Dispozitia 906 privind delegarea domnului Colban Eusebiu avand functia de politist local in cadrul Politiei locale la biroul Fond funciar din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 907 privind reluarea platii ajutorului social pentru Matiopa Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 908 privind avansarea in gradatia 4 a d-lui Cazacu Dorin politist local in cadrul Directiei Politiei Locale Radauti
Dispozitia 909 privind stabilirea programului de functionare a SC Club River SRL – situat in str. Stefan cel Mare zilnic pana la orele 23.00
Dispozitia 910 privind avansarea in gradatia 5 a d-nei Tiganas Mihaela – Brandusa consilier asistent in cadrul serviciului Impozite si taxe
Dispozitia 911 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor executate de SC EnergoConstruct SRL Suceava
Dispozitia 912 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 913 privind delimitarea, numerotarea si locul sectiei de votare pentru desfasurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din luna decembrie 2012
Dispozitia 914 privind mutarea temporara pe o perioada de 60 de zile a domnului Balint Adrian Liviu, politist local asistent la serviciul Impozite si taxe din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 915 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.877 din 20.09.2012 privind numirea domnului Caciur Cristian – consilier juridic- inlocuitor al domnului secretar Haralambie Herghiligiu, pentru perioada efectuarii concediului legal de odihna
Dispozitia 916 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor executate in cadrul investitiei: “Reabilitare parc Alexandru Sahia din municipiul Radauti”
Dispozitia 917 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 918 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Pojar Cristina din municipiul Radauti
Dispozitia 919 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Bozu Dentes Iulian din municipiul Radauti
Dispozitia 920 privind incetarea acordarii ajutorului social pentru Murin Nina Maria din municipiul Radauti
Dispozitia 921  privind numirea unei comisii de verificare, analiza a situatiei prezentate de SC Loial SRL
Dispozitia 922  privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Rusu Liliana din municipiul Radauti
Dispozitia 923  privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Diaconescu Doina Maria din municipiul Radauti
Dispozitia 924 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Acatincai Constantin din municipiul Radauti
Dispozitia 925  privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Samoila Elena din municipiul Radauti
Dispozitia 926  privind incetarea acordarii ingrijirii la domiciliu pentru Duduman Lucretia din municipiul Radauti
Dispozitia 927  privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor efectuate la Gradinita cu program prelungit Prichindelul, executate de catre SC Amint SRL Radauti
Dispozitia 928  privind numirea unei comisii de inventariere a terenurilor intravilane apartinand domeniului privat al municipiului Radauti
Dispozitia 929  privind mutarea sediului Directiei de Asistenta Sociala Radauti in incinta celor doua cladiri realizate la Parcul zoologic Radauti
Dispozitia 930  privind numirea unei comisii de receptie a investitiei: “Sistem de detectie si avertizare la incendiu in ambulatoriul din cadrul Spitalului municipal Radauti”
Dispozitia 931 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Andronic Georgeta din municipiul Radauti
Dispozitia 932 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Stojkov Sinisa din municipiul Radauti
Dispozitia 933 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Stefureac Carmen Maricica din municipiul Radauti
Dispozitia 934 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Vicovan Maria din municipiul Radauti
Dispozitia 935 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Olenici Veronica din municipiul Radauti
Dispozitia 936 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Marocico Angelica din municipiul Radauti
Dispozitia 937 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Iacoban Mihaela Cristina din municipiul Radauti
Dispozitia 938 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Cicon Florina Lacramioara din municipiul Radauti
