipiul Radauti
Dispozitia 9 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale conform OUG 70/2011
Dispozitia 10 privind delegarea doamnei Mironescu Marinela avand functia de director DAS, la Servciciul Taxe si Impozite din cadrul Primariei municipiului Radauti pentru o perioada de 60 de zile incepand cu data de 10.01.2013
Dispozitia 11 privind desemnarea d-nei Gerogescu Lucia – Responsabil al Muzeului Etnografic “Samuil si Eugenia Ionet” Radauti – pentru o perioada de 6 luni- incepand cu data de 10.01.2013
Dispozitia 12 privind delegarea domnului Bujdei Nicolai, director al Politiei Locale Radauti, la serviciul Impozite si Taxe pentru o perioada de 60 de zile, incepand cu data de 10.01.2013
Dispozitia 13 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Scripcariu Lica din municipiul Radauti
Dispozitia 14 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Serdenciuc Valeria din municipiul Radauti
Dispozitia 15 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Anitoaie Malina din municipiul Radauti
Dispozitia 16 privind modificarea compensarii procentuale pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat conform OUG 70/2011
Dispozitia 17 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat conform OUG 70/2011 pentru perioada sezonului rece: 01.11.2012 -31.03.2013
Dispozitia 18 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat conform OUG 70/2011 pentru perioada sezonului rece: 01.12.2012 -31.03.2013
Dispozitia 19 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Buliga Mihai din municipiul Radauti
Dispozitia 20 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Buculei Dragos din municipiul Radauti
Dispozitia 21 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Buculei Dragos din municipiul Radauti
Dispozitia 22 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Rusu Petru din municipiul Radauti
Dispozitia 23 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Daneliuc Alexandru din municipiul Radauti
Dispozitia 24 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Suian Mariana din municipiul Radauti
Dispozitia 25 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Seibel Ioan din municipiul Radauti
Dispozitia 26 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Calancea Firicel din municipiul Radauti
Dispozitia 27 privind rechemarea din concediul de odihna a d-rei  Pinzar Ioana Andreea consilier juridic principal, in cadrul compartimentului juridic al Primariei municipiul Radauti
Dispozitia 28 privind convocarea Consiliului Local in sedinta de indata pentru data de 10.01.2013 orele 14.00 la sediul Consiliului Local al municipiul Radauti
Dispozitia 29 privind numirea d-rei Lazar Anisoara, economist interimar al Clubului Sportiv Municipal pentru o perioada de 6 luni, incepand cu data de 10.01.2013
Dispozitia 30 privind numirea d-lui Cimpan Ioan, director interimar al Clubului Sportiv Municipal pentru o perioada de 6 luni, incepand cu data de 10.01.2013
Dispozitia 31 privind desemnarea d-lui Nitu Victor - inginer in cadrul Directiei Tehnice din partea Primariei mun. Radauticare sa participe si sa sprijine activitatile desfasurate de SC ACET SA si de antreprenori in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite in contractul de lucrari “Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din aglomerarea Radauti”
Dispozitia 32 privind delegarea d-nei Cenusa Reveica Magdalena – asistent veterinar Parc zoologic pentru o perioada de 60 de zilela serviciul Impozite si Taxe in cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 33 privind delegarea d-nei Hrehorciuc Marioara – muzeograf I la Muzeul Etnografic pentru o perioada de 60 de zile in cadrul biroului relatii cu publicul  - registartura in cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 34 privind numirea unei comisii ce va intocmi Programul de executie al lucrarilor “Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din aglomerarea Radauti”
Dispozitia 35 privind numirea unei comisii de evaluare a imobilelor avand destinatia de locuinte sociale situate in str. Mihai Viteazul 1E
Dispozitia 36 privind numirea unei comisii de receptie finala pentru investitia “Reabilitare si modernizare Piata Agroalimentara – tamplarie PVC cu geam termopan” executate de SC Ondograf SRL Radauti
Dispozitia 37 privind desemnarea d-nei Levitchi Ana Maria, asistent social in cadrul DAS pe functia de director interimar DAS pe perioada delegarii d-nei Marinescu Marinela
Dispozitia 38 privind reluarea activitatii d-nei Gramada Mariana Elisabeta, consilier, gradul profesional asistent, in cadrul serviciului impozite si taxe
Dispozitia 39 privind numirea unei comisii de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica de lucrari avand ca obiect “Modernizare str. Francei – Modernizare str. Abatorului” organizata in data de 16.01.2013
Dispozitia 40 privind desemnarea d-lui Panzaru Florin Paul, consilier superior in cadrul serviciului Urbanism si Amenajarea teritoriului pe functia de director interimar DAS pentru perioada 15.01.2013 - 10.03.2013
Dispozitia 41 privind acordarea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau petrolieri in luna ianuarie 2013 pentru perioada sezonului rece: ianuarie2012 – 31 martie 2013 beneficiarilor Legii 416/2001
Dispozitia 42 privind mentinerea in plata a beneficiarilor de ajutor social care au depus la trei luni declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de acestia
Dispozitia 43 privind incetarea ajutorului social pentru Plutaru Rodica, din municipiul Radauti
Dispozitia 44 privind suspendarea ajutorului social pentru Scripcariuc Mixandra, din municipiul Radauti
