1. Nr. 120/01.02.2012 - DISPOZITIE privind desemnarea domnului Maierean Adrian, avand functia de consilier in cadrul Primariei Municipiului Radauti ca membru in comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor de sefi sectie la Spitalul municipal "Sf. Doctori Cosma si Damian" Radauti

 2. Nr. 121/01.02.2012 - DISPOZITIE privind incetarea raportului de serviciu dnei Carbune Tatiana, consilier juridic superior, gradatia 5, in cadrul compartimentului juridic 

 3. Nr. 122/01.02.2012 - DISPOZITIE privind incetarea de drept a contractului individual de munca al dlui Crevco Ioan, muncitor necalificat I, gradatia 5, la Parcul zoologic Radauti 

 4. Nr. 123/01.02.2012 - DISPOZITIE privind delegarea domnului Nastasi Gheorghe la Compartimentul Registratura pentru o perioada de o luna de zile incepand cu data de 02.02.2012 

 5. Nr. 124/01.02.2012 - DISPOZITIE  privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta extraordinara pentru data de 03.02.2012 ora 12.00 

 6. Nr. 125/02.02.2012 - DISPOZITIE privind incetarea serviciului comunitar - ingrijire la Caminul pentru Persoane Varstnice Radauti pentru Boca Constantin din mun. Radauti, str. Stefan cel Mare, nr. 59 B, judetul Suceava 

 7. Nr. 126/03.02.2012 - DISPOZITIE de modificare a dispozitiei nr. 764/30.03.2011, privind mentinerea reincadrarii in conditii deosebite de munca a locurilor de munca din cadrul sectorului Parc zoologic Radauti 

 8. Nr. 127/06.02.2012 - DISPOZITIE privind numirea unei comisii de verificare si analiza a sesizarii locatarilor blocului nr. 43(garsoniere) din str. Mihai Viteazu nr. 14 Radauti, inregistrata la nr. 16324/06.02.2012 

 9. Nr. 128/07.02.2012 - DISPOZITIE privind acordarea ajutorului social pentru RUSU GHEORGHE din municipiul Radauti, str. Mihai Viteazu, nr. 10, sc. A, ap. 41 

 10. Nr. 129/07.02.2012 - DISPOZITIE privind incetarea acordarii ingrijirii la domiciliu pentru GASCHLER IOSIF din Radauti, str. Toplitei nr. 10 

 11. Nr. 130/07.02.2012 - DISPOZITIE privind recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, nejustificat 

 12. Nr. 131/07.02.2012 - DISPOZITIE privind acordarea ajutorului social pentru PLUTARU RODICA din municipiul Radauti, str. Mihai Viteazu, bl. 15, sc. A, ap. 2 

 13. Nr. 132/08.02.2012 - DISPOZITIE  privind numirea unei comisii de rezolvare pe cale amiabila a situatiilor create cu SC Future Step SRL Radauti la data de 08.02.2012, ora 12.00, in sala de sedinte a Consiliului Local 

 14. Nr. 133/08.02.2012 - DISPOZITIE privind prestarea serviciilor comunitare la domiciliul persoanei varstnice BOTEZAT OCTAVIA din municipiul Radauti, str. Calea Cernauti, nr. 70, judetul Suceava 

 15. Nr. 134/08.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Pinzaru Florin Paul, functionar public - consilier I principal, gradatia 3, in cadrul Serviciului urbanism, cadastru si amenajarea teritoriului, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de consilier I superior, gradatia 3

 16. Nr. 135/08.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a doamnei Cojocar Lacrimioara Elena, functionar public - referent III asistent, gradatia 5, in cadrul SPCLEP al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de referent III principal, gradatia 5 

 17. Nr. 136/08.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Patraucean Gheorghe Constantin Agrynel, functionar public - consilier I asistent, gradatia 2, in cadrul SPCLEP al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de consilier I principal, gradatia 2 