Dispozitia 939 privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Bodnar Florin Ioan din municipiul Radauti
Dispozitia 940 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Craciun Cristina Marinela din municipiul Radauti
Dispozitia 941  privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor efectuate de SC Iosimar SRL Marginea la obiectivul: “Construire camin persoane varstnice” Radauti
Dispozitia 942 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Coca Carmen din municipiul Radauti
Dispozitia 943 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Coneac Cristinel Ilie din municipiul Radauti
Dispozitia 944 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Olenici Stefan Liviu din municipiul Radauti
Dispozitia 945 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Niculica Corina Stefania din municipiul Radauti
Dispozitia 946 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Baltei Mihai Ariton din municipiul Radauti
Dispozitia 947 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Savin Maria Alina din municipiul Radauti
Dispozitia 948 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Popescu Andreea Ioana din municipiul Radauti
Dispozitia 949 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Iftimovici Nicoleta din municipiul Radauti
Dispozitia 950 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Balan Lacramioara din municipiul Radauti
Dispozitia 951 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 952 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 953 privind convocarea Consiliului Local al municipiului radauti in sedinta de urgenta
Dispozitia 954 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 955 de modificare si completare a dispozitiei nr.887/24.09.2012 privind numirea doamnei Vasilciuc Irina in functia publica de conducere de sef serviciu contabilitate, buget finante din cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 956 privind promovarea temporara a domnului Koffler Igo Zigi in functia publica de conducere de director executiv la Directia Tehnica din cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 957 privind reluarea activitatii si reincadrarea d-nei Hrehorciuc Marioara- Mihaela, muzeograf gradul I in cadrul Muzeului Etnografic Radauti
Dispozitia 958 de modificare si completare a dispozitiei nr.720/14.08.2012 privind numirea unei comisii de analiza si selectie a solicitarilor si de repartizare a locuintelor prin ANL
Dispozitia 959 privind numirea unei comisii de verificare si identificare a terenurilor atribuite potrivit legii nr.15/2003 pentru care nu s-au intocmit documentatiile de urbanism si nu au inceput constructiile in termenul prevazut de lege
Dispozitia 960 privind rechemarea din concediul de odihna a d-lui Haralambie Herghiligiu, secretar municipiu in cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 962 privind stabilirea programului de functionare a localului – Pensiunea Blumen situat in str. Volovatului nr.15, Radauti, zilnic pana la orele 22.00
Dispozitia 963 privind numirea unei comisii de receptie a bunului achizitionat – aparat de aer conditionat pentru Casa Casatoriilor din incinta Primariei mun. Radauti
Dispozitia 964 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor pentru investitia lucrari la sala de sport din cadrul Scolii cu clasele I-VIII nr.3 “Mihai Eminescu”, realizata de SC Marmat Constructii Generale SRL
Dispozitia 965 privind numirea unei comisii din partea Municipiului Radauti care sa procedeze la eliberarea terenului (prin ridicarea si inlaturarea chioscurilor situate in str. Garii f.n. si str. E. Hurmuzachi) ce face parte din domeniul privat, ocupat ilegal de catre SC Ancapan Traditional SRL Radauti
Dispozitia 966 privind constituirea comisiei pentru intocmirea documentatiei necesare in vederea casarii, scoaterii din inventar si demolarii cladirilor situate in str. Stefan cel Mare nr.53
Dispozitia 967 privind stabilirea si asigurarea locurilor speciale pentru afisajul electoral la alegerile parlamentare din luna decembrie 2012
Dispozitia 968 privind desemnarea d-lui Tocariuc Ion – consilier IT sa se ocupe de buna functionare a calculatorului din incinta Primariei mun. Radauti care monitorizeaza sistemul de supraveghere video din institutie si din oras