Dispozitia 45 privind suspendarea ajutorului social pentru Bozu Romana, din municipiul Radauti
Dispozitia 46 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Nold Violeta, din municipiul Radauti
Dispozitia 47 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Bozu Doina, din municipiul Radauti
Dispozitia 48 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Nechita Viorel, din municipiul Radauti
Dispozitia 49 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Clipa Vasile, din municipiul Radauti
Dispozitia 50 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Bodogan Cristina Luminita, din municipiul Radauti
Dispozitia 51 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Cobzaru Ion, din municipiul Radauti
Dispozitia 52 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Anchidin Simona, din municipiul Radauti
Dispozitia 53 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Scripcariuc Gheorghe, din municipiul Radauti
Dispozitia 54 privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru Comaritan Vasile, din municipiul Radauti
Dispozitia 55 privind numirea unei comisii de verificare a situatiei de drept si de fapt a imobilului situat in str. Garii nr.4, detinut de catre chirias Bancescu Oana
Dispozitia 56 privind delegarea d-lui Frijan Dumitru, casier la sectorul piata agroalimentara pentru o perioada de 60 de zile la sectorul Mecanizare din cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 57 privind numirea unui curator special pentru minorul Crasmar Andreias Alexandru din municipiul Radauti
Dispozitia 58 privind infiintarea unei comisii pentru licitatia “Extindere retea electrica si iluminat public – str. Dan Ghica f.n. din municipiul Radauti” care va avea loc in data de 21.01.2013
Dispozitia 59 privind numirea unei comisii pentru constatarea desfasurarii de activitati comerciale in locatia SC Radio Tel SRL Radauti de catre SC Radio Tel SRL Radauti sau de catre alta societate
Dispozitia 60 privind modificarea raportului de serviciu al d-nei Gheorghita Maria consilier clasa I, prin mutare temporara
Dispozitia 61 privind numirea unui curator special pentru minora Semeniuc Michitiuc Sabina din municipiul Radauti
Dispozitia 62 privind numirea unei comisii de analiza, selectie a solicitarilor si de repartizare a locuintelor sociale sau de necesitate apartinand administratiei publice locale
Dispozitia 63 privind reluarea platii ajutorului social pentru Lucescu Gheorghe privind din municipiul Radauti
Dispozitia 64 privind desemnarea d-lui Susnovici Danut – consilier din partea Primariei municipiului Radauti care sa faca parte din comisiile mixte de verificare a procesului de aprovizionare si conditiilor igienico-sanitare privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul privat si de stat
Dispozitia 65 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara
Dispozitia 66 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Tibu Tudor Mihai, din municipiul Radauti
Dispozitia 67 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Beghean Marieta, din municipiul Radauti
Dispozitia 68 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Rezus Olimpia, din municipiul Radauti
Dispozitia 69 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Poleac Maria, din municipiul Radauti
Dispozitia 70 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Hoffmann Otita, din municipiul Radauti
Dispozitia 71 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Poleuca Despina, din municipiul Radauti
Dispozitia 72 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Grab Gheorghe, din municipiul Radauti
Dispozitia 73 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Mihaiuc Aurelia, din municipiul Radauti
Dispozitia 74 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Cojocar Elena Loredana, din municipiul Radauti
Dispozitia 75 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Nemes Oana Ancuta, din municipiul Radauti
Dispozitia 76 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bordianu Veronica, din municipiul Radauti
Dispozitia 77 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Lungoci Mariana, din municipiul Radauti
Dispozitia 78 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Rotar Diana, din municipiul Radauti
Dispozitia 79 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Boghean Elena, din municipiul Radauti
Dispozitia 80 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Tipirigan Adriana Daniela, din municipiul Radauti
Dispozitia 81 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bergheaua Elena, din municipiul Radauti
Dispozitia 82 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ursulean Constantin, din municipiul Radauti
Dispozitia 83 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Burlacu Valeriu, din municipiul Radauti
Dispozitia 84 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bizubac Liliana, din municipiul Radauti
Dispozitia 85 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ambrozie Viorica, din municipiul Radauti
Dispozitia 86 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Diacon Elena Elena, din municipiul Radauti
Dispozitia 87 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ilica Cristina, din municipiul Radauti
Dispozitia 88 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Grigore Viorel, din municipiul Radauti
Dispozitia 89 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bordian Virginia, din municipiul Radauti
Dispozitia 90 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ciobanu Alina Cornelia, din municipiul Radauti
Dispozitia 91 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Rusu Elena, din municipiul Radauti
Dispozitia 92 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Mandici Gheorghe, din municipiul Radauti