 18. Nr. 137/08.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a doamnei Lavric Ancuta - Ioana, functionar public - consilier I asistent, gradatia 2, in cadrul Serviciului de administratie publica locala, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de consilier I principal, gradatia 2 

 19. Nr. 138/08.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Ungurean Cezar, functionar public - consilier I asistent, gradatia 3, in cadrul Serviciului de administratie publica locala, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de consilier I principal, gradatia 3 

 20. Nr. 139/08.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Ursescu Iuliu - Lucian, functionar public - consilier I asistent, gradatia 2, in cadrul Serviciului de administratie publica locala, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de consilier I principal, gradatia 2 

 21. Nr. 140/08.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a doamnei Breaban Gabriela Aurora, functionar public - referent III asistent, gradatia 2, in cadrul Serviciului urbanism si amenajarea teritoriului, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de referent III principal, gradatia 2 

 22. Nr. 141/08.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Munteanu Gabriel Ilie, functionar public - consilier juriric I asistent, gradatia 2, in cadrul Serviciului impozite si taxe, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de consilier juridic I principal, gradatia 2

 23. Nr. 142/09.02.2012 - DISPOZITIE  privind aprobarea componentei comisiilor in vederea sustinerii examenului si a concursului de sef sectii la Spitalul Municipal "Sfintii Dr. Cosma si Damian" Radauti

 24. Nr. 143/09.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a doamnei Pinzar Ioana Andreea, functionar public - consilier juridic I asistent, gradatia 2, in cadrul Compartimentului juridic, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de consilier juridic I principal, gradatia 2 

 25. Nr. 144/09.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a doamnei Vicol Oltea, functionar public - referent III principal, gradatia 5, in cadrul Compartimentului arhiva si fond funciar, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de referent III superior, gradatia 5 

 26. Nr. 145/09.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Vacarean Iulian Gabriel, functionar public - politist local III principal, gradatia 3, in cadrul Directiei Politiei Locale a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de politist local III superior, gradatia 3 

 27. Nr. 146/09.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Cazacu Gavril, functionar public - politist local III principal, gradatia 3, in cadrul Directiei Politiei Locale a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de politist local III superior, gradatia 3 

 28. Nr. 147/09.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Danilet Teodor, functionar public - politist local III principal, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de politist local III superior, gradatia 5 

 29. Nr. 148/09.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Breaban Catalin Ilie, functionar public - politist local III principal, gradatia 3, in cadrul Directiei Politiei Locale a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de politist local III superior, gradatia 3 

 30. Nr. 149/09.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Duciag Marius Gicu, functionar public - politist local III asistent, gradatia 2, in cadrul directiei Politiei Locale a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de politist local III principal, gradatia 2 

 31. Nr. 150/09.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in grad profesional a domnului Carceanu Marian, functionar public - politist local III asistent, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de executie de politist local III principal, gradatia 3 

 32. Nr. 151/09.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in clasa a domnului Bodnaru Sorin Ionel, functionar public - politist local III, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale, a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de politist local I asistent, gradatia 5 

 33. Nr. 152/09.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in clasa a domnului Rautu Romeo Adrian, functionar public - politist local III superior, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale, a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de politist local I asistent, gradatia 5 

 34. Nr. 153/09.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in clasa a domnului Cimpan Cornel Teodor, functionar public - politist local III principal, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale, a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de politist local I asistent, gradatia 5 

 35. Nr. 154/09.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in clasa a domnului Balint Adrian Liviu, functionar public - politist local III principal, gradatia 4, in cadrul Directiei Politiei Locale, a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de politist local I asistent, gradatia 4 

 36. Nr. 155/09.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in clasa a domnului Gherman Vasile, functionar public - politist local III principal, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale, a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de politist local I asistent, gradatia 5 

 37. Nr. 156/09.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in clasa a doamnei Gheorghita Maria, functionar public - referent III asistent, gradatia 5, in cadrul Serviciului de administratie publica locala, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de consilier I asistent, gradatia 5 