Dispozitia 969 privind numirea unei comisii de receptie pentru lucrarile efectuate la biroul de la etajul I al institutiei – biroul doamnei contabil sef
Dispozitia 970 privind prelungirea delegarii doamnei Cenusa Reveica Magdalena asistent veterinar Parc Zoologic, pentru o perioada de 90 de zile la Serviciul Impozite si Taxe
Dispozitia 971 privind numirea unei comisii de verificare si analiza a modului de utilizare a ajutoarelor financiare si materiale primite de la Asociatia Hilfsverein Nymphenburg Germania
Dispozitia 972 privind numirea unei comisii in vederea intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de reabilitare a blocurilor de locuinte din municipiul Radauti executate de catre SC Elsaco Electronic SRL Botosani
Dispozitia 973 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul: “Lucrari acoperis la Gradinita nr.5 cu program normal Voinicelul” realizat de SC DevaraConstruct SRL
Dispozitia 974 privind numirea unei comisii de verificare si analiza a sesizarii Asociatiei de Proprietari Central Radauti
Dispozitia 975 privind numirea unei comisii de negociere a pretului de achizitie a terenului necesar extinderii cimitirului municipal
Dispozitia 975 bis privind numirea unei comisii de de receptie a obiectivelor executate de SC Servicii Comunale
Dispozitia 976 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 977 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor de reabilitare la blocul din Municipiul Radauti, str. Bogdan Voda nr.15, jud. Suceava efectuate de SC Bader SRL
Dispozitia 978 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor executate de SC Pavimente SRL Marginea in municipiul Radauti
Dispozitia 979 privind delegarea doamnei Mironescu Marinela avand functia de director DAS, la Servciciul Taxe si Impozite din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 980 privind delegarea domnului Frijan Dumitru avand functia de casier la sectorul Piata Agroalimentara pentru o perioada de 60 de zile, la Servciciul Taxe si Impozite din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 981 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local
Dispozitia 982 privind delegarea domnului Nastase Gheorghe angajat al Primariei Radauti pentru o perioada de 60 de zile, la Servciciul Taxe si Impozite din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 983 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sisitem centralizat acordat necuvenit
Dispozitia 984 privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sisitem centralizat acordat necuvenit
Dispozitia 985 privind verificarea si analiza problemelor ridicate de chiriasii din imobilele situate in municipiul Radauti, str. 1 Mai nr.103
Dispozitia 986 privind numirea unei comisii de verificare a lucrarilor efectuate de catre SC Servicii Comunale SA Radautipentru obiectivul: “Intretinere si reparatii strazi si trotuare modernizate in municipiul Radauti”
Dispozitia 987 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.647/27.07.2012 privind desemnarea domnului Goras Nelu – politist local - sa participe din partea Primariei Radauti la operatiunile de gestionare a serviciului de ecarisaj
Dispozitia 988 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.382/20.04.2012 privind functionarii publici din cadrul Politiei Locale Radauti, imputerniciti pentru a constata contraventii si a aplica sanctiuni
Dispozitia 989 privind delegarea domnului Bujdei Nicolai, director al Politiei Locale Radauti, la serviciul Impozite si Taxe pentru o perioada de 60 de zile, incepand cu data de 31.10.2012
Dispozitia 990 privind constituirea comisiei de efectuare masuratori si verificari la adresa din municipiul Radauti, str. Toplitei, nr.22
Dispozitia 991 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.930/02.10.2012 privind numirea unei comisii de receptie a investitiei “Sistem de detectie si avertizare la incendiu in ambulatoriul din cadrul Spitalului municipal Radauti”
Dispozitia 992 privind numirea unei comisii de receptie a lucrarilor de compartimentare efectuate in cadrul Gradinitei cu program prelungit nr.1 “Pinochio” din Radauti
Dispozitia 993 privind desemnarea domnilor Breaban Adrian – agent sef principal, si Gherman Petru agent sef principal in cadrul SPCLEP in vederea constatarii si aplicarii sanctiunilor privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
