Regulament de organizare si functionare a Primariei Mun. Radauti si serviciilor subordonate Primariei

 

Hotarare privind aprobarea regulamentului de ordine interioara privind personalul din cadrul UAT-Municipiul Radauti nr 108 din 25.07.2013

 SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE 

Sef Serviciu - Ursescu Silviu
Telefon mobil:0755155423
Telefon fix:0230/56.11.40, interior 221, 228, 204
Adresa mail: impozite@primariaradauti.ro

 SERVICIUL CONTABILITATE-BUGET-FINANTE

Sef Serviciu - Cosovan Mihaela Cristina
Telefon fix: 0230/56.11.40, interior 206
Telefon fix: 0230/56.07.59
Adresa email: bugetradauti@primariaradauti.ro

 SERVICIUL PUBLIC  COMUNITAR  LOCAL  DE  EVIDENTA  A  PERSOANELOR

Sef Serviciu -  Dumitru Oltea Mariana
Telefon fix: 0230/56.73.01(SPCLEP)
Telefon fix: 0230/56.69.00(Stare Civila)
Adresa email: starecivila@primariaradauti.ro

 SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, CADASTRU,MEDIU,ADMINISTRAREA CIMITIRELOR

Sef Serviciu -  Flutur Gabriel Dumitru
Telefon: 0230/56.11.40, interior 219, 220
Telefon mobil : 0755155406
Adresa email: urbanism@primariaradauti.ro

 SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA, RESURSE UMANE, ACHIZITII PUBLICE  SI  PROGRAME

Sef Serviciu -  Mitric Elena Livia
Telefon mobil: 0755/155.401
Adresa email: resurseumane@primariaradauti.ro

COMPARTIMENTUL JURIDIC

Sef Serviciu -  -
Telefon mobil: 0755/155.404
Telefon fix: 0230/56.11.40, interior 215
Adresa email:juridic@primariaradauti.ro

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

Sef Birou -  Tcaciuc Marius
Telefon mobil : 0755/155.415
Telefon fix: 0230.56.11.40, interior 205
Adresa email: registruagricol@primariaradauti.ro

COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE URGENTA

 Andrusceac Paunel - Telefon mobil : 0755/155.403
 Babalean Ilie - Telefon mobil : 0755/155.421 
Adresa email: protectiecivila@primariaradauti.ro

COMPARTIMENT AUTORITATE LOCALA DE TRANSPORT LOCAL SI AUTORIZARE COMERCIALA

Sef Serviciu -
Telefon fix: 0230/56.11.40, interior 213
Adresa email: comercial@primariaradauti.ro