 38. Nr. 157/09.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in clasa a doamnei Zaharie Mihaela Elena, functionar public - politist local III asistent, gradatia 5, in cadrul Directiei Politiei Locale, a Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de politist local I asistent, gradatia 5 

 39. Nr. 158/09.02.2012 - DISPOZITIE privind promovarea in clasa a doamnei Achitei Cristina, functionar public- referent III asistent, gradatia 3, in cadrul Compartimentului Locativ, al Primariei Municipiului Radauti, in functia publica de consilier I asistent, gradatia 3 

 40. Nr. 159/09.02.2012 - DISPOZITIE privind modificarea si completarea dispozitiei nr. 653/2011, privind preluarea domnului Bujdei Nicolai din functia publica de conducere de director executiv, gradul II, clasa de salarizare 74, din cadrul Directiei Politiei Comunitare Radauti, in functia publica de conducere de director executiv, gradul II, clasa de salarizare 74, in cadrul Directiei Politiei Locale Radauti, precum si stabilirea drepturilor salariale pentru anul 2012 

 41. Nr. 160/10.02.2012 - DISPOZITIE privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale a Asociatiilor de Proprietari din Municipiul Radauti in anul 2012 

 42. Nr. 161/13.02.2012 - DISPOZITIE privind incetarea acordarii ingrijirii la domiciliu pentru BALTII AUREL  din Radauti, str. MIHAI EMINESCU nr. 32 

 43. Nr. 162/14.02.2012 - DISPOZITIE  privind desemnarea domnului Ursescu Iulian, consilier Programe Europene, ca membru cu drept de vot in comisia de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii ce are ca scop atribuirea contractului de lucrari "Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Radauti" 

 44. Nr. 163/15.02.2012 - DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Radauti in sedinta ordinara pe data de 20.02.2012, ora 12.00, la sala de sedinte a Consiliului Local 

 45. Nr. 164/15.02.2012 - DISPOZITIE privind reluarea activitatii si reincadrarea doamnei Turliuc Paula, consilier superior, in cadrul Serviciului Impozite si Taxe

 46. Nr. 165/20.02.2012 - DISPOZITIE privind reluarea activitatii si reincadrarea dnei Georgescu Lucia, muzeograf II in cadrul Muzeului Enografic Radauti

 47. Nr. 166/20.02.2012 - DISPOZITIE  privind desemnarea domnului viceprimar Sticlet Simion pentru semnarea minutei sedintei de deschidere a Auditului la SC Servicii Comunale SA Radauti, pentru programul "Utilitati si Mediu la Standarde Europene"

   
 48. Nr. 167/20.02.2012 - DISPOZITIE privind mutarea temporara a domnului Bujdei Nicolai la Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Municipiului Radauti pe perioada cercetarii administrative dar nu mai putin de 3 luni de zile

 49. Nr. 168/20.02.2012 - DISPOZITIE  privind numirea unei comisii de analiza a pagubelor precum si luarea masurilor de inlaturare a efectelor negative, produse la depozitul de textile al Muzeului Etnografic Samuil si Eugenia Ionet

 50. Nr. 169/22.02.2012 - DISPOZITIE privind stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri, conform OUG Nr. 70/2011, penru perioada sezonului rece: 1 februarie 2012 - 31 martie 2012

 51. Nr. 170/22.02.2012 - DISPOZITIE privind MODIFICAREA cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri conform OUG Nr. 70/2011

 52. Nr. 171/22.02.2012 - DISPOZITIE privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, pentru perioada sezonului rece: 1 februarie 2012 - 31 martie 2012

 53. Nr. 172/22.02.2012 - DISPOZITIE privind modificarea compensarii procentuale a ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, conform OUG Nr. 70/2011

 54. Nr. 173/22.02.2012 - DISPOZITIE privind numirea unei comisii de verificare si analiza a sesizarii doamnei Lavric Rodica, inregistrata la Primaria Municipiului Radauti la nr. 17027/22.02.2012