Dispozitia 93 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Apetrei Dan, din municipiul Radauti
Dispozitia 94 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Dragan Claudia, din municipiul Radauti
Dispozitia 95 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Ciorcan Cristina, din municipiul Radauti
Dispozitia 96 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Cretu Lacramioara, din municipiul Radauti
Dispozitia 97 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Samoila Valentina, din municipiul Radauti
Dispozitia 98 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Colibaba Liliana, din municipiul Radauti
Dispozitia 99 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Litra Agripina, din municipiul Radauti
Dispozitia 100 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Cernautan Rodica Adriana, din municipiul Radauti
Dispozitia 101 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Coroliuc Cristina Stefania, din municipiul Radauti
Dispozitia 102 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Andries Catalina, din municipiul Radauti
Dispozitia 103 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Linu Virginia, din municipiul Radauti
Dispozitia 104 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Pietrariu Costel, din municipiul Radauti
Dispozitia 105 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Simota Mariana, din municipiul Radauti
Dispozitia 106 privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Litra Georgiana Alina, din municipiul Radauti
Dispozitia 107 privind acordarea ajutorului social pentru Lisaniuc Maria, din municipiul Radauti
Dispozitia 108 privind suspendarea raportului de serviciu d-lui Patraucean Gheorghe Constantin Agrinel, consilier in cadrul serviciului Evidenta persoanelor
Dispozitia 109 privind suspendarea prin acordul partilor a contractului individual de munca al d-nei bibliotecar Patraucean Camelia Mihaela
Dispozitia 110 privind numirea unei comisii de verificare a cartilor de imobil, contractelor de inchiriere si actelor de identitate ale persoanelor de etnie roma care locuiesc in imobile proprietatea Primariei mun. Radauti
Dispozitia 111 privind numirea unei comisii de evaluare a reparatiilor ce se impun a fi realizate la imobilul din Piata Unirii nr.57-58
Dispozitia 112 privind prestarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanei varstnice Coca Ioan, din municipiul Radauti
Dispozitia 113 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 114 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Bozu Adolfina Aspazia, din municipiul Radauti
Dispozitia 115 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Bozu Adolfina Aspazia, din municipiul Radauti
Dispozitia 116 privind numirea unui curator special pentru minora Lupancu Denisa Petronela din municipiul Radauti
Dispozitia 117 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.60/23.01.2013, privind modificarea raportului de serviciu al d-nei Gheorghita Maria, prin mutare temporara
Dispozitia 118 privind desemnarea unui reprezentant al administratiei publice si a doi specialisti in domeniu din partea Primariei municipiului Radauti, care vor face parte din comisia de receptie finala pentru echipamente la obiectivul de investitie din zona Hipodrom bloc 2B, respectiv str. Calea Bucovinei nr.42 bloc B2 – locuinte pentru tineri destinate inchirierii
Dispozitia 119 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe si a obiectelor de inventar de la Spitalul municipal Radauti
Dispozitia 120 privind mentinerea reincadrarii in conditii deosebite a locurilor de munca din cadrul sectorului Parc zoologic Radauti pentru perioada 01.01.2013 – 28.02.2013
Dispozitia 121 privind numirea unui curator special pentru minora Cirsmar Andreias Alexandru din municipiul Radauti
Dispozitia 122 privind aprobarea darilor de seama a tutorilor si curatorilor pe anul 2012
Dispozitie 123 privind avansarea in gradatia 5 a d-lui Foca Cezar Gheorghe politist in cadrul Directiei Politiei Locale Radauti
Dispozitie 124 privind avansarea in gradatia 4 a d-lui Ungurean Cezar consilier principal in cadrul compartimentului programe
Dispozitie 125 privind neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale pentru Ilisoi Paraschiva din municipiul Radauti
Dispozitie 126 privind modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale conform OUG nr.70/2011
Dispozitie 127 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale conform OUG nr.70/2011 pentru perioada sezonului rece: 01.01.2013 – 31.03.2013
Dispozitie 128 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri d-lui Bodnar Cornel din municipiul Radauti
Dispozitie 129 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri d-lui Cazac Domnica Silvia din municipiul Radauti
Dispozitie 130 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri conform OUG nr.70/2011 pentru perioada sezonului rece: 01.01.2013 – 31.03.2013
Dispozitie 131 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat conform OUG nr.70/2011 pentru perioada sezonului rece: 01.12.2012 – 31.03.2013
Dispozitie 132 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Caras Radu Stefanita din municipiul Radauti
Dispozitie 133 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Simbotelecan Emanuel din municipiul Radauti
Dispozitie 134 privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat pentru Rautu Rodica din municipiul Radauti
Dispozitie 135 privind modificarea compensarii procentuale a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat conform OUG nr.70/2011
Dispozitia 136 privind revenirea d-lui Balint Adrian Liviu la Politia Locala