Dispozitia 994 privind constituirea unei comisii pentru implementarea, monitorizarea, coordonarea controlul si indrumarea metodologica cu privire la sistemele de control intern/ managerial din cadrul Primariei Radauti
Dispozitia 995 privind constituirea comisiei de inventariere in vederea casarii si valorificarii mijloacelor fixe si a obiectivelor de inventar propuse pentru casare cu ocazia inventarierii gestiunii de la Biblioteca municipala “Tudor Flondor” Radauti
Dispozitia 996 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.979/16.10.2012 privind delegarea domanei Mironescu Marinela, avand functia de director DAS, la serviciul impozite si taxe din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 997 privind desemnarea domnisoarei Lazar Anisoara – inspector de specialitate detasata la Primaria municipiului Radauti sa indeplineasca atributii privind achizitiile publice
Dispozitia 998 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.862/11.09.2012 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica de lucrari pentru obiectivul: “Lucrari de inlocuire invelitoare, reparatii sarpanta la Colegiul National E. Hurmuzachi”
Dispozitia 999 privind numirea domnului Breaban Catalin Ilie – politist local, responsabil cu mentinerea ordinii publice, a normelor de convietuire sociala, supravegherea parcarilor auto si a spatiilor verzi
Dispozitia 1000 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.929/02.10.2012 privind mutarea sediului DAS Radauti din incinta Caminului pentru persoane varstnice
Dispozitia 1001 privind constituirea unei comisii pentru verificare si receptie la lucrari executate pentru investitia “Reabilitare Parc Alexandru Sahia din municipiul Radauti”
Dispozitia 1002 privind delegarea atributiilor de primire si ditribuire a corespondentei si semnarea raspandirii din corespondenta ale domnului primar Aurel Olarean catre domnul viceprimar Ciubotariu Dumitru
Dispozitia 1003 privind constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor, pentru achizitia publica de lucrari avand ca obiect: “Realizare parcari de cartier in mun. Radauti” organizata in data de 24.10.2012
Dispozitia 1004 privind acordarea unui ajutor social pentru Dobos Ioan din municipiul Radauti
Dispozitia 1005 privind acordarea unui ajutor social pentru Cotovanu Constantin din municipiul Radauti
Dispozitia 1006 privind desemnarea politistilor locali din cadrul Directiei Politiei Locale Radauti sa constate si sa sanctioneze faptele contraventionale prevazute de Lgea 35/2008 privind alegerea Camerei deputatilor si Senatului in perioada alegerilor
Dispozitia 1007 de modificare si completare a dispozitiei primarului nr.714/02.10.2012 privind stabilirea programului de functionare a SC Edupof SRL – market Mediterana – situat in str. M. Viteazu din zilnic intre orele 06.00 – 22.00, urmand a se trece la non – stop.
Dispozitia 1008 privind numirea unei comisii de verificare si analiza a sesizarii domnului Beniamin Aurel, privind imobilul din str. Stefan cel Mare nr.43
Dispozitia 1009 privind intreruperea circulatiei rutiere incepand cu ziua de vineri 26.10.2012 orele 17.00 pana luni data de 29.10.2012 orele 07.00 pe trotuarul cuprins pe str. Piata Unirii, intre intrarea in parcarea hotelului Gerald’s si sediul Primariei
Dispozitia 1010 privind acordarea unui ajutor social pentru Nold Violeta din municipiul Radauti
Dispozitia 1011 privind numirea unei comisii din partea municipiului Radauti care sa participe la o intalnire la sediul EON Moldova Distributie SA Iasi, in vederea inceperii procedurii de negociere a pretului si a conditiilor de vanzare cumparare a instalatiilor de iluminat public din gestiunea EON Moldova Distributie
Dispozitia 1012 privind acordarea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, in luna octombrie 2012 pentru toata perioada sezonului rece : 1 noiembrie 2012 – 31 martie 2013 beneficiarilor Legii 416/200
Dispozitia 1013 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta de urgenta
Dispozitia 1014 privind numirea unei comisii din partea municipiului Radauti care sa participe la efectuarea masuratorilor necesare solutionarii unei cercetari a politiei reclamanta Mighiden Carmen