 55. Nr. 174/24.02.2012 - DISPOZITIE privind componenta comisiei de evaluare a ofertelor privind inchirierea prin licitatie publica a suprafetei de 28,73 mp, teren situat la Piata Agroalimentara

 56. Nr. 175/27.02.2012 - DISPOZITIE privind numirea unei comisii de receptie pentru investitia Montaj pavaj str. 1 Mai

 57. Nr. 176/27.02.2012 - DISPOZITIE privind suspendarea platii ajutorului social pentru HOROBET CRISTIAN - ANTON din Municipiul Radauti, str. Eudoxiu Hurmuzachi, nr. 4, ap. 13, Judetul Suceava

 58. Nr. 177/27.02.2012 - DISPOZITIE privind suspendarea platii ajutorului social pentru GRECIUC NATALIA - ANCUTA din Municipiul Radauti, str. Salcamilor, nr. 3, Judetul Suceava

   
 59. Nr. 178/27.02.2012 - DISPOZITIE privind incetarea ajutorului social pentru BOZU SONIA - ELENA din Municipiul Radauti, str. Salcamilor nr. 3

   
 60. Nr. 179/27.02.2012 - DISPOZITIE  privind incetarea acordarii ajutorului social pentru BURECEC VASILE din Municipiul Radauti, str. Stefan cel Mare, nr. 38

   
 61. Nr. 180/27.02.2012 - DISPOZITIE privind acordarea ajutorului social pentru RAZPUTNIAC MIHAI ILIE din Municipiul Radauti, str. Vasile Alecsandri, nr. 6, Judetul Suceava

   
 62. Nr. 181/29.02.2012 - DISPOZITIE privind numirea unei comisii de verificare, corectare si completarea hartii trimise de SC Schubert & Franzke SRL prin posta rapida

   
 63. Nr. 182/29.02.2012 - DISPOZITIE privind acordarea ajutorului social pentru  DRUCHE IOAN  din Municipiul Radauti, str. Mihai Viteazu, nr. 13, Judetul Suceava

 64. Nr. 183/29.02.2012 - DISPOZITIE  privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri domnului GASHLER IOSIF, din Radauti, str. Toplitei, nr. 10, judetul Suceava

 65. Nr. 184/29.02.2012 - DISPOZITIE  privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri domnului GAFENCU IOSIF, din Radauti, str. Dorobantului, nr. 8, judetul Suceava

 66. Nr. 185/29.02.2012 - DISPOZITIE  privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solici sau petrolieri domnului DULGHERIU BUJANOVSCHI ADRIAN, din Radauti, str. Bogdan Voda, nr. 39, judetul Suceava

 67. Nr. 186/29.02.2012 - DISPOZITIE privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri doamnei CAZAC SILVIA DOINA, din Radauti, str. Stefan cel Mare, nr. 53, judetul Suceava

 68. Nr. 187/29.02.2012 - DISPOZITIE   privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri domnului HUDULET BRINDUSEL, din Radauti, str. Cl. Cernauti, nr. 74, judetul Suceava

 69. Nr. 188/29.02.2012 - DISPOZITIE  privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri domnului SIMINIUC VASILE, din Radauti, str. Dimitrie Onciu, nr. 39, judetul Suceava

 70. Nr. 189/29.02.2012 - DISPOZITIE privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru REZUS OLIMPIA-CRISTINA din Radauti, str. Horodnicului nr. 36A

 71. Nr. 190/29.02.2012 - DISPOZITIE  privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru MANDIUC DELIA-OLIVIA din Radauti, str. Papetarii nr. 7A

 72. Nr. 191/29.02.2012 - DISPOZITIE privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru PIETRARIU COSTEL din Radauti, str. Mihai Viteazu, nr. 3B, sc. A, ap. 10

 73. Nr. 192/29.02.2012 - DISPOZITIE privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru RUS DANIELA-BRINDUSA din Radauti, str. 1 Mai, nr. 87