Dispozitia 1015 privind numirea unei comisii din partea municipiului Radauti care sa participe la efectuarea masuratorilor necesare solutionarii unei cercetari a politiei pe str. Putnei nr.192-196
Dispozitia 1016 privind numirea unei comisii din partea municipiului Radauti care sa participe la efectuarea masuratorilor necesare solutionarii unei cercetari a politiei reclamanta Mircioiu Catalin
Dispozitia 1017 privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local
Dispozitia 1018 privind acordarea ajutorului social pentru Mihalcea Domnica din Municipiul Radauti
Dispozitia 1019 privind incetarea contractului individual de munca al d-lui Colibaba Constantin Florin de la Muzeul etnografic Radauti
Dispozitia 1020 privind numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor de la Scoala gimnaziala “Bogdan Voda”
Dispozitia 1021 privind suspendarea  raportului de serviciu al d-lui Hriscu Catalin – politist local
Dispozitia 1022 privind incetarea contractului individual de munca al d-nei Majeru Laura consilier juridic in cadrul aparatului permanent al Consliului Local
Dispozitia 1023 privind constituirea unei comisii de receptie la lucrari executate pentru investitia “Lucrari de asfaltare teren sport” din cadrul Scolii cu clasele I-VIII nr.2
Dispozitia 1024 privind constituirea unei comisii de receptie la lucrari executate pentru investitia “Lucrari de asfaltare teren sport” din cadrul Scolii cu clasele I-VIII nr.3 Mihai Eminescu
Dispozitia 1025 privind constituirea unei comisii de verificare si analiza a debitelor datorate de SC Apollo SRL Radauticatre Primaria Radauti
Dispozitia 1026 privind constituirea unei comisii de verificare si analiza a legalitaii modului de emitere a autorizatiei de functionare pentru chioscul din fata Magazinului General care comercializeaza hot-dog
Dispozitia 1027 privind avansarea in gradatia 2, a d-lui Nichiforel Costica, consilier principal IT
Dispozitia 1028 privind constituirea unei comisii de inventariere a apartamentelor care nu au repartitoare, in vederea acordarii de sprijin financiar
Dispozitia 1029 privind incetarea contractului individual de munca al d-lui Man Cosmin bibliotecar II in cadrul Bibliotecii Municipale Tudor Flondor Radauti
Dispozitia 1030 de revocare a dispozitiei 996 din 19.10.2012 de modificare si completare a a dispozitiei nr.979/16.10.2012 privind delegarea doamnei Mironescu Marinela avand functia de director DAS, la Servciciul Taxe si Impozite din cadrul Primariei municipiului Radauti
Dispozitia 1031 privind incetarea de drept contractului individual de munca al d-nei Man Angela, responsabil biblioteca la Biblioteca Municipala Radauti
Dispozitia 1032 privind constituirea Comisiei centrale si a comisiilor/subcomisiilor de inventariere a patrimoniului municipiului Radauti
Dispozitia 1033 privind constituirea comisiei de conciliere cu Elsaco Electronic SRL Botosani pe data de 12.11.2012
Dispozitia 1034 privind reluarea platii ajutorului social pentru Bozu Dentes Iulian, din municipiul Radauti
Dispozitia 1035 privind numirea unei comisii de inventariere a garajelor amplasate pe domeniul public si privat al municipiului Radauti
Dispozitia 1036 privind numirea unei comisii de analiza si verificare a situatiei mentionate de d-l Carbune Viorel
Dispozitia 1037 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Linu Alexandru din municipiul Radauti
Dispozitia 1038 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Micliuc Daniela din municipiul Radauti
Dispozitia 1039 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Mandici Mihaela din municipiul Radauti
Dispozitia 1040 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Batista Daniel din municipiul Radauti
Dispozitia 1041 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Proboteanu Gabriela Florica din municipiul Radauti
Dispozitia 1042 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Bodnarescu Mihai din municipiul Radauti
Dispozitia 1043 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Comaritan Vasile din municipiul Radauti
Dispozitia 1044 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Litra Otilia Ancuta din municipiul Radauti
Dispozitia 1045 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru Micliuc Vortolomei Mihaela din municipiul Radauti